Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
87853

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Historia

Początki powstania świetlicy sięgają  lat 90. Swoją działalnością zmierzaliśmy do prowadzenia aktywnych zajęć, które byłyby atrakcyjne i pomocne dzieciom i młodzieży ze  środowiska lokalnego.


Rok 1993

To początki i próby utworzenia świetlicy, która działała przy parafii, ale w sposób nieformalny. Dzieci i młodzież gromadziła się na odrabianiu lekcji oraz zajęciach organizowanych dla nich. Od początku w świetlicy były zaangażowane Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi, troszcząc się razem z parafianami o dobre wychowanie dzieci w naszym środowisku.

Rok 1996

Z inicjatywy ks. Adama Lewandowskiego powstała Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza przy Parafii św. Barbary, która pierwotnie nosiła nazwę Ognisko Opiekuńczo – Wychowawcze. Celem powstania tej placówki była pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia. Świetlica powstała w dawnych salkach katechetycznych budynku parafialnego, które przy pomocy ks. proboszcza i życzliwych parafian oraz ludzi dobrej woli zostały odpowiednio urządzone i przystosowane do tego celu. Już od października zaczęły przychodzić pierwsze dzieci, byli to w większości chłopcy. Świetlica także wówczas została zarejestrowana w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie. Dużą pomocą w początkach organizacji świetlicy byli też wolontariusze, którzy spędzili czas z dziećmi dzieląc się  swoimi zdolnościami, a  także swoją wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym. Byli to m.in. pani Agnieszka, pan Bogdan, pan Zbigniew, pan Jacenty, pani Małgorzata, pan Wincenty, pani Modesta,  pani Teresa i wielu innych.

Rok 1997

W toku poszukiwań odpowiedniego kształtu tej placówki Świetlica nawiązała współpracę z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina i już w maju  przyjęto program  wychowawczy o nazwie  Akademia Młodzieżowa. Celem tego programu  było wychowanie dzieci tak, aby były sprawne w działaniu społecznym, intelektualnym oraz religijnym, chciały służyć Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi, a także rozwijać swoje talenty. Na skutek współpracy z Fundacją i wdrożenia nowego programu, działalność świetlicy bardzo się ożywiła, stała się miejscem atrakcyjnym dla dzieci i młodzieży m.in. przez kontakty z innymi dziećmi z Lublina, wspólnymi wyjazdami (np. do Niemiec), spotkaniami (np. w Motyczu Leśnym na zakończenie roku szkolnego), rajdami, olimpiadami sportowymi itp.

Także w grudniu tegoż roku po raz pieszy dzięki w współpracy z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo  przeprowadzona została akcja "Mikołaj o Tobie nie zapomni", która  do dziś angażuje społeczność  lokalną.

Latem tegoż roku dzieci i młodzież wyjechały na pierwszy obóz wraz z innymi dziećmi z pozostałych ośrodków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Od roku 1998 do dziś…

Świetlica istniejąc nieprzerwanie od wielu lat  nieustanne się rozwija i działa na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Łęcznej oraz poza nią, przeżywając wiele sukcesów, ale także doświadczając różnego rodzaju kryzysów. Nieprzerwanie też współpracuje z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo czerpiąc od niej inspiracje do nowych pomysłów programowych i metod wychowawczych. Przez Akademię Młodzieżową w Łęcznej przeszło wielu młodych ludzi. Niektórzy z nich przy różnych okazjach wracają, wyrażając swoją wdzięczność, bo była dla nich wsparciem, a nawet jak mówią sami „drugim domem”. Przez lata także zmieniały się siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi, które były odpowiedzialne za  tę placówkę. Każda z nich nadawała swój własny, niezatarty w sercach młodych ludzi, styl wychowania i prowadzenia tej placówki. Byli tu także zaangażowani wychowawcy świeccy, którzy wnosi nowe pomysły, doświadczenie i swój entuzjazm.

Obecnie po 20 latach istnienia naszego ośrodka A. M. dzieci ze szkoły podstawowej realizują program Akademii Młodzieżowej w wybranych tylko elementach. Natomiast  młodzież gimnazjalna i szkół średnich tworzy jeden z pośród wielu ośrodków młodzieżowych A. M. i realizuje pełny program Akademii Młodzieżowej. Pozostałe ośrodki działają w Lublinie, Jastkowie, Końskowoli, Krasnymstawie i Bychawie oraz powstają nowe. Szczegóły dotyczące programu znajdują się w zakładce Akademia Młodzieżowa.

Kierownicy świetlicy

s. Alicja Prejzner  1996 - 1998 r.

s. Anna Taras  1998 - 2006 r.

s. Aleksandra Truta  2006 - 2008 r.

s. Agnieszka Gańko  2008 - 2009 r.

s. Dorota Duma  2009  - 2011 r.

s. Anna Skołuba  2011 – do 2016 r.

s. s. Alicja Prejzner 2016 – …

 

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc