Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
20717

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Wydarzenia parafialne w roku duszpasterskim 2018/2019

W mocy Duch Świętego idziemy drogą nawrócenia


CEL ROKU

Wszyscy parafianie św. Barbary w Łęcznej do czerwca 2019 roku odkrywali sakramenty:  małżeństwo i kapłaństwo, które uczą służby podczas wydarzeń parafialnych w ósmym roku III etapu programu duszpasterskiego. Tę wartość Grupy Sąsiedzkie pogłębiały na swoich spotkaniach, a zaangażowani włączali się w inicjatywy formacyjne.


1. Wydarzenia ewangelizujące: List - 139

TEMAT : Wytrwałość w realizacji powołania
OKAZJA: Śluby wieczyste - 30 września - niedziela przygotowująca do wydarzenia ślubów wieczystych s. Katarzyny Kostrubiec fmm
WARTOŚĆ: Odkrywać sakramenty: kapłaństwa i małżeństwa, które uczą wytrwałości na drodze realizacji swojego powołania
META: Parafianie św. Barbary odkrywali sakramenty: kapłaństwa i małżeństwa, które uczą wytrwałości na drodze realizacji swojego powołania, przez podjęcie modlitwy o wytrwanie w powołaniu z okazji zbliżających się ślubów wieczystych naszej parafianki s. Katarzyny Kostrubiec.
HASŁO: Wytrwałość prowadzi do zwycięstwa
GEST DLA WSZYSTKICH: Zachęcamy wszystkich wiernych do modlitwy o wytrwałość w  realizacji naszych powołań.
GEST LITURGICZNY: Podczas Mszy świętych podjęty będzie temat związany ze ślubami wieczystymi i świadectwo siostry FMM.
GEST DLA WSPÓLNOT: Podzielić się doświadczeniem: co mi daje wytrwałość w realizowanym powołaniu.

Wytrwaj w powołaniu

Świadectwo wiary

30 IX 2018. I Wydarzenie parafialne

W ostatnią niedzielę przeżywaliśmy pierwsze w tym roku duszpasterskim wydarzenie ewangelizacyjne. Jego tematem stały się zbliżające się śluby zakonne naszej parafianki s. Katarzyny Kostrubiec , które będą miały miejsce w naszej parafii 13 października. Było ono przygotowaniem do tej uroczystości.

Jak zwykle liturgię na poszczególnych mszach świętych animowały poszczególne Rejony, włączając się w czytanie, śpiew, niesienie darów. Czytane teksty przypominały, że każdy ma swoje szczególne miejsce w Kościele i swoje osobiste powołanie, które z wytrwałością powinien realizować. Taka bowiem postawa prowadzi do zbawienia.

Pomocą w pogłębieniu tematu stało się słowo księdza proboszcza Andrzeja Lupy  i świadectwo s. Jadwigi Stawaruk ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi , która w tym roku, po dziesięciu latach formacji, będzie składała śluby wieczyste. Ks. Andrzej zachęcał do podjęcia gestu wydarzenia, modlitwy o wytrwałość w realizacji naszych powołań, a s. Jadwiga dzieliła się tym, co pomaga rozeznawać swoje powołanie i jak to dokonywało się w jej życiu.

Podczas Mszy św. o godz. 12.45 miało miejsce jeszcze jedno miłe wydarzenie. Młodzież z Akademii Młodzieżowej złożyła życzenia s. Sylwii Stelmach,  pracującej w naszej parafii, która profesję wieczystą złożyła tydzień temu, 23 września, w swojej rodzinnej parafii w Łukowej. Po wszystkich mszach św. s. Sylwia wraz z siostrami  rozdawała ślubne obrazki uczestniczącym w wydarzeniu  parafianom.

Galeria

2. Wydarzenia ewangelizujące: List - 140

Temat: Gotowość do służby
Wartość: Odkrywanie sakramentów: małżeństwa i kapłaństwa, które uczą gotowości do służby
Okazja: 11 listopada Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
Meta: Parafianie św. Barbary odkrywali sakramenty: małżeństwa i kapłaństwa, które uczą gotowości do służby poprzez wywieszenie flagi narodowej podczas w uroczystych obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Hasło: Służę Bogu, człowiekowi, Ojczyźnie
Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby wyrazili gotowość służby naszej ojczyźnie przez gest wywieszenia flagi Polski.
Gest liturgiczny: 1. Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy św. dzieci lub młodzież czytają wiersz Bełzy.- Kto ty jesteś? - Polak mały…
Gest dla wspólnot: Zapoznać się z życiorysem wybranego bohatera narodowego: kapłana lub małżeństwa służącego sprawie polskiej

3. Wydarzenia ewangelizujące: List - 141

Temat:  Błogosławieństwo w rodzinie
Wartość: Odkrywanie, że sakramenty: kapłaństwa i małżeństwa uczą dzielenia się dobrem.
Okazja: Niedziela Św. Rodziny – 30 XII
META: Mieszkańcy św. Barbary w Łęcznej odkrywali, że sakramenty: kapłaństwa i małżeństwa uczą dzielenia się dobrem, przez podjęcie gestu, jakim będzie błogosławieństwo w rodzinie, z okazji Niedzieli św. Rodziny.
Hasło: Błogosławcie a nie złorzeczcie
Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkie rodziny, aby wszyscy członkowie obdarzyli się błogosławieństwem przez gest uczynienia na czole znaku krzyża.
Gest liturgiczny: Błogosławieństwo rodzin na zakończenie Mszy św.
Gest dla wspólnot: Dzielenie się przeżyciami związanymi z wydarzeniem i ocena wydarzenia.

4. Wydarzenia ewangelizujące: List - 

Temat Poszukiwanie inspiracji i łamanie schematów
Wartość: Odkrywanie sakramentów: kapłaństwa i małżeństwa, które inspirują do tworzenia relacji z Bogiem i bliźnimi.
Okazja: Wspomnienie św. Walentego - Walentynki
Meta: Parafianie Św. Barbary odkrywali sakramenty:  kapłaństwa i małżeństwa, które inspirują do tworzenia relacji z Bogiem i bliźnimi, poprzez wspólne spędzenie czasu, z okazji wspomnienia św. Walentego.
Hasło: Miłość inspiracją do pięknego życia
Gest dla wszystkich: Zachęcamy małżonków, aby w tym dniu znaleźli czas na wspólne bycie ze sobą. Osoby samotne mogą wspominać swoich bliskich bądź spędzić czas z Jezusem, który jest miłością wszystkich wierzących.
Gest liturgiczny: Historia życia św. Walentego [na rzutniku] Dlaczego jest on patronem zakochanych?W procesji z darami ofiarowanie listów o miłości do Chrystusa (wcześniej przyniesione przez wiernych)
Gest dla wspólnot: Na serduszkach z imieniem osoby, każdy po kolei wpisuje dobre jej cechy i wraca ono do właściciela. Ocena wydarzenia.

5. Wydarzenia ewangelizujące: List - 

Temat: Odpowiedzialność za powołania
Okazja: Wielki Czwartek
Wartość: Odkrywanie sakramentów:  małżeństwa i kapłaństwa, które uczą odpowiedzialności za Kościół przez troskę o powołania do służby Bogu.
Meta: Wszyscy mieszkańcy parafii św. Barbary w Łęcznej, odkrywali sakramenty małżeństwa i kapłaństwa, które uczą odpowiedzialności za Kościół przez troskę o powołania,  podejmując modlitwę za powołanych do służby Bożej z racji Wielkiego Czwartku.
Hasło: Żniwo wielkie ale robotników mało
Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby w Wielki Czwartek podjęli modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne jako wyraz odpowiedzialności za Kościół.
Gest liturgiczny: Rozbudowana modlitwa wiernych – modlitwa za kapłanów: żywych, zmarłych i o powołania.
Gest dla wspólnot: Wspólnoty podzielą się:  co w ich życie osobiste wnoszą kapłani i siostry zakonne?  Ocena wydarzenia.

6. Wydarzenia ewangelizujące: List - 

Temat: Wychowywanie do wzajemnego poświęcenia.
Okazja:  Dzień Dziecka” – 2 czerwca 2019 r.
Wartość: Odkrywanie, że sakramenty: małżeństwa i kapłaństwa uczą ofiarności. 
Meta: Parafianie św. Barbary w Łęcznej przy okazji świętowania Dnia Dziecka odkrywali, że sakramenty: małżeństwa i kapłaństwa uczą postawy poświęcenia się dla innych, przez podjęcie dobrego uczynku wobec bliźniego.
Hasło: Być czy mieć
Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych aby tego dnia każdy spełnił wobec drugiego dobry uczynek.
Gest liturgiczny: Podczas Mszy Św. rodzice pobłogosławią swoje dzieci znakiem krzyża.
Gest grup formacyjnych: Podzielenie się świadectwem o przeżytym wydarzeniu. Ocena wydarzenia.

Dzisiaj jest

niedziela,
16 grudnia 2018

(350. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie