Licznik

Liczba wyświetleń strony:
86241

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Konstytucja wspólnoty

Celem wspólnoty „Szkoła Modlitwy” jest dążenie do świętości jako odpowiedź na miłość Boga Ojca, do której wzywa nas Jezus Chrystus. Członkowie wspólnoty czynią to przez szczególne otwarcie się na działanie Ducha Świętego i poddanie się Jego woli, tak jak Maryja.

REALIZACJA CELU WSPÓLNOTY

Członkowie „Szkoły Modlitwy” realizują ten cel przez:

 1. Modlitwę
 2. Codzienną medytację Słowa Bożego
 3. Adorację Najświętszego Sakramentu – osobistą i wspólnotową
 4. Życie sakramentalne:
  • systematyczne korzystanie z Sakramentu Pojednania (zalecane jest kierownictwo duchowe)
  • częste uczestnictwo w Eucharystii i przyjmowanie Komunii Świętej
 5. Życie wspólnotowe:
  • wspólna modlitwa i dzielenie się wiarą
  • współodpowiedzialność za wspólnotę i poszczególnych członków tj. troska o wzrost duchowy a także w razie potrzeby pomoc materialna.
 6. Naśladowanie Maryi – Patronki wspólnoty, która jest szczególnym wzorem przyjęcia woli Ojca przez pełne posłuszeństwo Duchowi Świętemu.

FORMACJA

„Szkoła Modlitwy” jest wspólnotą formacyjną, której członkowie:

 1. Zdobywają wiedzę z zakresu modlitwy, Pisma Świętego, prawd wiary, życia wspólnoty itp. Dokonuje się to przez katechezy, studium własne Pisma Świętego i Dokumentów Kościoła.
 2. Przechodzą ćwiczenia duchowe takie jak rekolekcje, dni skupienia, adoracje.
 3. Odbywają wyjazdy na spotkania z innymi grupami modlitewnymi, by wspólnie dzielić się swoimi doświadczeniami wiary.
 4. Odbywają formację do posługi charyzmatami.

STRUKTURA WSPÓLNOTY

 • Wspólnotę prowadzi lider (osoba świecka – kadencja trwa 5 lat, później może być jeszcze jedna pięcioletnia kadencja)Opiekun duchowy – kapłanWspólnota dzieli się na małe Grupy Dzielenia (4-6 osób), prowadzone przez animatorów.W ramach wspólnoty istnieją: Diakonia Modlitwy Wstawienniczej, Diakonia Uwielbienia, Diakonia Plastyczna, Diakonia Kultu.
 • Cała wspólnota spotyka się raz w tygodniu.
 • Diakonie spotykają się raz w tygodniu.
 • I tydzień miesiąca„Godzina Święta” tj. Adoracja Najświętszego Sakramentu, po Mszy św. o godz. 1800. Następnie spotkanie w salce (katecheza formacyjna).
 • II i IV tydzień miesiąca. Po Mszy spotkanie w salce katechetycznej.
 • III tydzień miesiąca. Po Mszy św. wspólnota prowadzi modlitwę uwielbienia i modlitwę wstawienniczą.

Schemat spotkania

 • Zapalenie świecy
 • Modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego
 • Celebracja Słowa Bożego
 • Modlitwa równoczesna
 • Grupy dzielenia
 • Katecheza
 • Świadectwa wiary
 • Ogłoszenia
 • Modlitwa wstawiennicza (jeśli jest taka potrzeba)
 • Rachunek sumienia, błogosławieństwo i Apel Jasnogórski.

ZADANIA APOSTOLSKIE WSPÓLNOTY

 • Podstawowym charyzmatem wspólnoty jest posługiwanie modlitwą wstawienniczą:
 • Grupa podejmuje tę modlitwę we wszystkich intencjach wspólnoty parafialnej, indywidualnie i na wszystkich spotkaniach.
 • Modlitwą chwały i posługa modlitwą wstawienniczą (każdy trzeci czwartek miesiąca).
 • Codzienna modlitwa w określonej przez wspólnotę intencji.

Oprawa liturgiczna niedzielnej Mszy św. o godz. 18.00.I inne.

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
21 stycznia 2021

(21. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc