Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
176053

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Czas wzrastania

3 IX 2018. Ropoczęcie roku szkolnego

Mszą św. sprawowaną godz. 9.00 przez ks. proboszcza Andrzeja Lupę, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II i III kl. gimnazjum rozpoczęli kolejny rok szkolny, szczególny dla całej społeczności, bo związany z jubileuszem 25 rocznicy istnienia.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli także nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy szkoły wraz z dyrekcją. Licznie zgromadzili się również rodzice. Liturgię przygotowali uczniowie pod kierunkiem katechetki s. Doroty Ostolskiej.

Homilię wygłosił ks. Karol Madejek – katecheta w szkole podstawowej. Mówił o tym, że rozpoczyna się trud związany z nowym rokiem szkolnym i w tym czasie potrzebne jest wszystkim wsparcie, dlatego przychodzimy na Eucharystię, by o nie prosić. Potem ks. Karol przytoczył bajkę, która pokazywała, że warto w życiu wykorzystać różne środki, by wzrastać, trzeba wykorzystać możliwość nauki, zdobywania wiedzy, rozwoju ciała i ducha. Zwrócił także uwagę na bardzo ważną rolę wzajemnej życzliwości i dostrzeżenia siebie nawzajem.

Po Eucharystii wszyscy udali się do szkoły, by wspólnie uczestniczyć w rozpoczęciu nowego roku szkolnego w jej progach.

Galeria

W mocy Ducha Świętego uczymy się służyć

3 IX 2018.  Rozpoczęcie nowego roku formacyjnego

W niedzielę już na dobre rozpoczął się rok formacyjny. Powróciły msze św. o 12.45  i 16. 00. Rodziny powracały z letniego odpoczynku. Wspólnoty i grupy zaczynają się spotykać, by z nowym entuzjazmem realizować formacyjne cele.

Także w ramach Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji odbyło się pierwsze spotkanie Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego  i członków zespołów rejonowych, a także odpowiedzialnych za wspólnoty. Przez księdza proboszcza Andrzeja Lupę został nakreślony program, który będzie nam w tym roku pomagał w drodze, a który zaprasza nas byśmy pochylili się nad sakramentami kapłaństwa i małżeństwa, które uczą nas służby. Obecni otrzymali Książki Roku, które zawierają treści pomocne do realizacji zamierzonych celów.

Zostało także krótko omówione pierwsze wydarzenie, które będzie celebrowane już 30 września.

Ksiądz Proboszcz pobłogosławił i posłał zaangażowanych, by z zapałem wchodzili na drogi ewangelizacji naszej parafii, podejmując zadania w duchu służby.

Galeria

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

26 VIII 2018. Odnowienie Ślubów Jasnogórskich

26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze odczytana została rota ślubów Narodu Polskiego. Napisał ją Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski, więziony w tym czasie w Komańczy. Rotę w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej odczytał bp Michał Klepacz, pełniący obowiązki przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Dzisiaj, 62 lata po tym wydarzeniu, w naszej parafii po każdej Mszy św. przed wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, dokonany został uroczysty akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich: Wielka Boga - Człowieka Matko Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo! Oto my, Twoje dzieci, stajemy znów przed Toba i składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, ługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgania serc i porywy woli. Odnawiamy dziś ślub przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Polski uznajemy. Przyrzekamy y uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym (…).

Podczas Mszy św. o godz. 10.00 powitana została w naszej społeczności s. Magdalena Zawadzka, która rozpoczyna w naszej parafii posługę. Poprzednio s. Magdalena pracowała na placówce misyjnej na Filipinach. Ks. Proboszcz udzielił jej indywidualnego błogosławieństwa na posługę w Łęcznej.

Podczas każdej Mszy św. przedstawicielki Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SILOE” w Lublinie, prowadziły przed kościołem kwestę na potrzeby osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na temat Stowarzyszenia zainicjowanego przez ks. Janusza Rzeźnika, ówczesnego kapelana szpitala przy ul. Staszica, można dowiedzieć się na stronie Siloe: siloe-lublin.pl.

Patriotyczno-religijne wakacje w Olsztynie k. Częstochowy

14-22 VII 2018. Kolonie w "Świętej Puszczy"

28-osobowa grupa dzieci wzięła udział w koloniach letnich zorganizowanych przez Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą działająca przy naszej parafii.

Program dla dzieci  zakładał wędrowanie Szlakiem Orlich Gniazd, poznanie historii Polski, a także roli Matki Bożej w dziejach narodu polskiego. Patriotyczno-religijny program kolonii przygotowany został z okazji Jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Program podyktowany był także wychowaniem w ideałach AM: Bóg, Honor, Ojczyzna. Dzieci zwiedziły potężne zamki, centralnym jednak punktem była wizyta na Jasnej Górze. Wiele z nich po raz pierwszy odwiedziło duchowe serce Polski. Były również w Parku Miniatur w Ogrodzieńcu, gdzie można zobaczyć Szlak Orlich Gniazd w skali 1:25 rozciągający się od Krakowa, aż po Częstochowę. - W centrum miniatur stał warowny klasztor w Częstochowie, wymowne było to, że zamki uległy zniszczeniu natomiast Częstochowa ocalała – dzieliła się s. Alicja.

Na początku jednak dzieci zajechały do Centrum Leonarda da Vinci w Chęcinach, gdzie zdobywały wiedzę o anatomii człowieka oraz zjawiskach fizycznych i przyrodniczych. W Chęcinach obejrzały ruiny zburzonego przez Szwedów zamku. W następnych dniach zwiedzili zamek w Olsztynie, weszli na Mały Giewont, Zamek w Bolicach, w którym kręcony jest słynny serial „Korona królów”, zamek w Mirowie, obejrzeli Rezerwat Sokole Góry. W programie było też Krainę Aniołów czyli Izbę Twórczą Jana Wiewióra w Olsztynie. Obejrzeli tam także ruchomą szopkę, pokazującą dzieje Polski. Obejrzeli także podziemia, z miejscowym Borutą, który czyha na niewinne dusze. Byli także w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie.

Dzieci i młodzież przebywały w Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza”, pod opieką: s. Alicji Prejzner, s. Doroty Ostolskiej, Irminy Kołtunik, Anny Dygulskiej, ks. Karola Madejka i kleryka Macieja Głębockiego. Codziennie w programie kolonii była Eucharystia, był także czas na prace plastyczne, dzieci przygotowywały w technice trójwymiarowej fantastyczne zamki, a także wspaniałe obrazy Matki Bożej Częstochowskiej. Prace te zabrały ze sobą, by ofiarować je babciom i mamom. Teren „Świętej Puszczy” miał wspaniałe zaplecze kolonijne: lasy, piękny plac, wiatę, miejsce na ognisko, drogę krzyżową w plenerze, alejki spacerowe w lesie. Najlepiej to wszystko zobaczyć na zdjęciach.

Galeria

Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii

18 VIII 2018. Pielgrzymka w Górze Kalwarii

28. Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii w Ruchu dla Lepszego Świata odbywała się pod hasłem: Napełnieni Duchem Świętym budujemy wspólnotę parafialną.

Do wspaniałego sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego przybyło 220 pielgrzymów z całej Polski: Z Częstochowy, Elbląga, Hrubieszowa, Jawidza-Rokitna, Kalisza, Lublina, Lubszy, Łęcznej, Malborka (z trzech parafii), Mąkoszyc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Szewny, Szówska i Szydłowic.

Przed rozpoczęciem spotkania pielgrzymi modlili się w Sanktuarium tzw. Wieczerniku zanosząc do św. Stanisława prośby o wstawiennictwo. Mieli także okazję obejrzeć poświęcone jego życiu i posłudze Muzeum, a także niezwykły film o łaskach uzyskanych za jego wstawiennictwem m.in. świadectwa rodzin, których cud uzdrowienia został wybrany do beatyfikacji oraz kanonizacji Świętego.

O godz. 10.00 rozpoczęło się spotkanie pielgrzymkowe, przybyłych powitał wicedyrektor PGP ks. Andrzej Lupa. Tradycyjnie pierwszym punktem spotkania była prezentacja przybyłych parafii. Animację tej części spotkania prowadziła s. Elżbieta Łutnik oraz od strony muzycznej ks. Stanisław Kryszczuk. Pielgrzymi z poszczególnych parafii przedstawili krótką informację o realizowanym przez nich programie, metę roku, ciekawe zrealizowane wydarzenie a także te, które już zostały zaplanowane.

O godz. 12.00 Mszę św. sprawował ks. bp Piotr Jarecki, który przyjechał, by spotkać się z pielgrzymami podejmującymi idee o. Riccardo Lombardiego. w darach Mszy św. tak jak zwykle niesione były parafialne Książki Roku. Ks. Biskup obiecał modlitwę różańcową w intencji pielgrzymów, sam prosił też o modlitewną pamięć za niego i innych pasterzy Kościoła. Oprawę Mszy św. przygotowała grupa z diecezji wrocławskiej. Oprawę Muzyczną Tomek i Marta Makuchowie z Jawidza-Rokitno. Po Mszy św. kustosz sanktuarium ks. Jan Rokosz opowiedział o dziejach sanktuarium oraz osobie św. Stanisława.

Następnie wszyscy, łącznie z ks. Biskupem, zjedli polową grochówkę przygotowaną przez gospodarzy miejsca. Posilić się też można było tutejszymi wypiekami, pysznymi drożdżówkami oraz kawą i kompotem.

Zaraz po obiedzie rozpoczęło się spotkanie w grupach. Podzieleni na 10 grup uczestnicy pielgrzymki podejmowali refleksję nad tematem: Parafia w mocy Ducha buduje wspólnotę bogatą różnorodnością. Wyniki pracy w grupach prezentowane były później na forum, animację tej części spotkania poprowadził wicedyrektor PGP ks. Adam Lewandowski. Na tym spotkanie pielgrzymkowe zakończyło się, uczestnicy zostali zaproszeni na kolejną pielgrzymkę do Dysa, parafii w woj. lubelskim.

W drodze pielgrzymi dzielili się radością wspólnego spotkania.

Odpust w parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej

22 VII 2018. Uroczystość odpustowa

Parafia św. Marii Magdaleny przeżywa dzisiaj uroczystość odpustową. Suma sprawowana była o godz. 12.00.

O godz. 11.00 prowadzone było nabożeństwo z modlitwą za wstawiennictwem św. Marii Magdaleny. Suma odpustowa odprawiona była w intencjach parafian oraz fundatorów i budowniczych 400-letniego kościoła. homilię wygłosił ks. dr Stanisław Fiuk, który zapoznał wiernych z mało znaną historią nawrócenia Rudolfa Hossa, komendanta obozu w Auschwitz. Po Mszy św. o godz. 12.00 gospodarze zaprosili wszsytkich na „odpustową niespodziankę” tj. posiłki, napoje a także koncert uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha w Łęcznej.

Parafia zaprasza wszystkich na koncert, który odbędzie się w kościele o godz. 20.15.

Odszedł do domu Ojca

10 lipca 2018 r., w dniu 80-tych urodzin, w szpitalu w Łęcznej zmarł śp. ks. Janusz KRZAK, Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej, Kanonik gremialny senior Kapituły Chełmskiej, Kanonik honorowy Kapituły Zamojskiej.

Urodzony: 10.07.1938 w Solcu

Święcenia prezbiteratu przyjął: 09.04.1961 r.

Wikariusz w parafiach:

Popkowice: 26.04.1961 r.-19.08.1963 r.

Dzierzkowice: 19.08.1963 r.-18.08.1970 r.

Stary Zamość: 18.08.1970 r.-28.06.1973 r.

Serniki: 28.06.1973 r.-2.05.1977 r.

Jaszczów: administrator parafii 2.05.1977 r.-8.04.1987 r.

Siedliszcze: proboszcz parafii 8.04.1987 r. - 21.06.2008 r., wieloletni dziekan dekanatu siedliskieg, członek Rady Kapłańskiej (2002-2007 r.)

Łęczna: emeryt od 21.06.2008 r., zamieszkały przy parafii św. Józefa Opiekuna w Łęcznej.

Pożegnanie śp. ks. kan. Janusza Krzaka odbędzie się w parafii św. Józefa w Łęcznej 12 lipca na Mszy św. o godz.1800. Natomiast w parafii w Siedliszczu 13 lipca na Mszy św. o godz. 1100, po której nastąpi pochówek na cmentarzu parafialnym w Siedliszczu.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa

11 lipca 2018 r. - 75. rocznica Krwawej Niedzieli

dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 22 lipca 2016 roku.

Święto ma na celu upamiętnienie ofiar Rzezi Wołyńskiej i innych mordów dokonanych na obywatelach II Rzeczpospolitej przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej.

Wspomnienie przypada 11 lipca 1943 roku, w rocznicę tzw. krwawej niedzieli, będącej punktem kulminacyjnym masowych eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez OUN, UPA, wspieranych przez lokalną ludność ukraińską.

Źródło: IPN, zbrodniawolynska.pl

Warto przeczytać: Rzeź wołyńska. Krzesimir Dębski

Na zakonną drogę

3 VII 2018. Obłóczyny postulantki Kingi Radko

We wtorek w Lublinie Kinga Radko, pochodząca z Łęcznej, wraz z innymi trzema postulantkami przeżywała bardzo ważny dzień. Rozpoczyna nowy etap formacji, nowicjat, który jest jednocześnie określany jako początek życia zakonnego.

Podczas jutrzni, w której uczestniczyły Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi z różnych wspólnot Zgromadzenia, w tym ze Słowenii i Rosji, przełożona prowincjalna s. Małgorzata Książek,  przyjęła do nowicjatu cztery postulantki. Na znak wejścia do rodziny zakonnej otrzymały szare habity i welony, a także Konstytucję Franciszkanek Misjonarek Maryi, które przez najbliższe dwa lata będą zgłębiać, by stawały się coraz bardziej regułą ich życia.

Po jutrzni miała miejsce uroczysta Eucharystia z pieśniami w trzech językach, gdyż nowicjuszki pochodzą z trzech krajów: Słowenii, Rosji i Polski.

Po Mszy św. obecne na uroczystości siostry złożyły nowo obleczonym życzenia. Rozpoczęła Siostra Prowincjalna, która podarowała młodym siostrom świeczki w kształcie konewek, życząc im, by podlewały to, co Pan będzie w czasie nowicjatu zasiewał w ich sercach i by wzrastały. Po niej także inne siostry złożyły życzenia. Potem miało miejsce uroczyste śniadanie i wspólne radosne świętowanie. Na uroczystości były obecne również siostry z Łęcznej: Dorota i Elżbieta.

Niech Pan błogosławi nowicjuszkom i rozwija w nich łaskę powołania, którą złożył w ich sercach. 

Galeria

Bogu niech będą dzięki

22 VI 2018. Zakończenie roku szkolnego

Piątek to ostatni dzień roku szkolnego. Dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież z gimnazjum wraz z dyrekcją, nauczycielami i katechetami, przyszli podziękować Bogu za ten kolejny, ważny rok w ich życiu.

Eucharystie o godz. 9.00 sprawował w ich intencji i homilię wygłosił ks. Karol Madejek, katecheta z SP nr 4. Przy ołtarzu nie zabrakło ministrantów, a czytania, psalm, modlitwę wiernych, komentarze do darów i uwielbienie czytały uczennice SP.

Ks. Karol zachęcał, by spojrzeć jaki był miniony rok? Pytał czy młodzież skorzystała z tego czasu i dokonał się w niej jakiś wzrost? Podkreślał, że Bóg kocha każdego z nas i ważne, by pamiętać o tym i odpowiadać na Jego miłość.

Po Mszy św. dzieci udały się do szkoły, by tam odbebrać zasłużone świadectwa szkolne. Przed wyjściem z kościoła uczniowie, którzy regularnie uczęszczali na Mszę św. otrzymali nagrody.

Niech czas wakacji przyczyni się do odpoczynku i nabrania nowych sił do pracy.

Galeria

Parafia moim domem

17 VI 2018. Szóste wydarzenie parafialne

W niedzielę odbyło się ostatnie w tym roku formacyjnym wydarzenie parafialne. Okazją do jego przeżycia było zakończenie roku duszpasterskiego, a celem, odkrywanie wartości wspólnoty parafialnej, sąsiedzkiej i formacyjnej.

Jak zawsze liturgię Mszy św. przygotowała grupa liturgiczna, a poszczególne rejony zatroszczyły się o zaangażowanie osób do czytania komentarzy, czytań, dziękczynienia i śpiewu psalmu. Cała liturgia przeniknięta była dziękczynieniem za dar parafii, wspólnoty i wszystko dobro, które się w niej dokonuje.

Ksiądz prob. Andrzej Lupa zachęcał do zobaczenia, jakiego dobra doświadczamy w parafii, jak wiele otrzymujemy. Wymieniał m.in.: sakramenty, głoszone słowo Boże, wzrastanie poprzez zaangażowanie we wspólnotach i podczas wydarzeń parafialnych. Podkreślał, że każdy ma tu swoje ważne miejsce, że podobnie jak w rodzinie, czuje się brak, gdy kogoś nie ma, bo przecież parafia jest "moim domem", jak głosi hasło wydarzenia. Na koniec zaprosił wszystkich do zauważenia tych darów oraz dziękczynienia za nie w czasie liturgii, ale też w swoich domach. W tym celu każda rodzina w Liście do Parafian otrzymała odpowiednią modlitwę. Do ołtarza zostały przyniesione dary, które wyrażały wdzięczność Panu Bogu za to, że nas wybrał i tworzy z nas rodzinę, troszcząc się jednocześnie o jej wzrost.

Na zakończenie Mszy św., została odczytana modlitwa dziękczynienia za konkretne dobro otrzymane we wspólnocie parafialnej, za ziarno zasiane w naszych sercach, które za łaską Bożą rośnie i przynosi owoce.

Galeria

Niezwykła noc

Uczestnicy Nocy Świadectw

8 VI 2018. Noc Świadectw

W piątek w parafii św. Barbary odbyło się wydarzenie ewangelizacyjne pod nazwą Noc Świadectw. Przez wiele miesięcy wspólnoty parafialne przygotowywały to szczególne spotkanie.

Zamiarem organizatorów było, by uczestnicy wydarzenia, poprzez świadectwo życia innych, spotkali żywego  i działającego Boga.

W Nocy Świadectw wzięli udział nie tylko parafianie św. Barbary, ale mieszkańcy całego miasta, a także okolicznych miejscowości jak np. Jawidza i Rogóźna.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 19.30. Ks. Karol Madejk i s. Elżbieta Łutnik powitali przybyłych i przedstawili program Nocy Świadectw. Do godz. 21 działała kawiarenka, gdzie można było wypić gorącą herbatę lub kawę.

Przez całe wydarzenie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Miłosierdzia. Można też było skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania oraz z posługi grup modlitwy wstawienniczej. Zainteresowani mieli możliwość zakupienia książek autorstwa pani Patrycji.

O 20.00 rozpoczęła się część ze świadectwami, podczas której członkowie różnych wspólnot w parafii dzielili się doświadczeniem działania Boga w ich życiu. Tę część poprowadzili konferansjerzy: Agnieszka Staszewska i Piotr Żelechowski ze wspólnoty Pole Miłosierdzia, odpowiedzialnej za przygotowanie Nocy Świadectw. Animację muzyczną całości poprowadziła grupa muzyczna ze wspólnoty Jordan z parafii  Najświętszego  Serca  Jezusowego z Lublina.

Gościem wydarzenia była Patrycja Hurlak, aktorka, autorka kilku książek: „Nawrócona wiedźma”, „Zakochani są wśród nas”, „O ważnych Rzeczach”. Pani Patrycja podzieliła się swoim doświadczeniem życia uwikłanego w czary i magię oraz nawróceniem, które sprawiło, że z czasem zapragnęła zostać osobą konsekrowaną. Szczególnym akcentem jej świadectwa była zwrócenie uwagi na znaczenie życia w czystości. Na to spotkanie przywiozła relikwie św. Karoliny Kózkówny, która jest patronką czystych serc. Zachęcała, by zawierzając się patronce złożyć w konfesjonale uroczyste przyrzeczenie życia czystości.

Opowiadała o Bogu, który wyprowadzał ją z różnych zniewoleń do prawdziwego zjednoczenia z Nim. To zjednoczenie dokonuje się w jej życiu  poprzez Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu i życie sakramentalne. Zaprosiła też wszystkich obecnych do modlitwy uwielbienia Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie.

O godz. 23.00 rozpoczęła się Msza św.  prymicyjna ks. Pawła Gawrońskiego,  który dwa lata temu odbywał praktykę duszpasterską w naszej parafii. Wraz z nim sprawowało ją pięciu kapłanów, którzy przybyli z okolicznych parafii. Homilię wygłosił ks. Karol Madejek. Na zakończenie ks. Paweł udzielił obecnym indywidualnego, prymicyjnego błogosławieństwa.

Ufamy, że był to dobry czas, dla tych, którzy przyjęli zaproszenie na Noc Świadectw, że wyszli napełnieni Bożym pokojem. Jeśli Pan pozwoli podobne wydarzenia zostanie zorganizowane w przyszłości.

Galeria

To już teraz!

Świadectwo Patrycji Hurlak

Noc Świadectw

W miniony piątek, 8 czerwca o godz. 19.30 po raz pierwszy w kościele św. Barbary odbyła się Noc Świadectw, niezwykłe wydarzenie ewangelizacyjne. Szczególnym gościem wydarzenia była Patrycja Hurlak, aktorka i autorka książki "Nawrócona wiedźma".

Uczestnicy przeżywali wydarzenie trwając na modlitwie, słuchając świadectw osób, które pragnęły dzielić się tym, jak spotkanie Zmartwychwstałego Pana przemieniło ich życie. W programie spotkania były Świadectwa, Uwielbienie prowadzone przez wspólnotę Jordan oraz Msza św. prymicyjna.

Relacja z wydarzenia w poniedziałek.

Galeria

Oktawa Bożego Ciała

7 VI 2017. Bóg z nami

Czwartkowa Eucharystia zgromadziła wielu parafian, którzy w ten sposób chcieli wyrazić swą wdzięczność Jezusowi za to, że pozostał z nami pod postacią chleba i wina.

Po Mszy św. wierni wyruszyli w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy, usytuowanych wokół kościoła. Tak jak przez całą oktawę Przed Najświętszym Sakramentem dziewczynki sypały kwiaty. Przy każdym ołtarzu, podobnie jak w Boże Ciało, odczytana była Ewangelia i modlitwa.

Po wejściu do Kościoła zabrzmiał śpiew uroczystego hymnu Te Deum, Ciebie Boga wysławiamy, po którym kapłan udzielił obecnym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Następnie kapłan poświęcił przyniesione przez parafian wianki z kwiatów i ziół, udzielone zostało także indywidualne błogosławieństwo dla dzieci. Był także moment, na który dzieci czekają, poczęstunek cukierkami.

Galeria

Dzisiaj jest

środa,
19 września 2018

(262. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie