Licznik

Liczba wyświetleń strony:
97146

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Szkoła Modlitwy

Bóg kocha Ciebie dzisiaj


Spotkania odbywają się w każdy czwartek w domu parafialnym, sala nr 4, o godz. 19.00 po wieczornej Mszy Świętej.

Do Szkoły Modlitwy może przyjść każdy, kto pragnie pogłębić osobową relację z Bogiem, doświadczyć Jego miłości i dzielić się tą miłością z innymi  przez włączenie sie w dzieło ewangelizacji prowadzone we wspólnocie parafialnej.

Od początku swojego istnienia wspólnota została włączona poprzez modlitwę w Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji, realizowany w ramach Ruchu dla Lepszego Świata. Na każdym spotkaniu członkowie modlą się w intencjach związanych z realizacją programu i działaniań wypływających z charyzmatu grupy.

Szkoła Modlitwy jest charyzmatyczną grupą modlitewną, której członkowie pragną pogłębiać swoje życie religijne przez:

■ codzienną lekturę Pisma Świętego

■ modlitwę

■ codzienną (w miarę możliwości) adorację Najświętszego Sakramentu

■ codzienne (w miarę możliwości) uczestnictwo we Mszy Świętej

■ systematyczne korzystanie z sakramentów

■ naśladowanie Maryi – Patronki wspólnoty, która jest szczególnym wzorem przyjęcia woli Ojca przez pełne posłuszeństwo Duchowi Świętemu.

■ formację do ewangelizacji i posługę we wspólnocie parafialnej

Cele wspólnoty


Dążenie do świętości

Jest to odpowiedź na miłość Boga Ojca, do której wzywa nas Jezus Chrystus. Członkowie wspólnoty czynią to przez szczególne otwarcie się na działanie Ducha Świętego i poddanie się Jego woli, tak jak Maryja.

Służba Kościołowi

Od początku swego istnienia wspólnota została włączona w struktury naszej parafii wynikające z realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji – w wymiarze modlitwy i ewangelizacji.

Modlitwa za parafię

Indywidualnie i na spotkaniach, cała wspólnota podejmuje modlitwę w intencjach naszej parafii: za kapłanów, wszystkie wspólnoty formacyjne, służby pastoralne i Grupy Sąsiedzkie, powierzając nieustannie Bogu dzieło głoszenia Ewangelii i budowania parafii jako Ludu Bożego.

Modlitwa uwielbienia i wstawiennicza

Szczególnym rodzajem służby Szkoły Modlitwy jest prowadzona od 1997 r. modlitwa uwielbienia i wstawiennicza.  Dokonuje się to w kościele w każdy trzeci czwartek miesiąca, po wieczornej Mszy świętej wieczornej.

Odpowiedzialni


Bożena Chołyk – liderka

Ks. Karol Madejek – opiekun duchowy 


Odpowiedzialni za wspólnotę od czasu jej powstawnia:

Liderzy

s. Halina Herda fmm (6 II 1996 - VI 1998)

Małgorzata Gajowiak (VI 1998 - 8 IX 2000)

Marzena Olędzka (8 IX 2000 - 16 IX 2004)

Anna Kowalska (16 IX 2004 - 7 II 2008)

Violeta Miłosz (od 7 II 2008 - 6 II 2013)

Elżbieta Krupa (od 6 II 2013 - 14 IX 2017)

Bożena Chołyk (od 14 IX 2017 -

 

Opiekunowie duchowi

ks. Adam Lewandowski - opiekun duchowy (6 II 1996 - IX 1997)

ks. Andrzej Lupa - opiekun duchowy (IX 1997 - IX 2001)

ks. Tomasz Duma - (13 IX 2001 - VI 2002)

ks. Mariusz Kozina - (12 IX 2002 - 11 IX 2003)

ks. Hubert Wysmulski - (11 IX 2003 - VI 2006)

ks. Grzegorz Mikulski - (IX 2006 - III 2007)

s. Halina Herda fmm - (III 2007 - IX 2007)

ks. Paweł Grzebalski - (od IX 2007 - VI 2012)

ks. Michał Gałus - (1 IX 2012 - VI 2015)

ks. Karol Madejek - (1 IX 2015-26 VI 2020)

ks. Marcin Modrzejewski - od 1 IX 2020

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
21 stycznia 2021

(21. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc