Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
64645

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Zbiórki i formacja lektora

Za formację lektorów odpowiedzialny jest ks. Karol Madejek.


Spotkania formacyjne

Wszyscy lektorzy uczestniczą w spotkaniach formacyjnych, które odbywają się:

Lektorzy

Poniedziałek godz. 19.00

Kandydaci na lektora

Sobota godz. 19.00


Modlitwa lektora

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy

Twego słowa,które nam przekazać innym.

Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem

Twego słowa.Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,

uczyń mnie swoim narzędziem,bym mógł nieść Cię ludziomw sercu, w dłoniach, na wargach.Amen

 

FORMACJA LEKTORA

Lektorzy ustanowieni, by głosić słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, muszą być do pełnienia swej posługi odpowiednio przygotowani. W tym celu odbywają specjalne studium formacyjne obejmujące: formację wewnętrzną, liturgiczną, biblijną oraz podstawowe wiadomości z zakresu dykcji.

 

Formacja wewnętrzna

- Godność lektora w oparciu o świętość słowa Bożego.- Odpowiedzialność lektora jako posłańca słowa Bożego.- Postawa lektora przy ołtarzu.- Jezus Chrystus moim Światłem i Życiem.- Znak lektora FOZ – DZOE.- Maryja Panna wzorem posłuszeństwa słowu Bożemu.- Wspólnota lektorów we wspólnocie parafialnej.- Jestem nowym człowiekiem – uczniem w szkole Chrystusa.- Słowo Boże codziennym pokarmem.- Modlitwa w moim życiu.- Nawrócenie – sakrament Pokuty i Pojednania – praca nad sobą.- Spotkanie z Chrystusem w Eucharystii jako szczyt i źródło mojego życia.- Moje świadectwo Chrystusowi. 

 

Formacja liturgiczna

- Posługi spełniane przez wiernych w liturgii – posługa lektora- Msza św. – ofiara Chrystusa i Kościoła- Struktura Mszy św.- Mszalna liturgia słowa Bożego- Przepisy liturgiczne- Znaki liturgiczne – postawy i gesty- Znaki liturgiczne – szaty, kolory, naczynia- Elementy w liturgii – światło, ogień, woda, kadzidło, oliw i popiół- Lekcjonarz mszalny- Liturgia eucharystyczna- Rok liturgiczny- Świętowanie niedzieli- Sakramenty święte- Przestrzeń liturgiczna – kościół i jego wnętrze- Liturgia uświęcenia dnia.

 

Formacja biblijna

- Co to jest Pismo św. – natchnienie biblijne, świętość, kanon?- Powstanie ksiąg Pisma św.- Zasady interpretacji Pisma św.- Stworzenie świata i człowieka- Abraham i Patriarchowie- Mojżesz przywódcą Narodu Wybranego- Prorocy- Psalmy – znaczenie dla Kościoła, treść teologiczna- Ewangelie – powstanie, znaczenie, treść teologiczna- Życie i nauczanie Jezusa Chrystusa- Tajemnica Paschalna Jezusa Chrystusa- Inne księgi Nowego Testamentu- Rozmieszczenie Pisma św. w lekcjonarzu mszalnym.

 

Dykcja

- Wymagania głosowe i słuchowe- Oddech- Emisja głosu- Artykulacja – samogłoski, spółgłoski, akcent gramatyczny- Zaznajomienie się z tekstem i zrozumienie jego treści- Podział tekstu na części, przerwy w czytaniu- Akcent- Znaczenie zmian intonacji podczas czytania- Słyszalność czytającego- Mikrofon, zachowanie się na ambonie, postawa czytającego- Źródło, początek i zakończenie czytania.

Dzisiaj jest

sobota,
26 maja 2018

(146. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie