Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
66743

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego

Cel stowarzyszenia:

Dostarczenie każdemu młodemu człowiekowi środków do osobistego rozwoju w następujących pięciu dziedzinach.

1. Zdrowie i sprawność fizyczna,

2. Zmysł praktyczny,

3. Kształcenie charakteru,

4. Zmysł służby,

5. Życie religijne.

Metoda harcerska

Metoda harcerska dotyczy zatem całego człowieka. Wychowuje dziecko i nastolatka we wszystkich wymiarach jego osoby, również w wymiarze chrześcijańskim. Skauting europejski chce przygotować młodego człowieka do dorosłego życia, stąd zna dobrze swoje miejsce, zawsze pełniąc rolę pomocniczą w stosunku do rodziny i szkoły.

Oryginalność metody harcerskiej polega bez wątpienia na tym, że jest ona szkołą działania. Zastęp harcerski nie jest miejscem, gdzie zdobywa się wiedzę w sposób bierny, ale wspólnotą praktycznej nauki życia poprzez:

- obcowanie z przyrodą,

- grę,

- życie w zastępie.

Drugą oryginalną cechą harcerstwa jest, wydawałoby się, "szalony" pomysł wychowania młodych przez młodych. Z dala od wszelkiej demagogii i dzięki prawu akceptowanemu przez wszystkich, młodzi są odpowiedzialni jedni za drugich poprzez spełnianie bardzo konkretnych zadań w zastępie.

Aby stworzyć dobre warunki dla wychowania chłopców i dziewcząt, i uszanować naturalne zróżnicowanie rozwoju psychofizycznego obu płci, Stowarzyszenie postanowiło zaproponować rodzicom umieszczenie dziewcząt w jednostkach żeńskich, a chłopców w jednostkach męskich. Organizowanie od czasu do czasu wspólnych zajęć pozwala na wzajemne poznanie i szanowanie drugiego w jego niepowtarzalności i odmienności.

Wilczki, harcerze i harcerki, przewodniczki i wędrownicy

Aby naprawdę dać każdemu to, czego potrzebuje, harcerstwo przystosowało również swoją metodę do etapów rozwoju młodego człowieka:

- wilczki (8-12 lat),

- harcerki i harcerze (12-17 lat),

- przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).

Zastosowanie tej pedagogiki wymaga poważnej formacji kadry, w którą ruch nieustannie inwestuje. Młodzi instruktorzy, w wieku między 19 a 25 rokiem życia, uczestniczą minimum rok w pogłębionej formacji osobistej oraz w jednym lub dwóch obozach szkoleniowych prowadzonych na wysokim poziomie.

Informacje ze strony www.fse.pl

Dzisiaj jest

niedziela,
16 grudnia 2018

(350. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie