Licznik

Liczba wyświetleń strony:
86679

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Odnowa w Duchu Świętym w Polsce

Odnowa w Polsce

W latach 70. kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową Charyzmatyczną poza granicami naszego kraju. Doświadczenie to postanowili oni przenieść na grunt polski. Pierwsze zetknięcie się z ruchem Odnowy przeżył ks. Płonka z diecezji bielsko-żywieckiej w 1975 r. W tym samym roku ks. Marian Piątkowski z Poznania (mariolog, obecnie wykładowca WSD w Poznaniu) był uczestnikiem kongresu charyzmatycznego w Rzymie, gdzie doświadczył chrztu w Duchu Świętym i zapragnął tym doświadczeniem dzielić się z innymi po powrocie do kraju. Ks. Bronisław Dembowski (obecny biskup włocławski) spotkał się z ruchem charyzmatycznym w czasie studiów w Stanach Zjednoczonych w 1976 r. Z jego inicjatywy powstała grupa modlitewna w Warszawie (późniejsza Maranatha).

Pierwsze spotkanie

Pierwsze oficjalne spotkanie przedstawicieli Odnowy w Duchu Świętym odbyło się w Izabelinie pod Warszawą. Zgromadziło około 30 osób: z Białegostoku, Katowic, Lublina, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Opiekunem Odnowy po zatwierdzeniu przez Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego został bp Stanisław Miziołek.

Odpowiedzialni za Ruch Odnowy w Polsce

W dniach 21-22 kwietnia 1979 r. zgromadziło się w Magdalence k. Warszawy już około 70 osób z prawie 50 grup istniejących w Polsce. Na spotkaniu wyłoniony został Zespół Koordynatorów, a jego przewodniczącym został ks. Adam Schulz SJ. Opracowano Statut, w którym znalazł się postulat, by biskupi diecezjalni mianowali w swoich diecezjach asystentów diecezjalnych Ruchu. Zespół Koordynatorów reprezentuje Odnowę wobec Episkopatu, zapewnia również łączność z innymi grupami Ruchu Odnowy w świecie m.in. dzięki kontaktom z ICCRS, deleguje też swych przedstawicieli na międzynarodowe spotkania ruchu charyzmatycznego. W styczniu 1993 na czele Zespołu Koordynatorów stoi Rada Krajowego Zespołu Koordynatorów. Przy ZK działa też Komisja Teologiczna, której zadaniem jest fachowe rozwiązywanie pojawiających się w Odnowie wątpliwości teologicznych.

Więcej informacji na stronie http://www.odnowa.org

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
21 stycznia 2021

(21. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc