Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
68811

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Kronika wspólnoty

■ 6 lutego 1996 r. – powstanie wspólnoty „Szkoła Modlitwy”
■ Opiekunem wspólnoty jest ks. Adam Lewandowski, a liderem s. Halina Herda FMM
■ Na początku grupa wzięła udział w Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy (REO)
■ Po rekolekcjach zapoczątkowane zostały grupy dzielenia Słowem Bożym
■ Wiosną dzień skupienia w Pliszczynie – dla wspólnoty był to „Wieczernik”, czas szczególnego otwarcia się na Boga i Jego działanie
■ W grudniu 1996 roku wspólnota wzięła udział w Kursie Filipa prowadzonym w Lubinie
■ Owocem kursu było powstanie Diakonii Modlitwy Wstawienniczej
■ W maju 1997 r. wspólnota uczestniczyła w Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego prowadzonym przez Lindę Schubert. Seminarium pozwoliło odkrywać charyzmat i posłannictwo grupy – modlitwę wstawienniczą
■ Od września 1997 r. wspólnota rozpoczęła posługę modlitwy wstawienniczej dla całej Parafii – posługa ta odbywa się w każdy trzeci czwartek miesiąca po Mszy św. wieczorowej
■ We wrześniu 1997 r. opiekunem duchowym wspólnoty został ks. Andrzej Lupa, funkcję lidera pełni nadal s. Halina Herda FMM
■ Od lutego do czerwca 1998 wspólnota przeprowadziła dla Parafii Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) – wzięło w nich udział około 120 osób
■ W czerwcu 1998 r. nastąpiła zmiana lidera wspólnoty. S. Halina Herda została skierowana na inną placówkę, na lidera wybrano Małgorzatę Gajowiak
■ 23-25 maja 1999 r. Kurs Filipa prowadzony dla wspólnoty przez Szkołę Nowej Ewangelizacji z Łodzi
■ Od października 1999 do maja 2000 r. animatorzy ze wspólnoty prowadzili spotkania dla ok. 40 osobowej grupy młodzieży przygotowującej się do bierzmowania

Kronika
Od września 2000 prowadzona jest szczegółowa Kronika "Szkoły Modlitwy", wydawana jest w postaci zeszytów, poniżej zamieszczamy wybrane wydażenia z życia wspólnoty.

Wrzesień 2000 – czerwiec 2001

■ 8 IX – Na spotkaniu Diakonii Modlitwy Małgorzata Gajowiak dotychczasowa liderka wspólnoty złożyła rezygnację z pełnionej przez dwa lata funkcji. Liderem grupy wybrana została Marzena Olędzka a zastępcą Elżbieta Pawłowska. Do Diakonii Modlitwy a następnie do wspólnoty weszła s. Dorota Duma – jak się później okazało bezcenna animatorka Diakonii Muzycznej.
■ 12 X – Rozpoczynamy wędrówkę przez karty Pisma Świętego zapoznając się z przesłaniem kolejnych ksiąg, ich zapowiedzią i wypełnieniem w NT oraz odniesieniem do naszego życia. Papież w Roku Jubileuszowym wyrusza w pielgrzymkę do Ziemi Świętej –rozpoczyna od Ur Chaldejskiego – On pierwszy... a my za Nim. Pielgrzymowanie jest szczególnym znakiem wiary w Roku Jubileuszowym – no to zaczynamy! Temat: Księga Rodzaju.
■ 26 XI – Ewangelizacja w parafii. Zaproszona wspólnota „Nazareth” (Lublin) prowadzi ewangelizację w intencji powołań do grup.
■ 9 XII – Dzień skupienia. Prowadzi ks. Andrzej. Temat: Odkryć pragnienie Boga obecne w naszym sercu.
■ 14 XII – Uczestniczymy w rekolekcjach parafialnych, które głosi w tym roku diecezjalny opiekun wspólnot Odnowy w Duchu Świętym ks. Józef Maciąg.
■ 21 1II – Godzina Święta. Spotkanie z katechezą. Temat: „Novo Milennio inuente” Jan Paweł II. Odkrywamy bliskie nam zdania: „Wypłyń na głębię” i „Musimy być szkołami modlitwy”. Papieski program na III Tysiąclecie Chrześcijaństwa przedstawia nam ks. Andrzej.
■ 15 II – Modlitwa wstawiennicza. Po raz pierwszy na wzór spotkań w Lubelskiej Archikatedrze prowadzona jest modlitwa chwały – modlitwę animuje Diakonia Muzyczna.
■ 2-4 III – Kurs Droga do Emaus (kurs bibijny prowadzony w Chełmie), cel: zakochać się w Jezusie, który jest Słowem. Udział w tym kursie wzięły dwie osoby z naszej wspólnoty.
■ 3-6 V – Lublin, rekolekcje ze Wspólnotą Błogosławieństw (prowadzi o. Jacques Philippe).
■ 17 V – Lublin, czuwanie modlitewne na placu katedralnym. Modlitwę o uzdrowienie prowadzi jezuita z Indii o. Fio Mascarenhas.
■ 19 V – Wyjazd do Częstochowy na ogólnopolskie czuwanie grup Odnowy w Duchu Świętym. Z naszej wspólnoty w czuwaniu wzięło udział 21 osób.
■ 25 V–3VI – Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego (tradycyjnie prowadzi „Szkoła Modlitwy”).
■ 21 VI – Msza św. kończąca rok spotkań.

Wrzesień 2001 – czerwiec 2002

■ 8 IX – Uroczysta msza św. inaugurująca rozpoczęcie roku pracy we wszystkich wspólnotach.
■ 13 IX – Pierwsze spotkanie Szkoły Modlitwy. Na spotkaniu przywitaliśmy naszego nowego opiekuna ks. Tomasza Dumę.
■ 27 IX – Podjęliśmy kontynuację ubiegłorocznej „wędrówki” przez karty Pisma Świętego. Kolejną księgą, która przybliżała nam Boga i Jego działanie wśród nas, była Ks. Tobiasza.
■ 19-21 X – Seminarium Uwielbienia prowadzone przez wspólnotę Bread o Life (org. przez wspólnotę Nowe Jeruzalem z Lublina). Wzięły w nim udział 2 osoby z naszej wspólnoty.
■ 25-28 X – Seminarium o charyzmatach prowadzone przez angielską wspólnotę Cor – Lumen Christi. Nauczanie o darach: proroctwa, poznania, uzdrowienia, uwalniania. W seminarium wzięły udział 2 osoby ze Szkoły Modlitwy.
■ 18-20 I – Kurs Filipa organizowany w Częstoborowicach (w ośrodku KSM-u). Wzięły w nim udział 2 osoby z naszej wspólnoty.
■ 7 II – Adoracja Najświętszego Sakramentu – prowadzi Szkoła Modlitwy. Rozważania o adoracji serca, o ciszy adoracji.
■ 14 II – Dzień św. Walentego. Po Mszy św. wieczorowej rozdajemy wszystkim wiernym serca ze słowami miłości Boga.
■ 28 II-2 III – Część osób z naszej wspólnoty uczestniczy w seminarium Odnowy prowadzonym przez Aggie Neck z Marksville (Luizjana), członkinię krajowego zespołu odpowiedzialnych katolickiej Odnowy charyzmatycznej w USA. Tematem seminarium jest: Walka duchowa i modlitwa za miasto.
■ 9 III – Dzień skupienia - prowadzi nasz opiekun ks. Tomasz. Temat: Nowa Ewangelizacja. Konferencje i warsztaty oparte na dokumentach Kościoła: Novo millennio ineunte J.P.II, Christifideles Laici J.P.II, Evangelii nuntiandi papież Paweł VI, dokumenty II Synodu Plenarnego (lata 1991 – 1999) o sytuacji Kościoła w Polsce.
■ 24 IV – Kongres Parafialny, spotkanie panelowe z innymi wspólnotami, dzielenie się świadectwem wiary: Co daje mi wspólnota?
■ 16 VI – Wyjazd na X Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Motto spotkania: „Dla mnie bowiem żyć to Chrystus” (Flp 1,21). Na pielgrzymkę wyruszyły 54 osoby. Gościem tegorocznego czuwania była s. Bridge Mckenna.
■ 21-23 VI – Sześć osób z naszej wspólnoty wzięło udział w organizowanym w Lublinie Seminarium Posługi Charyzmatycznej. Seminarium tak jak i w ubr. prowadził Damian Stayne oraz członkowie wspólnoty Cor-Lumen Christii z Chertsey w Anglii.
Kurs kończyła posługa modlitewna (JEZUS UZDRAWIA!) prowadzona w Archikatedrze po Mszy św. Wszystkie osoby kursu wzięły udział w modlitwie o uzdrowienie.

Wrzesień 2002 – czerwiec 2003

■ 7 IX – Uroczysta Msza św. inaugurująca rozpoczęcie roku pracy we wszystkich wspólnotach formacyjnych w naszej parafii. W procesji z darami niesiemy obraz Jezusa Miłosiernego, ma on symbolizować nasze zawierzenie na wzór tego, którego dokonał Jan Paweł II zawierzając Bożemu miłosierdziu cały świat. Obraz zakupiliśmy zawieszamy w salce. Wspólnota podejmuje w tym roku modlitwę za miasto Koronką do miłosierdzia Bożego.
■ 12 IX – Pierwsze spotkanie. Witamy nowe osoby, a przede wszystkim naszego nowego opiekuna ks. Mariusza Kozinę.
26 IX – Kontynuujemy spotkania z katechezą biblijną. Rozpoczynamy od księgi Mądrości Syracha.
■ 3 X – Nabożeństwo Transitus upamiętniające dzień śmierci św. Franciszka z Asyżu. Nabożeństwo przygotowują siostry franciszkanki. W przygotowaniach bierze udział także Diakonia Muzyczna. W nabożeństwie uczestniczymy całą wspólnotą.
■ 24 X – Ks. Mariusz wygłosił konferencję na temat nowej encykliki papieskiej Rosarium virginis Mariae. Z racji ogłoszenia Roku Różańca wspólnota podjęła się prowadzenia co czwartek o 17.30 modlitwy różańcowej nowymi tajemnicami. Intencją modlitwy jest troska o powołania zakonne i kapłańskie.
■ 10 IV – Siedem osób ze wspólnoty uczestniczyło w pielgrzymce na nocne czuwanie do Łagiewnik. Na spotkaniu osoba z Diakoni Kultu zapoznaje nas z postacią św. Faustyny oraz przesłaniem, jakie zostawił jej Jezus.
■ 8 V – Spotkanie: dzielenie Słowem Bożym z przeżytego tygodnia. Katecheza: Encyklika papieska „Ecclesia de Eucharistia”.
■ 17 V – Pielgrzymka do Częstochowy na V Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Świętym. Wyruszyliśmy 35 osobową grupą.
■ 30 V-6 VI – Wspólnota odpowiada za oprawę muzyczną Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego oraz prowadzenie modlitwy równoczesnej: uwielbienia i prośby o dary Ducha Świętego. W nowennie codziennie uczestniczy ponad 300 osób.
■ 7 VI – Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00, a kończymy o 24.00 modlitwą o wylanie Ducha Świętego. Do końca dotrwało ok. 100 osób.
■ 13-14 VI – Wspólnota uczestniczy w Kursie Andrzeja przeprowadzonym przez naszego proboszcza ks. Andrzeja Lupę.
■ 21 VI – Zakończenie roku pracy wszystkich wspólnot w parafii. Nasza wspólnota niesie w darze mapę miasta, na której przyklejone są kartki zawierające datę i imię osoby, która podejmowała modlitwę w intencji miasta.
■ 6 VII – Msza święta prymicyjna ks. Huberta Wysmulskiego, nowego kapłana, posłanego do pracy w naszej parafii. Witamy go w naszej wspólnocie parafialnej, wiemy już, że będzie nowym opiekunem Szkoły Modlitwy.
___________________________________________________________
♥Mimo okresu wakacyjnego prowadzimy dalej w każdy czwartek modlitwę Tajemnicami Światła, którą podjęliśmy w czasie Roku Różańcowego. Również Diakonia Modlitwy spotyka się dalej, w czasie wakacji spotkania odbywają się w niedziele.

Wrzesień 2003 – czerwiec 2004

■ 8 IX – Uroczyste rozpoczęcie roku wspólnot naszej parafii.
■ 11 IX – Pierwsze spotkanie przygotowała Diakonia Uwielbienia. Witamy we wspólnocie naszego nowego kapłana ks. Huberta Wysmulskiego, dziękujemy również naszemu dotychczasowemu opiekunowi ks. Mariuszowi Kozinie.
■ 3 X – Uczestniczymy w nabożeństwie Transitus przygotowywanym przez siostry franciszkanki. Diakonia Uwielbienia przygotowała oprawę muzyczną nabożeństwa będącego pamiątką przejścia ze śmierci do życia św. Franciszka.
■ 16 X – Dzień papieski. Uroczysta Msza św. sprawowana w intencji Ojca Świętego z okazji 25 rocznicy pontyfikatu. Po Mszy spektakl przygotowany przez młodzież z gimnazjum. Następnie Szkoła Modlitwy prowadziła modlitwę uwielbienia i modlitwę wstawienniczą.
■ 30 X – Kontynuujemy katechezy biblijne. W tym roku rozpoczynamy od Księga Joela.
■ 11-14 XII – Rekolekcje parafialne. W tym roku prowadził je ks. Józef Maciąg, diecezjalny opiekun grup Odnowy w Duchu Świętym. Ostatniego dnia rekolekcji członkowie wspólnoty na Mszach św. dla dorosłych i młodzieży, dawali świadectwo o doświadczeniu Boga w swoim życiu. Dzieliliśmy się doświadczeniem opartym na rozważaniu Jego Słowa w księdze Pisma Świętego.
■ 5 II – Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez naszą wspólnotę. Rozważania na podstawie książki Jame Garcii „Rekolekcje z … Św. Augustyn”. Następnie spotkanie w salce i katecheza prowadzona przez ks. proboszcza Stanisława Zająca, członka Polskiej Grupy Promotorów Ruchu Lepszego Świata. Wspólnota „Szkoła Modlitwy” została powołana, by wspierać dzieło NOP wprowadzane w naszej parafii od 10 lat.
■ 7 II – Dzień skupienia dla wspólnoty poprowadził ks. Proboszcz Andrzej Lupa. Temat: Rozpoznać znaki czasu.
■ 12 III – Wspólnota prowadzi Drogę Krzyżową dla dorosłych. Rozważania zaczerpnięto z tekstu o. Robeta DeGrandisa SSJ „Uzdrowienie wewnętrzne przez rozważanie stacji Drogi Krzyżowej”.
■ 19-21 III – Dziewięć osób ze wspólnoty wraz z ks. opiekunem uczestniczyło w rekolekcjach prowadzonych przez Jacka Dudzica i jego żonę – członków wspólnoty ICPE. Wspólnie odkrywaliśmy powołanie do bycia sobą.
■ 30 IV–3 V – Rekolekcje ze Wspólnotą Błogosławieństw.
■ 14 V – Dwie osoby ze wspólnoty – Ania Kowalska wiceliderka oraz Bartek Drozd z Diakoni Uwielbienia uczestniczyli w spotkaniu dla liderów i animatorów zorganizowanym w Częstochowie z okazji XI Czuwania Odnowy w Duchu Świętym.
■ 15 V – Wyruszyliśmy ok. 40 osobową grupą pod opieką ks. Huberta Wysmulkiego na Czuwanie do Częstochowy. Okazało się, że lejący nieustannie deszcz nie przeszkodził nam uwielbiać Pana Jezusa.
■ 21 V – Rozpoczynamy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.
■ 20 VI – Uroczysta Msza św. kończąca rok pracy wspólnot po niej ognisko dla wszystkich wspólnot.

Wrzesień 2004 – czerwiec 2005

■ 12 IX – Uroczyste rozpoczęcie roku wspólnot naszej parafii.
■ 16 IX – Pierwsze spotkanie przygotowała liderka wspólnoty. Podjęty temat kolejnej księgi Pisma Świętego ks. Habakuka. Na tym spotkaniu odpowiedzialna poinformowała o upływie kadencji lidera (minęły 4 lata) oraz o potrzebie wyboru nowej osoby. Spośród zgłoszonych kandydatur wspólnota poprzez modlitwę i wewnętrzne rozeznanie powierzyła funkcję lidera Annie Kowalskiej, dotychczasowej wiceliderce.
■ 23 IX – Spotkanie dotyczące planu pracy wspólnoty poprowadziła lidera. Przedstawiła swojego zastępcę – Agatę Szulc.
■ 28 X – Katecheza na temat Eucharystii z racji ogłoszenia przez Jana Pawła II – Roku Eucharystii.
Trzecia sobota miesiąca w ciągu roku poświęcona jest wspólnotowej adoracji o godz. 15.00, adoracja kończy się Eucharystią a następnie wspólną agapą.
■ 26-28 XI – Rozpoczęła się sesja Szkoła Słowa Bożego prowadzona w Lublinie przez Szkołę Formacji Duchowej.
■ 1 XII – W tym roku wspólnota podjęła modlitwę za miasto, każdy modli się wybranym dziesiątkiem różańca, tak by codziennie odmawiany był cały różaniec.
■ 3 XII – W intencji miasta. Przystąpienie do sakramentu pokuty, podjęty post i przyjęcie Komunii św.
■ 3-4 I – Rekolekcje dla liderów i odpowiedzialnych wspólnot prowadzony w Wesołej k. Warszawy. W rekolekcjach wzięła udział liderka Anna Kowalska.
■ 3 II – Dzień skupienia dla wspólnoty.
■ 12 II – Eucharystia dziękczynna za 9 lat istnienia wspólnoty.
■ 5 III – Seminarium na temat rozeznawania. prowadziła liderka.
■ 5 IV – Uroczysta Eucharystia w intencji Jana Pawła II, oprawę liturgiczną przygotowały poszczególne wspólnoty.
■ 23-24 IV – W Kazimierzu Dolnym Jacek Dudzic z ICPC prowadził sesję na temat modlitwy wstawienniczej za miasto. Ze wspólnoty w sesji uczestniczyła jedna osoba.
■ 6 V – Rozpoczyna się nowenna do Ducha Świętego.
■ 20 V – Spotkanie w Częstochowie dla liderów i animatorów nt. Rozpal charyzmat na nowo. Wzięły w nim udział 2 osoby ze wspólnoty.
■ 21 V – Pielgrzymka na Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Temat: Oddać Mu pokłon.
■ 16 VI – Msza św., uczestnictwo w Dniu Papieskim (prowadzonym w parafii od maja). Następnie modlitwa uwielbienia i modlitwa wstawiennicza.
■ 19 VI – Eucharystia. Zakończenie roku pracy wspólnot.

Dzisiaj jest

poniedziałek,
18 czerwca 2018

(169. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie