Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
570402

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela Zwykła 14 I 2018

1.       W tym tygodniu kończymy Wizytę Duszpasterską w parafii. Dziękujemy za życzliwe przyjmowanie nas, za wspólną modlitwę, a także za wszystkie ofiary złożone na potrzeby naszej parafii. Posłańcom dziękujemy za przygotowanie spotkań sąsiedzkich i Wizyty Duszpasterskiej w swoich wspólnotach. Cieszymy się wzrastaniem wielu wspólnot i pięknym świadectwem wiary. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii rodzin, które chciałyby przyjąć kapłana z wizytą duszpasterska te rodziny odwiedzimy w czwartek . Podać plan wizyty.

2.       Za tydzień na mszę św. o godz. 1000 zaprzysiężenie nowej Rady Duszpasterskiej. Zapraszamy wszystkich wybranych radnych na nową kadencję. W kilku blokach trwają jeszcze konsultacje. Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i podjęcie odpowiedzialności za wybór radnego.

3.       Zapraszamy na kiermasz ciast zorganizowanym przez Akademię Młodzieżową. Można zakupić ciekawe ciasta do niedzielnej kawy. Dochód przeznaczony jest na szkoleniowy wyjazd dla Akademii Młodzieżowej.

4.       W piątek od godziny 1700 rozpoczną się jednocześnie rekolekcje dla wspólnot Legionu Maryi i dla Szkoły Modlitwy - w auli górnej i dolnej. Temat rekolekcji: Nawrócenie do Charyzmatu.

5.       Charytatywna zbiórka makulatury odbędzie się w dniach od 26 do 28 stycznia.

6.       W ubiegłym tygodniu odwiedzali nasze mieszkania Kolędnicy Misyjni. Na pomoc dzieciom w Syrii i Libanie zebrali kwotę 14 667,5 zł 69 gr. Było 28 grup kolędowych, 128 dzieci i 33 dorosłych animatorów. Kolędnicy odwiedzili około 800 rodzin. . Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w to szlachetne dzieło: dzieciom, animatorom, rodzinom, siostrom, a szczególnie s. Dorocie za koordynację tego dzieła misyjnego. Mamy największą liczbę grup misyjnych w diecezji. Jesteśmy z Was dumni i dziękujemy za ofiarność i wrażliwość na potrzeby dzieci.

7.       Za tydzień członkowie Caritasu zbierają ofiary do puszki na rzecz potrzebujących. Na naszej stronie internetowej pod zakładką Caritas podane jest sprawozdanie finansowe Parafialnego Caritas za ubiegły rok. Możemy zorientować się ile ofiar zostało złożonych i na co zostały przekazane.

8.       W tym roku nasz wyjazd do Częstochowy na nocne czuwanie odbędzie się w 09-10 lutego. Koszt 60 zł. Prosimy o zapisy w zakrystii. Prosimy o podawanie peselu do ubezpieczenia.

9.       Za tydzień taca przeznaczona będzie na Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie

10.      Serdecznie dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom z ul. Wierzbowej 15 i 17. W tym tygodniu do sprzątania świątyni zapraszamy mieszkańców z ul. Wierzbowej 19 w poniedziałek na godz. 1900 i Wierzbowej 21 w piątek na 1900.

11.   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

 Słowo Życia na bieżący tydzień:


Przychodzę Boże pełnić Twoją wolę


Słowa z dzisiejszego psalmu wyrażają prawdziwą postawę, jaką powinien wykazać się chrześcijanin. Liturgia każdej Mszy św. nie tylko pokrzepia nas, ale i powołuje do pełnienia woli Bożej. Idźmy zatem z Bożym błogosławieństwem i wypełniajmy tę misję, do której powołał nas Chrystus.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Z NIEDZIELI CHRZTU PAŃSKIEGO 07 I 2018

1.    Prosimy wszystkie Rejony o dostarczenie w tym tygodniu nowo wybranych Radnych na kolejną kadencję Rady Duszpasterskiej.

2.    Bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1000 odbędzie się opłatek dla Rady Duszpasterskiej w auli dolnej. Serdecznie zapraszamy wszystkich Radnych.

3.    Organizujemy wyjazdowe rekolekcje dla Rady Duszpasterskiej i wszystkich chętnych w Lublinie w dniach 2 do 4 lutego. Koszt ok. 140 zł. Prosimy o zapisywanie się w zakrystii, bo chcemy wiedzieć, ile osób będzie uczestniczyć.

4.    Trwa wizyta duszpasterska. Pragniemy spotkać się z Wami wszystkimi w Waszych rodzinach i na opłatku sąsiedzkim. Tradycyjnie przygotowujemy wodę święconą, krzyż i Pismo święte. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do katechezy. Prosimy o gest otwartych drzwi jako znak otwartości Waszych serc. Każda rodzina przygotowuje do rozważania fragment Pisma św., który jest podany w liście oraz modlitwę powszechną. Prosimy Posłańców i wspólnoty sąsiedzkie o przygotowanie opłatka sąsiedzkiego i wywieszenie kartki o wizycie i mieszkaniu, w którym odbędzie się opłatek sąsiedzki. Jest to ostatni tydzień kolędy, jeśli kogoś w domu nie było a chciałby przyjąć księdza, to prosimy o zgłaszanie odwiedzin w zakrystii. (podać plan wizyty).

5.    W tym roku na nocne czuwanie do Częstochowy wybieramy się w dniach 09 – 10 lutego 2018 roku. Zapisy w zakrystii. Koszt 60 zł. Podajemy pesel do Ubezpieczenia.

6.    Za tydzień kazanie będzie głosił ks. Rusłan i po Mszach św. będzie zbierał ofiary na kościół w Niemirowie.

7.    Dzisiaj od godz. 1230 nasze domy odwiedzą kolędnicy misyjni a na Sufczynie od godz. 1130. Ofiary zebrane z racji odwiedzin kolędników przeznaczone są w tym roku na dzieci z Syrii i Libanu.

8.    Dziękujemy za ofiary 2 230, 20 zł złożone za kadzidło i kredę na Akademię Młodzieżową.

9.    W sobotę o godz. 1600 Legion Maryi ma swój opłatek  wspólnotowy zapraszamy wszystkich członków czynnych, wspierających i sympatyków.

10.    W przyszłą niedziele 14 stycznia bezpośrednio po Mszy świętej o godzinie 1200 w parafii świetego Józefa odbędzie sie koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci i młodzieży z naszego miasta. Serdecznie zapraszamy.

11.    Tradycyjnie w przyszła niedziele 14 stycznia w parafii świetego Józefa o godzinie 20 odbędzie sie Apel po Pielgrzymkowy - tym razem bedzie miał on charakter spotkania opłatkowego serdecznie zapraszamy - miłe widziane  potrawy wigilijne. 

12.     Serdecznie dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom z ul. Wierzbowej 11 i 13. W tym tygodniu do sprzątania świątyni zapraszamy mieszkańców z ul. Wierzbowej 15 w poniedziałek na godz. 1900 i Wierzbowej 17 w piątek na 1900.

13.   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Słowo Życia na bieżący tydzień


To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie


Przez chrzest święty wchodzimy w przymierze z Bogiem. Ojciec Wszechmogący przyjmuje nas za swoje dzieci. Na ile obecność Chrystusa w naszym życiu coraz bardziej upodabnia nas do Boga Ojca? Przyjmijmy Boże błogosławieństwo i idźmy pełni Ducha głosić Ewangelię światu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W UROCZYSTOŚĆ ŚW. RODZINY 31 XII 2017

1.    Trwa wizyta duszpasterska. Pragniemy spotkać się z Wami wszystkimi w waszych rodzinach i na opłatku sąsiedzkim. Tradycyjnie przygotowujemy wodę święconą, krzyżyk i Pismo święte, jak również dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do katechezy. Prosimy również o gest otwartych drzwi jako znaku otwartości waszych serc. W ostatnim liście jest przygotowany program spotkania duszpasterskiego. Każda rodzina przygotowuje rozważania na podstawie podanego fragmentu Pisma św. i intencje do modlitwy powszechnej. Również prosimy Posłańców i wspólnoty sąsiedzkie o przygotowanie opłatka sąsiedzkiego i podanie informacji o na kartce w bloku. (Podać plan wizyty na najbliższy tydzień).

2.    W czasie wizyty duszpasterskiej kancelaria parafialna będzie czynna tylko rano o godz. 900, a w sobotę po południu o godz. 1700.

3.    Dzisiaj o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza św. oraz nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Przed Bogiem Ojcem, który jest Panem czasu uklękniemy i przeprosimy za wszelkie zło minionego roku. Następnie podziękujemy w uroczystym Te Deum za wszelkie łaski otrzymane od Boga.

4.    Jutro Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. jak w niedzielę, tylko nie będzie Mszy św. o godz. 1600.

5.    W sobotę Uroczystość Objawienia Pańskiego tzw. Trzech Króli.  Msze św. jak w niedzielę z wyjątkiem Mszy św. o godz. 1600 tej Mszy św. nie będzie.  Także tego dnia organizowany jest orszak Trzech Króli. Rozpocznie się o godz. 1200 na placu Tadeusza Kościuszki a zakończy w naszym kościele Mszą o godz. 1245. Więcej informacji na plakatach. Na Mszy św. o godz. 1000 rozesłanie kolędników misyjnych.  Kolędnicy odwiedzą nasze domy w niedzielę 7 stycznia. Ofiary zebrane z racji odwiedzin kolędników misyjnych są w tym roku przeznaczone na  pomoc dzieciom w Syrii i Libanie.

6.    W tym tygodniu wypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. Spowiedź w piątek od godz. 1700. Godzina św. w I czwartek od godz. 1700 – prowadzona przez Akademię Młodzieżową. W sobotę z racji uroczystości różaniec dla Kół Żywego Różańca wyjątkowo o godz. 1715 i na Mszy św. o godz. 1800 zmiana tajemnic różańcowych.

7.    Za tydzień 7 stycznia o godz. 1700 rozpoczynamy kolejną edycję kursu przedmałżeńskiego. A o godz. 1730 podczas adoracji modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne dla Kościoła powszechnego.

8.    Również w przyszłym tygodniu po Mszy św. o godz. 1000 spotkanie opłatkowe dla Rady Duszpasterskiej. Zapraszamy.

9.    Przeżywamy nasze wydarzenie parafialne wybory Rady Duszpasterskiej. Zachęcamy wszystkich parafian do włączenia się w zatroskanie o parafię przez zgłoszenie kandydatów, a wybranych o przyjęcie posługi na kolejna kadencje.

10.              Serdecznie dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom z ul. Wierzbowej 1. W tym tygodniu zapraszamy do sprzątania kościoła mieszkańców z ul. Wierzbowej 11 w wtorek na godz. 1900 i Wierzbowej 13 w piątek na godz. 1900.

11.              Słowo Życia na bieżący tydzień:

---

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

---

W Eucharystii jesteśmy nieustannie karmieni słowem Chrystusa, które jest prawdą i życiem. Otwórzmy się z nowym zapałem na Chrystusowe Słowa, aby ich bogactwo prowadziło nas do spotkania z Jezusem w drugim człowieku.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W ŚW. SZCZEPANA MĘCZENNIKA 26. 12. 2017 r.

1.    Dzisiaj nie ma Mszy św. o godz. 1600.

2.    Jutro święto św. Jana Ewangelisty, Msza św. z tradycyjnym poświęceniem wina o godz. 730 i 1800.

3.    Od jutra rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Pragniemy spotkać się z Wami wszystkimi w waszych rodzinach i na opłatku sąsiedzkim. Tradycyjnie przygotowujemy wodę święcona, krzyżyk i Pismo święte jak również dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do katechezy. Prosimy również o ten gest otwartych drzwi jako znaku otwartości waszych serc. Również prosimy posłańców i wspólnoty sąsiedzkie o przygotowanie opłatka sąsiedzkiego. W ostatnim liście jest przygotowany program spotkania duszpasterskiego. Plan wizyty wywieszony jest na tablicy w przedsionku i na naszej stronie internetowej. (Podać plan wizyty z 1 tygodnia)

4.    W czasie wizyty duszpasterskiej kancelaria parafialna będzie czynna tylko rano o godz. 900, a w sobotę po południu o godz. 1700.

5.    W najbliższą Niedzielę Uroczystość Świętej Rodziny na Mszę św. o godz. 1000 zapraszamy małżeństwa, które w tym roku mają swój jubileusz. Zgłoszenia jubilatów przyjmujemy w zakrystii. A Podczas Mszy św. o godz. 830 będziemy modlić się o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla wszystkich rodzin z Rejonu I z racji ich Patrona - św. Rodziny.

6.    Również w przyszłą niedzielę ostatni dzień kalendarzowego roku o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza św. oraz nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Przed Bogiem Ojcem, który jest Panem czasu uklękniemy i przeprosimy za wszelkie zło minionego roku. Następnie podziękujemy w uroczystym Te Deum za wszelkie łaski otrzymane od Boga.

7.    W tym tygodniu do sprzątania świątyni zapraszamy mieszkańców z ul. Wierzbowej 1 w piątek na godz. 1900.

---

Pan jest Bogiem i daje nam światło

---

Uczestnicząc w eucharystii otrzymujemy Boże błogosławieństwo. Jest ono przeznaczone  dla tych, których sobie upodobał. Bo On nas zaprasza a my przyjęliśmy jego zaproszenie. Idźmy z radością w sercu i jego błogosławieństwem  i głośmy chwałę Bogu na wysokościach.

Dzisiaj jest

czwartek,
18 stycznia 2018

(18. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie