Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
118509

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Książka Roku

Książka Roku


Książka Roku jest dokumentem zbierającym wszystkie cele, zadania i działania, jakie są podejmowane w danym roku duszpasterskim we wspólnocie parafialnej.

Oparta jest o cel główny roku, który wynika z drogi odnowy według Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii. Każdy kolejny rok jest krokiem w budowaniu Ludu Bożego i ma swój ściśle określony cel.


OCENA PRACY

Zanim powstanie Książka Roku, najpierw dokonywana jest ocena pracy duszpasterskiej roku poprzedniego. Podsumowania dokonuje się na wszystkich (jedenastu) poziomach pracy duszpasterskiej. To podsumowanie jest ważnym elementem w dalszej pracy, gdyż stanowi opis realizacji aktualnego etapu drogi odnowy parafii.

PROGRAMOWANIE

Póżniej następuje etap programowania. W oparciu o Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji Parafii ustalany jest cel roku duszpasterskiego, który jest punktem wyjścia dla wszystkich poziomów pracy w parafii. Wszystkie struktury NOP, w tym również wszystkie grupy formacyjne, dokonują programowania na swoim poziomie zgodnie z metodologią czytania znaków czasu. Te projekty są poddawane ocenie i korekcie. Całościowym zebraniem wszystkich poziomów zajmują się Struktury Opracowywania Projektów (SOP).

Książka Roku

Parafialny program duszpasterski na poszczególne lata dla parafii św. Barbary w Łęcznej

26 Książka Roku 2020/2021

Powrót

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc