Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
545405

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Ogłoszenia duszpasterskie XXXIII Niedziela zwykła 19.11.2017r.

1.        Przez cały listopad gromadzimy się Podrejonami na modlitwie różańcoweji Mszy św. za naszych zmarłych. Na określony dzień przychodzimy na modlitwę wskazanym Podrejonem z kartką wypominkową, którą wraz z ofiarą składamy do puszki wystawionej na środku kościoła. Msza św. wieczorem jest sprawowana w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Liturgię Mszy św. i różańca przygotowują Podrejony.

2.        Rozpoczynamy rekolekcje dla Posłańców i wszystkich chętnych: I tura już jutro w poniedziałek, wtorek i środę od godz. 1700 i II tura rekolekcji w najbliższy piątek od 1700 i sobotę. Tematem rekolekcji jest Powrót do pierwotnej miłości. Zapraszamy Posłańców i członków Grup Sąsiedzkich oraz wszystkich chętnych. Rekolekcje odbywać się będą w auli dolnej.

 

3.        We czwartek po Mszy św. wieczornej  o godz. 1900 spotkanie członków wspierających Legionu Maryi.

4.        Dzisiaj puszka na Caritas. Okażmy solidarność z potrzebującymi.

5.        Na stronie Parafii znajduje się najnowszy Magazyn Parafialny przygotowany przez młodzież  Akademii Młodzieżowej. Temat przewodni to nawrócenie. Zapraszamy do obejrzenia.

6.        W nadchodzący weekend, od 24 do 27 listopada, odbędzie się charytatywna zbiórka makulatury. Fundusze zostaną przekazane na potrzeby świetlicy parafialnej.

7.        W przyszłym tygodniu na Mszy św. o godz. 1130 odbędzie się poświęcenie opłatków, a po niej spotkanie Rady Duszpasterskiej.  A o godz. 1700 spotkanie posłańców i rozdanie konspektu na spotkanie w grudniu.

8.        Za tydzień członkowie Legionu Maryi będą po Mszach św. rozdawali cudowne medaliki.

9.        Mamy kalendarze parafialne z parametrami czytań na każdy dzień i z różnymi informacjami o wydarzeniach i uroczystościach parafialnych. Do nabycia w sklepiku, w zakrystii i u sprzedających prasę. Cena 6 zł.

10.    Serdecznie dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom z ul. Orląt Lwowskich 5. W tym tygodniu do sprzątania świątyni zapraszamy mieszkańców z ul. Bogdanowicza 1 w poniedziałek na godz. 1900 i z Bogdanowicza 7  w sobotę  na godz. 1900.

11.    Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

 Ks. Marek maj organizuje pielgrzymkę do Fatimy w dniach od 10 do 15 marca 2018r. Koszt 3100 zł. Chętnych prosimy o kantak telefoniczny z ks. Markiem. Potrzebna jest dość szybka decyzja. 

Słowa życia na bieżący tydzień


Byłeś wierny w niewielu rzeczach nad wieloma cię postawię


Przez małe rzeczy na tym świecie przygotowujemy się do wielu wielkich rzeczy w niebie. Niech nasze zaangażowanie w życie Parafii, we wspólnoty sąsiedzkie, czytanie Pisma św. i wszelkie dzieła ewangelizacyjne stanie się źródłem Bożego błogosławieństwa i drogą do spotkania z Bogiem oraz budowanie królestwa Bożego pośród świata.

 


Ogłoszenia duszpasterskie XXXII Niedziela zwykła 12.11.2017

1.       Dzisiaj taca przeznaczona na budownictwo sakralne.

2.       Przez miesiąc listopad gromadzimy się Podrejonami na modlitwie różańcowej i Mszy św. za naszych zmarłych. Określonego dnia przychodzimy na modlitwę wskazanym Podrejonem z kartką wypominkową, którą wraz z ofiarą składamy do puszki wystawionej na środku kościoła. Msza św. wieczorem jest sprawowana w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Liturgię Mszy św. i modlitwę różańcową przygotowują Podrejony.

3.       Rekolekcje dla posłańców odbędą się I tura: w dniach 20 do 22 listopada codziennie od godz. 1700 i II tura: w dniach 24 i 25 listopada w piątek od 1700 i w sobotę od 900. Zapraszamy Posłańców i wszystkich chętnych.

4.       We czwartek po Mszy św. wieczornej modlitwa uwielbienia.

5.       Także w czwartek o godz. 1900 dzień skupienia dla Legionu Maryi. Zapraszamy wszystkich legionistów i chętnych.  

6.       W przyszłym tygodniu puszka na Caritas.

7.       Dzisiaj o godz. 1900 w parafii św. Marii Magdaleny odbędzie się koncert patriotyczny. Zachęcamy.

8.       Serdecznie dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom z ul. Orląt Lwowskich 4. W tym tygodniu do sprzątania świątyni zapraszamy mieszkańców z ul. Orląt Lwowskich 5 z pierwszej połowy w poniedziałek na godz. 1900 i z drugiej połowy  w piątek  na godz. 1900.

9.       Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Słowa życia na bieżący tydzień:


Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny

 


Bóg nieustannie wzywa nas do gotowości, byśmy nie przespali Jego przyjścia. Niech Jego zaproszenie do czuwania będzie dla nas zachętą do wzrastania w świętości i pełnego zjednoczenia z Chrystusem w Komunii św., byśmy w życiu codziennym przynosili owoce życia nowego i przyczyniali się do budowania Królestwa Bożego w naszych rodzinach i środowisku.

 


 10.   Akademia Młodzieżowa i Caritas parafialny organizują akcję Mikołaj o Tobie nie zapomni. Zachęcamy do włączenia się w to dzieło. Są przygotowane kartki z imionami i wiekiem dziecka, które możemy pobrać i przygotować paczkę na św. Mikołaja. (wystąpią dzieci z zachętą). 

Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela zwykła 05 XI 2017

1.    W miesiącu listopadzie będziemy się gromadzić Podrejonami o godz. 1715 na modlitwie różańcowej i Mszy św. za naszych zmarłych. Na określony dzień przychodzimy na modlitwę wskazanym Podrejonem z kartką wypominkową, którą wraz z ofiarą składamy do puszki wystawionej w kościele. Zachęcamy do włączenia się do tej modlitwy. Msza św. wieczorna będzie sprawowana w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.

2.    Zapraszamy Posłańców do zakrystii po konspekty na spotkania sąsiedzkie w listopadzie. Karty wypominkowe dla rodzin przyniosą Posłańcy.

3.    Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych rozpoczynamy dzisiaj  o godz. 1700 w auli dolnej.

4.    A o godz. 1915 spotkanie PZK

5.     We sobotę obchodzić będziemy 99. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Msze św. w naszym kościele o godz. 700, 830, 1000 1130 i 1800. Główna Msza św. z udziałem władz Powiatu i Miasta oraz przedstawicieli szkół i instytucji, będzie sprawowana w naszej parafii o godz. 1130. O godz. 1100 gromadzą się poczty sztandarowe, o godz. 1110 program patriotyczny przedstawi młodzież z Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Podgłębokiem. Postarajmy się, aby to ważne święto dla naszej Ojczyzny zaznaczyć wywieszeniem flagi Polski. Zapraszamy również do wspólnej modlitwy.

6.    Tego dnia po Mszy św. wieczornej  odbędzie się Wieczór pieśni patriotycznych  prowadzony przez szkołę muzyczną Yamaha. Serdecznie zapraszamy.

7.    Za tydzień Akademia Młodzieżowa i Caritas parafialny rozpoczyna akcję Mikołaj o Tobie nie zapomni.

8.    Ogłoszenie społeczne:

Ø  Od 24 października do 13 listopada br. włącznie, emeryci i renciści pobierający dotychczas deputat węglowy z Bogdanki a także wdowy, wdowcy i sieroty mające ustalone prawo do renty rodzinnej po emerytach i rencistach mogą składać wnioski o jednorazową wypłatę rekompensaty z tytułu utraty tego prawa w wysokości 10 000 zł. By otrzymać świadczenie uprawnieni powinni złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Biurze Obsługi zorganizowanym przez LW Bogdanka na stołówce górniczej w Bogdance, który będzie czynny w dni powszednie w godzinach od 800 do 1400 a w czwartek od 8oo do 1800 lub złożyć za pośrednictwem poczty przesyłając wniosek na adres Spółki. Szczegółowe informacje i dokumenty zostały rozesłane do uprawnionych pocztą, można je uzyskać również korzystając ze strony internetowej Spółki lw.com.pl. Więcej Informacji na plakatach.

9.    W tym tygodniu do sprzątania świątyni zapraszamy jeszcze raz mieszkańców z ul. Orląt lwowskich 4. Z pierwszej połowy w poniedziałek na godz. 1900 i z drugiej połowy w piątek na godz. 1900.

10.              Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.


Największy z was niech będzie waszym sługą.


Według Jezusa wielkość człowieka mierzy się jego służbą. W sakramencie chrztu, zostaliśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa i powołani do służenia Ewangelii i Królestwu Bożemu. Jezus w każdej Eucharystii umacnia nas i posyła abyśmy pełniąc Jego wolę służyli sobie wzajemnie. 


Ogłoszenia duszpasterskie XXX Niedziela zwykła 29 X 2017

1.      Dzisiaj o godz. 1700 spotkanie wszystkich Posłańców w auli dolnej, podczas którego będzie rozdany konspekt na spotkanie Grup Sąsiedzkich.

2.      Za tydzień  o godz. 1915 spotkanie PZK.

3.      30 października przypada 6 rocznica śmierci śp. ks. Tadeusza Mioduszewskiego, który posługiwał w naszej wspólnocie parafialnej. Pamiętajmy o modlitwie.

4.      W środę wypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu z całym Kościołem zwrócimy się do wszystkich Tych, którzy osiągnęli zbawienie oddając im cześć oraz będziemy ich prosić o orędownictwo za nami i za naszymi zmarłymi, którzy w czyśćcu dopełniają swojej świętości. Porządek Mszy św. tego dnia jak w niedzielę - nie będzie tylko Mszy św. o godz. 1245 i 1600. O godz. 1200 sprawowana będzie Msza św. na cmentarzu komunalnym, a na cmentarzu parafialnym o godz. 1500, a pół godz. wcześniej - o godz. 1430 procesja po cmentarzu.

5.      W czwartek 2 listopada - Dzień Zaduszny. W tym dniu Kościół modli się za zmarłych w czyśćcu cierpiących. Włączmy się do tej modlitwy przez sakrament pojednania, Eucharystię i nawiedzenie cmentarzy, aby zyskać odpusty dla zmarłych. Odpust ten można uzyskać od 1 do 8 listopada przez nawiedzenie cmentarza, modlitwę w intencji zmarłych i przyjęcie Komunii św. W naszym kościele będą odprawiane Msze św. o godz. 700, 830 i 1800.Na cmentarzu parafialnym o godz. 1000 i 1630, a na komunalnym o 1200.

6.      W miesiącu listopadzie będziemy się gromadzić Podrejonami o godz. 1715 na modlitwie różańcowej i Mszy św. za naszych zmarłych. Na określony dzień przychodzimy na modlitwę wskazanym Podrejonem z kartką wypominkową, którą wraz z ofiarą składamy do puszki wystawionej na środku kościoła. Chcemy, aby nasza modlitwa za zmarłych została wzmocniona sąsiedzką wspólnotą, liczymy na obecność wszystkich zaproszonych. Zachęcamy do włączenia dzieci do tej modlitwy. Msza św. wieczorem będzie sprawowana w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.

7.      Karty wypominkowe do naszych rodzin przyniosą posłańcy.

8.      W tym tygodniu wypada I Czwartek I Piątek i I Sobota miesiąca. W I czwartek adorację rozpoczniemy o godz. 1700. W I Piątek miesiąca spowiedź dla dzieci o godz. 1530 i dla dorosłych od godz. 1700.W sobotę o godz. 700 odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową, a o godz. 730 Msza św. dla członków Kół Żywego Różańca i zmiana tajemnic różańcowych.

9.      Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych rozpoczniemy 5 listopada o godz. 1700.

10.  c Serdecznie dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom z ul Orląt Lwowskich 2. W tym tygodniu do sprzątania świątyni zapraszamy mieszkańców z ul. Orląt Lwowskich 4 z pierwszej połowy w poniedziałek na godz. 1900 i z drugiej połowy w piątek na godz. 1900.

11.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

Słowo Życia na bieżący tydzień

 A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących.

Przyjmują wiarę i korzystając z sakramentów świętych winniśmy się stawać wzorem dla innych. Podejmujmy zatem to wezwanie szczególnie w czasie, kiedy cały Kościół ogarnia swą modlitwą dzieło głoszenia Ewangelii. My również przez swoją postawę i świętość życia głośmy miłość Boga. 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie XXIX Niedziela zwykła 22.10.2017

1.        Ofiary dzisiaj złożone na tace przeznaczone są na misje.

2.        Dzisiaj sklepik parafialny prowadzi sprzedaż książeczki Ewangelia na każdy dzień. Zachęcamy.

3.        Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe sprawowane codziennie o godz.1715.

4.        Z racji Dnia Papieskiego na fundusz stypendialny zebraliśmy kwotę 1980 zł. Ofiarodawcom dziękujemy za wsparcie tego szlachetnego dzieła.

5.        W przyszłą niedzielę o godz. 1700 spotkanie posłańców i rozdanie konspektu na spotkanie w listopadzie.

6.        Za tydzień o godz. 1130 sprawowana będzie Msza św. w intencji dzieci jednorocznych. I błogosławieństwo wszystkich dzieci.

7.        Serdecznie dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom z ul Orląt Lwowskich 1. W tym tygodniu do sprzątania świątyni zapraszamy mieszkańców z ul. Orląt Lwowskich 2 z pierwszej połowy w poniedziałek na godz. 1900 i z drugiej połowy w piątek na godz. 1900.

8.        Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Słowo Życia na bieżący tydzień


Oddajcie, więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.


Niedziela jest dniem poświęconym Bogu. W tym dniu gromadzimy się we wspólnocie parafialnej, by oddać Panu chwałę i uwielbienie. Szanujmy ten dzień przez modlitwę, udział we Mszy św., i odpoczynek. Praca nieobowiązkowa i zakupy są łamaniem świętości tego dnia. Uczmy się zatem szanować to, co należy do Boga i nie zaniedbywać tego, co należy do naszych obowiązków. 


Dzisiaj jest

wtorek,
21 listopada 2017

(325. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie