Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7601818

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Łączy nas wspólna droga i głoszenie Ewangelii

Przedstawienie parafii z Łęcznej

19-20 VIII 2017. XXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii Ruchu dla Lepszego Świata

W tym roku gospodarzem spotkania parafii stał się Hrubieszów, a konkretnie parafia pod wezwaniem św. Mikołaja. Wzięło w niej udział około 280 osób z 16 parafii w całej Polsce, nie licząc miejscowych parafian, zarówno tych włączonych bezpośrednio w organizację imprezy jak i innych, którzy w niej uczestniczyli.  Z Łęcznej wyjechała autokarem 38-osobowa grupa, wraz z kapłanem: ks. proboszczem Andrzejem Lupą. Dołączyli do niej parafianie z Jawidza - Rokitna z ks. proboszczem Stanisławem Kryszczukiem.

SOBOTA

Autokar z Łęcznej wyruszył o 800 do Zamościa. Tam czekał przewodnik, z którym pielgrzymi udali się na zwiedzanie Zamościa. Ponieważ czasu nie było za wiele odwiedzono tylko najważniejsze miejsca tego pięknego i starego miasta. Po zwiedzaniu udali się do Katedry Zamojskiej, gdzie przybyły już także inne grupy. O 12 30 została odprawiona Eucharystia na rozpoczęcie pielgrzymki. Przewodniczył jej ks. Adam Lewandowski, proboszcz archikatedry lubelskiej a homilie wygłosił ks. Marian Wrona z Szówska. Na początku Mszy św. najpierw proboszcz katedry zamojskiej ks. Adam Firosz, a potem główny celebrans przywitali wszystkich uczestników pielgrzymki. W homilii kaznodzieja nawiązał do tematu tegorocznego spotkania: Łączy nas wspólna droga i głoszenie Ewangelii, opierając się na nauczaniu Kościoła.

Gościnne przyjęcie

Następnie pielgrzymi wraz z pilotującymi ich gospodarzami, udali się do Hrubieszowa. Każdy z pielgrzymów został gościnnie przyjęty przez parafian, ugoszczony obiadem i zaproszony na nocleg. Taka organizacja pielgrzymki pozwala na podzielenie się z mieszkańcami swoim zaangażowaniem w parafii.

Posileni udali się  na plac przy Domu Kultury, gdzie odbywało się spotkanie. Po powitaniu przez gospodarza spotkania ks. proboszcza Wiesława Oleszka, Panią Vice - Burmistrz Martę Majewską,  zostali zaproszeni do wspólnego śpiewu wraz z Zespołem Przyjaciel.

17 parafii z całej Polski

Reprezentanci parafii: z Częstochowy, , Elbląga, Hrubieszowa, Jawidza-Rokitna, Kazimierzówki, Krosna, Lublina, Lubszy, Łęcznej, Malborka, Morawicy, Ostrowca Świętokrzyskiego-Denkowa, Przemyśla, Szydłowic, Szewny, Szówska, a także Tarnobrzega przedstawili krótko informacje o wielkości parafii, etapie na drodze odnowy, zaprezentowali hasło parafii na kolejny Rok Duszpasterski, a także informację o włączaniu różnych grup i środowisk we wspólną drogę odnowy.

Pomiędzy prezentacjami miały miejsce inne ciekawe spotkania. Pierwsze z zespołem muzycznym straży granicznej o nazwie Na granicy, który wykonał kilka znanych utworów, zachęcając do wspólnego śpiewania i z pracownikami nadleśnictwa w Strzelcach, którzy ofiarowali do każdej parafii drzewko – platan klonolistny.

Prezentacje zakończyła wspólna modlitwa Apelem Jasnogórskim, po której pielgrzymi udali się na spoczynek do rodzin.

NIEDZIELA

Po wspaniałym przyjęciu w domach parafian, nocnych rozmowach i odpoczynku, uczestnicy z zapałem i nowymi siłami przybyli do Domu Kultury, by jeszcze lepiej się poznać i ucieszyć sobą nawzajem i wspólna drogą, którą podjęli realizując program.

Praca w grupach

Ks. Mirosław Grendus poprowadził konferencję przygotowującą do pracy w grupach. Mówił: o problemach współczesnego świata. I to właśnie do takiego skomplikowanego świata jesteśmy dziś posłani z Ewangelią. Coraz bardziej jawi się potrzeba ewangelizowania już ochrzczonych, ale nie żyjących zgodnie z zasadami Ewangelii. W małych grupach złożonych z przedstawicieli  poszczególnych parafii odpowiadali na pytanie jakie konkretne sytuacje takiego głoszenia Słowa wierzącego, wydają nam się najbardziej potrzebne w naszej Parafii i w środowisku, w którym żyjemy? Jak głosić to słowo. Po spotkaniu, które miało miejsce w szkołach przedstawiciele poszczególnych zespołów relacjonowali wnioski z rozmów w grupach.

Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Rojka ordynariusza diecezji zamojsko  - lubaczowskiej

Centrum spotkania była Msza św. sprawowana przez ks. bpa Mariana Rojka . Mówił on o tym, co jest ważne w głoszeniu słowa i o postawie głosiciela. Podkreślał ważność wiary, miłości i pokory, by przepowiadanie było wiarygodne i mogło być przekonywujące, a także o prawdzie, która jest warunkiem wiarygodności.

Na koniec Mszy św. symbole pielgrzymkowe: Krzyż i Pismo św. otrzymali gospodarze następnej pielgrzymki. Kolejne spotkanie odbędzie się  w parafii M.B. Królowej Polski w Elblągu.

Po Eucharystii a przed odjazdem pielgrzymi posilili się wspaniałą zupą i rozjechali się do swoich domów. 

Galeria 1 Galeria 2

Na misje do Kazachstanu

Wręczenie krzyża misyjnego

14-15 VIII 2017. Posłanie Ani do Kazachstanu

W dniach 14 i 15 sierpnia grupa młodych z naszej parafii pojechała do Kijan, by uczestniczyć w  posłaniu misyjnym do Kazachstanu Anny Błaszczak.

Ania dzieciństwo spędzała w Łęcznej, obecnie mieszka w Kijanach. Związała się z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym i zdecydowała się na roczny wyjazd do Kazachstanu. Będzie tam jako woluntariuszka pracować z dziećmi i młodzieżą.

W ostatnim czasie należała do wspólnoty Pole Miłosierdzia przy parafii św. Barbary w Łęcznej i właśnie członkowie tej grupy wybrali się do Kijan, by wraz z Anią przeżywać ten ważny dla niej moment posłania w parafii.

Przybyli również woluntariusze z salezjańskiego ośrodka pod wodzą ks. Tomasza Łukaszuka - salezjanina, który zajmuje się animacją misyjną i to właśnie oni przygotowali i poprowadzili adorację w poniedziałkowy wieczór. Po adoracji było wspólne biesiadowanie przy ognisku, na którym zebrała się rodzina i przyjaciele Ani.

Kulminacyjny moment miał miejsce 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP Podczas Eucharystii o godz. 1130 w Kijanach, w którą poprzez czytanie i śpiew psalmu, włączyli się woluntariusze. Ks. proboszcz Lucjan Marcinkowski w obecności parafian wręczył Annie Błaszczak krzyż misyjny. Wcześniej ks. Tomasz wyjaśnił ideę woluntariatu salezjańskiego i nakreślił do jakich zadań będzie posłana Ania. Zachęcił obecnych do modlitwy w jej intencji.

Po Mszy św. zaproszeni goście udali się na obiad przygotowany przez rodzinę do pobliskiego baru, gdzie czas mijał na spożywaniu posiłku i miłych rozmowach.

Życzymy Ani, by na misyjnych drogach odnajdywała szczęście, służąc Bogu w ludziach.

Galeria

Wielbi dusza moja Pana

Jubilatki odnowiają śluby zakonne

13 VIII 2017. Jubileusz 25-lecia życia zakonnego pięciu sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

W parafii św. Barbary miała miejsce uroczystość srebrnego Jubileuszu życia zakonnego sióstr: Doroty Ostolskiej, Teresy Kuzimskiej, Anny Miśkowiec, Małgorzaty Jabłońskiej i Anny Rus ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi. Z tej okazji siostry napisały słowo do Parafian, dzieląc się swą radością:

Z sercami przepełnionymi wdzięcznością w dniu 13 sierpnia 2017 r. podczas Eucharystii sprawowanej o godz. 10.00 w Parafii pw. św. Barbary w Łęcznej, dziękowałyśmy Bogu za dar naszego Jubileuszu 25-lecia życia zakonnego. S. Dorota Ostolska FMM, która od wielu lat służy dzieciom i młodzieży w pracy katechetycznej i apostolskiej w tejże parafii, zaprosiła nas do siebie, by cała nasza grupa mogła razem przeżywać swój Jubileusz. Tak więc pięć sióstr pracujących nie tylko w Polsce: w Łęcznej i w Warszawie, ale także w Algierii i Rosji, w obecności księży celebransów i zgromadzonej wspólnoty parafialnej, ponowiło przed Bogiem swą konsekrację zakonną, ofiarując jeszcze raz swoje życie Bogu za Kościół i zbawienie świata. Na uroczystości były także obecne współsiostry Jubilatek z innych wspólnot Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi: z Lublina, Zamościa, Łęcznej, a także z Krzywego Rogu na Ukrainie.

Dziękujemy z całego serca ks. Proboszczowi Andrzejowi Lupa za serdeczne przyjęcie nas w swojej Parafii, ks. Markowi Majowi za celebrowanie Eucharystii w naszej intencji, a całej wspólnocie parafialnej za modlitwy, uśmiech i życzliwość. My również obiecujemy modlitwę za Was, Drodzy Parafianie.

Siostry Jubilatki: Dorota Ostolska, Małgorzata Jabłońska,

Anna Rus, Teresa Kuzimska i Anna Miśkowiec

Na koniec Mszy św. po życzeniach złożonych przez dzieci w imieniu parafii, Ksiądz Proboszcz prosił, by siostry przedstawiły się. Zaprosił także obecnych do modlitwy w ich intencji, bo jak powiedział: łatwiej się modlić za kogoś, kogo się poznało.

Galeria

Pielgrzymka Parafii w Ruchu dla Lepszego Świata

Grupa z Łęcznej w Jawidzu

19-20 sierpnia 2017 r. Pielgrzymka do Hrubieszowa

"Łączy nas wspólna Droga i głoszenie Ewangelii"

Najbliższą Pielgrzymkę Parafii Ruchu dla Lepszego Świata będziemy przeżywać w Hrubieszowie w parafii św. Mikołaja.

W ostatnich latach gościmy we wspólnotach, które ze środowiskiem odnowy parafialnej są złączone od niedawna i dopiero nabywają doświadczenia. Mamy nadzieję, że nasza wizyta będzie dla gospodarzy umocnieniem na podjętej drodze odnowy, a dla nas okazją odnowienia entuzjazmu, by „iść i głosić” Ewangelię, czyli być parafią w Ruchu. Proboszczem parafii jest ks. Wiesław Oleszek, który z błogosławieństwem biskupa diecezjalnego Mariana Rojka, już przesłał zaproszenie na pielgrzymkę dla naszych parafian.

Wiadomości

W lipcu i sierpniu nie będzie Mszy św. w niedzielę o godz. 1245 i 1600. Kancelaria parafialna czynna jest codziennie od godz. 900 do 930 i od 1700 do 1800. W sobotę kancelaria jest czynna tylko przed południem.

Przyjmujemy w zakrystii zapisy na pielgrzymkę Parafii Realizujących Program odnowy i Ewangelizacji. W tym roku jedziemy do Hrubieszowa w dniach 19–20 czerwca. Prosimy o zapisywanie się.

Dzisiaj jest

czwartek,
24 sierpnia 2017

(236. dzień roku)

Czytania na dziś

LSO

Biblia Audio i Tekst

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

PGP

Pismo parafialne

Biblioteka parafialna

Włącz się w różaniec

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie