Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
158140

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Ekipa św. Mikołajów wyruszyła z prezentami

Akcja Mikołaj o Tobie nie zapomni

9 XII 2017. Akcja "Mikołaj o Tobie nie zapomni"

W sobotę rano w auli parafii św. Barbary w Łęcznej zgromadziło się niemal 30. św. Mikołajów i ich pomocników, by rozwieźć paczki przygotowane przez mieszkańców parafii dla potrzebujących dzieci. W ramach akcji  "Mikołaj o Tobie nie zapomni" przygotowanych zostało 120 paczek.

Prezenty do dzieci rozwiozła ekipa Świętych Mikołajów, część z nich to harcerze SHK „Zawisza" Federacji Skautingu Europejskiego. Mali mieszkańcy przyjmowali wyczekiwanych gości w: Ciechankach Łęczyńskich i Krzesimowskich, Karolinie, Osiedlu Nowogród, Podzamczu, Starej Wsi Kol., Starej Wsi Stasinie, Trębaczowie i Kol. Trębaczów, Zofiówce i Zakrzowie.

50 paczek dla rodzin z Łęcznej rozdysponował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Chodziło o to, by dzieci z Łęcznej nie dostarczały paczek do znajomy osób. 8 grudnia MOPS przygotował spotkanie mikołajowe i tam dzieci otrzymały przygotowane przez parafian paczki.

S. Alicja Prejzner, kierownik parafialnej świetlicy, podziękowała wszystkim zaangażowanym, a przede wszystkim parafianom, bez których nie byłoby tej szlachetnej akcji. Wszystkie osoby, które włączyły się w akcję "Mikołaj o Tobie nie zapomni" są zaproszone na Mszę św. roratnią, która będzie sprawowana w ich intencji 23 grudnia o godz. 6.

Galeria

Roraty 3. Częstochowa

Przy obrazie jasnogórskiej Pani

9 XII 2017. Historia obrazu Jasnogórskiego

Kolejny dzień rorat był poświęcony polskiemu sanktuarium, które nazywa się także duchową stolicą naszej Ojczyzny. Mowa oczywiście o Jasnogórskim Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie od XIV w. znajduje się cudowny wizerunek Maryi.

Ks. Karol Madejek w czasie kazania zabrał dzieci na krótką pielgrzymkę po kościele, która zakończyła się przy obrazie Czarnej Madonny w jednej z naw i tam opowiedział im legendę mówiącą skąd pochodzi  ten wizerunek, jego historię i ważną rolę jaką jasnogórskie sanktuarium spełnia w historii naszego narodu.

Na koniec Mszy św. już po raz trzeci zostały rozlosowane figurki Jezusa i Pismo św.

Pytanie roratnie:

Według legendy kto i na czym namalował wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej?

Zapraszamy na kolejne roraty w środę.

Galeria

Roraty 2. Lourdes

Z lampionami w drodze na roraty

8 XII 2017. Matka Boża objawia się Bernadetcie Soubirous

Drugi dzień rorat przypadł w piątek, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tym razem ks. Zdzisław Burza zapoznał je z historią objawień Matki Bożej francuskiej nastolatce w grocie Massabielle, a także szczególnym wyznaniu Maryi.

Pod koniec Mszy św. rozlosowane zostały figurki Dzieciątka Jezus oraz Pismo Święte, które po raz pierwszy trafiło do osoby dorosłej.

Pytanie roratnie:

Co powiedziała Piękna Pani Bernadetcie, kiedy ta zapytała Ją o imię?

Pamiętajmy, że w sobotę również przychodzimy na roraty.

Galeria

Roraty 1. Fatima

Na mszę trzeba przyjść o godz. 6.00

6 I 2017. Matka Boża objawia się trójce pastuszków

Z Adwentowym oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela nieodłącznie związana jest Msza św. ku czci Maryi Panny, zwana roratami i sprawowana jeszcze przed świtem.

Słowa roratniej pieśni: „Spuśćcie rosę niebiosa a obłoki niech wyleją Sprawiedliwego”, zaczerpnięte z Księgi Izajasza, stanowią motyw przewodni adwentowej liturgii. Słowom tym nadaje się sens mesjański: tęsknego wołania o Zbawiciela oraz zapowiedź Jego narodzin.

W parafii św. Barbary roraty sprawowane są w środy i soboty o godz. 6.00, kiedy jest jeszcze ciemno na dworze. Na pierwszą Mszę św. roratnią przybyła ponad dwudziestka dzieci i wielu parafian. Nieodłącznym elementem rorat są palące się lampiony, które symbolizują oczekiwanie na Zbawiciela.

W tym roku podczas rorat podejmowany będzie cykl dotyczący sanktuariów, w których objawiła się Matka Boża. Pierwszą Mszę św. roratnią sprawował ks. Proboszcz. Dzieci dowiedziały się o sanktuarium w Fatimie i poznały historię objawienia oraz orędzie Matki Bożej przekazane trójce dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji.

Na zakończenie wśród dzieci ze szkoły podstawowej rozlosowane zostały figurki Dzieciątka Jezus, a wśród gimnazjalistów egzemplarze Pisma Świętego. Ksiądz Proboszcz zachęcał również dorosłych do włączenia się w roratnie losowanie. Tym razem wystarczyło złożyć w koszyczku specjalnie przygotowaną kartkę z imieniem i nazwiskiem, na następne roraty trzeba już odpowiedzieć na pytanie.

Pytanie roratnie:

Ile razy Anioł objawił się dzieciom w Fatimie zanim zobaczyły one Matkę Bożą?

Ważne: W tym tygodniu roraty sprawowane będą jeszcze w piątek i w sobotę. W piątek z racji uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Była też dodatkowa niespodzianka, każde dziecko otrzymało czekoladowego św. Mikołaja, ponieważ tego dnia, co każde dziecko wie, przypada wspomnienie  najważniejszego dla nich Świętego.

Galeria

Pragnąć tylko Boga, jak św. Barbara

Mszy św. przewodniczy ks. Jan Tadyniewicz

4 XII 2017. Odpust parafialny ku czci św. Barbary

W piątek o godz. 18.00 została odprawiona uroczysta Msza św. ku czci św. Barbary, patronki parafii.  Celebransem i kaznodzieją  był ks. Jan Tadyniewicz – wikary z parafii „na górce” w Chełmie, nasz rodak. Wraz z nim koncelebrowali także ks. Stanisław Zając i ks. Marcin Pyda.

Na początku Mszy św. ks. proboszcz Andrzej Lupa powitał wszystkich obecnych i zaprosił do uważnego uczestnictwa w liturgii, której uroczysty charakter podkreślały piękne śpiewy, asysta służby liturgicznej i przygotowana przez Radę Duszpasterską  liturgia.

Na początku homilii ks. Jan przytoczył modlitwę św. Barbary, którą zanosiła do Boga przed obliczem swoich oprawców. Mówiła:  Panie, który znasz tajniki serc ludzkich, wiesz, że moje serce Ciebie tylko miłuje, Ciebie tylko pragnie i w Tobie tylko pokłada nadzieję. Racz mnie wspierać w tej ciężkiej walce i niech mnie Twój Duch święty do końca nie opuszcza. Pokazując wiarę i zaufanie, jakie miała do Boga św. Barbara, pytał każdego obecnego na liturgii: Czym jest wiara, na czym ona polega? Jak to jest, że są tacy, którzy za wiarę są gotowi oddać życie, a inni zabić? Ksiądz Jan podkreślał, że wiara jest przede wszystkim prawdziwą i żywą relacją z Bogiem. Tak właśnie było u św. Barbary, która w swej pokorze wiedziała kim jest przed Bogiem i że tylko Bóg może ją wspomagać w walce. Nie polegała na własnych siłach, ale wiedziała, że potrzebuje Zbawiciela. Dopóki każdy z nas nie uzna, że potrzebuje Boga, nie ukorzy się przed Nim, jego wiara nie stanie się żywą relacją z Nim. Kaznodzieja zapraszał, by wejść na tę drogę zaufania Bogu i przyjąć Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela, bo to jest jedyna dobra droga.

Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo w liturgii. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do ks. Jana i wszystkich przybyłych kapłanów, a także do każdego, kto czynnie włączył się we wszelkie przygotowania.

Eucharystię zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem wokół świątyni oraz odśpiewanie uroczystego Te Deum.

Galeria

Rozpoczął się Adwent czas radosnego oczekiwania

3 XII 2017. Pierwsza niedziela Adwentu

W liturgii Kościoła przeżywamy Adwent, czas przygotowania na przyjście Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Pierwsza Niedziela Adwentu to początek nowego roku liturgicznego.

Okres Adwentu ma podwójny charakter: Jest czasem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, podczas którego czcimy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Jest też czasem, w którym uwaga nasza zostaje skierowana przez tę pamiątkę na oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu dziejów. Z tych dwóch powodów okres Adwentu przeżywamy jako czas świętego i radosnego oczekiwania.

Rekolekcje Adwentowe w parafii odbędą się w dniach 14-17 grudnia, na roraty zapraszamy w każdą środę i w sobotę o godz. 6.00.

List pasterski Metropolity Lubelskiego

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Poświęcenie opłatków

26  XI 2017. Poświęcenie opłatków wigilijnych

W niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.30 poświęcone zostały opłatki na stów wigilijny. Msza św. sprawowana była w intencji ks. proboszcza Andrzeja z racji zbliżających się imienin i zamówiona została przez Radę Duszpasterską.

Podczas Eucharystii odnowiony został akt uznania Chrystusa za Króla i Pana z racji przypadającej w tym dniu uroczystości. Obecne na Mszy św. dzieci, tak jak co miesiąc, otrzymały indywidualne błogosławieństwo.

Szymon, uczeń Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, należący w parafii do wspólnoty Pola Miłosierdzia, zachęcał wiernych, by zechcieli podzielić się groszem na rzecz Polaków mieszkających w Swobodzie Raszkowie w Pridniestrowiu, gdzie latem przebywał jako świecki wolontariusz. Relacja z tej podróży znajduje się w najnowszym numerze Emaus. Szymon kwestował przez całą niedzielę, dzięki hojności wiernych udało mu się zebrać kwotę 3 tys. zł.

Po Mszy św. radni spotkali się w dolnej auli, by odebrać opłatki dla parafian oraz nowy numer gazety Emaus. Obejrzeli także prezentację multimedialną przedstawiającą prace wykonane w parafii w ostatnim kwartale.

W auli radni jeszcze raz złożyli ks. Proboszczowi życzenia, a w prezencie imieninowym ofiarowali zegarek ze specjalnym grawerem.

Galeria

Powroty

24-25 XI 2017. II seria rekolekcji dla Posłańców

Druga seria rekolekcji dla posłańców odbyła się w piątek i sobotę. Uczestniczyło w niej 11 osób.

Był to czas, w którym wspólnie odkrywano, na podstawie przypowieści o synu marnotrawnym, motywów naszego odchodzenia od Boga. Próbowano robić to na dwóch płaszczyznach: osobistej, podczas której uczestniczy zaproszeni byli do zapisywania swoich odkryć w przygotowanych specjalnych notatnikach i  wspólnotowej, gdzie w grupach odkrywano jak to wygląda na drodze realizacji programu odnowy.

Przyglądano się też poszczególnym postaciom z tej przypowieści, próbując znaleźć w nich różne podpowiedzi i światła dla naszego życia.

Przez to, że całe rekolekcje były zbudowane tak, by można było odnieść je zarówno do siebie jak i do naszych wspólnot, czy grup sąsiedzkich, można było dostrzec zarówno troski i trudności jak i nadzieje, którymi wypełnione jest nasze życie.

Można było wiele skorzystać i umocnić się na drodze wypełniania różnych posług w Programie Odnowy i Ewangelizacji.

Galeria

Wróć synu wróć z daleka…

20-22 XI 2017. Rekolekcje posłańców

W dniach od 20-22 listopada odbyła się pierwsza seria rekolekcji dla Posłańców, które prowadził ks. proboszcz Andrzej Lupa, a pomagała mu s. Elżbieta Łutnik. Wzięło w nich udział 18 osób. Tematem było nawrócenie do pierwotnej miłości.

Rekolekcjom towarzyszyły różne dynamiki, które pomagały lepiej wejść w temat i odnaleźć się w przeżywanych treściach. Była okazja porozmawiać o rzeczach ważnych w posłudze posłańców, ale też zatrzymać się nad tym, co mnie osobiście dotyka i wymaga mojego nawrócenia.

Jak podkreślali  obecni, czas rekolekcji to dla nich czas umocnienia i zachęty do dalszej posługi, doświadczania na nowo miłosiernej miłości Ojca i odnajdywania się w Jego ramionach.

Druga seria rekolekcji rozpoczyna się w piątek 24 listopada, o godz. 17-ej i potrwa do godzin popołudniowych w sobotę. Serdecznie zapraszamy.

Galeria

Nieść radość czyniąc dobro

Informacja o akcji Mikołaj

12 XI 2017. Akcja" Mikołaj o Tobie nie zapomni"

W niedzielę rozpoczęła się Akcja "Mikołaj o Tobie nie zapomni" organizowana przez Akademię Młodzieżową. Ma ona już długoletnią tradycję w naszej parafii.

Pierwszy etap tej akcji to losowanie dzieci, którym parafianie będą przygotowywać paczki. Wcześniej jednak dzieci i młodzież z Akademii pod koniec Mszy św., zachęcały do tego szlachetnego gestu wobec potrzebujących. Na tablicy dzieci zawiesiły papierowe choinki, na których wypisały imię i wiek dziecka.

Po Mszy św. pod kościołem parafianie mogli wybrać choinkę i zadeklarować przygotownie paczki. Dzieci często podpowiadały rodzicom, komu chciałyby przygotować paczkę.

Przez tak prosty gest dokonuje się tak wiele dobra, zarówno dla tych, którzy się dzielą jak i dla tych obdarowywanych. Sprawdza się tu piękna zasada, że dzieląc się otrzymujemy.

Galeria

Koncert Viva Polonia

Koncert patriotyczny

12 XI 2017. Koncert w parafiii św. Marii Magdaleny w Łęcznej

Muzyka jest najpiękniejszym sposobem wyrażania uczuć, także patriotycznych. Pieśń odgrywała wielką rolę w okresie zaborów i wojen, wspierała poczucie tożsamości narodowej i ciągłości polskiej kultury.

W 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, mieszkańcy Łęcznej wzięli udział we wspaniałym koncercie Viva Polonia.

W niedzielę wieczorem mury kościoła św. Marii Magdaleny wypełniły się poruszającymi serce patriotycznymi nutami. Koncert Viva Polonia poprowadził Stefan Münch, prezes i założyciel Stowarzyszenia Pro Musica Antiqua. Do wspólnego muzykowania zaprosił łęczyński chór "Cordi est" oraz uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha w Łęcznej. Młodzi wykonawcy zaśpiewali: Piosenkę ułańską, Pierwszą Kadrową i Niepodległą, niepokorną.

Następnie wystąpili soliści Teatru Muzycznego w Lublinie: Dorota Laskowiecka – sopran i Patrycjusz Sokołowski – bas. Utwory skrzypcowe wykonała koncertmistrzyni Orkiestry Filharmonii Lubelskiej Irina Stukaszina-Gąsior, a towarzyszyła im pianistka Jolanta Skorek-Münch z Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Artyści wykonali m.in. utwory Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Mieczysława Karłowicza, Ignacego Paderewskiego i Henryka Wieniawskiego, zaśpiewali "Przecz z moich oczu", "Kozak", "Mów do mnie jeszcze", "Maki".

Wieczór muzyki patriotycznej zamknął występ chóru "Cordi est". Artyści zaśpiewali najbardziej znane piosenki ułańskie i legionowe: Biała róża, Płynie Wisła, O mój rozmarynie, My Pierwsza Brygada, Jeszcze jeden mazur dzisiaj. Ostatnim utworem zaśpiewanym przez wszystkich wykonawców oraz obecnych w świątyni była Rota.

Dziękując za wspaniały koncert ks. Janusz Rzeźnik, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny zaprosił lubelskich artystów za rok.

Galeria * Szkoła Muzyczna Yamaha: Niepodległa, niepokorna * Cordi est: Piechota * Legiony * Rota

Boże, błogosław Polskę!

Msza św. w intencji Ojczyzny

11 XI 2017. Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości

Powiatowe obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się o godz. 11.10 w kościele św. Barbary w Łęcznej. Na początku program patriotyczny zaprezentowała młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem.

Następnie Ksiądz Proboszcz powitał władze miasta i powiatu, przedstawicieli rad gminnych i sołectw, służb mundurowych, instytucji, urzędów szkół, zakładów pracy, związków zawodowych, harcerzy i harcerki, studentów Akademii Młodzieżowej, górników oraz Orkiestrę Górniczą LW „Bogdanka” S.A. oraz wszystkich przybyłych.

Mszę św. w intencji Ojczyzny sprawowali proboszczowie łęczyńskich parafii. Msza św. sprawowana była pod przewodnictwem ks. dziekana Stefana Misy. Uroczystą liturgię uświetniła Orkiestra Górnicza LW "Bogdanka" S.A. oraz chór "Cordi est".

Kazanie patriotyczne wygłosił ks. Karol Madejek, wikariusz parafii św. Barbary: – Dziękujmy więc Bogu za jego łaskę okazywaną wobec naszej Ojczyzny. Za tych wszystkich ludzi, którym zawdzięczamy to, gdzie dzisiaj jesteśmy. Prośmy o miłosierdzie dla tych, którzy oddali życie za naszą wolność. I prośmy Go, aby nas nigdy nie opuszczał i abyśmy my nigdy nie opuścili Jego, tak jak prosili o to nasi przodkowie. Boże błogosław Polskę. Amen.

Po zakończonej liturgii, jej uczestnicy udali się w pochodzie na Plac Powstań Narodowych. Przemarsz poprowadziła Orkiestra Górnicza LW „Bogdanka” S.A., która na tę okazję przygotowała wiązankę utworów patriotycznych.

Do zgromadzonych na Placu Powstań Narodowych Starosta Łęczyński Roman Cholewa mówił: – Dziś żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie, każdy z nas może swobodnie wyrażać swoje poglądy, mamy możliwość decydowania o sobie, o tym, gdzie i jak chcemy żyć. Wiemy, że nikomu nie można nic narzucać, warto jednak docierać do świadomości ludzi, a w sprawach najważniejszych związanych z bytem narodu i funkcjonowania państwa oraz naszej małej ojczyzny, niezależnie od różnic, które przecież są rzeczą normalną, powinniśmy umieć się porozumieć. Z tego powodu warto dzisiaj przypomnieć o bohaterach tamtych dni, dni walki o odrodzenie Polski, którzy wspólnymi siłami, niezależnie od antypatii politycznych walczyli o dobro najwyższe, wolną i niepodległą Ojczyznę. (…) Pamiętajmy, że bez ich zaangażowania, bez ich walki i determinacji, być może dziś nie świętowalibyśmy kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości, a nasz kraj dalej by egzystował w okowach obcej dominacji. Oddajmy im dziś hołd za najcenniejszy dar jakim jest wolność. Ale pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej niezależności dla obecnych i przyszłych pokoleń. Do tego nas zobowiązuje nasza przeszłość naznaczona krwią i ofiarami. Chwała bohaterom!

Następnie głos zabrała Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski: – Dziś wspominamy odzyskanie przez Polskę Niepodległości w państwie wolnym, w państwie zupełnie innym, niż kilkanaście lat temu, w państwie nowoczesnym, będącym równym partnerem dla najważniejszych mocarstw świata, w państwie, które nie jest w ruinieNa nas, społecznościach lokalnych leży wielka odpowiedzialność pielęgnowania tej wolności. Osobiście mam dziś poczucie dobrze wypełnionego obowiązku, choć wiem jak bardzo wszyscy boimy się o jutro, o pracę, o rodzinę, o spokój. Niepokoją waśnie, ciągłe spory, opisywane przez media afery, do których dochodzi na szczytach władzy, a które z demokracją i dobrem Polski nie mają nic wspólnego. Dzisiejsze święto jest dobrą okazją, by wyrazić głęboką nadzieję na zmianę obecnej sytuacji, to czas aby sami Polacy przestali niszczyć ten wielki dobytek wypracowany przez pokolenia naszych rodaków. Przyszły rok będzie przebiegał pod znakiem setnej rocznicy odzyskania niepodległości, powinniśmy w poszanowaniu siebie wzajemnie, ale także różnic poglądów, ponad podziałami, wspólnie przeżywać tę ważną dla Polaków okazję. Prowadzona przyszłoroczna kampania wyborcza nie może nam przysłaniać i pokrzyżować wspólnego świętowania 11 listopada 2018 roku. Życzę wszystkim państwu, a szczególnie kombatantom wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz tego, by nadzieja na lepsze jutro jak najszybciej stała się rzeczywistością.

Po okolicznościowych wystąpieniach, delegacje szkół i zakładów pracy złożyły kwiaty i wieńce pod krzyżem oraz na mogiłach Nieznanego Żołnierza, Powstańców Styczniowych, Poległych w 1918 r. oraz przed pomnikiem pamięci tych, co zginęli w obozach na Wschodzie oraz pomnikiem Smoleńskim.

W hołdzie pamięci żołnierzom i uczestnikom powstań narodowych, przy dźwiękach werbli, odczytany został Apel Poległych. Następnie ks. Andrzej Lupa, proboszcz parafii św. Barbary, poprowadził w ich intencji modlitwę.

Ostatnim akcentem uroczystości był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Górniczej LW „Bogdanka” S.A.

Wieczorem po Mszy św. w parafii św. Barbary odbył się koncertował pieśni patriotycznej w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha.

Galeria - Msza święta * Galeria - Przemarsz * Galeria - Koncert patriotyczny

Homilia - ks. Karol Madejek

Koncert: Jak długo w sercach naszych * Piechota * Rozkwitały pąki białych róż

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Uroczystość Wszystkich Świętych

W tym dniu z cały Kościół zwraca się do wszystkich Tych, którzy osiągnęli zbawienie, oddając im cześć oraz prosi o orędownictwo za zmarłymi, którzy w czyśćcu dopełniają swojej świętości.

Msze św. sprawowane będą tego dnia jak w niedzielę - nie będzie Mszy św. o godz. 1245 i 1600.

O godz. 1200 sprawowana będzie Msza św. na cmentarzu komunalnym, o godz. 1500 na cmentarzu parafialnym, a pół godz. wcześniej - o godz. 1430 odbędzie się procesja po cmentarzu.

Dzień Zaduszny

W tym dniu Kościół modli się za zmarłych w czyśćcu cierpiących. Włączymy się do tej modlitwy przez sakrament pojednania, Eucharystię i nawiedzenie cmentarzy, by zyskać odpusty dla zmarłych. W tym dniu Msze św. będą odprawiane o godz. 700, 830 i 1800. Na cmentarzu parafialnym o godz. 1000 i 1630, a na komunalnym o 1200.

Odpust dla zmarłych

Odpust można uzyskać od 1 do 8 listopada przez nawiedzenie cmentarza, modlitwę w intencji zmarłych i przyjęcie Komunii św.

Wypominki

W listopadzie będziemy się gromadzić Podrejonami o godz. 1715 na modlitwie różańcowej i wieczornej Mszy św. sprawowanej w intencji za zmarłych. Na określony dzień przychodzimy na modlitwę wskazanym Podrejonem i kartką wypominkową, którą wraz z ofiarą złożymy do puszki wystawionej na środku kościoła. Niech nasza modlitwa za zmarłych zostanie wzmocniona modlitwą wspólnoty sąsiedzkiej. Zachęcamy do włączenia dzieci do tej modlitwy.

Galeria

Grupa Wsparcia Chorych na pielgrzymim szlaku

22 X 2017. Pielgrzymka do Świętych Relikwii

40 osób wraz z ks. Pawłem Kotowskim wyruszyło w sobotę na kolejny pielgrzymi szlak, zorganizowanym przez Grupę Wsparcia Chorych.

Pierwszym etapem był Gołąb. Pisaliśmy o tym sanktuarium w czasopiśmie parafialnym "Emaus". Nazywane jest drugim Loreto. Miejscowy wikariusz opowiadał o przepięknych rzeźbach w świątyni i niespotykanych freskach w domku Świętej Rodziny. Był też czas na wejście na wieżę kościelną. Niestety mgła nie pozwoliła zobaczyć z góry kolejnej miejscowości pielgrzymkowej Kłoczew. Tam też następnie udali się pielgrzymi.

Celem wyprawy do Kłoczewa była adoracja Świętych Relikwii. Historia kościoła i nowoodkrytych relikwii zaskoczyła pielgrzymów. Pod koniec listopada 2016 roku w parafii św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie zostały odnalezione relikwie św. Barbary, a miesiąc później relikwiarz z cząstką Krzyża Świętego. Wewnątrz niego znajdował się dokument potwierdzający autentyczność drewienek. W parafii wg dokumentów archiwalnych te relikwie znajdują się już od 1737 r. Każdy mógł je ucałować. Relikwie z drzewa Krzyża Świętego podał wikariusz z Kłoczewa ks. Paweł Smarz, a relikwie św. Barbary ks. Paweł Kotowski, opiekun Grupy Wsparcia Chorych.

Kolejnym sanktuarium na pielgrzymiej drodze była Wola Gułowska. Karmelita o. Andrzej Żyłka, przypomniał wydarzenia z II Wojny Światowej i nieznaną historię ostatniej bitwy września 1939r. stoczoną obok klasztoru. Matka Boża tutaj nazywana jest Patronką Żołnierzy Września. Ostatnim etapem podróży było muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. To dom jego dzieciństwa, w którym zgromadzone zostały nie tylko meble, stroje, obrazy, rękopisy, ale i rekwizyty z filmów nakręconych na podstawie jego utworów. W pięknym ogródku Sienkiewicza przygotowano dla grupy ognisko.

Alina Smoła

Echo po Kampanii Przeciwko Handlowi Ludźmi

21 X 2017. Uwrażliwienie łęcznian na problem handlu ludźmi

Grupy młodzieżowe spotykające się przy parafii św. Barbary w Łęcznej wyruszyły 21 października na ulice naszego miasta, by pokazać, że problem handlu ludźmi istnieje także w naszej Ojczyźnie.

Niejednokrotnie Polacy wyjeżdżając do pracy za granicę nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, które na nich czekają. Są zbyt ufni i ulegli, stają się ofiarami organizacji czy osób zajmujących się handlem ludźmi. Kampania miała również na celu uświadomić jak należy się zachować, gdy spotykamy się z tym problemem, do kogo się zwrócić, jak można pomóc. Działająca w Polsce Sieć Bakhita przygotowała materiały, które praktycznie opisują jak taką kampanię należy przygotować. I właśnie z tego pomysłu skorzystała młodzież pod wodzą sióstr franciszkanek: Sylwii i Elżbiety pracujących w parafii św. Barbary. Młodzież przygotowała pantomimę pokazującą mechanizm działania tego procederu. Kilka osób odgrywało rolę ofiar: odpowiedni strój, tablice z fragmentami świadectw ludzi, którzy zostali sprzedani, zmuszeni do wykonywania niewolniczej pracy, do prostytucji, żebractwa … Byli też handlarze, którzy dobijali targu sprzedając ofiary, a także woluntariusze rozdający ulotki z modlitwą i adresami stron organizacji pomagających i wspierających ofiary handlu. Spotkanych ludzi młodzież zaproszała na modlitwę różańcową w tych intencjach, kóra porwadzona była w kościele św. Barbary w sobotę o godz.1715.

Młodzież odgrywała pantomimę w miejscach najbardziej uczęszczanych: przy markecie Biedronka, na placu targowym, przy markecie Tesco oraz na deptaku. Woluntariusze w tym czasie rozdawali ulotki i rozmawiali z zainteresowanymi tym problemem, prosząc jednocześnie o modlitwę.

Po południu, z tymi, którzy podjęli zaproszenie do wspólnej modlitwy różańcowej w kościele, modlili się za ofiary handlu i o nawrócenie dla ich oprawców, rozważając tajemnice różańca świętego wraz ze świadectwami tych, którym udało się odzyskać wolność.

Ufamy, że przynajmniej niektórych udało się uwrażliwić na ten ogromny problem. Nie bądźmy obojętni. Handel ludźmi naprawdę istnieje!

Galeria

Przeciwko handlowi ludźmi

21 X 2017. Kampania w Łęcznej

18 października 2017 r. w całej Unii obchodzony był Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.

ONZ informuje, że handel ludźmi w tym dziećmi i kobietami zmuszanymi do prostytucji oraz osobami zmuszanymi do niewolniczej pracy jest dzisiaj najbardziej dochodowym przestępstwem w Europie. W ostatnich latach wyraźnie wzrosło wykorzystanie ofiar do pracy przymusowej, w tym także Polaków. Dominującą formą eksploatacji ofiar handlu ludźmi jest ich wykorzystanie seksualne.

Jedną ze ważnych form związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budzenie świadomości społecznej. W akcję tę włącza się także młodzież z Łęcznej. 21 października odbędzie się uliczna kampania mająca na celu uwrażliwienie mieszkańców Łęcznej na ten problem. Organizatorem akcji jest młodzież z grup: Pole Miłosierdzia, Akademia Młodzieżowa a także sympatycy.

Jubileuszowy tort dla wspólnoty

Spotkanie Grupy Sąsiedzkiej

13 X 2017. Wydarzenie parafialne

W minioną niedzielę parafianie przeżywali pierwsze wydarzenie ewangelizujące, mające na celu uświadomienie  potrzebę powrotu do pierwotnej miłości. W związku z tym wierni zaproszeni zostali, aby 13 października w 100. rocznicę objawień fatimskich, spotkali się na modlitwie różańcowej w Grupach Sąsiedzkich, tak jak to miało miejsce przed laty w parafii, kiedy zawiązywane były wspólnoty.

Radością spotkania podzieliła się uczestniczka spotkania  w Grupie Sąsiedzkiej z Wojska Polskiego, domy od 14 do 32.

Tort to pomysł i niespodzianka od posłanki Lilki Gąski dla wspólnoty. Pani Lilka, roznosząc konspekt, skierowała szczególne zaproszenie do mężczyzn. Podkreśliła wagę tego spotkania z racji 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Na tak serdeczne zaproszenie panowie odpowiedzieli dostateczną obecnością. Piękne rozważania różańcowe i wspólna modlitwa  napełniły wszystkich wielką radością ducha. Jubileuszowy tort o wyśmienitym smaku i inne słodkości umiliły  czas tego  wieczoru pośród  serdeczności i dobrych relacji sąsiedzkich. Jak dobrze mieć sąsiada -  niegdyś śpiewano,  a ja dodam – mieć dobrych sąsiadów to wartość nie do przecenienia. Za wszelkie dobro Chwała Panu.”

Nikt nie jest zwolniony z poszukiwania woli Bożej

11 X 2017. Święto Rodzin w ŚDS

Już po raz kolejny Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej włączył do obchodów Święta Rodzin Mszę świętą. Została ona odprawiona we środę w kościele p.w. św. Barbary o godz. 1100.

Na Eucharystię zgromadzili się: Pani Dyrektor Anna Płoszaj, pracownicy, uczestnicy ŚDS -u wraz z rodzinami. Głównym celebransem a jednocześnie kaznodzieją był Ksiądz Proboszcz Andrzej Lupa. Zebrani aktywnie włączyli się w liturgię: czytali czytania, modlitwę wiernych, komentarz do darów i uwielbienie, przynieśli też dary: kolorowe kwiaty, różaniec, anioł zrobiony na zajęciach terapeutycznych oraz chleb i wino

W homilii ks. Andrzej opierając się na czytaniu o proroku Jonaszu postawił obecnym pytanie: co dzisiaj chce nam powiedzieć Bóg? Kapłan mówił, że podobnie jak prorok przeżywamy różne sytuacje, także te związane z niepełnosprawnością swoją lub kogoś w rodzinie. Czy godzimy się na to, czy jak Jonasz mówimy gniewam się śmiertelnie. Podkreślał, że nic nie zwalnia nas z poszukiwania i wypełniania woli Bożej, niezależnie jaka jest nasza kondycja.  Nawiązał także do tematu prelekcji, która miała się odbyć w godzinach popołudniowych „Prawa i obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością. Prawa i obowiązki pracownika z niepełnosprawnością."  Każdy ma swoje prawa, ale też ma i obowiązki i to właśnie ich wypełnianie pomaga nam w drodze do świętości, do zbawienia. Na zakończenie Ksiądz życzył wszystkim, by spełniali wolę Bożą w tym, co robią i gdzie żyją.

Po Mszy św. uczestnicy udali się do ŚDS –u na dalszą część wspólnego świętowania.

Galeria 

Dzieci pomóżcie Memu sercu zwyciężać

8 X 2017. Przedstawienie

W niedzielę wieczorem w parafialnej auli wierni objerzeli historię objawień fatimskich, przygotowaną przez Dzieci Maryi.

Mali aktorzy wcielili się w role z wielkim zaangażowaniem. Widzowie poznali historię trojga pastuszków: Franciszka, Hiacynty i Łucji, którzy przekazali światu orędzie Maryi nawołującej do odmawiania różańca. Przedstawienie pod tytułem "Dzieci pomóżcie Memu sercu zwyciężać" mali artyści przygotowali pod kierunkiem s. Doroty Ostolskiej. Na zakończenie wszystkie dzieci zaśpiewały "Fatimską Panią" i wspólnie w obecnymi w auli parafianami zmówiły dziesiątek różańca.

Maryja jako najlepsza z Matek dała nam cudowny prezent - modlitwę różańcową. W tym roku mija 100 lat od objawień Matki Bożej w Fatimie. Ile razy od tego czasu paciorki różańca odmierzały ludzkie błagania? Modlitwa różańcowa oplata nasze życie Ewangelią. Módlmy się dzisiaj, aby każde ludzkie serce poznało i pokochało Pana Jezusa i przyjęło Jego Ewangelię. Módlmy się za naszych rówieśników, aby miały szczęśliwe dzieciństwo i za misjonarzy, by byli zwiastunami dobrej nowiny o miłości Boga do każdego człowieka. Prośmy też za nas o wrażliwe serca i pomocne dłonie, by jak Maryja nieść Jezusa innym - zapowiadali przed modlitwą narratorzy.

Aktorzy: Hiacynta - Zuzanna Sokołek, Łucja - Julia Pieniak, Franciszek - Marek Romanowski, Anioł - Emilia Beda, Żołnierz - Mikołaj Oszust, Maryja - Laura chochołowska, matka - Kinga Gugała, śpiew pieśni "Pani Fatimska" - Kinga Gugała, śpiew - Barbara Słowik, Amelia Wołos, narratorzy: Katarzyna Drozd, Matylda Wójcik. Wspólnie modliły się również: Barbara Kłoda i Helena Sokołek.

Galeria

Powrócić do pierwotnej miłości

Akt zawierzenia Matce Bożej

8 X 2017. Wydarzenie parafialne

Obecny rok formacyjny jest zaproszeniem dla każdego parafianina do ciągłego podejmowania drogi nawrócenia. W niedzielę został zrobiony pierwszy krok poprzez przeżycie wydarzenia ewangelizującego, mającego na celu uświadomienie mieszkańcom parafii potrzeby powrotu do pierwotnej miłości.

W komentarzach przygotowanych przez grupę liturgiczną i homilii ks. Karola Madejka, głoszącego słowo podczas Mszy świętych, rozbrzmiewało echo wydarzeń sprzed 21 lat, kiedy to cała archidiecezja, a także nasza parafia przeżywały nawiedzenie Matki Bożej w Znaku Figury Fatimskiej i uroczyste zawierzenie Jej każdej rodziny. Ks. Karol podkreślał, że owocem tego czasu było powstanie niemalże w każdej klatce grup sąsiedzkich gromadzących się początkowo na modlitwie różańcowej, a także powstałe w tym czasie liczne Róże Różańcowe.

Poszczególne Rejony aktywnie włączyły się w liturgię. Ich mieszkańcy czytali komentarze i czytania, śpiewali psalm, nieśli przygotowane dary: różę, która wyrażała każdy poryw serca i miłość do Maryi, różaniec – znak wdzięczności za lata wspólnej drogi i troski o siebie nawzajem, Akt Zawierzenia  symbolizujący powrót sercem do tego, co wydarzyło się przed laty i chleb i wino – pokarm będący pokrzepieniem na drodze realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji.

Na koniec został odmówiony uroczysty Akt Zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej  parafii i każdej rodziny.

Niech Maryja wspiera każdy trud i wysiłek podejmowany na drodze nawrócenia każdego osobiście, ale także całej wspólnoty parafialnej.

Galeria

Różaniec „Do Granic” w Dorohusku

Wspólna modlitwa przy granicy

7 X 2017. Świadectwo pielgrzymów

W sobotę, w święto Matki Bożej Różańcowej ponad 70 osób z naszej parafii udało się dwoma autokarami do Dorohuska do parafii św. Jana Nepomucena, by modlić się za Polskę i świat.

Dołączyliśmy do ogromnej rzeszy ludzi, liczonej tu w tysiącach. Wysłuchaliśmy konferencji, uczestniczyliśmy we Mszy św. oraz w adoracji Najświętszego Sakramentu. Po posiłku przeszliśmy na granicę nad Bugiem, tutaj wspólnie odmówiliśmy cztery części różańca.

Dołączył do nas wojewoda lubelski, pan Przemysław Czarnek, który mówił do uczestników, że: Należy pokazać innym narodom, że trzeba dbać o swoje korzenie, o chrześcijaństwo.  Wojewoda przywiózł  ze sobą bigos dla pielgrzymów, dla nas  zdumiewające było to, że nakarmiono nim rzesze i jeszcze zostało... Wielkie uznanie należy się parafianom z Dorohuska, którzy zadbali o sowity poczęstunek, a także wszystkim służbom, które ogarnęły logistycznie to przedsięwzięcie.

Wydarzeniu sprzyjała pogoda, zaświeciło słońce, dopiero po zakończeniu modlitwy pokropił deszczyk, ale w promieniach słońca, wtedy oczom pielgrzymów ukazała się piękna tęcza. Niektórzy dostrzegli na niej serce. Świadectwa dawane w autokarach podczas drogi powrotnej potwierdzają, że było to wydarzenie doniosłe i słusznie nazywane jest wydarzeniem światowym. Wielkie dzięki Bogu i ludziom, którzy podjęli się modlitewnego dzieła na tak wielką skalę. Dziękujemy także pani Elżbiecie Krupie, odpowiedzialnej za Szkołę Modlitwy w parafii, za zorganizowanie tej pielgrzymki.

Uczestniczka

Ku czci św. Franciszka z Asyżu

3 X 2017. Transitus

Szczególnym skarbem franciszkańskim jest utrwalony przez współbraci św. Franciszka z Asyżu  czas jego odejścia do domu Ojca. Zgromadzenia franciszkańskie sprawują w tym dniu nabożeństwo ku czci Świętego, zwane Transitus. Również w naszej parafii Franciszkanki Misjonrki Maryi zaprosiły wiernych do wspólnego świętowania.

- Kiedy odchodzi ktoś bliski, mamy świadomość, że pojawia się chwila nieodwracalna - mówił ks. Proboszcz, przewodniczący nabożeństwu. - Bardzo wyraźne w pamięci o zmarłym, stają się jego ostatnie chwile życia, słowa, gesty. Dzisiaj wspominamy śmierć św. Franciszka tak jak zapamiętali to jego współbracia. Chcieli zachować te chwile jako bezcenny skarb dla siebie, dziś jest on bogactwem całego Kościoła.

Szczególny jest moment, mówił ks. Proboszcz, kiedy św. Franciszek prosi o przeczytanie fragmentu Ewangelii z Ostatniej Wieczerzy, a słowa Jezusa: „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” są wskazaniem św. Franciszka dla współbraci, by usługiwali sobie nawzajem tak jak to polecił Chrystus. Tu powstaje reguła odnoszenia się braci do siebie.

- Święty u początku swej służby Bogu usłyszał słowa: Idź odbuduj mój Kościół - wyjaśniał ks. Proboszcz - idź odbudować to, co było u początków jego świetności. My dzisiaj także jesteśmy wezwani do odbudowania Kościoła. W tym roku w naszej parafii podejmujemy drogę nawrócenia do tego, co było jego pierwotną świetnością. Potrzeba nam mentalności św. Franciszka, który potrafił zapatrzeć się w Chrystusa i wszystko Mu ofiarować. Jak wiele potrafił zmienić jeden człowiek w historii Kościoła... A gdyby każdy z nas zmienił choć trochę? Założeniem programu realizowanego przez parafię jest to, że nie jeden robi wszystko, ale każdy trochę.

Jako przykład wspólnego działania, które zmienia rzeczywistość podał też inicjatywę różańcowej modlitwy "Do Granic". Przypomniał również wydarzenia w historii Kościoła i świata, w których modlitwa różańcowa zmieniała bieg historii m.in. bitwę pod Lepanto. - W dzisiejszym czasie, kiedy jest tak wiele zagrożeń, potrzebna jest modlitwa i wiara, że razem dokonamy wielkich dzieł - mówił.

Przed nabożeństwem w intencji mieszkańców Rejonu V sprawowana była Msza św. Siostrom franciszkankom życzymy, by wzorem swego założyciela służyły Bogu i światu weług talentów, którymi je obdarował.

Galeria

Całe tony dobrej woli

Zbiórka makulatury

Od soboty do poniedziałku mieszkańcy parafii składali makulaturę do wystawionego przed domem parafialnym kontenera.

Także i tym razem można było liczyć na ich pomoc - przez trzy dni udało się zapełnić cały kontener. Zebraliśmy 2580 kg na kwotę 650 zł. Pieniądze ze sprzedaży surowców wtórnych przeznaczone zostaną na działalność Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w parafii.

Dziękujemy za bezcenną pomoc, która trwa nieprzerwanie już niemal trzy lata.

Odkrywając piękne zakątki Polski

W olejarni

30 IX 2017. Wycieczka rodzinna do Zamościa i okolic

W sobotę odbyła się  rodzinna wycieczka Akademii Młodzieżowej oraz Dzieci Maryi do Zamościa, Ruszowa i Łabuń . Wzięło w niej udział razem 38 osób. Uczestnicy wycieczki tak relacjonują to wydarzenie:

Zwiedziliśmy w Zamościu  Prochownię, Arsenał, Stare Miasto, Podziemia, Fortyfikacje oraz obejrzeliśmy przekaz multimedialny „Duch -  Przewodnik”, którego tematem była  historia Zamościa. Następnie udaliśmy się do Ruszowa. Tam w Olejarni Świątecznej uczestniczyliśmy w prezentacji na temat tradycyjnej metody tłoczenia oleju, a na koniec mieliśmy okazję degustacji świeżego oleju rzepakowego.

Z Ruszowa przejechaliśmy do klasztoru w Łabuniach, w którym mieszkają siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi, a więc siostry ze Zgromadzenia posługującego także w naszej parafii. Siostry prowadzą tam dom rekolekcyjny. W rozległym parku łabuńskim uczestniczyliśmy w podchodach w czasie, których rozwiązywaliśmy zadania nt. życia św. Stanisława Kostki. Ostatnim punktem naszej wycieczki był orszak wraz z sztandarem A.M.  na cmentarz znajdujący się w parku, gdzie oprócz zmarłych sióstr oraz fundatorów klasztoru  znajdują się prochy bł. Stanisława Starowiejskiego, działacza Akcji Katolickiej na Ziemi Zamojskiej. Tam zawierzyliśmy Akademię Młodzieżową i Dzieci Maryi jego wstawiennictwa.

Galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch

W zdrowym ciele zdrowy duch

27 IX 2017. Otwarcie i poświęcenie kompleksu sportowego

W środę odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie boisk z udziałem władz powiatu i miasta, ks. proboszcza parafii św. Barbary w Łęcznej, reprezentantów Górnika Łęczna wraz z prezesem oraz drużyn ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Gościem uroczystości był Andrzej Kita, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Sportu, Wiceprezes Lubelskiego Klubu Biznesu.

Goście zaproszeni zostali do uroczystego przecięcia wstęgi, a ks. proboszcz Andrzej Lupa do poświęcenia obiektów sportowych. - Ważne jest nie tylko dbanie o ducha, ale i troska o zdrowie ciała - mówił - ona też służy kształtowaniu charakteru. – Prosimy Cię przeto, najłaskawszy Boże: niech wszyscy, którzy w wolnym czasie będą tutaj przychodzić, niech zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się bratnią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę – modlił się.

Szczególnym momentem uroczystego otwarcia było rozegranie meczu z pierwszą drużyną Górnika Łęczna przez zwycięzców przeprowadzonego przed południem turnieju „Wygraj zdrowie – 12 godzin z piłką”. Do 10 minutowego boju stanęli uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. I drużyna Gimnazjum nr 2 w Łęcznej.

Galeria

Na maryjnym szlaku

Pielgrzymi w drodze

23 IX 2017. Do Matki Bożej Kijańskiej

W tym roku w drogę do Matki Bożej Kijańskiej wyruszyła około 170. osobowa grupa wiernych. Pielgrzymów, którzy zgromadzili się w świątyni, powitał Ksiądz Proboszcz Andrzej Lupa, a następnie udzielił obecnym błogosławieństwa na drogę.

Pogoda w tym roku okazała się łaskawa i mimo różnych prognoz pielgrzymi doszli do celu nieprzemoczeni.

Oprócz dorosłych uczestników pielgrzymki, z których niektórzy wędrowali już po raz 23, w grupie nie zabrakło także dzieci i młodzieży.

Duchową opiekę sprawowali kapłani: ks. Andrzej Lupa, ks. Paweł Kotowski i ks. Karol Madejek, natomiast kleryk Adam Sowa, poprzez prowadzenie śpiewu, sprawił, że szło się razniej w rytm intonowanych puiosenek   Ks. Paweł wygłosił konferencję nawiązującą do celu roku parafii, którym jest nawrócenie. Nie zabrakło konkretnych przykładów, pokazujących postawy świadczące o tym, że nie do końca rozumiemy na czym polega prawdziwie chrześcijańskie życie. Był to swoisty rachunek sumienia, który dotykał serca i może pomóc w podejmowaniu na nowo wymagań wiary. Jest zaproszeniem do przemiany życia, czyli do nawrócenia. Można było zacząć od razu, gdyż kapłani przez całą drogę służyli sakramentem pojednania i rozmową duchową.

W drodze wierni pisali intencje, które następnie były odczytywane podczas modlitwy różańcowej. W intencjach niesionych przez pielgrzymów sprawowana była Msza św.

W kijańskim sanktuarium wszystkich powitał ks. Karol Bernatek, miejscowy wikariusz. Oprócz grupy z parafii św. Barbary w Łęcznej do Kijan przybyli także pielgrzymi z parafii: św. Józefa i św. Marii Magdaleny w Łęcznej, z Milejowa i z Parafii Jawidz-Rokitno. Przed Mszą św. dwie osoby przyjęły Szkaplerz Karmelitański.

Eucharystię koncelebrowało dwóch kapłanów: ks. Andrzej Lupa z Łęcznej i ks. Adam Breś z Milejowa. Homilię o tym, czym jest parafia, jaka jest jej rola i jakie miejsce ma w niej każdy wierzący, wygłosił ks. Andrzej. Modlitwę w sanktuarium zakończył Akt Zawierzenia Matce Bożej.

Od 14 lat w drogę do Matki wyruszają także wierni z parafii św. Józefa z Łęcznej, w tym roku było ich ok. 30 osób. Od trzech lat do Matki Bożej Kijańskiej zmierzają także parafianie z Jawidza-Rokitna też ok. 30 osób.  Na Mszę św. dojechali jeszcze własnym transportem ci, którzy nie mogli pokonać jej wędrując w pielgrzymce, a pragnęli modlić się u stóp Pani Kijańskiej.

Galeria

Łęczyńscy bohaterowie września

Modlitwa za poległych w obronie Ojczyzny

20 IX 2017. Rocznica bitwy o most

78. rocznicę bitwy o most lubelski w Łęcznej odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. Na zaproszenie Burmistrza Łęcznej Teodora Kosiarskiego w obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, organizacji, zakładów pracy, szkół i przedszkoli.

Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Burmistrz Teodor Kosiarski podziękował wszystkim zebranym za zaangażowanie w uczczenie tej rocznicy. Podkreślił, że kultywowanie pamięci o lokalnych bohaterach, do których należą również obrońcy mostu na Wieprzu w Łęcznej jest ważną lekcją patriotyzmu. W intencji obrońców oraz wszystkich poległych w obronie Ojczyzny została odmówiona modlitwa, którą poprowadził ks. Andrzej Lupa, proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej: - Gromadząc się przy tablicy upamiętniającej pamięć poległych żołnierzy przez naszą obecność i wspominanie ich bohaterskich czynów pragniemy powiedzieć, że dziękujemy im za przykład patriotyzmu i szlachetnej miłości do Ojczyzny - mówił - W naszej modlitwie ogarniamy wszystkich poległych i prosimy Boga aby wejrzał na ofiarę ich życia złożoną na ołtarzu Ojczyzny i przyjął do wiecznej chwały.

Następnie uczeń ZSG Dawid Brzozowski odczytał Apel Poległych.

Przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, organizacji, szkół i przedszkoli złożyli wiązanki  oraz zapalili znicze przed pomnikiem ku czci walczących o most lubelski w Łęcznej. W imieniu społeczności ZSG kwiaty złożyli: Adam Sarej i Paweł Kaczmarzewski.

Bitwa o most lubelski  rozegrała się nad Wieprzem 20 września 1939 r. Była jedną z bitew kampanii wrześniowej, która pokazała nie tylko ducha bojowego polskich żołnierzy, ale też determinację mieszkańców Łęcznej. Wsparli oni 100. osobowy oddział polskiego wojska, z którym wspólnie stoczyli zwycięski bój z hitlerowskim najeźdźcą.

Galeria

Ważny początek

17 IX 2017. Poświęcenie tornistrów dzieci z klas pierwszych i rozpoczęcie przygotowań do I Komunii św. dzieci z klas trzecich

Niedziela obfitowała w ważne wydarzenia dla dzieci, które rozpoczęły naukę w nowym roku szkolnym i tych, które w tym roku po raz pierwszy przystąpią do pierwszej spowiedzi i Komunii św.

Na Mszy św. o godz. 1130 zgromadziłysię dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Ks. Zdzisław na początku przywitał wszystkich i zachęcił do wspólnej modlitwy. Dzieci wraz z katechetami przygotowały liturgię: czytały czytania, modlitwę wiernych komentarz do darów, uwielbienie i niosły dary.

W homilii kapłan rozważał z obecnymi przeczytaną Ewangelię i podkreślał jak ważne jest przebaczenie w naszym codziennym życiu, w relacji z bliskimi, z kolegami i koleżankami. Przypominał, że w modlitwie Ojcze nasz prosimy Boga o przebaczenie naszych grzechów na miarę, jak my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili.

Na zakończenie Mszy św. ks. Zdzisław poświęcił pierwszoklasistom tornistry i przybory szkolne. Po Eucharystii dzieci otrzymały różańce i obrazki.

Natomiast Mszą św. o godz. 1600 uczniowie klas trzecich rozpoczęli przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Przed Eucharystią było spotkanie dla rodziców w auli, a dla dzieci w Kaplicy Miłosierdzia. Po Mszy św. dzieci otrzymały ziarenka, które będą zbierać przez cały okres przygotowania za wypełniane dobre uczynki. Z nich zostanie później wypieczony chleb, który podczas uroczystości I Komunii św. będzie złożony w darach i  na ołtarzu, podczas konsekracji, stanie się Ciałem Pana Jezusa. Dostały też obrazek z modlitwą o dobre przygotowanie do Komunii św., do odmawiania w rodzinie, a rodzice otrzymali książeczki – krótki przewodnik na ten ważny dla całej rodziny czas.

Galeria 1 * Galeria 2

Szkoła Tutorów Akademii Młodzieżowej

Szkoła Tutorów AM

Zdobądź wiedzę jak pracować z młodzieżą

Szkoła Tutorów Akademii Młodzieżowej to unikalny program rozwojowy, w ramach którego poszukujemy osób, które chcą się rozwijać pomagając w realizacji programu Akademia Młodzieżowa w Lublinie, Świdniku i Łęcznej.

  • uczysz się indywidualnej pracy, inspirowania innych i wspierania rozwoju młodego człowieka metodą tutoringu
  • pomagasz odkrywać i realizować młodym ludziom ich talenty
  • uczysz się nowych rzeczy pomagając młodzieży w realizacji projektów na rzecz rodzin i społeczności.
  • poznajesz ludzi, którzy tak jak Ty chcą robić coś dobrego
  • zdobywasz profesjonalne kompetencje potwierdzone certyfikatem

Udział w Szkole Tutorów jest bezpłatny.

Zgłoszenia do 15 IX 2017r. tel. 667 040 588

Więcej na temat Szkoły Tutorów

Dziękczynienie za plony ziemi

Wieniec dożynkowy

8 IX 2017. Dożynki Parafialne 

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest w naszej wspólnocie parafialnej dniem dziękczynienia mieszkańców Sufczyna za plony ziemi.

Uroczysta Msza św. została odprawiona przez ks. proboszcza Andrzeja Lupę o godz. 10.00. Sufczynianie przybyli na nią z misternie uplecionym, z różnego rodzaju zbóż, wieńcem dożynkowym. Przygotowali oprawę liturgiczną i przynieśli do ołtarza dary. Oprócz wieńca do ołtarza został przyniesiony pięknie wypieczony chleb, taca z różnymi serami domowej produkcji, kosz z owocami oraz chleb i wino.

W czasie homilii ks. Proboszcz mówił, że okazją, którą gromadzi wiernych w tym dniu, jest dziękczynienie za wszystkie dary i łaski, którymi Bóg nas obdarza każdego dnia.

Mówił też o Patronce dnia, Maryi, która jest szczególną orędowniczką. Właśnie dzisiaj w całym Kościele polskim, w każdej parafii odczytywany jest Akt Zawierzenia Kościoła w Polsce, Najświętszemu Sercu Maryi.

Kaznodzieja mówił również o potrzebie zwrócenia uwagi na szacunek do darów Bożych. Podkreślał, że wiele z nich się marnuje. W naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach duże ilości żywności są wyrzucane do kosza na śmieci, a przecież każdego dnia na świecie ludzie umierają z głodu.

Podczas liturgii kapłan dokonał poświęcenia wieńca dożynkowego oraz ziarna. Na zakończenie Mszy św. został odmówiony Akt Zawierzenia.

Po uroczystym błogosławieństwie Starości dożynkowi zaprosili wszystkich do podzielenia się chlebem.

Galeria

Naukę czas zacząć

Msza św. na rozpoczęcie roku

4 IX 2017. Rozpoczęcie roku szkolnego

Mszą św. sprawowaną o godz. 9.00 przez ks. Karola Madejka, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II i Gimnazjum nr 2 im. Jana Samsonowicza w Łęcznej rozpoczęli kolejny rok szkolny.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli także nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy szkół wraz z dyrekcją. Licznie zgromadzili się również rodzice. Liturgię przygotowali uczniowie pod kierunkiem katechetki Teresy Okoń i s. Doroty Ostolskiej.

Ks. Karol w słowie Bożym podkreślał, jak bardzo ważny jest w naszym życiu czas przeznaczony zarówno na pracę jak i na odpoczynek. Po wakacjach jest więc szansa na nowo podjąć obowiązki związane ze zdobywaniem wiedzy. Tu głowną pomocą są nauczyciele i wychowawcy. Dobrze jest podjąć z nimi współpracę, by na koniec roku radować się dobrymi wynikami.

Po Eucharystii wszyscy udali się do swoich szkół, by wspólnie otworzyć nowy rok szkolny.

Galeria

W mocy Ducha Świętego idziemy drogą nawrócenia

Grupa PZK i RZK

3 IX 2017. Pierwsze spotkanie PZK i RZK 

W niedzielę 3 września o godz. 1915 odbyło się spotkanie odpowiedzialnych za realizację Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji w parafii św. Barbary.

Zgromadzili się na nim członkowie Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego i Rejonowych Zespołów Koordynacyjnych: kapłani, siostry i świeccy. Spotkanie prowadził ks. proboszcz Andrzej Lupa.

Na początku ks. Andrzej przybliżył zebranym metodologię opracowania programu roku duszpasterskiego, z konkretnymi celami i sposobami ich realizacji. Przedstawił cel roku i wydarzenia, które będą pomocne, by wzrastać jako wspólnota parafialna. Hasłem roku są słowa: W mocy Ducha Świętego idziemy drogą nawrócenia. Szczegółowo zostało omówione pierwsze wydarzenie, które parafianie będą przeżywać 13 października w 100. rocznicę objawień fatimskich. Zapraszaja ono do powrotu do "pierwotnej miłości", pierwszego zaangażowania w realizację programu, poprzez modlitwę różańcową we Wspólnotach Sąsiedzkich.

Podczas spotkania wszyscy zaangażowani otrzymali Książki Roku wraz z indywidualnym błogosławieństwem do głoszenia Ewangelii, poprzez konkretną służbę jako Rejonowi i Podrejonowi. Na zakończenie zostało zrobione wspólne zdjęcie.

Teraz zostało już tylko podjąć wyzwanie i pracować na niwie Pańskiej przez kolejny rok. 

Galeria

Rozpoczęcie roku formacyjnego we wspólnotach Ruchu Światło-Życie

Animatorzy przyjmują światło Chrystusa

3 IX 2017. Z nowym entuzjazmem

W niedzielę 3 września Mszą św. sprawowaną o godz. 830 Ruch Światło-Życie rozpoczął nowy rok pracy.

Członkowie Domowego Kościoła oraz młodzież z Oazy, zgromadzeni na Eucharystii, którą sprawował ks. Marek Maj, opiekun Domowego Kościoła, dziękowali Bogu za czas wakacyjnego odpoczynku.

Na zakończenie Mszy św. ks. Marcin Pyda życzył wszystkim zapału i energii w nowym roku formacji oraz zaprosił zainteresowanych do wspólnoty Ruchu Światło–Życie, aby poprzez udział w comiesięcznych spotkaniach i realizację zobowiązań Domowego Kościoła (modlitwa rodzinna, małżeńska, namiot spotkania, dialog małżeński…) pogłębiać relację między małżonkami i w całej rodzinie.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie w auli. Tam uczestnicy wakacyjnych rekolekcji oazowych dawali świadectwo, dzieląc się bogactwem przeżytych doświadczeń rekolekcyjnych oraz ich owocami. Jedna z par małżeńskich, która uczestniczyła w rekolekcjach III stopnia w Przemyślu, podzieliła się refleksją, że właśnie tam „przemyśleli” i podjęli decyzję o założeniu kręgów Domowego Kościoła w ich rodzinnej parafii. Drugim, cennym owocem rekolekcji, było przystąpienie do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka dla ratowania ludzi pogrążonych w nałogu alkoholizmu i innych uzależnieniach.

Na zakończenie animatorzy poszczególnych kręgów otrzymali świece, które są symbolem światła Chrystusa i będą płonąć na comiesięcznych spotkaniach.

Galeria

Łączy nas wspólna droga i głoszenie Ewangelii

Przedstawienie parafii z Łęcznej

19-20 VIII 2017. XXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii Ruchu dla Lepszego Świata

W tym roku gospodarzem spotkania parafii stał się Hrubieszów, a konkretnie parafia pod wezwaniem św. Mikołaja. Wzięło w niej udział około 280 osób z 16 parafii w całej Polsce, nie licząc miejscowych parafian, zarówno tych włączonych bezpośrednio w organizację imprezy jak i innych, którzy w niej uczestniczyli.  Z Łęcznej wyjechała autokarem 38-osobowa grupa, wraz z kapłanem: ks. proboszczem Andrzejem Lupą. Dołączyli do niej parafianie z Jawidza-Rokitna z ks. proboszczem Stanisławem Kryszczukiem.

SOBOTA

Autokar z Łęcznej wyruszył o 800 do Zamościa. Tam czekał przewodnik, z którym pielgrzymi udali się na zwiedzanie Zamościa. Ponieważ czasu nie było za wiele odwiedzono tylko najważniejsze miejsca tego pięknego i starego miasta. Po zwiedzaniu udali się do Katedry Zamojskiej, gdzie przybyły już także inne grupy. O 12 30 została odprawiona Eucharystia na rozpoczęcie pielgrzymki. Przewodniczył jej ks. Adam Lewandowski, proboszcz archikatedry lubelskiej a homilie wygłosił ks. Marian Wrona z Szówska. Na początku Mszy św. najpierw proboszcz katedry zamojskiej ks. Adam Firosz, a potem główny celebrans przywitali wszystkich uczestników pielgrzymki. W homilii kaznodzieja nawiązał do tematu tegorocznego spotkania: Łączy nas wspólna droga i głoszenie Ewangelii.

Gościnne przyjęcie

Następnie pielgrzymi wraz z pilotującymi ich gospodarzami, udali się do Hrubieszowa. Każdy z pielgrzymów został gościnnie przyjęty przez parafian, ugoszczony obiadem i zaproszony na nocleg. Taka organizacja pielgrzymki pozwala na podzielenie się z mieszkańcami swoim zaangażowaniem w parafii.

Posileni udali się  na plac przy Domu Kultury, gdzie odbywało się spotkanie. Po powitaniu przez gospodarza spotkania ks. proboszcza Wiesława Oleszka i Wiceburmistrz Martę Majewską, zostali zaproszeni do wspólnego śpiewu wraz z Zespołem Przyjaciel.

17 parafii z całej Polski

Reprezentanci parafii: z Częstochowy, Elbląga, Hrubieszowa, Jawidza-Rokitna, Kazimierzówki, Krosna, Lublina, Lubszy, Łęcznej, Malborka, Morawicy, Ostrowca Świętokrzyskiego-Denkowa, Przemyśla, Szydłowic, Szewny, Szówska, a także Tarnobrzega przedstawili krótko informacje o wielkości parafii, etapie na drodze odnowy, zaprezentowali hasło parafii na kolejny Rok Duszpasterski, a także informację o włączaniu różnych grup i środowisk we wspólną drogę odnowy.

Pomiędzy prezentacjami miały miejsce inne ciekawe spotkania. Pierwsze z zespołem muzycznym straży granicznej o nazwie Na granicy, który wykonał kilka znanych utworów, zachęcając do wspólnego śpiewania i z pracownikami nadleśnictwa w Strzelcach, którzy ofiarowali do każdej parafii drzewko – platan klonolistny.

Prezentacje zakończyła wspólna modlitwa Apelem Jasnogórskim, po której pielgrzymi udali się na spoczynek do rodzin.

NIEDZIELA

Po wspaniałym przyjęciu w domach parafian, nocnych rozmowach i odpoczynku, uczestnicy spotkali się w Domu Kultury. Dyrektor Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata ks. Mirosław Grendus wygłosił konferencję przygotowującą do pracy nad konspektem. W grupach złożonych z przedstawicieli  poszczególnych parafii, pielgrzymi odpowiadali na pytanie: jakie konkretne sytuacje głoszenia Słowa wierzącego, wydają nam się najbardziej potrzebne w naszej parafii i w środowisku, w którym żyjemy? Jak głosić to słowo. Po spotkaniu, które miało miejsce w szkołach, przedstawiciele poszczególnych zespołów relacjonowali wnioski ze wspólnych rozmów.

Centrum spotkania była Msza św. sprawowana przez ks. bpa Mariana Rojka, ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Biskup mówił o tym, co jest ważne w głoszeniu słowa i o postawie głosiciela, a także o znaczenie wiary, miłości i pokory, by przepowiadanie było wiarygodne i przekonywujące. Podkreślał także znaczenie prawdy, która jest warunkiem wiarygodności.

Na koniec Mszy św. symbole pielgrzymkowe: Krzyż i Pismo św. otrzymali gospodarze kolejnej pielgrzymki. Spotkanie odbędzie się  w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu.

Po Eucharystii pielgrzymi pielgrzymi zaproszeni zostali na posiłek, każdy też otrzymał na drogę pamiątkowe precjoza. 

Galeria 1 Galeria 2

Na misje do Kazachstanu

Wręczenie krzyża misyjnego

14-15 VIII 2017. Posłanie Ani do Kazachstanu

W dniach 14 i 15 sierpnia grupa młodych z naszej parafii pojechała do Kijan, by uczestniczyć w  posłaniu misyjnym do Kazachstanu Anny Błaszczak.

Ania dzieciństwo spędzała w Łęcznej, obecnie mieszka w Kijanach. Związała się z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym i zdecydowała się na roczny wyjazd do Kazachstanu. Będzie tam jako woluntariuszka pracować z dziećmi i młodzieżą.

W ostatnim czasie należała do wspólnoty Pole Miłosierdzia przy parafii św. Barbary w Łęcznej i właśnie członkowie tej grupy wybrali się do Kijan, by wraz z Anią przeżywać ten ważny dla niej moment posłania w parafii.

Przybyli również woluntariusze z salezjańskiego ośrodka pod wodzą ks. Tomasza Łukaszuka - salezjanina, który zajmuje się animacją misyjną i to właśnie oni przygotowali i poprowadzili adorację w poniedziałkowy wieczór. Po adoracji było wspólne biesiadowanie przy ognisku, na którym zebrała się rodzina i przyjaciele Ani.

Kulminacyjny moment miał miejsce 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP Podczas Eucharystii o godz. 1130 w Kijanach, w którą poprzez czytanie i śpiew psalmu, włączyli się woluntariusze. Ks. proboszcz Lucjan Marcinkowski w obecności parafian wręczył Annie Błaszczak krzyż misyjny. Wcześniej ks. Tomasz wyjaśnił ideę woluntariatu salezjańskiego i nakreślił do jakich zadań będzie posłana Ania. Zachęcił obecnych do modlitwy w jej intencji.

Po Mszy św. zaproszeni goście udali się na obiad przygotowany przez rodzinę do pobliskiego baru, gdzie czas mijał na spożywaniu posiłku i miłych rozmowach.

Życzymy Ani, by na misyjnych drogach odnajdywała szczęście, służąc Bogu w ludziach.

Galeria

Wielbi dusza moja Pana

Jubilatki odnawiają śluby zakonne

13 VIII 2017. Jubileusz 25-lecia życia zakonnego pięciu sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

W parafii św. Barbary miała miejsce uroczystość srebrnego Jubileuszu życia zakonnego sióstr: Doroty Ostolskiej, Teresy Kuzimskiej, Anny Miśkowiec, Małgorzaty Jabłońskiej i Anny Rus ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi. Z tej okazji siostry napisały słowo do Parafian, dzieląc się swą radością:

Z sercami przepełnionymi wdzięcznością w dniu 13 sierpnia 2017 r. podczas Eucharystii sprawowanej o godz. 10.00 w Parafii pw. św. Barbary w Łęcznej, dziękowałyśmy Bogu za dar naszego Jubileuszu 25-lecia życia zakonnego. S. Dorota Ostolska FMM, która od wielu lat służy dzieciom i młodzieży w pracy katechetycznej i apostolskiej w tejże parafii, zaprosiła nas do siebie, by cała nasza grupa mogła razem przeżywać swój Jubileusz. Tak więc pięć sióstr pracujących nie tylko w Polsce: w Łęcznej i w Warszawie, ale także w Algierii i Rosji, w obecności księży celebransów i zgromadzonej wspólnoty parafialnej, ponowiło przed Bogiem swą konsekrację zakonną, ofiarując jeszcze raz swoje życie Bogu za Kościół i zbawienie świata. Na uroczystości były także obecne współsiostry Jubilatek z innych wspólnot Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi: z Lublina, Zamościa, Łęcznej, a także z Krzywego Rogu na Ukrainie.

Dziękujemy z całego serca ks. Proboszczowi Andrzejowi Lupa za serdeczne przyjęcie nas w swojej Parafii, ks. Markowi Majowi za celebrowanie Eucharystii w naszej intencji, a całej wspólnocie parafialnej za modlitwy, uśmiech i życzliwość. My również obiecujemy modlitwę za Was, Drodzy Parafianie.

Siostry Jubilatki: Dorota Ostolska, Małgorzata Jabłońska,

Anna Rus, Teresa Kuzimska i Anna Miśkowiec

Na koniec Mszy św. po życzeniach złożonych przez dzieci w imieniu parafii, Ksiądz Proboszcz prosił, by siostry przedstawiły się. Zaprosił także obecnych do modlitwy w ich intencji, bo jak powiedział: łatwiej się modlić za kogoś, kogo się poznało.

Galeria

Dzisiaj jest

poniedziałek,
18 grudnia 2017

(352. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie