Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
82125

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi

Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi zostało założone w Indiach 6 stycznia 1877 roku w uroczystość Objawienia Pańskiego.

Celem  zgromadzenia jest głoszenie Dobrej Nowiny przez ofiarę życia, modlitwę i  ewangelizację, aby budować królestwo Boże w świecie.

Założycielką zgromadzenia jest Helena de Chappotin - bł. Maria od Męki Pańskiej. 

Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej * Dom generalny w Rzymie 

CEL - GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO


Oddajemy nasze życie

za Kościół i zbawienie świata

Celem zgromadzenia jest głoszenie Chrystusa i Jego Królestwa przez modlitwę, życie według Ewangelii i zaangażowanie apostolskie.

Codziennie oddajemy nasze życie za Kościół i zbawienie świata na wzór Maryi i św Franciszka. Żyjemy we wspólnotach międzynarodowych, które przygotowują pełnię Królestwa, w którym wszystkie narody pojednane będą tworzyły jeden lud Boży.

Jako misjonarki, gotowe iść wszędzie i do wszystkich, by głosić Dobrą Nowinę zbawienia jesteśmy posłane w pierwszym rzędzie do tych, którym Chrystus nie został jeszcze objawiony, tych, wśród których Kościół jest mniej obecny, a w szczególności do najbiedniejszych.

Od początku istnienia nasze siostry były posyłane przez Kościół. Uniwersalizm posłań przejawiał się w tym, że osiedlały się one według pragnienia Stolicy Apostolskiej, często w misjach zagranicznych najbardziej niebezpiecznych i oddalonych, głosząc Chrystusa braciom.

EUCHARYSTIA I ADORACJA -  ŹRÓDŁEM MISJI


Adoracja Najświętszego Sakramentu

jest w centrum naszego powołania

Tajemnica zbawienia uobecnia się w Eucharystii. Z Ofiary i Adoracji eucharystycznej wypływa kontemplatywny i misjonarski dynamizm całego naszego życia.

Jesteśmy zgromadzeniem kontemplacyjno – czynnym, łączymy w naszym życiu ducha modlitwy i kontemplacji z zaangażowaniami apostolskimi i służbą w Kościele.

Każda siostra codziennie adoruje Chrystusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie, zawierzając Mu intencje i potrzeby całego świata.

NA WZÓR MARYI - SŁUŻEBNICY PAŃSKIEJ


Oto ja służebnica Pańska

niech mi się stanie według słowa Twego

Te słowa są mottem życia każdej Franciszkanki Misjonarki Maryi.  

Niepokalana, Ty bezgranicznie zawierzyłaś Bogu. Niech Twa pomoc pozwoli nam wytrwać w wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi Świętemu i jego Pasterzom. Tobie oddajemy naszą przeszłość i zawierzamy przyszłość. Prosimy Cię o dar żywej wiary, Matko, prowadź nas drogami prawdy i miłości. Prosimy Maryjo, prowadź nas pośród wszystkich naszych dróg, abyśmy mogły odnaleźć się w tej wielkiej wspólnocie, którą Syn Twój nazwał Owczarnią. Pomóż nam odnajdywać wytrwale drogę do Chrystusa.

W DUCHU ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU


Żyjemy Ewangelią w ubóstwie i radości

Realizujemy nasze powołanie na drodze franciszkańskiej, naśladując Chrystusa pokornego i ubogiego, żyjąc Ewangelią wśród świata w prostocie, pokoju i radości.

Kontemplujemy Chrystusa w Jego Męce i pragniemy nade wszystko posiąść Ducha Pańskiego i Jego święte działanie, by z miłością i pokorą służyć braciom.  Św. Franciszek jest dla nas wzorem życia Ewangelią, służby Kościołowi z oddaniem i pokorą.

Bóg mój i wszystko moje - to zawołanie św. Franciszka jest dla nas nieustannym wezwaniem do radykalnego życia Ewangelią  w ubóstwie i radości.Odpowiadając na to samo powołanie żyjemy z siostrami, które Bóg nam daje.

 


 

Dzisiaj jest

niedziela,
16 grudnia 2018

(350. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie