Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8497239

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Szkoła Tutorów Akademii Młodzieżowej

Zaproszenie

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zaprasza do udziału w Szkole Tutorów Akademii Młodzieżowej - kursie, podczas którego można nauczyć się pracy z młodzieżą metodą tutoringu, pomagać młodym osobom odkrywać ich talenty, a także uczyć ich dążenia do osiągania celów realizując program Akademii Młodzieżowej. Udział w Szkole Tutorów jest bezpłatny.
Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się 10 marca, a kolejne 17 marca o godz. 9.00.
Na zgłoszenia czekamy do 20 marca 2018 r.

III Ekstremalna Droga Krzyżowa

Droga (pięknego) życia

W tym roku III Ekstremalna Droga Krzyżowa w Łęcznej odbędzie się 23 marca, na tydzień przed Wielkim Piątkiem. Tak jak w ubiegłych latach rozpocznie się w parafii św. Józefa Mszą św. o godz. 18.00. Następnie uczestnicy wyruszą na jedną z pięciu zaproponowanych tras.

Nowością jest trasa Brązowa, być może pojawi się także krótsza propozycja do maks. 10 km.

Czerwona - św. Faustyny zakończenie kościół św. Marii Magdaleny, Łęczna, 42 km

Czarna - św. Marii Magdaleny zakończenie kościół św. Marii Magdaleny, Łęczna, 29 km

Biała - św. Jana Pawła II zakończenie Archikatedra Lubelska, Lublin, 41 km

Zielona - św. Piotra zakończenie Archikatedra Lubelska, Lublin, 56 km

Brązowa "Patriotyczna" - św. Brata Alberta zakończenie kościół św. Wawrzyńca, Rogóźno, 44 km

Brązowa II "Patriotyczna" - św. Brata Alberta zakończ. kościół św. Marii Magdaleny, Łęczna, 42 km

Trasy zostały nazwana "Patriotyczną" ze względu na kilka miejsc poświęconych pamięci przodków oraz obchodzoną w tym roku 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Przy stacji VII znajduje się mogiła Powstańców Styczniowych, których szczątki zostały przysypane ziemią przywiezioną z syberyjskich łagrów. Przy Stacji IX znajduje się krzyż oraz tablica upamiętniająca fakt powstania w tej wsi Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej. Przy Stacji XIII znajduje się tablica upamiętniająca bitwę między oddziałami polskimi, a wojskami rosyjskimi stoczoną pod Kaniwolą w czasie trwania Powstania Styczniowego 23 lipca 1863r. 

Zapisy na stronie internetowej EDK.

Rekolekcje Wielkopostne. Dzień IV

Komunia święta w intencji wybranej osoby

Podziękowanie od młodzieży

18 III 2018. Czwarty dzień rekolekcji

- W dniu dzisiejszym jesteśmy zaproszeni do wypełnienia ostatniej części wydarzenia parafialnego, które przeżywamy w czasie tych rekolekcji – przypominał ks. Krzysztof - Przyjęcie Komunii świętej w intencji osoby, która zalazła nam za skórę, której nie darzymy sympatią, której nie potrafimy przebaczyć.

Być może uciekamy od rozmowy, spotkania, usiłujemy wszystko pozamiatać pod dywan, pozostawić dalszemu biegowi historii – mówił - Komunia Święta to zjednoczenie z Chrystusem, aby ono nastąpiła potrzebujemy pojednania z ludźmi.Warto wykorzystać zaproszenie ze strony duszpasterzy i przedstawicieli parafii, aby pokazać Bogu i ludziom, że przeprowadzony gruntowny rachunek sumienia, spowiedź sakramentalna, przynoszą owoc w postaci nawrócenia i jednoczą nas, tworzą komunię, wspólnotę, jedność, miłość, zgodę z Bogiem i bliźnimi – zachęcał Rekolekcjonista. „Cóż szczególnego czynicie jeśli kochacie tych, którzy was kochają i dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią? Miłujcie waszych nieprzyjaciół i dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.”

Podziękowanie

Na zakończenie Mszy św. ks. Proboszcz oraz młodzież w imieniu parafian podziękowali Rekolekcjoniście za głoszone słowo oraz niespodziankę w postaci przywiezionych relikwii św. Ojca Pio.

- Mówi się z przyjemnością, kiedy widzi się odbiór i zainteresowanie i bardzo dziękuję za cierpliwość – mówił na zakończenie ks. Krzysztof – Pascha to jest przejście, każdego dnia trzeba nam przechodzić z Chrystusem ze śmierci do życia. Na czas Wielkanocy życzę Wam, abyście doświadczyli mocy Chrystusa Zmartwychwstałego, aby swoją łaską i błogosławieństwem dotykał wszelkie dziedziny Waszego życia, które potrzebują Boga, Jego miłości, Jego pokoju i radości. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Kochajcie Boga i ludzi tak jak Ojciec Pio.

Galeria

Akcja pomocy chrześcijanom w Syrii

18 III 2018. Lubelszczyzna dla Syrii

Dzisiaj w Lublinie oraz innych miastach województwa lubelskiego prowadzona była zbiórka pieniędzy do puszek, w ramach akcji Lubelszczyzna dla Syrii.

W naszej parafii kwestował pan Konrad Sawicki, współpracownik wojewody lubelskiego, Człowiek Roku 2017 Ziemi Łęczyńskiej oraz łęcznianin pan Roman Jarentowski.

Akcja Lubelszczyzna dla Syrii trwa od września 2017 roku. Pieniądze zbierane są na odbudowę domów zniszczonych podczas wojny w Syrii. Od początku trwania akcji na Lubelszczyźnie zebrana została kwota 303 657,59 zł. To pozwoliło na odbudowę i remont ok. 400 mieszkań. Akcję zainicjował wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Wielu parafian  św. Barbary zatrzymywało się przy kwestujących by wesprzeć to szlachetne dzieło. Kto chciałby jeszcze pomóc, może wysyłać sms pod nr 72405 o treści RATUJE, koszt sms-a to 2,46 zł z VAT.

Informacje na temat akcji znajdziemy także na stronie lubelszczyznadlasyrii.pl

Kiermasz palm wielkanocnych

Palmy wielkanocne

18 III 2018. Kiermasz AM

Dzisiaj parafianie mogli zakupić palmy wielkanocne. Kiermasz przygotowała młodzież Akademii Młodzieżowej.

Akcja pozwoli młodzieży zbierać środki na letni obóz formacyjny. Było w czym wybierać, młodzież przygotowała bogatą ofertę różnorodnych wzorów palm.

Rekolekcje Wielkopostne. Dzień III

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

17 III 2018. Dzień trzeci rekolekcji

W piątek parafianie przeżywali wydarzenie parafialne związane z przygotowaniem się do spowiedzi oraz samą spowiedzią świętą. Kolejnego dnia rekolekcji ks. Krzysztof zwrócił uwagę jak ważnym warunkiem sakramentu pokuty jest zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom.

- Według słów Pana Jezusa dwa wymiary miłości zostały postawione na równi, są ze sobą zjednoczone. Nie można oddzielać miłości do Boga od miłości do ludzi – mówił Rekolekcjonista - Wczoraj przypominaliśmy sobie, że spowiedź to nie tylko wyznanie grzechów i otrzymanie rozgrzeszenia, nawet mocne postanowienie poprawy jeszcze nie jest w stanie wszystkiego załatwić. Wobec Pana Boga wykonujemy jakieś gesty, pobożnościowe praktyki, podejmujemy pokutę. A jak wygląda w naszym życiu zadość uczynienie po spowiedzi wobec braci i sióstr czyli wynagrodzenie krzywd, cierpień, które zaserwowaliśmy drugiemu człowiekowi w skutek naszych grzechów? Tak często ten obowiązek ignorujemy, pomijamy zaniedbujemy – mówił.

Przez wszystkie dni rekolekcji parafianie składali do wystawionych koszy świąteczne dary żywnościowe dla osób potrzebujących pomocy.

Pojednanie z Bogiem i bliźnimi

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży

15–18 III 2018. Rekolekcje dla dzieci

W tym roku rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej z naszej parafii odbywały się na dwóch płaszczyznach: w kościele i w szkole. W kościele prowadził je ks. Krzysztof Szymański, a w szkole : s. Sylwia Stelmach i s. Elżbieta Łutnik.

Najpierw klasy siódme i gimnazjalne udawały się na spotkanie do kościoła: w czwartek na Mszę św., w piątek na Nabożeństwo Pojednania i spowiedź. W tym czasie dzieci ze szkoły podstawowej miały swoje spotkania rekolekcyjne w dwóch grupach wiekowych na hali gimnastycznej z siostrami: Sylwią i Elżbietą oraz w klasach ze swymi wychowawcami, a najmłodsze dzieci z zerówki z s. Dorotą Ostolską.

Dzieci z klas I-III , zarówno w czwartek jak i w piątek, rozpoczynały swoje spotkanie na hali o godz. 900, a starsze z klas IV-VI o godz. 1000. W trakcie tych zajęć dzieci obejrzały scenkę o stworzeniu świata odegraną przez ich kolegów, usłyszały nauczania o miłości Pana Boga, o grzechu i o tym, że Pan Jezus został posłany przez Boga Ojca, aby nas zbawić. Poprzez modlitwę i śpiew zapraszały Pana Jezusa do swoich serc. W klasach wykonywały prace plastyczne, które potem przynosiły do kościoła, albo na halę.  Po tych zajęciach w szkole dzieci udawały się do kościoła: w czwartek na Mszę św. a w piątek na Nabożeństwo Pojednania i spowiedź.

Po dzieciach na halę przychodzili gimnazjaliści, którzy po Mszy św. przychodzili do szkoły i pracowali w klasach ze swymi nauczycielami, wykonując różne prace na podstawie filmów, czy tekstów papieża Franciszka. Na spotkaniach z siostrami podsumowywali prace wykonane w klasach, oglądali krótkie filmiki ewangelizacyjne, słuchali głoszonego kerygmatu, ubogacanego przez świadectwa osób, które autentycznie żyją wiarą i nie wstydzą się Jezusa. Potem sami także mieli szansę zaprosić Jezusa i ogłosić Go swoim Panem I Zbawicielem.

Sobota i niedziela to kolejne dni rekolekcji, przeżywane już tylko w kościele. To ważny czas przygotowujący wszystkich do spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem.

Galeria

Rekolekcje Wielkopostne. Dzień II

Wydarzenie parafialne. Dzień spowiedzi świętej

16 III 2018. „Przenikasz i znasz mnie Panie…”

Ks. Rekolekcjonista prowadząc nabożeństwo pokutne przypomniał najpierw, że problemem  wielu osób jest niepodejmowanie głębszego rachunku sumienia.

Spowiedź w wielu przypadkach jest szablonowa, co skutkuje słabym wzrostem duchowym. Mówił także, że wiele osób najbardziej denerwuje się przed spowiedzią świętą. - Tak to z nami jest – mówił  - wierzymy w Bożą miłość i miłosierdzie, a równocześnie tego samego Boga lękamy się, wstydzimy, uciekamy od prawdy o nas o naszej grzeszności, braku wierności, posłuszeństwa wobec planu, który Pan Bóg przygotował w życiu doczesnym.

Ks. Krzysztof  mówił o szczególnym darze Ojca Pio, który potrafił rozpoznać co kryje się w sercu człowieka i pomóc wrócić mu na właściwą drogę. – Zostaw swój strach, lęk, poczucie wstydu, przecież nasz Bóg wie o nas wszystko. „Przenikasz i znasz mnie Panie, ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję”. Dla wielu problem stanowi obecność Księdza w konfesjonale, przecież to człowiek. Ten Ksiądz reprezentuje samego Chrystusa i Jego imieniu spełnia tę posługę – przypominał – To wola Jezusa Zmartwychwstałego, który w tym właśnie dniu przybył do zalęknionych, zamkniętych w Wieczerniku Apostołów i rzekł do Nich: Pokój Wam! Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Tę władzę odpuszczania grzechów przechowuje jako depozyt wiary Kościół Katolicki i Apostolski. Nie spowiadasz się Księdzu tylko Bogu, który posługuje się glinianym naczyniem.

Gestem liturgicznym wydarzenia było przyjęcie po spowiedzi Komunii św. w intencji osoby, z którą jest nam trudno porozumieć się.

W drodze z cierpiącym Chrystusem

16 III 2018. Droga Krzyżowa z Ojcem Pio

Rozważania Drogi Krzyżowej ks. Rekolekcjonista oparł o wypowiedzi Ojca Pio. Był on jedynym kapłanem, który otrzymał stygmaty, znaki Męki Pańskiej.

Ks. Rekolekcjonista zachęcał, by kształtować swoje sumienie w szkole życia i wielkiej miłości Boga do człowieka, która wymagała tak wielkiej ofiary.

Stacja I

„Jestem tajemnicą dla siebie samego a jeśli trwam to dlatego, że dobry Bóg zarezerwował ostatnie i najpewniejsze słowo na tej ziemi, tym którzy sprawują władzę i nie ma jawniejszej normy postępowania niż wola i pragnienie przełożonego. Ufam temu kierownictwu jak dziecko w ramionach matki. Mam nadzieję i ufam Bogu, że nie błądzę chociaż moje uczucie skłania mnie do uwierzenia, że wszystko jest możliwe”. (Ojciec Pio)

Wielokrotnie poddawano osądowi życie twego umiłowanego Syna w osobie Ojca Pio. Czynili to mali ludzie złej woli i wielcy tego świata, niektórzy czynili to w imię twoje dla ocalenia czystości wiary i Twojego Kościoła. Wiem, że nie każdy osąd drugiego człowieka jest niesprawiedliwy, ale najbardziej bolesny jest ten dokonywany w imię praw bożych, opatrznie rozumianych przez człowieka. Ciebie skazano by ocalić naród, Ojca Pio, by ocalić Kościół czy zakon.

Dobry Jezu daj mi siłę woli, bym miał odwagę bronić się przed wydawaniem wyroków nie tylko na Ciebie, ludzi Kościoła, ale także na każdego człowieka.

Rekolekcje Wielkopostne. Dzień I

 

Pojednanie z Bogiem i bliźnimi

15 III 2018. Zadanie na dzisiaj

Rozpoczął się czas Rekolekcji Wielkopostnych, prowadzi je niedawny nasz wikariusz ks. Krzysztof Szymański. Tematem tegorocznych rekolekcji jest pojednanie z Bogiem i bliźnimi.

- Skoro jest start to musi być także meta, cel. Został on konkretnie sformułowany przez duszpasterzy i przedstawicieli waszej parafii - wyjaśniał ks. Krzysztof – a brzmi on: Wszyscy wierni mają odkryć, że być chrześcijaninem to w mocy Ducha Świętego podejmować drogę nawrócenia do Boga i jedności z bliźnimi. Stajemy na progu tych rekolekcji i uznajemy siebie grzesznikami, zdrajcami Boga, kruchymi, słabymi stworzeniami, które niszczą i zrywają jedność i wspólnotę z Ojcem Niebieskim i z człowiekiem, tym który żyje obok – mówił ks. Rekolekcjonista.

- Nawrócenia do Boga i jedności z bliźnimi to zadanie na dzisiaj, na ten czas rekolekcji. Mamy przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania poprzez rachunek sumienia, który otrzymaliście w materiałach dostarczonych do wszystkich rodzin przez Posłańców. Zechciejmy spojrzeć głębiej, może rozdrapać rany, powrócić do przeszłości, historii życia, jakości naszych dotychczasowych spowiedzi – zapraszał do zastanowienia - Czy nie popełniłem świętokradztwa i żadna spowiedź mojego życia nie przynosi owoców, bo źle się spowiadam, nieszczerze? Może warto powrócić do młodości i także tych grzechów popełnionych nieświadomie i bez złej woli.

- Rachunek sumienia to nie tylko oskarżanie się, wyszukiwanie grzechów, wad i słabości, ale również okazja do dostrzegania dobra i błogosławienia Boga za łaski, którymi nas na co dzień obdarza. Nawrócenie to łaska od Boga i współpraca człowieka. „Nawracajcie się bo bliskie jest królestwo Boże”. „Zaprawdę powiadam Wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca” - zakończył ks. Rekolekcjonista zachęcając do podjęcia spowiedzi następnego dnia. Piątek, dzień spowiedzi świętej, jest dniem wydarzenia parafialnego.

Przez wszystkie dni rekolekcji wystawione będą relikwie Ojca Pio. Postać tego Świętego Kapłana towarzyszyć będzie rekolekcyjnym rozważaniom duchowym. Po Mszy św. wierni mogą podejść do wystawionych relikwi i ucałować je.

Wiadomości

Dzieci, które przyniosą w Niedzielę Palmową palmy na Mszę św. o godz. 1130 będą mogły wziąć udział w konkursie na największą, najbardziej kolorową i najbardziej żywa palmę. Oczywiście palmy mają być zrobione własnoręcznie.

W zakrystii można także zapisać się na pielgrzymko-wycieczkę do Grodna w dniach 27-29 kwietnia. Kosz ok. 360 zł. Potrzebny jest ważny paszport. Zapisy w zakrystii. 

Ustalamy dyżury straży przy Grobie Pańskim w czasie Triduum Paschalnego. Prosimy górników mundurowych o zapisywanie się w zakrystii.

Dzisiaj jest

wtorek,
20 marca 2018

(79. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie