Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
75687

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Rekolekcje formacyjne dla Posłańców


Każdego roku we wspólnocie parafialnej prowadzone są rekolekcje dla Posłańców. Ich zadaniem jest formacja osób, które podjęły się dzieła pośredniczenia między rodzinami a parafią w realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji oraz prowadzenia spotkań biblijnych w małych Grupach Sąsiedzkich.

Zadaniem Posłańca jest dostarczenie do każdej rodziny listu o zbliżającym się wydarzeniu parafialnym z zaproszeniem do uczestnictwa. Część Posłańców pełni jednocześnie funkcję animatora Grupy Sąsiedzkiej. Posłańcy otrzymują od parafii specjalne posłanie, by nieść Dobrą Nowinę do rodzin, dlatego osoby te w sposób szczególny powinny zabiegać o wzrost wiary.

Rekolekcje te są dobrym przygotowaniem dla animatorów Grup Sąsiedzkich i wszystkich uczestników spotkań, aby jeszcze głębiej wejść w realizację przyjętego tematu formacji na konkretny rok. Zaproszeni są na nie również wszyscy chętni, którzy chcieliby pogłębić swoją formację wiary przez rozważanie słowa Bożego we wspólnocie.


Powroty

24-25 XI 2017. II seria rekolekcji dla Posłańców

Druga seria rekolekcji dla posłańców odbyła się w piątek i sobotę. Uczestniczyło w niej 11 osób.

Był to czas, w którym wspólnie odkrywano, na podstawie przypowieści o synu marnotrawnym, motywów naszego odchodzenia od Boga. Próbowano robić to na dwóch płaszczyznach: osobistej, podczas której uczestniczy zaproszeni byli do zapisywania swoich odkryć w przygotowanych specjalnych notatnikach i  wspólnotowej, gdzie w grupach odkrywano jak to wygląda na drodze realizacji programu odnowy.

Przyglądano się też poszczególnym postaciom z tej przypowieści, próbując znaleźć w nich różne podpowiedzi i światła dla naszego życia.

Przez to, że całe rekolekcje były zbudowane tak, by można było odnieść je zarówno do siebie jak i do naszych wspólnot, czy grup sąsiedzkich, można było dostrzec zarówno troski i trudności jak i nadzieje, którymi wypełnione jest nasze życie.

Można było wiele skorzystać i umocnić się na drodze wypełniania różnych posług w Programie Odnowy i Ewangelizacji.

Galeria

Wróć synu wróć z daleka…

20-22 XI 2017. Rekolekcje posłańców

W dniach od 20-22 listopada odbyła się pierwsza seria rekolekcji dla Posłańców, które prowadził ks. proboszcz Andrzej Lupa, a pomagała mu s. Elżbieta Łutnik. Wzięło w nich udział 18 osób. Tematem było nawrócenie do pierwotnej miłości.

Rekolekcjom towarzyszyły różne dynamiki, które pomagały lepiej wejść w temat i odnaleźć się w przeżywanych treściach. Była okazja porozmawiać o rzeczach ważnych w posłudze posłańców, ale też zatrzymać się nad tym, co mnie osobiście dotyka i wymaga mojego nawrócenia.

Jak podkreślali  obecni, czas rekolekcji to dla nich czas umocnienia i zachęty do dalszej posługi, doświadczania na nowo miłosiernej miłości Ojca i odnajdywania się w Jego ramionach.

Druga seria rekolekcji rozpoczyna się w piątek 24 listopada, o godz. 17-ej i potrwa do godzin popołudniowych w sobotę. Serdecznie zapraszamy.

Galeria

Dzisiaj jest

czwartek,
24 maja 2018

(144. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie