Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
655177

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

1.    Gościmy dzisiaj znanego nam  ks. Rysłana Karmalitę z Niemirowa po Mszach św. będzie zbierał ofiary na swoją placówkę.

2.    W tym tygodniu kończymy Wizytę Duszpasterską w parafii. Dziękujemy za życzliwe przyjmowanie nas, za wspólną modlitwę, a także za wszystkie ofiary złożone na potrzeby naszej parafii. Posłańcom dziękujemy za przygotowanie spotkań sąsiedzkich i Wizyty Duszpasterskiej w swoich wspólnotach. Cieszymy się wzrastaniem wielu wspólnot i pięknym świadectwem wiary. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii rodzin, które chciałyby przyjąć kapłana z wizytą duszpasterska te rodziny odwiedzimy w środę . Podać plan wizyty.

3.   Bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1000 odbędzie się opłatek dla Rady Duszpasterskiej w auli dolnej. Serdecznie zapraszamy wszystkich Radnych.

4.    W sobotę odwiedzali nasze mieszkania Kolędnicy Misyjni. Na pomoc dzieciom w Rwandzie i Burundi zebrali kwotę 13 088 zł 35 gr. Było 30 grup kolędowych, 180 dzieci i 37 dorosłych i 10 animatorów z młodzieży. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w to szlachetne dzieło: dzieciom, animatorom, siostrom, a szczególnie s. Dorocie za koordynację tego dzieła misyjnego i także rodzicom. Mamy największą liczbę grup misyjnych w diecezji. Jesteśmy z Was dumni i dziękujemy za ofiarność i wrażliwość na potrzeby dzieci.

5.    Za tydzień członkowie Caritasu zbierają ofiary do puszki na rzecz potrzebujących. Na naszej stronie internetowej pod zakładką Caritas podane jest sprawozdanie finansowe Parafialnego Caritas za ubiegły rok. Możemy zorientować się ile ofiar zostało złożonych i na co zostały przekazane.

6.    W tym roku na nocne czuwanie do Częstochowy wybieramy się w dniach 08 – 09 lutego 2019 roku. Zapisy w zakrystii. Koszt 60 zł.

7.    Trwa charytatywna zbiórka makulatury. Pojemnik będzie stał do wtorku.

8.    Dziękujemy za ofiary 2 507 zł złożone za kadzidło i kredę na Akademię Młodzieżową.

9.    Serdecznie dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom z ul. Obrońców Pokoju 14. W tym tygodniu do sprzątania świątyni zapraszamy mieszkańców z ul. Obrońców Pokoju 16 w piątek na 1900.

10.   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Słowo Życia na bieżący tydzień


To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie


Przez chrzest święty wchodzimy w przymierze z Bogiem. Ojciec Wszechmogący przyjmuje nas za swoje dzieci. Na ile obecność Chrystusa w naszym życiu coraz bardziej upodabnia nas do Boga Ojca? Przyjmijmy Boże błogosławieństwo i idźmy pełni Ducha głosić Ewangelię światu.

1.    Przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną Uroczystością Trzech Króli. Podczas każdej Mszy św. poświęcamy kredę i kadzidło. Kredę i kadziło przygotowała Akademia Młodzieżowa i ofiary złożone do puszki przeznaczone będą na wsparcie Akademii Młodzieżowej. Dzisiaj nasze siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi świętują 142. rocznicę założenia ich Zgromadzenia, które powstało w 1877 r. w Indiach. Ogarnijmy modlitwą siostry i całe dzieło misyjne Kościoła.

2.    Zapraszamy również na Orszak Trzech Króli. Wyruszymy z placu Kościeszki o godzinie 1145. A zakończy się u nas w kościele Mszą św. o godz. 1300.

3.    Dzisiaj o godz. 1000 będzie rozesłanie Kolędników misyjnych, którzy odwiedzą nasze domy w sobotę 12 stycznia. od godz. 1000 i będą również na Sufczynie. Ofiary zebrane z racji odwiedzin kolędników przeznaczone są w tym roku na dzieci z Rwandy i Burundi.

4.    Ofiary zebrane dzisiaj na tace przeznaczone są na misję a za tydzień taca na Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie.

5.    Dzisiaj o godz. 1700 rozpoczynamy kurs przedmałżeński dla narzeczonych, a o godz. 1730 podczas adoracji Najświętszego Sakramentu modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne i o godz. 1915 spotkanie PZK

6.    Trwa wizyta duszpasterska. Pragniemy spotkać się z Wami wszystkimi w waszych rodzinach i na opłatku sąsiedzkim. Tradycyjnie przygotowujemy wodę święconą, krzyż i Pismo święte. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do katechezy. Prosimy również o gest otwartych drzwi jako znak otwartości Waszych serc. W ostatnim liście jest podany program spotkania duszpasterskiego. Każda rodzina przygotowuje do rozważania fragment Pisma św., który jest podany w liście. Prosimy również Posłańców i wspólnoty sąsiedzkie o przygotowanie opłatka sąsiedzkiego i wywieszenie kartki o wizycie i mieszkaniu, w którym odbędzie się opłatek sąsiedzki. Jeśli kogoś w domu nie było, to prosimy o zgłaszanie odwiedzin w zakrystii. Program wizyty duszpasterskiej jest podany na naszej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. (podać plan wizyty).

7.    Za tydzień po Mszy św. o godz. 1000 odbędzie się w auli dolnej opłatek dla Rady Duszpasterskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich radnych.

8.    W przyszłym tygodniu gościć będziemy ks. Rusłana Karmalitę z Niemirowa. Po Maszach św. będzie zbierał ofiary na swoją parafię.

9.    Od piątku do wtorku zbiórka charytatywna makulatury.

10.   W zakrystii przyjmujemy zapisy na nocne czuwanie w Częstochowie  z 8 na 9 lutego.

11.   Za tydzień w parafii św. Józefa o godz. 1900 spotkanie opłatkowe dla pątników pieszej pielgrzymki do Częstochowy.

12.   Mamy jeszcze końcówkę parafialnych. Zakupić je możemy w zakrystii i sklepiku.

13.  Serdecznie dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom z ul. Obrońców Pokoju 12. W tym tygodniu zapraszamy do sprzątania kościoła mieszkańców z ul. Obrońców Pokoju 14 w piątek na godz. 1900.

Słowo Życia na bieżący tydzień:


Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.

Wszystkim, którzy Je przyjęli dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi


To już ostatni tydzień liturgicznego okresu Bożego Narodzenia. Na ile przyjęliśmy Chrystusa w Jego słowie i na ile doświadczyliśmy Bożej mocy w nas? Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

1.    Trwa wizyta duszpasterska. Pragniemy spotkać się z Wami wszystkimi w waszych rodzinach i na opłatku sąsiedzkim. Tradycyjnie przygotowujemy wodę święconą, krzyżyk i Pismo święte, jak również dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do katechezy. Prosimy również o gest otwartych drzwi jako znaku otwartości waszych serc. W ostatnim liście jest przygotowany program spotkania duszpasterskiego. Każda rodzina przygotowuje rozważania na podstawie podanego fragmentu Pisma św. i intencje do modlitwy powszechnej. Również prosimy Posłańców i wspólnoty sąsiedzkie o przygotowanie opłatka sąsiedzkiego i podanie informacji o na kartce w bloku. (Podać plan wizyty na najbliższy tydzień).

2.    W czasie wizyty duszpasterskiej kancelaria parafialna będzie czynna tylko rano o godz. 900, a w sobotę po południu o godz. 1700.

3.    Jutro o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza św. oraz nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Przed Bogiem Ojcem, który jest Panem czasu uklękniemy i przeprosimy za wszelkie zło minionego roku. Następnie podziękujemy w uroczystym Te Deum za wszelkie łaski otrzymane od Boga.

4.    We wtorek Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. jak w niedzielę, tylko nie będzie Mszy św. o godz. 1600.

5.    Za tydzień w niedzielę Uroczystość Objawienia Pańskiego tzw. Trzech Króli.  Ofiary z tace przeznaczone są na misje. Także tego dnia organizowany jest orszak Trzech Króli. Rozpocznie się o godz. 1145 na placu Tadeusza Kościuszki a zakończy w naszym kościele Mszą o godz. 1300. Więcej informacji na plakatach. Na Mszy św. o godz. 1000 rozesłanie kolędników misyjnych.  Kolędnicy odwiedzą nasze domy w sobotę 12 stycznia. Ofiary zebrane z racji odwiedzin kolędników misyjnych są w tym roku przeznaczone na  pomoc dzieciom w Rwandzie i Burundi.

6.    W tym tygodniu wypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. Spowiedź w piątek od godz. 1700. Godzina św. w I czwartek od godz. 1700 – prowadzona przez Akademię Młodzieżową. W sobotę o godz. 700 Modlitwa różańcowa i po niej  Msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych. Zachęcamy tych co obchodzą I piątki miesiąca do spowiedzi w Nowy Rok, gdyż w I Piątek będzie tylko jeden ksiądz służył w konfesjonale.

7.    Za tydzień 6 stycznia o godz. 1700 rozpoczynamy kolejną edycję kursu przedmałżeńskiego. A o godz. 1730 podczas adoracji modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne dla Kościoła powszechnego.   I o godz. 1915 spotkanie PZK.

8.    Przeżywamy nasze wydarzenie parafialne. Po błogosławieństwie ogólnym będzie indywidualne błogosławieństwo dla rodzin.  

9.    Serdecznie dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom z ul. Obrońców Pokoju 11. W tym tygodniu zapraszamy do sprzątania kościoła mieszkańców z ul. Obrońców Pokoju 12 w  piątek na godz. 1900.

Słowo Życia na bieżący tydzień: 

Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim.

W Eucharystii jesteśmy nieustannie karmieni słowem Chrystusa, które jest prawdą i życiem. Zgodnie z zachętą św. Jana, otwórzmy się z nowym zapałem na Chrystusowe Słowa, aby prowadziło nas do pełni trwania w Bogu.

1.    Dzisiaj nie ma Mszy św. o godz. 1600.

2.    Jutro święto św. Jana Ewangelisty, Msza św. z tradycyjnym poświęceniem wina o godz. 730 i 1800.

3.    Od piątku rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Pragniemy spotkać się z Wami wszystkimi w waszych rodzinach i na opłatku sąsiedzkim. Tradycyjnie przygotowujemy wodę święcona, krzyżyk i Pismo święte jak również dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do katechezy. Prosimy również o ten gest otwartych drzwi jako znaku otwartości waszych serc. Również prosimy posłańców i wspólnoty sąsiedzkie o przygotowanie opłatka sąsiedzkiego i podanie informacji o wizycie duszpasterskiej i opłatku sąsiedzkim. W ostatnim liście jest przygotowany program spotkania duszpasterskiego. Plan wizyty wywieszony jest na tablicy w przedsionku i na naszej stronie internetowej. (Podać plan wizyty z 1 tygodnia)

4.    W czasie wizyty duszpasterskiej kancelaria parafialna będzie czynna tylko rano o godz. 900, a w sobotę po południu o godz. 1700.

5.    W najbliższą Niedzielę Uroczystość Świętej Rodziny na Mszę św. o godz. 1130 zapraszamy małżeństwa, które w tym roku mają swój jubileusz. Zgłoszenia jubilatów przyjmujemy w zakrystii. A Podczas Mszy św. o godz. 700 będziemy modlić się o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla wszystkich rodzin z Rejonu I z racji ich Patrona - św. Rodziny.

6.    W najbliższą niedzielę przeżywać będziemy również wydarzenie parafialne. Gestem liturgicznym będzie błogosławieństwo rodzin. Dlatego zapraszamy wszystkich wiernym by na poszczególne Msze św. przyszli całymi rodzinami.

7.    W zakrystii mamy ostatnią paczkę kalendarzy parafialnych. Zachęcamy do zakupienia.

8.    W tym tygodniu do sprzątania świątyni zapraszamy mieszkańców z ul. Obrońców Pokoju 11 w piątek na godz. 1900.

Pan jest Bogiem i daje nam światło

Uczestnicząc w eucharystii otrzymujemy Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin. Jest ono przeznaczone  dla tych, których sobie Bóg upodobał. Bo On nas zaprasza a my przyjęliśmy jego zaproszenie. Idźmy z radością w sercu i jego błogosławieństwem  i głośmy chwałę Bogu na wysokościach.

Dzisiaj jest

czwartek,
17 stycznia 2019

(17. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie