Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9199

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Świadectwa z rekolekcji Legionu Maryi - Luty 2020

- Każde rekolekcje, w których uczestniczę są moim umocnieniem, wzrostem w wierze. Mam ogromną potrzebę dzielenia się z innymi moją wiedzą.

- Temat o Eucharystii jest dla mnie bardzo ważny. Tak jak sama Eucharystia, która jest dla mnie życiem, uzdrowieniem. Eucharystia – na nowo odkrywanie Słowa Bożego. Na rekolekcjach zawsze odkrywam coś nowego, ciekawego. Prawdę o mnie samej, o mojej relacji z Bogiem. Przez modlitwę, uczestniczenie w Eucharystii, dialog, odkrywanie, ze jestem coraz bliżej. W rekolekcjach poprzez postacie biblijne odnajduje swoją relację z Bogiem, trwanie w miłości z Bogiem, wiarę, że Bóg jest ze mną.

- Spojrzałam na moje uczestnictwo w Eucharystii. Dużo refleksji: jak daleko jest mi do nieba, które już tutaj na ziemi się rozpoczyna na Eucharystii. Nowe spojrzenie na rozważanie Słowa Bożego. Bardzo będzie przydatne w Namiocie Spotkania, odkrycie na nowo Słowa Bożego i jego przymiotów. Te rekolekcje bardzo mnie zaskoczyły treścią, bo spodziewałam się, że będzie zgłębiana Eucharystia, jej kolejne fragmenty, a to ja musiałam wejrzeć w głąb  siebie i odkryć, zobaczyć , jak ja tę Eucharystię sprawuję, przeżywam. Wiele tematów na rachunek sumienia

- Jezus w czasie tych rekolekcji uwrażliwił mnie na całokształt mojego życia. Przypomniał mi, jaka szłam drogą, która prowadziła donikąd.  Przede wszystkim dał mi klucz do mojego serca, aby mogła otworzyć się na zaproszenie do wspólnoty Kościoła. Pytanie: czy skupiam się na sobie, czy widzę Jezusa. I mówi to w przypowieściach, które  mnie osobiście dotykają, szczególnie o siewcy, który wyszedł na pole.

- Podczas rekolekcji o Eucharystii doszłam do wniosku, jak moja wiara jest mała, jak bardzo muszę pracować nad sobą, aby tak naprawdę przeżyć Eucharystię w pełni wykorzystując to, co daje nam Pan Bóg. Odkryć, co dzieje się na ołtarzu, ze Jezus umiera za mnie, ze to się naprawdę dzieje, ile możemy otrzymać łask.

- W rekolekcjach doświadczyłam bliskości Pana Boga. Powinniśmy ufać Bogu, spotykać się z Nim, rozmawiać, prowadzić kłótnie. On jest naszym Bogiem, bez Niego nic nie możemy uczynić. Mamy trwać w miłości, aby radość była pełna. Iść i głosić na rozstajach dróg, zaprosić wszystkich na ucztę, bo bliskie jest królestwo Boże.

-Pierwszy raz uczestniczę w takich rekolekcjach. Wiele rzeczy dowiedziałam się tutaj o znaczeniu Eucharystii w moim życiu. Tematem rekolekcji był „Klucz do Eucharystii, która daje życie”. Jezus zaprasza mnie do oczyszczenia serca, do zjednoczenia z Nim  i innymi ludźmi- braćmi i siostrami. Uczestnictwo w Eucharystii otwiera moje serce na innych, do głoszenia królestwa Bożego, tam gdzie dzieją się złe rzeczy.

- Te rekolekcje utwierdziły mnie w przekonaniu, jak wielką wartość ma Msza św. Jak można się ubogacić, ile wynieść, skorzystać i uwierzyć, że Eucharystia to nie stracony czas lecz zaczątek nieba, a tak źle się do niej odnosiłem, złe zdanie, tyle straconego czasu i byle jakich Mszy św. z mojej strony. Po tych rekolekcjach wiem, że niebo jest naprawdę do zdobycia. Wystarczy więcej rozmawiać z Bogiem, otwierać się na drugiego człowieka.

- Na rekolekcjach odkryłem jak Jezus jest wobec mnie miłosierny, kocha bezwarunkowo, a ja chcę zawsze być blisko Jezusa. Przez Eucharystię zbliżyć się do większej wiary, być odpowiedzialnym także za bliskich, przynosić owoce i żyć Komunią św. Jezusowi ufam bezgranicznie.

- Rekolekcje legionowe pozwoliły mi coraz bardziej doświadczać Jezusa, bo On jest moim Panem. Uwrażliwiły mnie na słuchanie Słowa Bożego i przenoszenia tego słowa do mojego życia.

- W czasie tych rekolekcji odkryłam, jakie są klucze do właściwego zrozumienia Eucharystii i co powinnam robić, aby Ją przeżyć prawdziwie. Mogłam tu stanąć w prawdzie o sobie samej, czego wymagać od siebie, na podstawie wskazówek, które przedstawił mi Jezus, aby iść drogą, która prowadzi do zbawienia.

- Podczas tych rekolekcji odkryłam, że Bóg przemawia do mnie na różne sposoby- przez proroków Starego i Nowego Testamentu, ale także każdego dnia stawia na mojej drodze sytuacje, w których muszę dokonywać wyborów. Te wybory świadczą o mojej wierze, często są bardzo trudne i bolesne, ale Bóg mnie kocha i czeka.

- Dla mnie najważniejszy był jeden z kluczy, a mianowicie klucz Słowa Bożego. Tymi spostrzeżeniami, które omawialiśmy, chciałabym podzielić się w pierwszej kolejności z moimi bliskimi, a potem jeśli Bóg pozwoli, dzielić się z ludźmi, których spotkam na swojej drodze, albo do których pójdziemy z apostolatem. Bazując na przypowieści o siewie ziarna, mogliśmy rozważyć wiele ciekawych kontekstów naszego życia.

- Rekolekcje legionowe dostarczyły mi nowych wiadomości dotyczących mojej wiary i moich relacji z Bogiem. Okazało się, ze tak naprawdę nie wiem, na ile moje zaufanie do Boga jest prawdziwe. Czy jestem wobec Pana Boga dostatecznie ufna i prawdziwa. Odkrywając prawdę o Bogu, odkryłam prawdę o sobie, o moich z Nim relacjach, o tym czy grzech główny, brak zaufania, nie jest moim udziałem? Jestem w pełni przekonana, ze moja wiara pogłębiła się i odkryły się moje braki i zaniedbania.

- Na rekolekcjach nauczyłam się, jak Bóg przemawia do mnie na różne sposoby. Uświadomiłam sobie, jak ja słucham pana Jezusa. Jak rozumiem słowa, które do mnie mówi.

- Rekolekcje przybliżyły mi wartość Eucharystii i pokazały mi, co powinnam zmienić w moim życiu, aby moje spotkanie z Jezusem było pełniejsze i przynosiło większe owoce. Po raz kolejny poczułam się zaproszona do odkrywania wartości wspólnoty eucharystycznej i wspólnoty Legionu Maryi, bogactwa tej wspólnoty, ze tylko we wspólnocie mogę się zbawić. Zapragnęłam dzielić się tym z innymi i bardziej zaangażować się w apostolstwo. Krystyna

- Rekolekcje na temat Eucharystii przedstawione w formie kluczy otwierających nam bramy życia wiecznego były dla mnie potwierdzeniem, że jestem na dobrej drodze do przyjaźni z Chrystusem i odkrywania nowych dróg. Uzmysłowiły mi także, ile mam jeszcze do odkrycia prawd o kochającym Bogu i o swojej grzeszności.

- Odkryłam, jak ważna jest Eucharystia, jak ja przeżywać, jak słuchać słowa Bożego, jak żyć słowem Bożym na każdy dzień. Zrozumiałam, jak ważne jest prawdziwe i bezgraniczne zaufanie Bogu we wszystkim: w radościach i w smutkach. Muszę nauczyć się dzielenia Słowem Bożym z moimi bliskimi. Chciałabym umieć im to przekazać.

- W czasie tych rekolekcji Bóg pokazał mi, co jest moja przeszkodą (co jest moim wołem), który stoi na drodze do udziału w Eucharystii. Anna

- Rekolekcje dla mnie były wielkim przeżyciem. Zobaczyłam, jak wielką wartością jest Eucharystia i spotkanie z żywym i prawdziwym Jezusem. Zrozumiałam, że Eucharystia jest największym miejscem spotkania człowieka z Bogiem.

- W czasie rekolekcji na temat „Zaproszenie na Eucharystię” odkryłam wartość Mszy św., uczty z Jezusem, na którą On sam zaprasza. Poznałam przeszkody w dążeniu do nieba. Najbardziej mi było potrzebne słuchanie Słowa Bożego i jego postawy. Odkrycie naszego powołania . Zapraszać Jezusa ciągle i ciągle do naszego dalszego życia.

- Z okazji odbytych rekolekcji przeżyłam dużo, dużo radości, miłości od Jezusa Miłosiernego przez Maryję

- Rekolekcje uwrażliwiły moją dusze na słowo Boże. Uczą jak umiejętnie korzystać z łaski, słuchać głosu Boga, być posłusznym Bożym przykazaniom, które są dla mnie drogowskazem do życia w jedności z Bogiem. Uważnie słuchać, co pan bóg mówi w czasie Mszy św. Zobaczyć moje niedoskonałości, oddać je Panu Bogu. Zaufać, uwierzyć, kroczyć Jego drogą.

- Tematem rekolekcji była Eucharystia. Pan Jezus zaprasza na Eucharystię, gdzie można otrzymać uzdrowienie i wiele łask

- Rekolekcje dały mi nowe spojrzenie na moją obecność w Legionie Maryi. Otrzymałam 7 kluczy, które będę chciała wykorzystać w dalszym moim życiu. Z Bożą pomocą dam radę. Wierzę w to. Jestem silniejsza.

- Podczas odbytych rekolekcji pogłębiła się moja wiara. Jezus zaprasza nas: „Pójdźcie do Mnie, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Uczcie się ode Mnie, jestem cichy i pokornego serca. Moje jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie”. Jezus zaprasza nas na ucztę.

- Tematem rekolekcji była Eucharystia, która daje życie. Refleksje, które mi  się nasunęły po wysłuchaniu, to cała moja przeszłość, czyli podsumowanie mojego życia. Starałam się odnaleźć w moim powołaniu. Zrozumiałam, że droga, którą wybrał dla mnie Pan zależy od mojej wiary w Boga, od moich wyborów i decyzji.

- Dla mnie w tych rekolekcjach ważne jest doświadczenie wielkiej więzi z Jezusem. Odkryłam jeszcze większą wartość Mszy św. Od nowa rozważyłam w swoim sercu wartość osób: Abrahama, Mojżesza, Hioba, Jana Chrzciciela, Piotra, kobity cierpiącej na krwotok. Ucieszyłam się, że posiadam i czytam w domu Pismo św. Bycie na rekolekcyjnych mszach św. i omawiane wiadomości napełniły mnie radością. Chciałabym nieść to wszystko innym.

- Podczas rekolekcji Jezus przekazał mi ważną rzecz, a mianowicie pogłębił moją świadomość, że kiedy trwamy w Jezusie możemy owocować., przynosić dobre owoce, dawać świadectwo Jego i9stnoienia, świadczyć życiem i przykładem. Mamy iść na rozstaje dróg i zapraszać na Ucztę wszystkich. Rekolekcje bardzo budujące, dobrze prowadzone przez Księdza Proboszcza.  Siostra Halina

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
21 stycznia 2021

(21. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc