Licznik

Liczba wyświetleń strony:
840076

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Kronika parafii 1982-2009

Kronika obejmuje lata 1982 – 2009. (s.1 1982-1988; s.2 1989-1990; s.3 1991-1994; s.4 1995-1996; s.5 1997-1998; s.6 1999-2000; s.7 Rok 2001; s.8 Rok 2002; s.9 Rok 2003; s.10 Rok 2004; s.11 Rok 2005; s. 12-13 Rok 2006; s. 14-15 Rok 2007; s. 16-17 Rok 2008; s. 18-19 Rok 2009)

Przygotowanie terenu

1982

Jesienią 1982 r. ks. Arcybiskup Bolesław Pylak podjął pierwsze kroki w celu utworzenia nowej wspólnoty duszpasterskiej na nowo wybudowanym osiedlu XL-lecia PRL (obecna nazwa Osiedle Niepodległości).

Ówczesne władze wydały tzw. „polityczne pozwolenie” na budowę kościoła. Biskup w protokole uzgodnień z wojewodą lubelskim Tadeuszem Wilkiem 30 IV 1982 r. umieścił realizację zespołu sakralnego w Łęcznej.

Z polecenia Biskupa sprawę zaczął prowadzić ks. Andrzej Puzon, miejscowy wikariusz, który zaproponował lokalizację obiektu sakralnego po wschodniej stronie cmentarza grzebalnego, przy drodze prowadzącej do Woli Korybutowej, a więc na skraju osiedla. Ksiądz proboszcz Marian Kozyra za radą ks. Piotra Kurowskiego i zgodą Komisji Kurii Biskupiej w Lublinie zaproponował architektowi inż. Janowi Parandowskiemu, by przygotował nową koncepcję obiektu, bliżej budującego się osiedla. Żadna z przedstawionych koncepcji nie uzyskała akceptacji proboszcza ani Kurii Biskupiej. Stowarzyszenie Architektów i Plastyków w Lublinie ogłosiło konkurs na najlepszy projekt obiektów sakralnych. Do jury konkursowego wszedł ks. Piotr Kurowski, który na wniosek proboszcza Mariana Kozyry otrzymał dekret nominacyjny Biskupa lubelskiego z dnia 21 XI 1984 r. (Nr 1972/95/84) na rektora kościoła i budowniczego obiektu sakralnego z prawami wikariatu w parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej. W gremium specjalistów przyjęto projekt architektów inż. Jacka Bieńkowskiego i Bolesława Stelmacha.

1985

1985 roku na terenie posesji nowej parafii została postawiona drewniana kaplica, którą przeniesiono z lubelskiej parafii pw. św. Jadwigi. Za sugestią dziekana ks. Mariana Kozyry Biskup zatwierdził na patrona nowej parafii, św. Józefa Robotnika, z odpustem w dniu 1 maja.

13 X 1985 – W kaplicy została odprawiona pierwsza Msza św.

XII 1985 – Odbyły się pierwsze rekolekcje adwentowe, a 21 grudnia odbyło się poświęcenie placu z krzyżem oraz kaplicy. (Obraz św. Józefa do kaplicy namalowała s. Elwira fmm).

1986

1 V 1986 – Odpust ku czci św. Józefa Robotnika zgromadził wiernych z całej Łęcznej.

8 VI 1986 – w przeddzień wizyty Papieża w Lublinie z kościoła w Łęcznej wyruszyła piesza pielgrzymka, wzięli w niej udział również parafianie ze św. Józefa Robotnika (tj. naszej parafii).

1987

9 VI 1987 – Papież Jan Paweł II w czasie swej trzeciej wizyty w Polsce odwiedził ziemię lubelską. Ojciec święty pielgrzymkę rozpoczął od modlitwy na Majdanku. Po modlitwie przy obrazie Matki Bożej w katedrze lubelskiej udał się na KUL, a stamtąd na osiedle Czuby, gdzie odprawił uroczystą Mszę św.

14 VI 1987 – Ks. Piotr Kurowski decyzją Biskupa został przeniesiony do parafii Gródki k. Tomaszowa Lubelskiego. Do czasu powołania nowego proboszcza sakramenty w parafii sprawowali duszpasterze z kościoła macierzystego.

22 XI 1987 – Funkcję rektora ośrodka duszpasterskiego podjął ks. Adam Lewandowski.

25 XI 1987 – Nawiedzenie rodzin przez Matkę Bożą w kopii obrazu jasnogórskiego.

1 XII 1987 – Teren pod budowę nowego kościoła o powierzchni 1050 m2 stał się własnością parafii.

4 XII 1987 – Biskup lubelski nadał nowo budującemu się kościołowi patronat św. Barbary.

13 XII 1987 – Następnego dnia po święceniach kapłańskich, do pomocy w organizacji ośrodka duszpasterskiego został skierowany ks. Piotr Kawałko (obecnie dyrektor Wydawnictwa Archideicezji Lubelskiej „Gaudium”).

1988

Od 1 I 1988 – Tworząca się wspólnota zaczęła działać jako samodzielny ośrodek duszpasterski z prawami i obowiązkami parafii.

14 VIII 1988 – Rozpoczęto roboty ziemne pod budowę domu parafialnego.

3 IX 1988 – Miały miejsce pierwsze parafialne dożynki.

4 XII 1988 – Pierwszy odpust ku czci świętej Barbary, w uroczystościach uczestniczył biskup Bolesław Pylak. Odprawił Mszę św. w intencji górników i ich rodzin oraz poświęcił obraz przedstawiający św. Barbarę – patronkę parafii. Obraz namalowała Jadwiga Maj z Kraśnika.

 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  » 

Powrót

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
21 stycznia 2021

(21. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc