Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
69186

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Szkoła Modlitwy

Bóg kocha Ciebie dzisiaj


Spotkania odbywają się w każdy czwartek w domu parafialnym, sala nr 4, o godz. 19.00 po wieczornej Mszy Świętej.

Do Szkoły Modlitwy może przyjść każdy, kto pragnie pogłębić osobową relację z Bogiem, doświadczyć Jego miłości i dzielić się tą miłością z innymi  przez włączenie sie w dzieło ewangelizacji prowadzone we wspólnocie parafialnej. Zapraszamy.

Szkoła Modlitwy jest charyzmatyczną grupą modlitewną, której członkowie pragną pogłębiać swoje życie religijne przez:

■ codzienną lekturę Pisma Świętego

■ modlitwę

■ codzienną (w miarę możliwości) adorację Najświętszego Sakramentu

■ codzienne (w miarę możliwości) uczestnictwo we Mszy Świętej

■ systematyczne korzystanie z sakramentów

■ naśladowanie Maryi – Patronki wspólnoty, która jest szczególnym wzorem przyjęcia woli Ojca przez pełne posłuszeństwo Duchowi Świętemu.

■ formację do ewangelizacji i posługę we wspólnocie parafialnej

Cele wspólnoty

 


1.    Dążenie do świętości.

Jest to odpowiedź na miłość Boga Ojca, do której wzywa nas Jezus Chrystus. Członkowie wspólnoty czynią to przez szczególne otwarcie się na działanie Ducha Świętego i poddanie się Jego woli, tak jak Maryja.

2.    Służba Kościołowi.

Od początku swego istnienia wspólnota została włączona w struktury naszej parafii wynikające z realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji – w wymiarze modlitwy i ewangelizacji.

3.    Modlitwa za parafię św. Barbary

Indywidualnie i na spotkaniach, cała wspólnota podejmuje modlitwę w intencjach naszej parafii: za kapłanów, wszystkie wspólnoty formacyjne, służby pastoralne i Grupy Sąsiedzkie, powierzając nieustannie Bogu dzieło głoszenia Ewangelii i budowania parafii jako Ludu Bożego.

4.  Modlitwa uwielbienia i wstawiennicza.

Szczególnym rodzajem służby Szkoły Modlitwy jest prowadzona od 1997 r. modlitwa uwielbienia i wstawiennicza.  Dokonuje się to w kościele w każdy trzeci czwartek miesiąca, po wieczornej Mszy świętej wieczornej.

Odpowiedzialni


Bożena Chołyk – liderka

Ks. Karol Madejek – opiekun duchowy 


 

Odpowiedzialni za wspólnotę od jej powstawnia:

Liderzy

s. Halina Herda fmm (6 II 1996 - VI 1998)

Małgorzata Gajowiak (VI 1998 - 8 IX 2000)

Marzena Olędzka (8 IX 2000 - 16 IX 2004)

Anna Kowalska (16 IX 2004 - 7 II 2008)

Violeta Miłosz (od 7 II 2008 - 

Elżbieta Krupa 

 

Opiekunowie duchowi

ks. Adam Lewandowski - opiekun duchowy (6 II 1996 - IX 1997)

ks. Andrzej Lupa - opiekun duchowy (IX 1997 - IX 2001)

ks. Tomasz Duma - (13 IX 2001 - VI 2002)

ks. Mariusz Kozina - (12 IX 2002 - 11 IX 2003)

ks. Hubert Wysmulski - (11 IX 2003 - VI 2006)

ks. Grzegorz Mikulski - (IX 2006 - III 2007)

s. Halina Herda fmm - (III 2007 - IX 2007)

ks. Paweł Grzebalski - (od IX 2007 - VI 2012)

ks. Michał Gałus - od 1 IX 2012 - VI 2015

ks. Karol Madejek - od 1 IX 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Przy opracowaniu stron zawartych w dziale "Szkoła Modlitwy" wykorzystano następujące materiały:

"W objęciach Ducha Świętego" ks. Grzegorza Polaka, "Z wiatrem Ducha Świętego" o. Fio Mascarenasa SJ, "Dokumenty z Malines", "Płonący krzew" Kim Kollins i Alessandry Nucci, www.odnowa.org.pl oraz Zeszyty Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym "Wieczernik" Magdalenka.

Przyg. Marzena Olędzka

Dzisiaj jest

poniedziałek,
18 czerwca 2018

(169. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie