Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
87303

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Święta i tradycje naszego zgromadzenia

Święta i tradycje naszego zgromadzenia będziemy przedstawiać począwszy od miesiąca stycznia. W ciągu roku liturgicznego jest wiele dni, które dla nas, Franciszkanek Misjonarek Maryi, są szczególne ze względu na bogactwo życia Kościoła, osobiste doświadczenia naszej Założycielki Marii od Męki Pańskiej, czy po prostu stanowią duchową spuściznę naszych sióstr, które tworzyły te piękne zwyczaje. Tradycje i zwyczaje są wyrazem naszej wiary, jedności we wspólnotach, są także źródłem radości.

 

 1 stycznia - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI


 Losowanie patronów rocznych

                We wspólnotach wybieramy odpowiednią liczbę świętych patronów, wśród nich są także święci franciszkańscy i nasze święte siostry. Przygotowujemy ich imiona na karteczkach.  Każda z sióstr w duchu wiary losuje jednego świętego. Często wybrany święty staje się szczególnie bliski przez cały rok, w życiu codziennym odkrywamy jak możemy go naśladować. Powierzamy siebie, a także wiele intencji Kościoła, zgromadzenia Bogu Ojcu przez wstawiennictwo tego świętego.

 

Duchowy fundament podany przez Założycielkę:

„Niech każda przyjmie z pobożnością rocznego Opiekuna, którego przysłała jej Opatrzność. Naśladujmy cnoty naszego świętego patrona i uciekajmy się codziennie do Jego wstawiennictwa, przynajmniej przez krótkie wezwanie.”.

Mały Król

6 stycznia - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO


                Jest to dzień założenia naszego zgromadzenia w 1877 r. w Indiach. Niezwykłym darem łaski dla Marii od Męki Pańskiej było to, że zgromadzenie powstało w dniu Objawienia Pańskiego. Dla nas, jako misjonarek, jest to szczególny znak i wezwanie, by głosić Chrystusa zawsze i wszystkim, gdziekolwiek będziemy posłane.

 

Losowanie Króla

Zwyczaj ten nasza Założycielka przejęła z rodzin francuskich, który w jej czasach był bardzo żywy. W naszych wspólnotach jest on pielęgnowany z wielką pieczołowitością, jest ważnym momentem świętowania dnia powstania zgromadzenia. Ta siostra, która wylosuje króla ma stać się człowiekiem szczególnej modlitwy wstawienniczej jako, że jest wybraną przez samego Króla.

 

Duchowy fundament podany przez Założycielkę:

 „Ta, która jest królowa z Dzieciątkiem Jezus, powinna przyjąć tę łaskę w duchu wiary, starać się okazać godną Małego Króla, który wybrał ją za Oblubienicę i używać z prostotą i ufnością swego przywileju w celu otrzymania licznych łask dla Kościoła, dla biednych grzeszników, dla dusz czyśćcowych, dla Zakonu św. Franciszka, dla Zgromadzenia, dla własnej duszy”.


Losowanie krajów

Do losowania przygotowujemy karteczki z nazwami krajów. Wybieramy te kraje, które aktualnie doświadczają wojny, przemocy, głodu, konfliktów czy kataklizmów. Te narody i kraje są nam szczególnie drogie, gdyż nasi bracia i siostry cierpią tam najbardziej. Naszą modlitwą i ofiarą stajemy się apostołkami i dobrymi aniołami kraju, który będzie nam powierzony.

Duchowy fundament podany przez Założycielkę:

„Aby wejść w ducha święta Trzech króli Franciszkanki Misjonarki Maryi wyciągają losem nazwy krajów. Każda powinna w ciągu całego roku łączyć się z Aniołami, przeznaczonymi przez Boga do strzeżenia kraju, który przypada jej w udziale stając się przez modlitwy i ofiary apostołką i dobrym aniołem krainy, którą jej Opatrzność powierzyła. Niech każda siostra stara się otrzymać w ciągu roku liczne łaski dla kraju, szczególnie poprzez modlitwę do Anioła Stróża, by nauczał i dawał natchnienia narodowi powierzonemu naszej modlitwie”.


 

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc