Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
16052

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Rok duszpasterski 2017/2018

W mocy Duch Świętego idziemy drogą nawrócenia


CEL ROKU

Wierni parafii św. Barbary w Łęcznej do czerwca 2018 roku będą odkrywali, że być chrześcijaninem to w mocy Ducha Świętego ciagle na nowo podejmować droge nawrócenia podczas wydarzeń parafialnych w siódmym roku III etapu programu duszpasterskiego. Tę wartość Grupy Sąsiedzkie pogłębiały na swoich spotkaniach, a zaangażowani włączali się w inicjatywy formacyjne. 


Wydarzenia ewangelizujące

13 X 2017. ODNOWIĆ RADOŚĆ SPOTKANIA  - List 133

Hasło: Wytrwajcie w miłości mojej

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby 13 października w 100. rocznicę objawień fatimskich spotkali się na modlitwie różańcowej we wspólnotach sąsiedzkich.

Gest liturgiczny: Akt Zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej podczas Mszy Świętych – 8 października 2017 r. 

Gest dla wspólnot: Zebranie świadectw związanych z nawiedzeniem Matki Bożej w znaku Figury Fatimskiej i powstawania Grup Sąsiedzkich oraz podzielenie się świadectwem z modlitwy różańcowej we wspólnotach. Grupy oceniają wydarzenie i przekazują do sekretariatu. 

24 XII 2017. ŻYCZENIA WIGILINE - List 134

Hasło: Tam, gdzie jest miłość, tam rodzi się Chrystus

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby podczas wieczerzy wigilijnej złożyli sobie życzenia, w których podziękują za otrzymane dobro, przeproszą za zło i słabość oraz będą życzyć Bożych darów.

Gest liturgiczny: Podczas Pasterki pięć wybranych osób złoży życzenia dla: kobiet, mężczyzn, dzieci, młodzieży i zespołu duszpasterskiego. KDK przygotują życzenia i propozycje kolęd śpiewanych dla poszczególnych grup. 

Gest dla wspólnot: Wspólnoty dzielą się wrażeniami z Wigilii w swoich rodzinach. Podczas spotkań opłatkowych podejmują gest, który przeżyli w rodzinach. Oceniają wydarzenie i przekazują do sekretariatu.

I 2018r. PODJĄĆ SŁUŻBĘ W KOŚCIELE - Wybór Rady Duszpasterskiej List 135

Hasło: Jeśli nie ja, to kto?

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych do włączenia się w wybory Rady Duszpasterskiej jako wyraz zatroskania o parafię, a wybranych do przyjęcia służby na kolejną kadencję.

Gest liturgiczny: Przysięga Rady Duszpasterskiej podczas Mszy św. o godz. 1000 w dniu 4 lutego 2018 r. i przyjęcie posłania.

Gest dla wspólnot: Wspólnoty dzielą się na spotkaniach swoim doświadczeniem wyboru Radnego. Oceniają wydarzenie i przekazują do sekretariatu.

16 III 2018. POJEDNANIE Z BOGIEM I BLIŹNIMI List 136

Hasło: Przez pokutę do jedności

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby w ramach przygotowania do spowiedzi św. skorzystali z rachunku sumienia zamieszczonego w Liście. 

Gest liturgiczny: Przyjęcie Komunii św. w intencji konkretnego bliźniego, z którym jest mi trudno.

Gest dla wspólnot: Podzielenie się świadectwem o przeżytym wydarzeniu. Członkowie wspólnot podejmą gest wzajemnego przeproszenia się, bądź przez przeżycie nabożeństwa w celu budowania jedności wspólnoty. Ocenę wydarzenia przekazać do sekretariatu.

29 IV 2018. NIEDZIELA BIBLIJNA List 137

Hasło: Otwórz swe serce, Pan mówi do ciebie

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby w dniu wydarzenia parafialnego odczytali w domu fragment Pisma Świętego indywidualnie, bądź wspólnie. J 15, 1-8

Gest liturgiczny: Podczas niedzielnej Mszy św. wierni losują karteczki ze słowem o miłości Boga do człowieka.

Gest dla wspólnot: Wspólnoty dzielą się swoim doświadczeniem życia słowem Bożym. Odczytują fragment Pwt 6,3-9 – wstawiając w miejsce Słuchaj Izraelu swoje imię. Oceniają wydarzenie i ocenę przesyłają do sekretariatu.

17 06 2018. ZAKOŃCZENIE ROKU DUSZPASTERSKIEGO List 138

Hasło: Parafia moim domem

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych do podjęcia modlitwy dziękczynnej za naszą wspólnotę parafialną i za doświadczone dobro (przygotowaną modlitwą).

Gest liturgiczny: W procesji z darami elementy dziękczynne za doświadczone dobro. Modlitwa dziękczynna za wspólnotę parafialną po Komunii św.

Gest dla wspólnot: Członkowie Grup Sąsiedzkich są zaproszeni do modlitwy za wspólnotę i podzielenia się refleksją: jakiego dobra doświadczyłem od parafii i wspólnoty sąsiedzkiej? (spotkanie w czerwcu)

Zapraszamy wszystkich członków wspólnot formacyjnych na uroczystą Eucharystię, grill i wspólną zabawę połączoną ze świadectwami: Co mi daje wspólnota?

Dzisiaj jest

środa,
15 sierpnia 2018

(227. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie