Licznik

Liczba wyświetleń strony:
94833

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Polska Grupa Promotorów

Dyrekcja PGP

Polska Grupa Promotorówwww.mmm.org.pl

Początki PGP sięgają roku 1971, kiedy to s. Maria Stecka RSCJ oraz kilku kapłanów wzięło udział w rekolekcjach zorganizowanych w Centrum Ruchu w Rocca di Papa. W 1978 r. w Krakowie ks. Fidel Villaverde, bliski współpracownik o. Lombardiego oraz kilku polskich księży spotkało się z kardynałem Karolem Wojtyłą. W tym samym roku ks. Mieczysław Nowak został wybrany dyrektorem Polskiej Grupy Promotorów i kierował nią przez 23 lata. W 1979 r. reprezentował PGP na Wieczerniku (zgromadzenie generalne Ruchu zwoływane co 4 lata). Był to ostatni Wieczernik z o. Lombardim, który zmarł kilka miesięcy później (14 grudnia 1979 r.).

W 1983 r. w parafii Trzebinia przeprowadzona została analiza i diagnoza parafii, rozpoczynająca realizację projektu NOP w Polsce. Obecna nazwa to Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji. W 1988 r. projekt został podjęty przez kolejne parafie.

Parafie realizujące PPOE

PPOE obecnie (2016 r.) realizowany jest w: Dysie, Elblągu, Hrubieszowie, Jawidzu-Rokitno, Kaliszu, Kazimierzówce, Kąkolewnicy, Klemensowie,  Krośnie, Lublinie, Łęcznej, Malborku, Morawicy, Ostrowcu Świętokrzyskim, Przemyślu, Szewnie, Szówsku, Tarnobrzegu, Toruniu. Szczególnym znakiem komunii wspólnot parafialnych realizujących program odnowy są coroczne Ogólnopolskie Pielgrzymki Parafii w Ruchu dla Lepszego Świata.

Dyrekcja PGP (w latach 2016-2019)

Dyrektor – ks. Mirosław Grendus, Szczepańcowa

Wicedyrektor – ks. Adam Lewandowski, Lublin

Wicedyrektor – ks. Andrzej Lupa, Łęczna

Polska Grupa Promotorów jest grupą międzypowołaniową: tworzą ją kapłani, osoby zakonne i świeccy, obecnie 34 osoby. PGP co roku organizuje konwiwencje dla członków i kandydatów oraz otwarte sesje rekolekcyjne. W roku 2011 zaplanowane zostały sesje na następujące tematy: Czytanie znaków czasu; Duchowość naszych czasów; Duchowości komunii jako powołanie i jako misja; Parafialny projekt odnowy i ewangelizacji; Analiza i diagnoza duszpasterska oraz Ocena i programowanie duszpasterskie

Ruch dla Lepszego Świata


Ruch dla Lepszego Świata

Movimento per un Mondo Migliore powstał z inicjatywy o. Riccardo Lombardiego SJ (1908-1979), włoskiego jezuity, który po II wojnie światowej głosił potrzebę głębokiej odnowy świata. O. R. Lombardi był bliskim współpracownikiem papieża Piusa XII, który 10 lutego 1952 r. w specjalnym przesłaniu wezwał do wysiłku budowania Lepszego Świata, według serca Bożego. Grupa Promotorów Ruchu, zachęcona przez Piusa XII i jego następców, przeżywała okres szybkiego rozwoju w latach przygotowania Soboru, wzmacniając tzw. nurt promocji laikatu. W trakcie trwania soborowych sesji o. Lombardi spotkał się w Rzymie oraz w Centrum „Mondo Migliore” w Rocca di Papa z ok. 1200 biskupami z całego świata, proponując tworzenie lokalnych grup zaangażowanych w promowanie soborowej odnowy i nawrócenia w życiu Kościoła. Dla współpracowników o. Lombardiego ważnym momentem było rozpoczęcie w 1971 r. projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii (obecnie nosi on nazwę Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji), jako konkretnego instrumentu wprowadzania soborowych przemian w realiach wspólnoty parafialnej.

Służba Animacji Wspólnotowe

Ruch dla Lepszego Świata jest animowany przez Dyrekcję Generalną, która ma swoją siedzibę w Rzymie. W 1991 r. Stolica Apostolska oficjalnie zatwierdziła Grupę Promotorów tego Ruchu jako „prywatne stowarzyszenie wiernych”. Grupa ma charakter międzynarodowy, gdyż składa się na nią kilkadziesiąt grup lokalnych z prawie trzydziestu krajów na pięciu kontynentach. Jej duchowość i misja są skoncentrowane na ideale wspólnotowej świętości Kościoła. W 1995 r. Grupa przyjęła nazwę: Służba Animacji Wspólnotowej Ruchu dla Lepszego Świata, podkreślając swój służebny charakter wobec wspólnoty Kościoła na rzecz wprowadzania w życie postanowień Soboru Watykańskiego II.

Dyrekcja Generalna (w latach 20015-2019)

Dyrektor generalny  – ks. Feliciano Rodriguez Dominguez, Portoryko

Wicedyrektor – ks. Ignacio Llopis Gonzales, Hiszpania

Sekretarz – ks. Carlos Sola, Portoryko

Członek – Margaret Green, Australia

Członek – Amaladhas, Indie

Cel i metody pracy

Grupa stosuje wspólnotowe rozeznanie konkretnych sposobów wypełniania tu i teraz swojej misji przez nieustanne czytanie znaków czasu, aby na tej podstawie przygotować odpowiednie instrumenty, plany, projekty i metody, służące odnowie. Głównym kierunkiem działalności apostolskiej Grupy jest odnowa różnorodnych wspólnot kościelnych (od parafii przez diecezje i zakony), by stawały się czynnikiem przemiany całego społeczeństwa. Za animację inicjatyw Ruchu w poszczególnych krajach odpowiadają grupy lokalne, obecnie działające w 28 krajach świata.  Do najbardziej znaczących propozycji odnowy Ruchu należą Ćwiczenia wspólnotowe dla lepszego świata oraz cykl sesji duchowości komunii, towarzyszący realizacji duszpasterskich procesów odnowy wspólnotowej.

Więcej...

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
21 stycznia 2021

(21. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc