Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
95818

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Patronka

Pneumatofora

Patronką wspólnoty jest Maryja. Mówi się o niej Pneumatofora tj. „Niosąca Ducha Świętego” – to określenie pochodzące z Kościoła prawosławnego zwraca uwagę na szczególną więź pomiędzy momentem Wcielenia Słowa a momentem narodzin Chrystusa.

Sam moment Zwiastowania nazywany jest często „Małą Pięćdziesiątnicą”. Maryja stała się Matką Chrystusa, całkowicie zawierzając Bogu. Jako przedstawicielka nowego Ludu Wybranego – Kościoła, Maryja jest obecna wśród uczniów Chrystusa i razem z nimi oczekuje na dary Jego Ducha.

Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Mater” ideę pośrednictwa Ducha Świętego złączył z ideą macierzyńskiego pośrednictwa Maryi: „W ten sposób Maryja, obecna w tajemnicy Chrystusa jako Matka, staje się – z woli Syna i za sprawą Ducha Świętego – obecna w tajemnicy Kościoła”.

Obecność Maryi i Jej rola w tajemnicy Wcielenia oraz w tajemnicy Kościoła dokonały się dzięki działaniu Ducha Świętego oraz dzięki otwartości Maryi na to działanie. Maryja jest ikoną, typem i wzorem Kościoła, dlatego jako członkowie wspólnoty chcemy być szczególnie otwarci na inspiracje i działanie Ducha Świętego „Tak jak Maryja”.

Chcemy jako „Szkoła Modlitwy” być w „Szkole Maryi”, by uczyć się od Niej pokory, posłuszeństwa wiary, służby.

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc