Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
89408

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego

Cel stowarzyszenia:

Dostarczenie każdemu młodemu człowiekowi środków do osobistego rozwoju w następujących pięciu dziedzinach.

1. Zdrowie i sprawność fizyczna,

2. Zmysł praktyczny,

3. Kształcenie charakteru,

4. Zmysł służby,

5. Życie religijne.

Metoda harcerska

Metoda harcerska dotyczy zatem całego człowieka. Wychowuje dziecko i nastolatka we wszystkich wymiarach jego osoby, również w wymiarze chrześcijańskim. Skauting europejski chce przygotować młodego człowieka do dorosłego życia, stąd zna dobrze swoje miejsce, zawsze pełniąc rolę pomocniczą w stosunku do rodziny i szkoły.

Oryginalność metody harcerskiej polega bez wątpienia na tym, że jest ona szkołą działania. Zastęp harcerski nie jest miejscem, gdzie zdobywa się wiedzę w sposób bierny, ale wspólnotą praktycznej nauki życia poprzez:

- obcowanie z przyrodą,

- grę,

- życie w zastępie.

Drugą oryginalną cechą harcerstwa jest, wydawałoby się, "szalony" pomysł wychowania młodych przez młodych. Z dala od wszelkiej demagogii i dzięki prawu akceptowanemu przez wszystkich, młodzi są odpowiedzialni jedni za drugich poprzez spełnianie bardzo konkretnych zadań w zastępie.

Aby stworzyć dobre warunki dla wychowania chłopców i dziewcząt, i uszanować naturalne zróżnicowanie rozwoju psychofizycznego obu płci, Stowarzyszenie postanowiło zaproponować rodzicom umieszczenie dziewcząt w jednostkach żeńskich, a chłopców w jednostkach męskich. Organizowanie od czasu do czasu wspólnych zajęć pozwala na wzajemne poznanie i szanowanie drugiego w jego niepowtarzalności i odmienności.

Wilczki, harcerze i harcerki, przewodniczki i wędrownicy

Aby naprawdę dać każdemu to, czego potrzebuje, harcerstwo przystosowało również swoją metodę do etapów rozwoju młodego człowieka:

- wilczki (8-12 lat),

- harcerki i harcerze (12-17 lat),

- przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).

Zastosowanie tej pedagogiki wymaga poważnej formacji kadry, w którą ruch nieustannie inwestuje. Młodzi instruktorzy, w wieku między 19 a 25 rokiem życia, uczestniczą minimum rok w pogłębionej formacji osobistej oraz w jednym lub dwóch obozach szkoleniowych prowadzonych na wysokim poziomie.

Informacje ze strony www.fse.pl

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc