Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
91087

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Rejonowy Zespół Koordynacyjny

Spotkanie RZK

Zespół tworzą osoby wybrane przez mieszkańców określonego Rejonu. Przez odpowiednią formację są one przygotowane do pokierowania działalnością duszpasterską danego Rejonu w łączności z kapłanem. 

I. ROLA RZK

Dokonuje rozeznania; co Bóg chce powiedzieć swojemu Ludowi – czytanie znaków czasu.

Żyje jednością we własnym gronie i buduje jedność w Rejonie.

Modli się za mieszkańców Rejonu. 

II. ZADANIA

Troszczy się o to, aby List do parafian „Droga do Emaus” docierał do każdego mieszkańca parafii (rejonu).

Znajduje Posłańców do doręczenia listu.

Zachęca i podtrzymuje Posłańców w spełnianiu powierzonej im misji, utrzymuje z nimi stały kontakt: spotkania, rozmowy. Przekazuje list posłańcom i potrzebne informacje na temat wydarzenia parafialnego.

Organizuje wydarzenia w Rejonie zaplanowane dla całej parafii.

Rozdziela zadania angażując jak najwięcej osób.

Dokonuje oceny wydarzenia według opracowanego wzoru i przekazuje ocenę do PZK.

Zbiera opinie o liście, świadectwa, inne materiały do zamieszczenia w liście i przekazuje do PZK.

Troszczy się o sprawy duchowe i materialne ludzi najbardziej potrzebujących pomocy. 

III. METODA PRACY

RZK jest grupą ludzi pracujących nad wspólnym zadaniem, dążących do jednego celu.

Aby każdy mógł spełnić należycie swoje zadanie: cel roku jest znany i rozumiany przez wszystkich członków.

Każdy uczestnik zespołu przekonany jest, że warto i trzeba ten cel realizować, że warto dla niego poświęcać czas i siły, ponieważ chce tego Chrystus.

Praca w PZK polega na uczestnictwie każdego członka w wysiłkach całego zespołu. Uczestniczyć to znaczy:

  • Dzielić się informacjami dotyczącymi podstawowego zadania (wydarzenia).
  • Zastanawiać się nad realizacją wytyczonego celu i podejmować decyzje.
  • Wykonywać to, co zostało postanowione, rozdzielać zadania, pomagać sobie wzajemnie, respektując podjęte ustalenia.
  • Wspólnie oceniać wykonane zadania i wyciągać wnioski na przyszłość.
  • Warunkiem dobrej pracy zespołu jest obecność koordynatora i kronikarza zespołu.
  • Koordynator RZK i jego zastępca są animatorami Zespołu i równocześnie członkami PZK.

IV. PRZEBIEG SPOTKANIA

Modlitwa Liturgii Godzin (lub inna).

Refleksja nad duchem i sensem naszej pracy – odnowy posoborowej parafii.

Ocena ostatniego zadania, (wydarzenia) według kwestionariusza.

Omówienie i przygotowanie następnego wydarzenia z przydziałem konkretnych zadań. (zob. Książka Roku).

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc