Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
92749

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Książka Roku


Książka Roku jest dokumentem zbierającym wszystkie cele, zadania i działania, jakie są podejmowane w danym roku duszpasterskim we wspólnocie parafialnej.

Oparta jest o cel główny roku, który wynika z drogi odnowy według Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii. Każdy kolejny rok jest krokiem w budowaniu Ludu Bożego i ma swój ściśle określony cel.


OCENA PRACY

Zanim powstanie Książka Roku, najpierw dokonywana jest ocena pracy duszpasterskiej roku poprzedniego. Podsumowania dokonuje się na wszystkich (jedenastu) poziomach pracy duszpasterskiej. To podsumowanie jest ważnym elementem w dalszej pracy, gdyż stanowi opis realizacji aktualnego etapu drogi odnowy parafii.

PROGRAMOWANIE

Póżniej następuje etap programowania. W oparciu o Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji Parafii ustalany jest cel roku duszpasterskiego, który jest punktem wyjścia dla wszystkich poziomów pracy w parafii. Wszystkie struktury NOP, w tym również wszystkie grupy formacyjne, dokonują programowania na swoim poziomie zgodnie z metodologią czytania znaków czasu. Te projekty są poddawane ocenie i korekcie. Całościowym zebraniem wszystkich poziomów zajmują się Struktury Opracowywania Projektów (SOP).

Dzisiaj jest

czwartek,
17 stycznia 2019

(17. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie