Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
92345

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Parafialny Zespół Koordynacyjny

Parafialny Zespół Koordynacyjny

PZK jest jedną ze „struktur komunikacji i uczestnictwa” potrzebnych do ożywienia całego duszpasterskiego procesu odnowy wspólnoty parafialnej według Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji.

W skład PZK wchodzą kapłani, siostry zakonne oraz osoby świeckie odpowiedzialne za poszczególne Rejony. Zadania i cele jakie podejmuje określa statut.

 

STATUT PZK

I. PARAFIALNY ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY (PZK)

PZK jest przedstawicielem Ludu Bożego, mieszkającego na terenie parafii. W jego skład wchodzą osoby wydelegowane przez Rejonowe Zespoły Koordynacyjnego (RZK). Parafialny Zespół Koordynacyjny jest odpowiedzialny za posuwanie się naprzód Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji.

 • PZK dzięki swemu skutecznemu działaniu daje świadectwo, że chrześcijanie nie są skazani na bezsilność i przegraną, kiedy muszą się przeciwstawiać systemowi, który chce nimi zawładnąć i kiedy muszą się zmagać ze swoimi słabościami.
 • PZK jest czuły na to, co dzieje się w parafii i zatroskany o życie ludzkie i chrześcijańskie wszystkich mieszkańców.
 • PZK żyje jednością we własnym gronie i buduje jedność w parafii.

II. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA

 • W czasie spotkania dokonywać rozeznania, co Bóg chce powiedzieć swojemu ludowi.
 • Ocenić bieżącą i całoroczną pracę dla odnowy parafii w oparciu o dane PZK.
 • Przekazywać konkretny program pracy oraz list "Droga do Emaus" Rejonowemu Zespołowi Koordynacyjnemu.
 • Przekazywać Zespołowi Redakcyjnemu świadectwa do Listu przekazane przez RZK oraz oceniać kolejne numery Listu.
 • Pomagać tworzącym się Grupom Sąsiedzkim, Parafialnemu Ruchowi Rodzin, Parafialnemu Ruchowi Młodych.

III. METODA PRACY

PZK jest to grupa ludzi pracująca nad wspólnym zadaniem, dążąca do jednego celu. Pomyślmy o zespole sportowym, o załodze statku albo samolotu. Są dwie rzeczy, które sprawiają, że zespół istnieje i pracuje razem:

 • Cel znany i rozumiany przez wszystkich członków.
 • Każdy uczestnik zespołu przekonany jest, że warto i trzeba ten cel realizować, że warto dla niego poświęcać czas i siły, ponieważ chce tego Chrystus.

 PRACA W ZESPOLE polega na uczestnictwie każdego członka w wysiłkach całego zespołu. Uczestniczyć to znaczy:

 • Dzielić się informacjami dotyczącymi podstawowego problemu.
 • Wspólnie zastanawiać się nad jego rozwiązaniem.
 • Wspólnie podejmować decyzje.
 • Wspólnie wykonywać to, co zostało postanowione; rozdzielając zadania, pomagając sobie wzajemnie, respektując wspólne ustalenia.
 • Wspólnie oceniać wykonane zadanie.
 • Wspólnie wyciągać wnioski na przyszłość z wykonanej pracy.
 • Warunkiem dobrej pracy zespołu jest obecność koordynatora i kronikarza zespołu.

PRZEBIEG SPOTKANIA:

 • Modlitwa: Liturgia Godzin.
 • Refleksja nad duchem i sensem naszej pracy, realizowanego programu.
 • Omówienie minionego i przygotowanie następnego wydarzenia parafialnego, z przydziałem konkretnych zadań dla poszczególnych Rejonów.
 • Ustalenie terminu następnego spotkania.

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc