Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
67367

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Małe Emaus

Od 2001 roku Małe Emaus przygotowuje zespół katechetów, a pismo wykorzystywane jest w szkolnej katechezie klas podstawowych. Pisemko ukazuje się 4-5 razy w roku, służy przygotowaniu uczniów do przeżywania wydarzeń parafialnych

Redakcja

s. Dorota Ostolska, Teresa Okoń, ks. Karol Madejek

Z historii

Wraz z kwartalnikiem EMAUS zaczął się ukazywać dodatek dla dzieci Małe Emaus. Pierwszy numer ukazał się w 1993 roku, a jego redakcję stanowili: Kaśka, Kaj, Andy; rysunki przygotowywał Artur Gąsiorowski. Z czasem redakcja się zmieniała.

Dotychczasowa redakcja

s. Dorota Ostolska, Wioleta Chołast, Renata Gozdołek, Anna Kukawka, Teresa Okoń, ks. Mariusz Kozina, s. Halina Lebica, s. Elżbieta Andrzejczak, ks. Krzysztof Szymański

Młode Emaus

Młode Emaus (2005-2015)

W marcu 2005 roku ukazał się pierwszy numer Młodego Emaus, pisma kierowanego głównie do młodzieży gimnazjalnej, a później i ponadgimnazjalnej.

Pismo redagował zespół katechetów uczących w Gimnazjum nr 2, ZS im. K.K. Jagiellończyka oraz w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.

Pisemko podobnie jak jego „młodsza” wersja miało służyć w szkolnej katechezie jako pomoc do przygotowania uczniów do uczestnictwa i przeżywania wydarzeń parafialnych. Ostatni nr 55 pisma ukazał się w grudniu 2015 r.

Początki pisma dla młodzieży

W nr 37/2001 kwartalnika Emaus pojawiła się jedna strona redagowana przez młodzież i dla młodzieży, w następnym numerze tematy młodzieżowe zajęły już dwie strony, a w kolejnym, wrześniowym, znalazł się osobny czterostronicowy dodatek pt.: Młodociane Zamotanie, redagowany w całości przez młodzież z różnych grup formacyjnych. W sumie ukazało się siedem numerów młodzieżowego pisma. Dopiero w 2005 r. ukazała się nowa jego wersja przeznaczona na katechezę.

Dzisiaj jest

niedziela,
16 grudnia 2018

(350. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie