Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
73726

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Pneumatofora

Patronką wspólnoty jest Maryja. Mówi się o niej Pneumatofora tj. „Niosąca Ducha Świętego” – to określenie pochodzące z Kościoła prawosławnego zwraca uwagę na szczególną więź pomiędzy momentem Wcielenia Słowa a momentem narodzin Chrystusa.

Sam moment Zwiastowania nazywany jest często „Małą Pięćdziesiątnicą”. Maryja stała się Matką Chrystusa, całkowicie zawierzając Bogu. Jako przedstawicielka nowego Ludu Wybranego – Kościoła, Maryja jest obecna wśród uczniów Chrystusa i razem z nimi oczekuje na dary Jego Ducha.

Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Mater” ideę pośrednictwa Ducha Świętego złączył z ideą macierzyńskiego pośrednictwa Maryi: „W ten sposób Maryja, obecna w tajemnicy Chrystusa jako Matka, staje się – z woli Syna i za sprawą Ducha Świętego – obecna w tajemnicy Kościoła”.

Obecność Maryi i Jej rola w tajemnicy Wcielenia oraz w tajemnicy Kościoła dokonały się dzięki działaniu Ducha Świętego oraz dzięki otwartości Maryi na to działanie. Maryja jest ikoną, typem i wzorem Kościoła, dlatego jako członkowie wspólnoty chcemy być szczególnie otwarci na inspiracje i działanie Ducha Świętego „Tak jak Maryja”.

Chcemy jako „Szkoła Modlitwy” być w „Szkole Maryi”, by uczyć się od Niej pokory, posłuszeństwa wiary, służby.

Dzisiaj jest

czwartek,
17 stycznia 2019

(17. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie