Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
67940

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Zbiórki i formacja

Odpowiedzialny za formację ministrancką jest ks. Karol Madejek.


Spotkania formacyjne

Wszyscy ministranci uczestniczą w spotkaniach formacyjnych, które odbywają się:

Ministranci

Grupa im. św. Jana Pawła II

Poniedziałek godz. 16.00

Grupa im. św. Stanisława Kostki

Wtorek godz. 16.00

Kandydaci na ministranta

Czwartek godz. 16.00


Każdy też zobowiązany jest do indywidualnej pracy nad sobą tj. staranie się o usuwanie wad i nabywanie w ich miejsce dobrych nawyków. Ważną rolę spełnia tu systematyczna spowiedź, Komunia Święta i modlitwa.

Kandydatura

Czas przygotowania do służby ministranckiej z reguły trwa około roku. Po tym okresie następuje uroczyste przyjęcie na ministranta. Przyjęcie to jest zewnętrzną ceremonią o charakterze religijnym, uprawniającą do posługiwania kapłanowi w czasie odprawiania Mszy św. Przy innych nabożeństwach i ceremoniach mogą usługiwać kandydaci, na mocy prostego przyjęcia na kandydata.

Uroczyste przyjęcie kandydata

Ksiądz nakłada pelerynkę kandydatowi ze słowami: Przyjmij ten strój ministranta, który ma oznaczać czystość i piękność twej duszy z jaką winieneś przystępować do usługiwania przy świętych czynnościach – w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Następnie kapłan robi znak krzyża na głowie kandydata i daje mu poświęcony medalik.

Wszyscy kandydaci zapalają świece. Każdy osobno klęka na najwyższym stopniu ołtarza i trzymając w prawej ręce płonącą świecę, symbol gorliwości w służeniu Bogu, a w lewej kartę przyrzeczenia, mówi: Ja, ... przyrzekam całym swym życiem pełnić wieną służbę Bogu, chce być gorliwym ministrantem przy ołtarzu, wzorowym uczniem w szkole, posłusznym synem i kochającym bratem w gronie rodziny oraz dobrym kolegą w pracy i zabawie. Chcę być i postępować według "Zasad ministranta". Króluj nam, Chryste.

Rekolekcje, wyjazdy

Ważną funkcję formacyjną i integracyjną spełniają również wspólne wyjazdy, wycieczki, udział w rekolekcjach. W naszej prarafii ministranci i lektorzy uczestniczą co roku w Obozie Misyjnym, który łączy zabawę i odpoczynek z zajęciami formacyjnymi.

Dzisiaj jest

niedziela,
16 grudnia 2018

(350. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie