Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
122289

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Modlitwa wiernych

Modlitwa powszechna zwana też modlitwą wiernych jest modlitwą ludu zgromadzonego na Eucharystii. Kapłan, diakon, lektor lub wierni przedstawiają Bogu różne intencje Kościoła i świata. Najczęściej modlitwa powszechna rozpoczyna się od słów: Módlmy się za..., a kończy słowami: Ciebie prosimy, a lud dla potwierdzenia tych intencji odpowiada: Wysłuchaj nas Panie.

Zarządzenie Metropolity Lubelskiego w sprawie modlitwy wiernych

Aby modlitwa wiernych stanowiła wyraz teologii Kościoła, obowiązkiem kapłana odpowiedzialnego za przygotowanie liturgii jest sprawdzenie i zaaprobowanie wezwań, jeśli te ostatnie były uprzednio przygotowane dla danej wspólnoty przez wiernych świeckich. Z zasady tej można zrezygnować na rzecz improwizowanych wezwań jedynie w przypadku małych, zamkniętych grup żyjących duchem liturgii. Nigdy natomiast nie należy od niej odchodzić w przypadku świąt narodowych czy rocznic patriotycznych. Tekst przygotowanej wówczas modlitwy wiernych winien być zawsze wcześniej uzgodniony z duszpasterzem odpowiedzialnym za organizację uroczystości.

Troskę o teologiczną poprawność sformułowań wyrażamy w wezwaniach: módlmy się za wstawiennictwem św. N, przez wstawiennictwo św. N; nigdy natomiast nie używamy zwrotu: za pośrednictwem św. N. Maksymalna liczba wezwań w liturgii niedzieli i dni świątecznych nie powinna przekraczać sześciu. Jedynie w wyjątkowych okolicznościach może ich być więcej.

Wstęp i zakończenie modlitwy wiernych zawsze należy do przewodniczącego liturgii.

+ Józef Życiński Arcybiskup Metropolita Lubelski

Lublin, 2 stycznia 2006 r.

Szczegółowy opis modlitwy wiernych

1. Wprowadzenie

Jest to część modlitwy powszechnej, należąca do celebransa. Wstęp powinien być krótkim wprowadzeniem w modlitwę skierowanym do zgromadzonych. Treść wprowadzenia może nawiązywać do usłyszanego słowa Bożego, może również uwzględniać okres liturgiczny, treść obchodzonej uroczystości, albo z żywotu wspominanego w danym dniu świętego.

2. Wezwania

Układając wezwania należy uwzględnić w nich usłyszane słowo Boże oraz problemy, którymi żyje świat. Powinny być one połączeniem tych dwóch rzeczywistości tak, aby spojrzenie na świat dokonywało się przez pryzmat wiary i miłości chrześcijańskiej.

  1. Wezwania w intencjach Kościoła, by był wyraźnym znakiem królestwa Bożego, by coraz lepiej służył Chrystusowi i by nieustannie się odnawiał. Wezwania w intencjach odpowiedzialnych za Kościół tj. papieża, biskupów, kapłanów, zakonników, aby nie brakowało im sił do prowadzenia Bożej owczarni oraz wezwania o powołania do służby kapłańskiej i zakonnej, aby nie brakowało głoszących słowo Boże.
  2. Wezwania za władzę państwową i o zbawienie całego świata czyli wezwania za ojczyznę w jej aktualnych potrzebach, wezwania za narody i ich problemy, aby ludzie mogli żyć w pokoju oraz wezwania za rządzących, aby Chrystus był źródłem ich czynów.
  3. Wezwania za ludzi znajdujących się w trudnościach życiowych. W duchu solidarności modlimy się za chorych o uleczenie, za cierpiących o wytrwałość, za samotnych o odnalezienie przez bliźnich, za opuszczonych, za niewierzących o znalezienie właściwej drogi, za ludzi zniewolonych nałogami, za ofiary kataklizmów, za dzieci, młodzież, rodziny i wezwania w innych aktualnych potrzebach.
  4. Wezwania w intencjach wspólnoty lokalnej, za jej wszystkie potrzeby, o dary Boże.
  5. Wezwania w aktualnych potrzebach parafii oraz wezwanie w intencji, w której odprawiana jest dana Eucharystia.

3. Zakończenie

Zakończenie modlitwy, tak jak rozpoczęcie, należy do celebransa. Powinno zawierać prośbę skierowaną do Boga o wysłuchanie błagań zamieszczonych w modlitwie. Może wyrażać tę samą intencję co kolekta dnia, ale nie powinna być jej powtórzeniem.

Śpiew w modlitwie powszechnej

W modlitwie wiernych niektóre elementy mogą być śpiewane. Wstęp z reguły jest czytany. Wezwania natomiast mogą być śpiewane w całości lub wykonane tak, że czytane jest wezwanie, a tylko krótka zachęta wywołująca odpowiedź wiernych jest śpiewana. Śpiew ten może wykonać ktoś inny niż wykonujący wezwanie na przykład schola albo kantor. Gdy wezwania oparte są na cytatach z Pisma Świętego, fragment biblijny można przeczytać, a resztę wezwania zaśpiewać. Modlitwa końcowa, tak jak odpowiedź może być śpiewana.

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc