Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
80705

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Nadzwyczajnych szafarzy ustanawia biskup ordynariusz miejsca na wniosek proboszcza.

Kandydaci na szafarzy przygotowują się do przyjęcia funkcji przez kilkumiesięczne przeszkolenie prowadzone Kurii Biskupiej w zakresie teologicznym i liturgicznym. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, kandydaci otrzymują upoważnienie od Księdza Arcybiskupa, pozwalające podjąć służbę w swoich parafiach.

Formacja

Formacja szafarzy trwa przez cały czas posługiwania, co roku wyjeżdżają na trzydniowe rekolekcje zamknięte, po odbyciu których przedłuża się posługę szafarza na następny rok. Uczestniczą również w spotkaniach formacyjnych przy parafii.

Służba

Służba nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. trwa w naszej parafii od 1995 roku. Szafarze pełnią swoją funkcję, jako woluntariusze. Do ich zadań należy udzielanie Komunii Św. chorym przebywającym w domu. Ks. Proboszcz zleca udzielanie Komunii Św. w kościele, gdy zachodzi potrzeba duszpasterska np. jest duża liczba wiernych przystępujących do Komunii św., w każdą niedzielę, podczas rekolekcji czy misji. Wtedy, gdy brakuje szafarzy zwyczajnych (kapłanów). W naszej wspólnocie parafialnej funkcję nadzwyczajnych szafarzy pełnią również wszystkie siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi.

Wyjście do osoby chorej

Jeśli choroba się przedłuża, a chory chciałby przyjmować Komunię św., wówczas rodzina powinna zgłosić ten fakt w zakrystii. Szafarz po Mszy św. o 8.30 udaje się pod wskazany adres – po drodze odwiedza kilkunastu chorych. Jeśli to możliwe osoba chora powinna zachować godzinną wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów. W pokoju należy przygotować miejsce na Najświętszy Sakrament – stolik nakryty obrusem, krzyż i świecę. Dobrze, gdy rodzina gromadzi się w pokoju i modli się razem z chorym domownikiem, przed przyjęciem przez niego Komunii św. Modlitwę prowadzi szafarz. Przepisy liturgiczne mówią, by nie zatrzymywał się na dłuższe rozmowy, zachował powagę z racji tej, że ma ze sobą Najświętszy Sakrament, na który oczekują inni chorzy.

Nadzwyczajni szafarze:

 1. Bzowski Henryk
 2. Charchol Łukasz
 3. Karwowski Adam
 4. Kościk Józef
 5. Lekan Kazimierz
 6. Podczas Mirosław
 7. Rakowiecki Antoni
 8. Samorański Marcin
 9. Sochan Marek
 10. Turlewicz Zenon
 11. Wiechnik Edward
 12. Żeleźnik Jacek

Przyg. Józef Kościk i Marek Sochan

Dzisiaj jest

czwartek,
17 stycznia 2019

(17. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie