Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
95720

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Cudowny Obraz

Według tradycji zakonnej, przekazanej w drugiej połowie XVI wieku przez pisarza paulińskiego Mikołaja z Wilkowiecka, Obraz Matki Bożej został złożony na Jasnej Górze w dwa lata po fundacji klasztoru, to jest w 1384 r. Wizerunkowi Matki Bożej od początku towarzyszyła legenda. Przekaz przypisuje autorstwo ikony św. Łukaszowi Ewangeliście. Święty namalować miał go na deskach stołu, przy którym Święta Rodzina spożywała posiłki.

Bezcenna relikwia

Legendarny opis opowiada historię sprowadzenia Obrazu. Znaleziony w Bełzie przez królewskiego namiestnika Władysława, księcia opolskiego, został przywieziony do Polski i ofiarowany Paulinom na Jasnej Górze. Według tej tradycji, powierzony opiece braci pustelników Cudowny Wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem zaliczał się do najszacowniejszych relikwii chrześcijańskiego świata – z racji podłoża, na którym był namalowany.

Królowa Polski

Jasnogórski Obraz od samego początku zasłynął cudami, które nadały rozgłos maryjnemu sanktuarium i ściągały tłumnie pielgrzymów z całego kraju i z Europy. Król Władysław Jagiełło w 1393 r. potwierdził fundację Jasnej Góry i pomnożył nadania klasztoru. Para monarsza wraz z opieką nad jasnogórskim konwentem przejęła ideę szczególnego kultu słynącego z cudów wizerunku Bogurodzicy. Obraz stał się opiekuńczą relikwią dynastii Jagiellonów, a tym samym całego Królestwa Polskiego. 1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz w uroczystym ślubowaniu w katedrze lwowskiej oddał kraj pod władzę Matki Bożej, obierając Ją za Patronkę i Królową państwa. Od tego momentu rządy nad Polską sprawuje Najświętsza Dziewica Maryja, a Jasna Góra jest symbolem wolności narodowej i religijnej.

Przyg. na podstawie strony internetowej Jasnogórskiego Sanktuarium


Parafialne pielgrzymki na Jasną Górę

Autokarowa pielgrzymka

Na początku Wielkiego Postu co roku organizowana jest autokarowa pielgrzymka do Częstochowy na całonocne czuwanie. Czuwanie rozpoczyna Apel Jasnogórski (o ile pogoda pozwoli na dotarcie na godz. 21.00), następnie w modlitwie różańcowej zanoszone są intencje pielgrzymów. Po północy sprawowana jest Eucharystia, a po Mszy św. pielgrzymi uczestniczą w Drodze Krzyżowej. Około 4.00 nad ranem, po osobistej modlitwie przed Cudownym Obrazem, dokonywany jest akt zawierzenia Maryi całej wspólnoty parafialnej.

Pielgrzymka w liczbach

1992 II – 90 osób

1993 II 19 – 200 osób

1994 II – brak danych

1995 II – brak danych

1996 III 2– 320 osób

1997 III 1 – 400 osób

1998 II 27 – 300 osób

1999 II 5 – brak danych

2000 III 10 – 450 osób

2001 III 2 – 250 osób

2002 II 22 – brak danych

2003 II 28 – 250 osób

2004 II 27 – 400 osób

2005 II 18 – 400 osób (w tym ok. 50 pielgrzymów z parafii św. Józefa)

2006 III 3 – 400 osób (w tym ok. 50 pielgrzymów z parafii św. Józefa)

2007 II 23 – 400 osób (w tym ok. 50 pielgrzymów z parafii św. Marii Magdaleny i św. Józefa)

2008 II 8 – 400 osób (w tym ok. 50 pielgrzymów z parafii św. Marii Magdaleny i św. Józefa)

2009 II 22 – 400 osób (w tym ok. 40 pielgrzymów z parafii św. Marii Magdaleny i 45 z parafii św. Józefa)

2010 II 19 – 400 osób (w tym ok. 100 pielgrzymów: z parafii św. Marii Magdaleny i z parafii św. Józefa)

2011 III 18 – 350 osób (w tym ok. 50 pielgrzymów: z parafii św. Marii Magdaleny i z parafii św. Józefa

2012 III 9  – 500 osób (w tym 100 pielgrzymów z parafii św. Józefa)

2013 III 15 - 400 osób (w tym 50 pielgrzymów z parafii św. Józefa)

2014  III 7 - 450 osób (w tym 50 pielgrzymów z parafii św. Józefa)

2015 II 13 - 500 osób (w tym 100 pielgrzymów z parafii św. Józefa)

2016 II 12 - 450 osób (w tym 50 pielgrzymów z parafii św. Józefa)

2017 II 13 - 367 osób (w tym 52 pielgrzymów z parafii św. Józefa)

2018 II 9 - 380 osób (w tym 50 pielgrzymów z parafii św. Józefa)

2019 II 8 - 400 osób (w tym ok. 50 pielgrzymów z parafii św. Józefa)

2020 II 14 - 450 osób (w tym ok. 50 pielgrzymów z parafii św. Józefa)

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc