Licznik

Liczba wyświetleń strony:
96376

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Ogólnopolskie Pielgrzymki Parafii

„Ogólnopolskie spotkanie parafii realizujących Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji jest dla nas cennym doświadczeniem powszechności i jedności Kościoła. To doświadczenie pokazuje nam, że pochodząc z tak wielu parafii o różnych tradycjach, zwyczajach, zaangażowaniu wiernych, możemy wspólnie tworzyć Lud Boży.”
Proboszcz ks. Andrzej Lupa

Ogólnopolskie Pielgrzymki Parafii w Ruchu odbywają się od 1991 r. Są to jedyne tego typu spotkania wspólnot parafialnych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 

1991 – Częstochowa

1992 – Częstochowa

1993 – Częstochowa

1994 – Pasierbiec


1995 – Rozłazino, 21-22 sierpnia

Hasło: Wspólnota Kościoła realizuje swoje powołanie na drodze powszechnego kapłaństwa. Uczestniczyło w niej 1300 wiernych z 17 parafii. Uroczystościom pielgrzymkowym przewodniczył ks. Bp Piotr Krupa.


1996 – Trzebinia, 19-20 sierpnia

HasłoOdnajdywanie miejsca w parafii i świecie. W pielgrzymce uczestniczyło 1000 pielgrzymów z 19 parafii. Uroczystej Mszy św. przewodniczył metropolita krakowski ks. Kardynał Franciszek Macharski. Parafianie wraz z pielgrzymami dziękowali Bogu za 100 lat istnienia parafii.


1997 – Wrocław - Kobierzyce, 31 maja - 1 czerwca

Hasło kongresowe: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. VII Ogólnopolska Pielgrzymka Ruchu dla Lepszego Świata odbywała się w ramach 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego pod przewodnictwem Papieża Jana Pawła II. Do Kobierzyc przyjechały delegacje z 20 parafii.


1998 – Szówsko, 22-23 lipca

Hasło:Duch Święty jednością i radością Kościoła. Około 2 tys. wieś zdołała przyjąć 800 pielgrzymów z całej Polski. Niedzielna Eucharystia koncelebrowana była pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Józefa Michalika.


1990 – Słocina, 21-22 sierpnia

HasłoRazem do Ojca. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Bp Kazimierz Górny.


2000 – Rzym

Rok Wielkiego Jubileuszu


2001 – Toruń, 17-19 sierpnia

HasłoTradycja i odnowa. Spotkanie zgromadziło 700 uczestników z różnych stron Polski. Uroczystej Mszy św. sprawowanej 18 sierpnia przewodniczył ks. bp Andrzej Suski.


2002 – Iwonicz Zdrój, 26-27 lipca

HasłoRazem znaczy skuteczniej. Głównym punktem spotkania był Kongres Duchowości wspólnotwowej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Arcybiskup Józef Michalik.


2003 – Rzym, 9-12 października

Międzynarodowa pielgrzymka parafii realizujących projekty Ruchu dla Lepszego Świata. Spotkanie jubileuszowe z racji 50. rocznicy powstania Ruchu odbyło się w Świętym Mieście. Na spotkanie wyruszyła grupa 30 przedstawicieli parafii w Polsce.


2004 – Witkowice, 21-22 sierpnia

HasłoParafia środowiskiem wzrastania człowieka w Kościele. W Witkowicach został poświęcony Krzyż pielgrzymkowy, który wraz z księgą Pisma Świętego będzie od tej pory wędrował do kolejnych parafii – gospodarzy pielgrzymek. W pielgrzmce uczestniczyło ok. 500 osób.


2005 – Łęczna, 20-21 sierpnia

HasłoAby wszyscy stanowili jedno. Na spotkanie przybyło 15 wspólnot parafialnych z całej Polski i grupa wiernych z parafii w Postawach na Białorusi – w sumie ponad 400 osób. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp Artur Miziński.


2006 – Krosno, 19-20 sierpnia

HasłoDzielimy się nadzieją  dotyczyło funkcjonowania parafialnych struktur komunikowania w naszych parafiach.Do Krosna przybyło ok. 300 wiernych z 16 parafii (w tym grupa przedstawicieli parafii Postawy z Białorusi), gościem spotkania był dyrektor GP w Austrii oraz przedstawiciel Dyrekcji Generalnej – ks. Mirosław Grendus.


2007 – Tarnobrzeg, 18-19 sierpnia

HasłoNa spotkanie przybyło ponad 425 osób z 15 parafii w tym dwie parafie z Białorusi (Postawy i Łyntupy). Na spotkaniu obecny był przedstawiciel Dyrekcji Generalnej – ks. Mirosław Grendus.


2008 – Darłowo, 2-4 maja

HasłoParafia szkołą dialogu uczniów Chrystusa. Na spotkanie przybyło ponad 500 osób w tym dwie z Białorusi (parafia w Postawach). Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp Edward Dajczak.


2009 – Przemyśl, 22-23 sierpnia

Hasło: Otoczmy troską życie parafii. Na spotkanie przybyło ponad 300 osób. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp Adam Szal. Na spotkaniu obecny był przedstawiciel Dyrekcji Generalnej – ks. Mirosław Grendus.


2010 – Szówsko, 21-22 sierpnia

Hasło: Parafia braterskiej miłości – od marzenia do świadectwa. Na spotkanie przybyło  300 osób w tym grupa pielgrzymów z Białorusi z parafii Postawy. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. abp Józef Michalik. Na spotkaniu obecny był przedstawiciel Dyrekcji Generalnej – ks. Mirosław Grendus.


2011 – Lublin, 20-21 sierpnia

Hasło: Komunia z Bogiem drogą i siłą Kościoła. W spotkaniu uczestniczyło 350 osób. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp senior Bolesław Pylak. Na spotkaniu pielgrzymkowym obecny był przedstawiciel Dyrekcji Generalnej – ks. Mirosław Grendus.


2012  – Morawica, 18-19 sierpnia

Hasło: Kościół domem komunii w braterskiej życzliwości. W spotkaniu uczestniczyło 460 osób. Sobotniej uroczystej liturgii Mszy św. przewodniczył ks. bp Damian Muskus OFM, a niedzielnej ks. bp Grzegorz Ryś. Na spotkaniu pielgrzymkowym obecny był przedstawiciel Dyrekcji Generalnej – ks. Mirosław Grendus.


2013 - Malbork, 16-18 sierpnia

Hasło: Wiara rodziny w odnawiającej się parafii. W spotkaniu uczestniczyło 400 osób z 16 wspólnot parafialnych. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp Jan Styrna.


2014 - Krosno-Polanka, 23-24 sierpnia

Hasło: Parafia z misją Syna Bożego: nawrócenie - wytrwałość - wiara. W spotkaniu uczestniczyło 300 osób z 14 wspólnot parafialnych: Brzeźnicy, Hrubieszowa, Jawidza-Rokitno, Krosna, Krosna - Polanki, Lublina, Łęcznej, Morawicy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Przemyśla, Szewnej, Szówska, Tarnobrzega i Torunia. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp Adam Szal.


2015 - Szewna, 22-23 sierpnia

Hasło: Parafia wspólnotą nawrócenia i wiary w EwangelięW spotkaniu uczestniczyło ok. 300 osób z różnych stron Polski. Niedzielnej uroczystej liturgii Mszy św. przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz.


2016 - Jawidz-Rokitno, 27-28 sierpnia

Hasło: Parafia: przez troskę o źródła do służby miłosierdzia. W spotkaniu uczestniczyło ok. 300 osób z 17 wspólnot parafialnych: z Denkowa, Dysa, Hrubieszowa, Kazimierzówki, Krosna, Malborka, Morawicy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Przemyśla, Szydłowic, Szewny, Szówska, Torunia, Tarnobrzega, Lublina a także Łęcznej. Sobotniej Mszy św. w Archikatedrze Lubelskiej przewodniczył ks. bp Ryszard Karpiński, niedzielnej Sekretarz Episkopatu Polski ks. bp Artur Miziński.


2017 - Hrubieszów, 19-20 sierpnia

Hasło: Łączy nas wspólna Droga i głoszenie Ewangelii. W spotkaniu uczestniczyło ok. 280 osób z 17 wspólnot parafialnych: z Częstochowy, Elbląga, Hrubieszowa, Jawidza-Rokitna, Kazimierzówki, Krosna, Lublina, Lubszy, Łęcznej, Malborka, Morawicy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Przemyśla, Szydłowic, Szewny, Szówska, Tarnobrzega, Warszawy. Niedzielnej Mszy św. przewodniczył ks. bp Marian Rojek, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej.


2018 - Góra Kalwarii, 18 sierpnia

Hasło: Napełnieni Duchem Świętym budujemy wspólnotę parafialną. W spotkaniu uczestniczyło ok. 220 osób z 17 wspólnot parafialnych: z Częstochowy, Elbląga, Hrubieszowa, Jawidza-Rokitna, Kalisza, Lublina, Lubszy, Łęcznej, Malborka (z trzech parafii), Mąkoszyc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Szewny, Szówska i Szydłowic, Warszawy. Niedzielnej Mszy św. przewodniczył ks. bp


2019 - Dys, 24-25 sierpnia

Hasło: W mocy Ducha Świętego. W spotkaniu uczestniczyło ok. 270 osób z 14 wspólnot parafialnych: Częstochowy, Dysa, Hrubieszowa, Jawidza-Rokitno, Krosna, Lublina, Lubszy, Łęcznej, Mąkoszyc, Oleśnicy, Przemyśla, Szewny, Szówska, Warszawy., Warszawy. Niedzielnej Mszy św. przewodniczył Metropolita Lubelski ks. abp Stanisław Budzik.


2020 - Adamowizna k. Warszawy, 23 sierpnia

Ze względu na pandemię w 30 ogólnoposkiej pielgrzymce parafii, która odbywała się w 85. rocznicę urodzin i 60. rocznicę święceń kapłańskich ks. prof. Mieczysława Nowaka wzięła udział jedynie niewielka delegacja. W Jubileuszu uczestniczyła dyrekcja PGP, sekretariat oraz delegacja z Torunia i Szówska. Pozostali członkowie wspólnot łączyli się duchowo w czasie uroczystej Mszy św. sprawowanej w intencji wspólnot parafialnych realizujących Program Odnowy i Ewangelizacji Parafii oraz Jubilata, wieloletniego dyrektora Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Mszy św. przewodniczył ks. kard. dr Kazimierz Nycz, arcybiskup Metropolita Warszawski.

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
21 stycznia 2021

(21. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc