Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
72382

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Grupy Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej

Kapelan – koordynator: ks. lic. Józef Maciąg

ZARYS HISTORII
■ W październiku 1975 r., przy okazji XI Tygodnia Eklezjologicznego w KUL (Odnowa w Duchu Świętym – ruchy charyzmatyczne w świecie) o. Albert-Marie de Monléon OP, obecnie biskup Meaux, poprowadził pierwsze w Lublinie spotkanie charyzmatyczne połączone z modlitwą o wylanie Ducha Świętego i Jego darów.
■ Pierwsze grupy charyzmatyczne wyłoniły się z Ruchu „Światło-Życie” na przełomie 1981 i 1982 r. jako owoc ewangelizacji przeprowadzonej na lubelskich uczelniach podczas strajków studenckich (Effatha, grupa przy DA KUL, niedługo potem – Emmanuel w ośrodku przy ul. Staszica 16).
■ Większość spośród 19 istniejących obecnie w archidiecezji grup i wspólnot Odnowy w Duchu Świętym powstała po 1990 r.
■ Od kilkunastu lat grupy te współpracują, służąc sobie nawzajem w zakresie wewnętrznej formacji (seminaria i rekolekcje), jak też podejmując wspólne dzieła ewangelizacyjne, m. in. Eucharystia na stadionie „Start” w maju 1992 r. dla około 5 tys. osób.
■ Arcybiskup Metropolita Lubelski Józef Życiński spotkał się z grupami Odnowy na uroczystej Eucharystii w dniu 12 listopada 1997 r., a więc niedługo po objęciu rządów w archidiecezji.
■ 7 maja 1998 r. mianował dla tychże grup kapelana-koordynatora, którym został ks. Józefa Maciąg. Tym samym lubelska Odnowa zyskała prawo uczestnictwa, poprzez swojego oficjalnego przedstawiciela, w pracach Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy działającego pod patronatem krajowego duszpasterza, biskupa Bronisława Dembowskiego.
■ Dobre kontakty lubelskiej Odnowy charyzmatycznej z krajową koordynacją zaowocowały takimi wydarzeniami jak wizyta w Lublinie o. Fio Mascarenhasa SJ z Bombaju i Msza św. z jego udziałem, celebrowana 17 maja 2001 r. dla kilkutysięcznej rzeszy ludzi przez biskupa Mieczysława Cisło, czy też zaproszenie przedstawicieli naszych wspólnot do poprowadzenia modlitwy uwielbienia na wałach jasnogórskich podczas Ogólnopolskiego Czuwania Odnowy w maju 2001 roku.

SPECYFIKA I FORMACJA
■ Do lubelskich grup Odnowy w Duchu Świętym należy obecnie ok. 1000 osób.
■ W 2001 roku liderzy wspólnot lubelskich podjęli decyzję o uruchomieniu diecezjalnej Szkoły Animatora Odnowy, której celem było zapewnienie członkom wspólnot podejmującym najróżniejsze posługi, koniecznego minimum wspólnej dla wszystkich formacji teologicznej i praktycznej.
■ Obecnie Szkoła Animatora Odnowy przekształcona została w Szkołę Formacji Duchowej. Informacje na ten temat znajdują się na stronie www.sfd.kuria.lublin.pl .
■ Odpowiedzialni poszczególnych grup spotykają się regularnie, raz w miesiącu, aby się modlić i podejmować razem ważniejsze decyzje.
■ Od sześciu lat, w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, członkowie grup Odnowy gromadzą się w archikatedrze na spotkaniu modlitewnym. Jego pierwszym celem jest bezinteresowne „dziękczynienie, uwielbienie, adoracja i słuchanie” Jezusa Chrystusa obecnego w wystawionym Najświętszym Sakramencie.

Dzisiaj jest

czwartek,
24 maja 2018

(144. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie