Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
56676

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Historia

Początki powstania świetlicy sięgają  lat 90. Swoją działalnością zmierzaliśmy do prowadzenia aktywnych zajęć, które byłyby atrakcyjne i pomocne dzieciom i młodzieży ze  środowiska lokalnego.


Rok 1993

Świetlicę utworzono w 1993 roku i od tej pory codziennie prowadzono w niej zajęcia dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Prowadzone zajęcia dostosowano do możliwości i zainteresowań uczestników, były to m.in.: malarstwo, wyszywanie, hafty, japońska sztuka układania  papieru. Niestety świetlica  funkcjonowała niecały rok.

Rok 1996

Caritas Archidiecezji Lubelskiej - Parafialny Zespół Caritas przy parafii św.Barbary w  Łęcznej powołał do istnienia Ognisko Opiekuńczo-Wychowawcze, które miało na celu wspomóc dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących wsparcia. Utworzone zostały grupy złożone z 15 chłopców i 2 dziewczynek w wieku 11-15 lat. Czas otwarcia świetlicy podzielono na: odrabianie lekcji, wspólny posiłek oraz zajęcia tematyczne. Zajęcia te uczyły nowych umiejętności, kształtowały i ukierunkowywały postawę twórczą oraz wzmacniały poczucie własnej wartości. W grudniu 1996 po raz pierszy przeprowadzona została akcja "Mikołaj o Tobie nie zapomni", która  do dzisiaj angażuje społecznośc  lokalną.

Rok 1997

W maju przyjęto system wychowaczy Akademii Młodzieżowej stworzony przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Jej celem jest wychowanie dzieci tak, aby były religijne, chciały służyć Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi, pragnęły zdobyć jak najlepsze  wykształcenie, rozwijały swoje talenty i prowadziły zdrowy tryb życia. Latem  1997 r. dzieci i młodzież wyjechały na pierwszy obóz.

Od roku 2012 do dziś…

Wraz z rozwojem programu Akademii Młodzieżowej jako propozycji pracy z młodzieżą przy parafiach nastąpił rozwój programu również w naszej parafii. Od września świetlica, która skupia głownie dzieci w wieku szkoły podstawowej realizuje wybrane elementy programu Akademii Młodzieżowej i włącza się we wszystkie inicjatywy podejmowane przez starszą młodzież.

Młodzież gimnazjalna i szkół średnich tworzy jeden z sześciu ośrodkówi i realizuje pełny program Akademii Młodzieżowej. Pozostałe ośrodki działają w Lublinie, Jastkowie, Końskowoli, Krasnymstawie i Bychawie. Szczegóły dotyczące programu znajdują się w zakładce Akademia Młodzieżowa.

 

Kierowniczki świetlicy

s. Alicja Prejzner  1996 - 1998 r.

s. Anna Taras  1998 - 2006 r.

s. Aleksandra Truta  2006 - 2008 r.

s. Agnieszka Gańko  2008 - 2009 r.

s. Dorota Duma  2009  - 2011 r.

s. Anna Skołuba  2011 – do dziś

 

 

 

Dzisiaj jest

poniedziałek,
18 grudnia 2017

(352. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie