Licznik

Liczba wyświetleń strony:
137148

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

EMAUS. Pismo Rady Duszpasterskiej Parafii św. Barbary w Łęcznej

Początki pisma

„EMAUS. Pismo Rady Duszpasterskiej Parafii św. Barbary w Łęcznej” wychodzi już od września 1992 r. Powstało z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii ks. Adama Lewandowskiego. Pomysł zaakceptowali radni z parafialnej Rady Duszpasterskiej i pismo zaczęło się ukazywać.

Redakcja w artykule wstępnym deklarowała: Chcemy (…) informować o tym, co wypełnia nasze życie w tej społeczności. Chcemy pisać o nas i dla nas. By poprzez lepszą znajomość naszych wspólnych spraw i problemów umocniły się więzy łączące tę wspólnotę.

Tematyka

Czasopismo jest kwartalnikiem, ma charakter informacyjny i formacyjny. Podejmowana jest w nim głównie tematyka parafialna, ale i problemy dotyczące środowiska lokalnego, a nawet i kraju. Znajdujące się w nim treści odzwierciedlają życie duszpasterskie w naszej wspólnocie parafialnej.

Zespół redakcyjny

Red. nacz. - Krystyna Sochan

Sekr. red. - Marzena Olędzka

Asystent kościelny - ks. prob. Andrzej Lupa

Skład komputerowy - Marzena Olędzka

Red.: Monika Chmiel, Leszek Kozioł, s. Elżbieta Łutnik fmm, Justyna Majdan, Jacek Majdan, Violeta Miłosz, Marek Sochan, Barbara Zielińska.

Kolportaż

Za pośrednictwem członków Rady Duszpasterskiej trafia do każdej rodziny. Roznoszony jest w ramach kwartalnej zbiórki na potrzeby kościoła i finansowany ze złożonych ofiar.

Nakład

Nakład 3200 egz.

Adres redakcji

EMAUS. Pismo Rady Duszpasterskiej 

Parafii św. Barbary w Łęcznej

Al. Jana Pawła II 97 

21-010 Łęczna

e-mail: emaus-pismo@tlen.pl

Redaktorzy i współpracownicy

Pierwsza redakcja

Krystyna Sochan (redaktor naczelny), Anna Gąsior, Justyna Majdan, Joanna Winsyk, Jacek Majdan, Marek Sochan, Andrzej Winiarski, Marek Winsyk, s. Lidia Bulmańska (rysunki), ks. Adam Lewandowski (asystent kościelny).

Wszyscy współpracownicy

Wymieniono każdego, kto napisał przynajmniej jeden tekst. Nazwiska zostały uporządkowane w kolejności alfabetycznej.

Redaktorzy zakonni: S. Halina Herda fmm, s. Małgorzata Książek fmm, s. Elżbieta Łutnik, s. Teresa Neitsch fmm, s. Dorota Ostolska fmm, s. Alicja Prejzner fmm, s. Anna Taras fmm. 

Redaktorzy duchowni: Ks. Marek Goch, ks. Andrzej Lupa (asystent kościelny od 2001), ks. Marcin Pidek, ks. Marek Maj, Brat Tadeusz Ruciński z Częstochowy, ks. Marcin Smalec (cykl felietonów), ks. Dariusz Sobkowicz, ks. Hubert Wysmulski, ks. Stanisław Zając (asystent kościelny w latach 1997-2001), o. Tomasz Zieliński. 

Redaktorzy świeccy: Bożena Anisiewicz, Janusz Bączek, Ewa Blachani, Bogusława i Wincenty Blij, Dżesika Chałupnik, Krystyna Cieślak, Anna Czępińska, Roman Czępiński, Aleksandra Dębek, Bartłomiej Drozd, Teresa Duchowska, Agnieszka Dybich, Rafał Dybich, Teresa Fac, Urszula Fac, Danuta Filipczuk, Bernard Fruga, Małgorzata Gajowiak, Renata Gozdołek, Jadwiga Grosiak, Grażyna Gzik, Barbara Jazgarska, Elżbieta Kaczak (Warszawa), Joanna Kamińska, Andrzej Kata, Andrzej i Małgorzata Kędziorscy, Beata Klepka (rysunki), Krzysztof Kołodziej, Adrian Konowałek, Teresa Kościk, Antoni Kotliński (cykl artykułów historycznych), Hanna Kowalska, Tadeusz Kowalski, Leszek Kozioł, Kamil Kunach, Ryszard Kubaczyński, Tomasz Kur, Joanna i Mariusz Lekanowie, Zuzanna Lekan, Kazimierz Lekan, Anna Makowska, Monika Mazurkiewicz, Violeta Miłosz, Wiesława i Andrzej Misztalowie, Ewa Olesiuk, Marzena Olędzka (sekretarz red. od 2001, skład komputerowy od 2002), Anna Ośko, Monika Pastuszak, Grzegorz Jacek Pelica, Danuta Podstawa, Paulina Polak (ilustracje), Anna Popek (Łódź), Mateusz Prus, Danuta Pułjan, Ewa Robak, Piotr Romanowski, Witold Ryć (Witex), Agnieszka Rzepka, Janina Sobala, Piotr Sobów (skład komputerowy od 1999), Halina Sulima-Zielik, Andrzej Szwabe, Jadwiga Szydłowska, Zenon Turlewicz, Renata Wątroba (il.), Piotr Winiarski (cykl artykułów historycznych), Józef Winiarski (cykl wspomnień), Anna Włosek, dr. Jolanta M. Wolińska (UMCS Lublin), Kamil Woźniak, Dawid Wójcik, Joanna Zając, Roman Zakrzewski, Barbara Zielińska i wiele innych osób, które pod tekstami podpisane są tylko inicjałem lub imieniem (m.in. Anna Kukawka, Tadeusz Matczuk).

Prasa parafialna

Praca zaliczeniowa pisana na Podyplomowum Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Emaus

Powrót

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
21 stycznia 2021

(21. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc