Licznik

Liczba wyświetleń strony:
12346

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Kronika parafii od 2020

Kronika parafialna od roku 2020 (s.1-2 Rok 2020)

Rok 2020

Styczeń

04.01.2020. Spotkanie opłatkowe Legionu Maryi. Oprócz tradycyjnego dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń, legioniści degustowali potrawy wigilijne, przygotowali także koncert kolęd.

06.01.2020. Wydarzenie parafialne „Eucharystia rodzi nadzieję”. W uroczystość Objawienia Pańskiego wierni zostali zaproszeni do złożenia osobistego daru dla Jezusa. Po każdej Mszy św. przy żłóbku prowadzona była krótka adoracja Dzieciątka Jezus.

05.01.2020. Koncert kolęd. Uczniowie Szkoły Muzycznej Yamaha koncertowali w parafialnej auli. Młodzi artyści 6 stycznia wzbogacili także liturgię Mszy św. bożonarodzeniowymi pieśniami.

06.01.2020. Rozesłanie kolędników misyjnych. Podczas Mszy św. o godz. 10.00 ks. Andrzej Lupa udzielił uroczystego błogosławieństwa 160. osobowej grupie Kolędników Misyjnych. 11 stycznia do rodzin wyruszyło 26 grup kolędniczych. Akcję koordynowała s. Magdalena Zawadzka. Mieszkańcy parafii, ofiarowali na pomoc dzieciom w Amazonii 11273 zł.

06.01.2020. VIII Łęczyński Orszak Trzech. Tegoroczne kolędowanie odbyło się pod hasłem: „Cuda, cuda ogłaszają”. W barwnym korowodzie, który przeszedł ulicami miasta licznie wzięły udział całe rodziny. Kolędowanie zakończyło się w kościele św. Barbary.

11.01.2020. Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła. Kręgi Domowego Kościoła rejonu bł. ks. Jerzego Popiełuszki spotkały się w świątyni na wspólnotowej Eucharystii. Po Mszy św. zgromadzili się na agapie, by złożyć sobie życzenia i wspólnie kolędować.

12.01.2020. Opłatek Rady Duszpasterskiej. Po Mszy św. o godz. 10.00 członkowie Rady Duszpasterskiej z ks. prob. Andrzejem Lupą spotkali się na dorocznym opłatku.

22.01.2020. 157. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. W niedzielę na parafialnym cmentarzu o godz. 15.00 odbyła się modlitwa w intencji bohaterów powstania. Złożono kwiaty i zapalono znicze na symbolicznej mogile powstańczej.

26.01.2020. Kiermasz ciast. Wspólnoty parafialne zorganizowały kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przeznaczony na przygotowanie Nocy Świadectw.

 

Luty

02-10.02.2020. Nowenna w intencji chorych. Modlitwę w intencji chorych i ich rodzin poprowadził parafialna „Caritas” i Grupa Wsparcia Chorych.

02.02.2020. Wydarzenie Parafialne: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. W święto Ofiarowania Pańskiego parafianie odkrywali Eucharystię jako skarb, którym mają się dzielić. Wierni zostali zaproszeni do podzielenia się z bliźnimi owocami przeżywanej mszy św., ofiarowując ją w czyjejś intencji.

7-8.02.2020. Rekolekcje dla Posłańców. Rekolekcje prowadził ks. prob. Andrzej Lupa z s. Elżbietą Łutnik. Refleksja dotyczyła: Eucharystii, która daje życie oraz wiodącej do niej drogi siedmiu kluczy.

14-15.02.2020. 29 parafialna pielgrzymka do Częstochowy. Na nocne czuwanie do Matki Bożej wyruszyło 11 autokarów: 8 z wiernymi z naszej parafii i po jednym: z parafii św. Józefa, z parafii w Kluczkowicach i z  Opola Lubelskiego.

21-23.02.2020. Rekolekcje w Nałęczowie. Rekolekcje dla Rady Duszpasterskiej poprowadził ks. Proboszcz.

24.02.2020. Procesja Fatimska. W tym roku odbyła się 24 procesja upamiętniająca nawiedzenie miasta i parafii przez Matkę Bożą w znaku figury fatimskiej.

26.02.2020. Wielki Post. Środa Popielcowa rozpoczęła 40-dniowy okres Wielkiego Postu.

 

Marzec

1.03.2020. Modlitwa za Żołnierzy Niezłomnych. Mszy św. sprawowanej o g. 8.30 w intencji Żołnierzy Niezłomnych przewodniczył ks. prob. Andrzej Lupa, homilię wygłosił ks. Karol Madejek. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miasta, powiatu, szkół i zakładów pracy, a także drużyna 24 batalionu 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

Modlitwa o uwolnienie od epidemii. Po wieczornej Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem wierni modlili się tajemnicami różańca św., prosząc Maryję o uwolnienie Polski i świata od epidemii koronawirusa. W całej Polsce we wszystkich kościołach śpiewane były suplikacje z błaganiem o oddalenie zarazy.

25.03.2020. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Na Mszy św. o g. 18 sprawowana była liturgia z przyjęciem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wierni uczestniczący w niej przez Internet mogli włączyć się w duchową adopcję dziecka poczętego.

26-28.03.2020. Rekolekcje Wielkopostne. W tym roku zaplanowane rekolekcje nie odbyły się. Wierni mogli uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych w Internecie przez Szkołę Formacji Duchowej Archidiecezji Lubelskiej.

 

Kwiecień

2.04.2020. #bądźmyrazem Papieskie Światło Jedności. Pasterze Kościoła w Polsce w 15. rocznicę odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca zachęcali wiernych do zapalenia lampki w oknach naszych domów o godz. 21.37 i odmówienia modlitwy „Pod Twoją obronę”, prosząc za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o łaskę ustania pandemii koronawirusa. Nasi parafianie podjęli ten gest – w oknach widać było wiele zapalonych światełek.

5.04.2020. Niedziela Palmowa. W tym roku cała liturgia odbyła się niemal bez udziału wiernych w świątyni – z powodu ograniczeń związanych z epidemią. Wierni zaproszeni zostali do przeczytania w rodzinach fragm. Ewangelii opisującego uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy oraz wysłuchania Męki Pańskiej transmitowanej przez łącza internetowe naszej parafii.

09-11.04.2020. Święte Triduum Paschalne.

Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana była o g. 18 jako dziękczynienie Bogu za dar Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Sprawowali ją wszyscy kapłani pracujący w parafii. Za oprawę liturgiczną Mszy św. odpowiedzialni byli przedstawiciele Rady Duszpasterskiej. Homilię wygłosił ks. Stanisław Zając. Po Mszy św. odmówiona została modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne. W tym roku nie było gestu umywania nóg ani przeniesienia Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Nie odbyły się też spotkania sąsiedzkie z dzieleniem się chlebem.

Wielki Piątek

Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczęła Droga Krzyżowa sprawowana wyjątkowo w kościele. Uczestniczyli w niej nieliczni wierni wyznaczeni wcześniej do posługi. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej odprawiono liturgię Wielkiego Piątku. Adorację przy grobie Jezusa prowadziły do g. 21 wyznaczone osoby z Legionu Maryi. Wierni uczestniczyli w liturgii Wielkiego Piątku przez telewizję lub Internet.

Wielka Sobota

W tym dniu nie odbyło się tradycyjne poświęcenie pokarmów. Według zalecenia Komisji Episkopatu Polski błogosławieństwa pokarmów dokonano w rodzinach podczas śniadania wielkanocnego. Tekst liturgii zamieszczony został na stronie internetowej parafii. Wieczorem o g. 20 odbyła się liturgia Wigilii Paschalnej, w której uczestniczyli nieliczni wierni wyznaczeni do posługi w kościele. Po zakończeniu Mszy św. obecni z radosnym śpiewem „Alleluja” wyszyli w procesji rezurekcyjnej wokół świątyni. Uroczystość zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 

26.04.2020. Wydarzenie parafialne. Eucharystia napełnia nas mądrością. Liturgię Mszy św. przygotowały Rejony. Wierni zostali zaproszeni do przyniesienia Pisma Świętego do kościoła. Natomiast w domach wspólnie rozważano fragment Słowa Bożego z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 7,24-29). Listy do Parafian Droga do Emaus, zapowiadające wydarzenie, zostały ze względów sanitarnych wrzucone przez Posłańców do skrzynek pocztowych.

 

Maj

Miesiąc poświęcony Maryi. Przez cały miesiąc trwały nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. Po odśpiewanej Litanii Loretańskiej odmawiane były dwie tajemnice różańca św. w intencji ustania pandemii, za chorych na koronawirusa, w intencji służby zdrowia oraz o oddalenie klęski suszy. (Po miesiącach suszy pierwszy deszcz spadł już na początku maja).

3.05.2020. Odpust parafialny ku czci NMP Królowej Polski. W sposób szczególny wierni modlili się w intencji Ojczyzny prosząc Maryję o potrzebne łaski dla kraju. Sumie odpustowej przewodniczył ks. prob. Andrzej Lupa, homilię wygłosił ks. Marcin Modrzejewski, oprawę liturgiczną przygotowali przedstawiciele Rady Duszpasterskiej. Mszę św. zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła, uroczyste Te Deum i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Wierni mogli w przygotowanej księdze wpisywać swoją deklarację modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

13.05.2020. Wspomnienie MB Fatimskiej. Parafialny Dzień Chorego. Msza św. o g. 16 sprawowana była w intencji chorych, ich rodzin i opiekunów. Ze względów epidemiologicznych nie był udzielany sakrament namaszczenia chorych. Obecni otrzymali indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

20.05.2020. Msza w intencji społeczności. SP nr 4 im. Papieża Jana Pawła II. W 100. rocznicę Patrona szkoły Mszę św. w intencji społeczności szkoły sprawował ks. Karol Madejek. Nauczyciele przygotowali oprawę liturgiczną, natomiast każda z klas przygotowała „Dar serca” dla Papieża – w postaci kuferków dobrych uczynków.

21.05.2020. Msza w intencji „Uskoka”. W naszej parafii w 71. rocznicę urodzin kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” sprawowana była Msza św.  Zamówił ją syn legendarnego dowódcy podziemia niepodległościowego, Adam Broński.

22-30.05.2020. Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. Podczas Mszy św. o g. 18 głoszone były katechezy o Eucharystii. Po Mszy św. prowadzona była modlitwa uwielbienia przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

 

Czerwiec

11.06.2020. Wydarzenie parafialne. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Podczas Eucharystii w postawie wdzięczności Bogu za Jego dary, w szczególny sposób wierni obejmowali modlitwą wszystkich zaangażowanych w służbę parafii. Po Eucharystii wyruszyli ulicami miasta w tradycyjnej procesji do czterech ołtarzy.

Parafianie wzięli w niej liczny udział, stosując się do zaleceń związanych z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. W tym roku ze względu na epidemię nie odbyło się tradycyjne dzielenie się chlebem.

13.06.2020. Podsumowanie roku pracy. W sobotę odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za realizację Programu Odnowy i Ewangelizacji w naszej parafii: kapłanów, sióstr i świeckich. Celem była ocena mijającego roku duszpasterskiego.

18.06.2020. Oktawa Bożego Ciała. Po wieczornej Mszy św. licznie zgromadzeni wierni wyruszyli w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy usytuowanych wokół kościoła.

20.06.2020. Sakrament bierzmowania. 35. osobowa grupa młodzieży przyjęła z rąk ks. bpa Józefa Wróbla sakrament bierzmowania. Na zakończenie uroczystości otrzymali także egzemplarze Pisma Świętego. Do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przygotowywał ich ks. Marcin Modrzejewski.

27-28.06.2020. I Komunia Święta. W sobotę i niedzielę odbyły się I Komunie Święte. Pana Jezusa do swego serca przyjęło ok. 100 dzieci. Do godnego przyjęcia tego sakramentu dzieci przygotowywali: Teresa Okoń i ks. Karol Madejek.

W niedzielę dzieci pożegnały swego katechetę ks. Karola, który został skierowany do pracy w parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie.

26.06.2020. Zakończenie roku szkolnego. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz ZS im. K.K. Jagiellończyka i Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wraz z nauczycielami i dyrekcją uczestniczyli we Mszy św. dziękczynnej za miniony rok szkolny. 

 

 [1]  2  » 

Powrót

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
21 stycznia 2021

(21. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc