Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
71757

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

w każdą niedzielę w godz. 16.45-19.15

w wakacje biblioteka jest nieczynna

Biblioteka parafialna została założona w 1989 r., początkowo funkcjonowała w pomieszczeniu przy salach katechetycznych w baraku tzw. „Betlejemki”. Organizacją biblioteki na prośbę ks. Adama Lewandowskiego zajęła się Maria Dymel (nauczyciel bibliotekarz w LO przy ul. Szkolnej 3). Niewielki początkowo księgozbiór mieścił się w szafce, udostępniany był we wtorki w godz. 17.00 - 18.00 i w niedzielę w godz. 9.00 - 13.00. Po przeprowadzce do budynku nowej plebanii na lokal biblioteki przeznaczona została osobna salka z regałami. Księgozbiór stale się powiększał i można już było opisać go wg klasyfikacji UKD. Duży zbiór książek podarowany został przez wspólnotę sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi z Kadłuba k. Strzelec Opolskich – zawierał różnorodną literaturę od beletrystyki po etykę, filozofię i religioznawstwo. Do pomocy w bibliotece zaangażowała się młodzież, która m.in. wypisywała karty książkek.

W 1997 r. nastąpiła zmiana lokalu, dawne lokum zostało oddane na potrzeby powstającego ośrodka Akademii Młodzieżowej, a biblioteka przeniosła się do pobliskiego pomieszczenia. Gdy proboszczem parafii został ks. Stanisław Zając, zastał księgozbiór spakowany i gotowy do przeniesienia. W listopadzie 1997 r. w ogłoszeniach parafialnych zaapelował o pomoc bibliotekarzy w ponownym uruchomieniu biblioteki. Do jej poprowadzenia zgłosiły się trzy osoby: Jadwiga Grosiak (nauczyciel bibliotekarz), Maria Janeczko (nauczyciel bibliotekarz) oraz Marzena Olędzka (nauczyciel bibliotekarz). Jak wynika z zapisów w księdze inwentarzowej, księgozbiór biblioteki liczył wtedy 836 woluminów, zawierał również zbiór ponad 20 kaset VHS (z filmami religijnymi oraz z zapisem niektórych wydarzeń parafialnych). Opiekę nad biblioteką w latach 1997-2000 sprawował ks. Tomasz Fidecki, a następnie ks. Andrzej Lupa, obecnie proboszcz parafii.

W 2002 r. biblioteka zmieniła lokal na większy zajmujący ok. 30 m2 w tym pomieszczenie stanowiące magazyn. Zwiększył się również skład osobowy, w latach 2003-2005 bibliotece pracowały również: Danuta Panas (obecnie dyrektor M-GBP w Łęcznej), Agnieszka Mućka (wówczas bibliotekarz PBP) oraz Olga Kalińska (wówczas bibliotekarz PBP). W 2005 r. przeprowadzony został kiermasz taniej książki, dzięki dochodom ze sprzedaży możliwe było nabycie oprogramowania BIBLOS do komputeryzacji zasobów bibliotecznych. W 2006 r. 1000 egzemplarzy dla biblioteki parafialnej podarował ks. Adam Lewandowski. Większość pozycji w bibliotece stanowią dary z bibliotek kapłańskich, prowadzone są również systematyczne zakupy literatury religijnej.

W roku 2007 księgozbiór biblioteki liczył 5 tys. woluminów. Zdecydowaną większość księgozbioru stanowi literatura religijna, gromadzona jest również literatura regionalna. Wyodrębniony został księgozbiór dotyczący Papieża św. Jana Pawła II, św. Faustyny Kowalskiej, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto biblioteka oferuje bogaty wybór prasy religijnej. Gromadzony jest zbiór nośników elektronicznych, głównie płyt DVD z zapisem przedstawień ze sceny teatralnej.

Dotychczas bibliotekę pomagały prowadzić: Małgorzata Adamczyk, Agnieszka Dybich, Maria Dymel, Małgorzata Gajowiak, śp. Jadwiga Grosiak, Maria Janeczko, Jagoda Misztal, Marzena Olędzka, Danuta Panas, Monika Pępek, Ewa Rakowiecka, Ewa Szymanek.

Dzisiaj jest

czwartek,
17 stycznia 2019

(17. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie