Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
55591

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Rejonowy Zespół Koordynacyjny

Spotkanie RZK

Zespół tworzą osoby wybrane przez mieszkańców określonego Rejonu. Przez odpowiednią formację są one przygotowane do pokierowania działalnością duszpasterską danego Rejonu w łączności z kapłanem. I. ROLA RZK

 1. Dokonuje rozeznania; co Bóg chce powiedzieć swojemu Ludowi – czytanie znaków czasu.
 2. Żyje jednością we własnym gronie i buduje jedność w Rejonie.
 3. Modli się za mieszkańców Rejonu. 

II. ZADANIA

 1. Troszczy się o to, aby List do parafian „Droga do Emaus” docierał do każdego mieszkańca parafii (rejonu).
 2. Znajduje Posłańców do doręczenia listu.
 3. Zachęca i podtrzymuje Posłańców w spełnianiu powierzonej im misji, utrzymuje z nimi stały kontakt: spotkania, rozmowy. Przekazuje list posłańcom i potrzebne informacje na temat wydarzenia parafialnego.
 4. Organizuje wydarzenia w Rejonie zaplanowane dla całej parafii.
 5. Rozdziela zadania angażując jak najwięcej osób.
 6. Dokonuje oceny wydarzenia według opracowanego wzoru i przekazuje ocenę do PZK.
 7. Zbiera opinie o liście, świadectwa, inne materiały do zamieszczenia w liście i przekazuje do PZK.
 8. Troszczy się o sprawy duchowe i materialne ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

 

III. METODA PRACY

 1. RZK jest grupą ludzi pracujących nad wspólnym zadaniem, dążących do jednego celu.
 2. Aby każdy mógł spełnić należycie swoje zadanie: cel roku jest znany i rozumiany przez wszystkich członków.
 3. Każdy uczestnik zespołu przekonany jest, że warto i trzeba ten cel realizować, że warto dla niego poświęcać czas i siły, ponieważ chce tego Chrystus.
 4. Praca w PZK polega na uczestnictwie każdego członka w wysiłkach całego zespołu. Uczestniczyć to znaczy:
 • Dzielić się informacjami dotyczącymi podstawowego zadania (wydarzenia).
 • Zastanawiać się nad realizacją wytyczonego celu i podejmować decyzje.
 • Wykonywać to, co zostało postanowione, rozdzielać zadania, pomagać sobie wzajemnie, respektując podjęte ustalenia.
 • Wspólnie oceniać wykonane zadania i wyciągać wnioski na przyszłość.
 • Warunkiem dobrej pracy zespołu jest obecność koordynatora i kronikarza zespołu.
 • Koordynator RZK i jego zastępca są animatorami Zespołu i równocześnie członkami PZK.

 

IV. PRZEBIEG SPOTKANIA

 1. Modlitwa Liturgii Godzin (lub inna).
 2. Refleksja nad duchem i sensem naszej pracy – odnowy posoborowej parafii.
 3. Ocena ostatniego zadania, (wydarzenia) według kwestionariusza.
 4. Omówienie i przygotowanie następnego wydarzenia z przydziałem konkretnych zadań. (zob. Książka Roku).

Dzisiaj jest

sobota,
19 sierpnia 2017

(231. dzień roku)

Czytania na dziś

LSO

Biblia Audio i Tekst

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

PGP

Pismo parafialne

Biblioteka parafialna

Włącz się w różaniec

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie