Licznik

Liczba wyświetleń strony:
105379

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Kandydaci do sakramentu bierzmowania

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony (por. KK 11).

Wymaga się, by człowiek przyjmujący ten sakrament był odpowiednio przygotowany do podjęcia wynikającej z niego odpowiedzialności.

Przez cały rok formację kandydatów do sakramentu bierzmowania prowadzi grupa animatorów pod kierunkiem ks. Marcina Modrzejewskiego.


Przygotowanie w naszej parafii

Zapisy

 • Przy końcu września należy zgłosić chęć przygotowania do sakramentu i złożyć prośbę o przyjęcie w poczet kandydatów.
 • Kandydaturę może zgłaszać tylko młodzież szkół średnich i starsi. Z młodzież z gimnazjum mogą ubiegać się o przyjęcie do grona kandydatów do bierzmowania tylko ci, którzy od przynajmniej dwóch lat uczestniczą w młodzieżowej grupie formacyjnej.
 • Zgłoszenia w zakrystii lub u księdza odpowiedzialnego za przygotowanie kandydatów do przyjęcia sakramentu.
 • Później trzeba przyjść na spotkanie ogólne, na którym kandydat dowiaduje się do jakiej grupy będzie należał i kto będzie jego animatorem.
 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa od września do maja.
 • Sakrament udzielany jest przez ks. biskupa w maju.

Początek – rekolekcje „Kurs Filipa”

Roczne przygotowanie rozpoczynają rekolekcje ewangelizacyjne „Kurs Filipa”. Rekolekcje te pomagają odnowić osobistą więź z Jezusem i Kościołem. Organizowane są w dwóch, trzech turach dla kilku małych grup, w zależności od liczby kandydatów biorących w nich udział. Rekolekcje są obowiązkową częścią przygotowania do sakramentu bierzmowania.

Zasady

1. Cotygodniowa formacja w małych grupach.2. Kandydat jest zobowiązany do:a) comiesięcznej spowiedzi,b) aktywnego udziału w spotkaniach grup sąsiedzkich, c) nienagannego świadectwa wiary w domu rodzinnym i tam, gdzie się znajduje.

Spotkania w grupach

Przygotowanie odbywa się w małych grupach liczących około 10 osób. Spotkania prowadzą wyznaczeni animatorzy, którzy odbywają oddzielną formację przygotowującą ich do pełnienia tej funkcji. Każdy uczestnik powinien przynosić na spotkania swój egzemplarz Pisma Świętego oraz zeszyt na notatki.

Plan spotkania

 • Na początku każdego spotkania zapalana jest świeca – symbol światłości Chrystusa.
 • Później następuje modlitwa w intencjach grupy, a także tych intencjach, które podają kandydaci.
 • Po modlitwie następuje rozmowa o sprawach bieżących, przypominane są również najważniejsze wiadomości z ostatniego spotkania.
 • Animator prowadzi spotkanie w oparciu o przygotowane w parafii konspekty.
 • Spotkanie kończy się modlitwą lub pieśnią.
 • Spotkanie trwa około jednej godziny.

Nabożeństwa

Podczas przygotowania odbywają się dwa nabożeństwa:

 • Kandydatura. Podczas uroczystości kandydatury każdy indywidualnie, przy świadkach zgłasza chęć bycia kandydatem przygotowującym się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W tym ważnym dniu kandydatom towarzyszą rodzice.
 • Obranie imienia. Kandydat obiera imię świętego, za którego przykładem chce iść i który będzie jego patronem od momentu przyjęcia sakramentu.

Zakończenie

 • Rekolekcje „Kurs Andrzeja” – są zarazem podsumowaniem i „oceną” wzrostu wiary kandydata chcącego przyjąć sakrament bierzmowania.
 • Karta świadectwa wiary – gdy kandydat stwierdzi, że jest godny przystąpić do sakramentu, otrzymuje kartę świadectwa wiary, którą podpisują rodzice, wspólnota sąsiedzka, katecheta i wychowawca.
 • Z podpisanym świadectwem kandydat może przystąpić do egzaminu końcowego dopuszczającego do bierzmowania.
 • Przyjęcie sakramentu bierzmowania z rąk ks. Biskupa.

Grupa starsza


Istnieje jedna grupa starsza, należą do niej osoby, które ukończyły 18 rok życia. Zapisy prowadzone są w lutym. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa krócej niż dla młodszej grupy. Na jednym z ostatnich spotkań przeprowadzany jest mały sprawdzian pomagający zobaczyć kandydatom co należy jeszcze powtórzyć. Później jest już tylko egzamin, po którym kandydaci otrzymują specjalną zgodę umożliwiającą im przystąpienie do sakramentu bierzmowania w Archikatedrze Lubelskiej.

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
21 stycznia 2021

(21. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc