Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
180897

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

W niedzielę o godz. 11.30 w parafii św. Barbary w Łęcznej sprawowana była Msza św. w intencji górników, którzy zginęli w Czechach. Mszę św. zamówił zarząd LW "Bogdanka" S.A.

- Codziennie słyszymy informacje o czyjejś śmierci, tracimy przez to pewną wrażliwość na śmierć drugiego człowieka - mówił ks. proboszcz Andrzej Lupa, którzy przewodniczył Mszy św. - Dziękuję wam, że ciągle jesteście wrażliwi na cierpienie innych, że każdy górnik nawet ten, którego nie znacie jest waszym bratem. Dziękuję, że okazujecie solidarność z nimi i ich cierpiącymi rodzinami, przez waszą obecność i wspólną modlitwę. Niech Bóg obdarzy pokojem wszystkich, którzy odeszli na wieczną szychtę.

20 grudnia wieczorem w  kopalni Stonava w Karwinie, w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, 800 m pod ziemią doszło do wybuchu metanu.

W wyniku katastrofy górniczej zginęło 13 górników, w tym 12 obywateli Polski. W piątek rano władze kopalni przekazały, że ze względu na duże stężenie metanu akcja ratownicza została tymczasowo przerwana. 

Prezydent Andrzej Duda po konsultacji z premierem podjął decyzję, że niedziela zostanie ogłoszona dniem żałoby narodowej. Prezydent RP

Galeria

Dzieci uczestniczące w roratach

22 XII 2018. Roraty VI

Ostatnie roraty zgromadziły wielu parafian także tych najmłodszych.

Przez cały adwent dzieci podczas Mszy św. roratniej dowiadywały się o kolejnych darach Ducha Świętego. Tym razem prawdę darach pobożności i bojaźni Bożej przybliżał im ks. Karol Madejek. Posłużył się biblijnym opowiadaniem o powołaniu Dawida na krola nad Izraelem. Mówił, że Pan Bóg patrzy inaczej niż człowiek, bo człowiek patrzy na to, co na zewnątrz, a Pan Bóg patrzy na serce. Dawid choć najmłodszy ze swej rodziny i mało urodziwy wykazał się przed Panem Bogiem ogromną pobożnością i Bożą bojaźnią i znalazł u Niego uznanie. Został przeznaczony do wielkich dzieł.

Podczas tych rorat dzieci, których prawidłowe odpowiedzi zostały wylosowane koszyczka odpowiedzi otrzymały na stałe figurki Dzieciątka Jezus, a starsi Pismo Święte. Wszystkie zaś otrzymały na pamiątkę figurkę Świętej Rodziny. Na zakończenie wszystkie dzieci stanęły do pamiątkowego zdjęcia.

Galeria

19 XII 2018. Roraty V

W środę parafianie z Łęcznej zebrali się w świątyni na kolejną mszę św. roratnią. Jest to przedostatni raz w tym roku, gdy przychodzimy na godz. 600 rano, by swoją postawą pokazać, że wraz  z Maryją czekamy na narodziny Zbawiciela.

Dzisiejsza homilia przybliżała kolejny dar Ducha Świętego, a mianowicie męstwo. Ks. Zdzisław Burza, który był dzisiejszym celebransem, a jednocześnie kaznodzieją, mówił jak jest on ważny w naszym chrześcijańskim życiu. Przywołał osobę Gedeona, który wykazał się niezwykłą odwagą w powierzonej mu przez Boga sprawie. Zaufał Panu Bogu i z o wiele mniej liczebnym wojskiem zwyciężył ogromną armię Madianitów. Poprzez różne sprytne działania Gedeon wprowadził panikę i lęk w szeregach wroga, co pomogło pokonać wroga.

Pan Bóg pokazując Gedeonowi, że w Jego imię może zwyciężać dawał mu różne znaki. I właśnie pytanie, które ks. Zdzisław postawił na końcu dotyczył właśnie pewnego nienaturalnego zjawiska, które miało miejsce w historii Gedeona, a konkretnie brzmiało ono tak:

Pan Bóg dał znak poprzez wydarzenie, związane z pewną substancją. Jaka to substancja i co się wydarzyło?

Jak zwykle na koniec rorat rozlosowane zostały przez dzieci Dzieciątka a wśród gimnazjalistów i dorosłych Pismo święte.

W najbliższą sobotę ostatnie w tym roku roraty. 

Galeria

17 XII 2018. Rozdzielanie darów

W poniedziałek, po zakończonych rekolekcjach parafialnych, członkowie PZ Caritas ze złożonych przez wiernych darów przygotowali paczki dla rodzin potrzebujących wsparcia.

Parafianie, jak zwykle hojnym sercem odpowiedzieli na prośbę duszpasterzy, by przynosić trwałą żywność, która może wesprzeć tych, którzy mają mniej. W tym roku przygotowano paczki dla 24. rodzin.

Dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali dary i włączyli się w tę szlachetną akcję.

Galeria

16 XII 2018. Zakończenie rekolekcji

W niedzielę w kościele św. Barbary zakończyły się rekolekcje adwentowe, w czasie których głębokie duchowe prawdy pomagała odkrywać Marta Robin. Jej przykład życia i droga, po której ją Pan prowadził stanowiły kanwę rekolekcyjnych rozważań. Ostatni dzień był skoncentrowany wokół tematu Eucharystii, Komunii świętej, którą w sposób niezwykły przyjmowała Marta. Jezus przychodził, by ją umacniać i karmić.

Na zakończenie mszy świętych  dla dzieci, młodzieży i dorosłych parafianie dziękowali księdzu rekolekcjoniście za słowo, które dotykało serc, za jego posługę i towarzyszenie w naszej drodze przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

Podczas trwania rekolekcji były zbierane dary żywnościowe dla potrzebujących rodzin. Jest to zawsze wyraz wrażliwości ludzkich serc na potrzeby innych i konkretnej służby drugiemu człowiekowi. Dzieląc się stajemy się bogatsi.

Galeria

15 XII 2018. Roraty IV

W sobotę miały miejsce kolejne roraty. Tym razem odbywały się atmosferze parafialnych rekolekcji. Mszę św. roratnią sprawował i homilię wygłosił rekolekcjonista,  ks. Mirosław Bielecki . Zgodnie z tegorocznym tematem mówił o kolejnym darze Ducha Świętego, a jest nim dar rady.

Już coraz bliżej Boże Narodzenie. Zostały tylko dwie msze roratnie w środę i sobotę.

Galeria

14 XII 2018. Drugi dzień parafialnych rekolekcji

Piątek to kolejny dzień rekolekcji w parafii św. Barbary.

Na Mszy św. z nauką dla dzieci o godz. 1430 zebrała się grupka młodych parafian, by poprzez rekolekcyjne ćwiczenia przygotować się do świąt narodzenia Pana Jezusa. Ksiądz rekolekcjonista przybliżał osobę Marty Robin. Mówił, że pomimo wielkiego cierpienia, cieszyła się kiedy przyprowadzano do niej dzieci. Gorąco się za nie modliła i wypraszała dla nich i ich rodziców wiele łask. Obecne na liturgii dziecio aktywnie uczestniczyły w rekolekcyjnym spotkaniu, odpowiadając na pytania ks. Mirosława, a także stawiając mądre i ważne pytania.

Dziś podczas każdej Mszy św. są obecne panie z Ogniska Miłości w Kaliszanach, które po zakończonej Eucharystii rozdają ulotki informacyjne o Wspólnocie Ognisko Miłości. Można było także nabyć książkę o Słudze Bożej Marcie Robin.

Jutro dzień spowiedzi świętej. Warto już teraz z niej skorzystać, by święta Bożego Narodzenia obfitowały w Boże błogosławieństwo i łaskę.

Ksiądz Rekolekcjonista

13 XII 2018. Rekolekcje adwentowe

W parafii św. Barbary rozpoczęły się dzisiaj adwentowe rekolekcje. Potrwają one do niedzieli 16 grudnia.

Przewodnikiem po adwentowych drogach będzie w tym czasie ks. Mirosław Bielecki, Ojciec Ogniska Światła i Miłości w Kaliszanach, kapłan diecezji lubelskiej. Na co dzień troszczy się o życie duchowe członków Wspólnoty Ogniska, prowadzi rekolekcje przepowiadając i pełniąc inne posługi.

Podczas pierwszego rekolekcyjnego spotkania kapłan wprowadził parafian w temat, który będzie przedmiotem adwentowych rozważań. Jest on ściśle związany z tym, nad czym jako wspólnota parafialna pochylamy się przez cały rok duszpasterski, a mianowicie ze służbą, szczególnie w wymiarze życia małżeńskiego i rodzinnego. Ks. Mirosław mówił o tym, że trzeba nauczyć się służyć, szczególnie w małżeństwie. Zauważył, że ważnym zadaniem jest zbudować rodzinę i uczynić ja miejscem, gdzie człowiek czuje się ważny, godny, szanowany. Ażeby tak było trzeba służyć. Zaprosił, by przebyć tę drogę z Martą Robin, francuską stygmatyczką, która zmarła w 1981 r., a stała się inspiracją w życiu i nawróceniu wielu osób.

Zapraszamy, by w tym szczególnym czasie łaski skorzystać z duchowych darów, które Pan przygotował dla każdego z nas poprzez te rekolekcje, by zanurzyć się w zdrojach Bożego miłosierdzia podczas spowiedzi adwentowej i tak z czystym sercem oczekiwać przyjścia Pana, Narodzenia Jezusa Chrystusa w nas, w naszych rodzinach i całej parafii.

12 XII 2018. Roraty III

Trzecie roraty przybliżyły uczestniczącym w nich dzieciom i dorosłym kolejny dar Ducha Świętego. O darze umiejętności mówił obecnym na porannej Mszy św. ks. Paweł Kotowski. Dar umiejętności wskazuje jak rozumieć swą wiarę i bronić jej w każdej okoliczności. Przykładem takiej osoby był Jan Chrzciciel.

Pod koniec Mszy św. rozlosowane zostały figurki Dzieciątka Jezus oraz Pismo św.

Następne pytanie roratnie:

O ile lat Jan Chrzciciel był starszy od Jezusa Chrystusa?

Galeria

Ekipa św. Mikołajów

8 XII 2018. Finał Akcji "Mikołaj o Tobie nie zapomni"

W sobotę rano w auli parafii św. Barbary w Łęcznej zgromadziło 11. Świętych Mikołajów i tyleż samo ich kierowców  i ich pomocników. Wszyscy spotkali się, by rozwieźć paczki przygotowane przez mieszkańców parafii dla dzieci w Łęcznej i z okolicznych wiosekh. W ramach akcji  "Mikołaj o Tobie nie zapomni" przygotowanych zostało 210 paczek.

S. Sylwia Stelmach podziękowała wszystkim wolontariuszom za wkład w szlachetne dzieło, podkreślała także jak wiele dobra ta akcja wyzwala u włączających się w nią ludzi. Ksiądz Proboszcz udzielił błogosławieństwa ekipie św. Mikołajów i wszystkie wyruszyły do oczekujących  na nie dzieci. Pogoda spłatała św. Mikołajom figla i zamiast zasiąść w wygodnych saniach musieli się przesiąść za cztery kółka. Było błotnisto i trudno było dotrzeć w niektóre miejsce, ale cóż to znaczy dla św. Mikołaja... był wszędzie tam, gdzie zamierzył, a radość dzieci, które odebrały prezenty, była dla niego najlepszą nagrodą.

Ekipę św. Mikołaja stanowili parafianie oraz wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej. 

- Było bardzo fajnie…, miny zaskoczonych dzieci, ich radość, szeroki uśmiech były bezcenne…, super zrobić coś dobrego dla kogoś…, to był mile i dobrze spędzony czas - dzielili się radośnie przeżytym doświadczeniem poszczególne ekipy św. Mikołaja.

Po powrocie czekały na nich z gorącą herbatą i ciastkiem siostry FMM oraz Agnieszka Nowicka z MOPS-u.

Przypominamy, że 18 grudnia o godz. 1800, zostanie odprawiona Msza św. w intencji ofiarodawców paczek i wszystkich, którzy w różny sposób włączyli się w tę akcję. 

Galeria

ks. Marcin mówi o darze rozumu

8 XII 2018. II Roraty

Drugie rotary wypadly w uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. i zgromadziły dzieci, rodziców i innych parafian, by oddać cześć Maryi w tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia.

W homilii ks. Marcin Pyda opowiadał dzieciom o kolejnym darze Ducha Świętego, którym jest dar rozumu. Przywołał postać Abrahama i Sary oraz historię, kiedy to do nich przybył sam Bóg w osobach trzech mężów. Na koniec homilii ksiądz zadał dzieciom i dorosłym pytanie, które mają zapisać na kartkach i przynieść na następne roraty.

Tradycyjnie wśród dzieci wylosowane zostały figurki Dzieciątka Jezus, natomaist wśród dorosłych i młodzieży Pismo Święte. Na następne roraty zapraszamy w środę.

Pytanie roratnie:

Jak na imię miał syn Abrahama i Sary?

Galeria

Pierwsze roraty

5 XII 2018. I Roraty – dar mądrości

Z Adwentowym oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela nieodłącznie związana jest Msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwana roratami i sprawowana jeszcze przed świtem.

W parafii św. Barbary roraty sprawowane są w środy i soboty o godz. 6.00, kiedy jest jeszcze ciemno na dworze. W tym roku Adwent jest bardzo krótki i dlatego będzie tylko sześć Mszy św. roratnich. Nieodłącznym elementem rorat są palące się lampiony, które symbolizują oczekiwanie na Zbawiciela i zapalana tylko na tę liturgię świeca tzw. roratka.

W tym roku podczas rorat podejmowany będzie cykl związany z tematem roku duszpasterskiego w Polsce: W mocy Ducha, dotyczący darów Ducha Świętego.

Pierwszy dar to mądrość. I właśnie jej Ksiądz Proboszcz poświęcił homilię. Opowiedział historię Józefa, postaci ze Starego Testamentu, który w swoim życiu wielokrotnie udowadniał, że współpracuje z Bogiem, wykorzystując mądrość, którą Pan go obdarzył. Ona pomagała mu w różnych doświadczeniach, ale też przez nią zbliżał ludzi do Boga.

Na zakończenie wśród dzieci ze szkoły podstawowej rozlosowane zostały trzy figurki Dzieciątka Jezus, a dorośli otrzymali dwa egzemplarze Pisma Świętego. Ksiądz Proboszcz zachęcał gimnazjalistów i dorosłych do włączenia się w roratnie losowanie. Tym razem wystarczyło złożyć w koszyczku specjalnie przygotowaną kartkę z imieniem i nazwiskiem. Na następne roraty trzeba już odpowiedzieć na pytanie.

Pytanie roratnie:

Który z braci uratował Józefa od śmierci z rąk pozostałych braci?

Galeria

Suma odpustowa

4 XII 2018. Odpust Parafialny

We wtorek o godz. 18.00 została odprawiona uroczysta Msza św. ku czci św. Barbary, patronki parafii. Celebransem i kaznodzieją  był ks. Waldemar Taracha – proboszcz parafii w Rogóźnie.

Na początku Mszy św. ks. proboszcz Andrzej Lupa powitał wszystkich obecnych i zaprosił do uważnego uczestnictwa w celebracji,  której uroczysty charakter podkreślały piękne śpiewy, asysta służby liturgicznej i przygotowana przez parafian liturgia.

Na początku homilii ks. Waldemar zacytował fragment z czytań liturgicznych, z proroka Izajasza: Owego dnia to się stanie… I dalej mówił: 700 lat po tym proroctwie stało się. Jezus się narodził, przyszedł na ten świat i zaczęły się do Niego procesje i idą do dziś… Przychodzi Jezus i do naszego życia, do miejsc pokoju i miłości, ale również w różne zwaśnione miejsca. Jezus chce, żeby w tych miejscach, dzięki Jego obecności zapanował pokój. W dalszej części homilii kaznodzieja nawiązał do św. Barbary i mówił o jej wierze, która była oparta na Ewangelii. Ona podobnie jak Jezus wysławiała Ojca, Pana nieba i ziemi, także w chwilach trudów i cierpień. Potem przytoczył kilka przykładów na temat mocy modlitwy uwielbienia, jak ona przemienia życie człowieka. Zakończył mówiąc: Różne może być nasze podejście do wiary i Pana Boga. To święto zobowiązuje nas jednak do nauki wiary od naszej patronki św. Barbary.

Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo w liturgii. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do ks. Waldemara i wszystkich przybyłych kapłanów, a także do każdego, kto czynnie włączył się we wszelkie przygotowania.

Eucharystię zakończyło nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem w świątyni, gdyż pogoda nie służyła wyjściu z procesją dookoła Kościoła. Została odmówiona Litania do św. Barbary i odśpiewane uroczyste Te Deum. Na zakończenie zaśpiewana została pieśń Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych.

Galeria

Msza św. w intencji Braci Górniczej i ich rodzin oraz pracowników LW "Bogdanka", sprawowana była o godz. 9.00 pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika.

Galeria

O godz. 1800 odprawiona zostanie suma odpustowa. Zachęcamy do spowiedzi św. i Komunii św., aby otrzymać odpust zupełny z okazji uroczystości parafialnej.

Szczęść Boże Braci Górniczej!

W dniu Waszego Święta życzymy całej Braci Górniczej nieustannej opieki św. Barbary oraz tylu samo wyjazdów ile zjazdów.

Wam i Waszym Rodzinom, drodzy Górnicy, życzymy radosnych i spokojnych dni.

Duszpasterze

Czcigodny Księże Proboszczu Andrzeju!

Imieniny to jedna z niewielu okazji, by wyrazić wdzięczość za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie.

Zapewniając Cię o tej wdzięczności, w imieniu Rady Duszpasterskiej i wszystkich obecnych na tej Eucharystii, życzymy Ci prawdziwej apostolskiej odwagi i pokornej zgody na Boże plany.

Niech Pan serc Ludzkich Jezus Chrystus będzie źródłem siły i radości z wykonywanej przez Księdza służby w winnicy Pańskiej.

Życzymy też, aby Pan Bóg obdarzył Ciebie, Księże Andrzeju obfitością swoich łask, radością i umiejętnością pokonywania trudności dnia codziennego.

Z darem modlitwy Rada Duszpasterska

Wieniec adwentowy

2 XII 2018. Pierwsza Niedziela Adwentu

Adwent, który w tę niedzielę rozpoczyna nowy rok kościelny jest radosnym czasem oczekiwania na Boże Narodzenie. - Marana tha! - Przyjdź, Panie Jezu! – śpiewamy oczekując na przyjście Pana i przygotowując swe serca na godne Jego przyjęcie.

Szczególnymi symbolami Adwentu są: wieniec roratni wyznaczający tygodnie oczekiwania i świeca tzw. Roratka symbolizująca Najświętszą Maryję Pannę, która niesie ludziom Jezusa.

O godz. 11.30 sprawowana była Msza św. w intencji ks. proboszcza Andrzeja Lupy, zamówiła ją Rada Duszpasterska. Podczas Eucharystii ks. Proboszcz poświęcił opłatki na stół wigilijny, w najbliższym czasie zostaną dostarczone wraz z gazetą Emaus do każdej rodziny w parafii. Po Eucharystii radni spotkali się w auli, by odebrać opłatki oraz parafialną gazetę.

W naszej parafii w środy i soboty gromadzimy się o godz. 6.00 rano na Mszę św.  roratnią. Zapraszamy i dzieci i dorosłych o przyjście z lampionami.

Galeria

Rekolekcje dla Posłańców

Rekolekcje dla Posłańców i rekolekcje Legionu Maryi

Miesiąc listopad w parafii św. Barbary jest czasem, w którym odbywają się rekolekcje dla różnych grup. Przewidziane są one dla Posłańców, w kilku grupach, by pogłębić temat roku i zatrzymać się nad wartością, którą przez cały rok przybliżamy parafianom. Z rekolekcji korzystają także inne grupy. W tym miesiącu był to Legion Maryi.

Rekolekcje Posłańców

Niestety, w tym roku odbyła się tylko jedna seria rekolekcji dla Posłańców, gdyż na zaproponowane inne terminy odpowiedziały tylko pojedyncze osoby, w związku z czym się nie odbyły. Miały one miejsce w dniach od 12 do 14 listopada. Uczestniczyło 17 osób. Prowadził je ksiądz proboszcz Andrzej Lupa. Przez trzy wieczory zgłębiane były tematy związane z odkrywaniem swego powołania i odpowiadaniem na nie poprzez służbę Bogu, bliźniemu, rodzinie, społeczeństwu i Ojczyźnie. Oprócz zajęć w auli codziennie sprawowana była Eucharystia z homilią, która nawiązywała do słowa Bożego, ale też ściśle łączyła się z przeżywanymi treściami.

Uczestnicy dzielili się radością ze wspólnie spędzonego czasu, a także treści, które z jednej strony rozpalają na nowo, a z drugiej dają siłę, by trwać w powierzonej im odpowiedzialności za całą parafię.

Wielu wyrażało żal, że tak mało ludzi korzysta z tej cennej pomocy i okazji do chrześcijańskiej formacji.

Rekolekcje Legionu Maryi

Kolejne rekolekcje miały miejsce w dniach od 23-24 listopada. Prowadził je również Ksiądz Proboszcz, tym razem dla wspólnoty Legionu Maryi. Przybyli członkowie legionu nie tylko z naszej parafii, ale też z ościennych parafii. Zebrała się grupa ponad 30 osób, by przez piątkowe popołudnie i sobotę do wczesnych godzin popołudniowych, podążać drogą zaproponowanych treści. Dotyczyły one małżeństwa, ukazując różne aspekty tego sakramentu. Była mowa o służbie, wzajemnych relacjach, wychowaniu dzieci i siebie nawzajem, a także o wielu innych ważnych zagadnieniach dotyczących tematu.

Każdego dnia obecni uczestniczyli także w Eucharystii, aktywnie w niej uczestnicząc przez czytanie śpiew, modlitwę.

Galeria 1     Galeria 2

Każda pomoc na wagę złota

W daniach od 16 do 19 listopada prowadzona była kolejna zbiórka makulatury.

Akcja wspiera działalność Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej działającej przy parafii św. Barbary.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tę pomoc.

11 XI 2018. Marsz Niepodległości w Warszawie

W niedzielę 70 mieszkańców Łęcznej i okolic wraz z Narodową Łęczną wyruszyło na Marsz Niepodległości zorganizowany 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczestnicy wyruszyli z ronda Dmowskiego, przeszli alejami Jerozolimskimi, Mostem Poniatowskiego w kierunku Stadionu Narodowego, gdzie na błoniach odbywały się patriotyczne koncerty.

- To święto wszystkich Polaków – przypominał zgromadzonym organizator Marszu. Wielotysięczny tłum falował biało-czerwonymi flagami, śpiewał patriotyczne pieśni i nieustannie skandował hasła podkreślające przynależność i dumę narodową: Bóg, honor, ojczyzna! Polska flaga, orzeł biały to są nasze ideały! Biało-czerwone to barwy niezwyciężone! Cześć i chwała bohaterom!

Ponieważ prezydent Warszawy nie wyraziła zgody na przemarsz, jego uczestnicy dali wyraz swemu niezadowoleniu wołając: „Hanka, Hanka, wyruszamy!” Były też i takie hasła, które manifestowały poglądy związane Unią Europejską, emigracją czy przekonaniami światopoglądowymi.

Każdy z uczestników wspólnego wyjazdu wrócił zadowolony z uczestnictwa w tym wielkim manifeście patriotyzmu, bo jak podają oficjalne statystyki, w Marszu Niepodległości wzięło udział ćwierć miliona osób.

Galeria

11 XI 2018. Koncert z okazji Święta Niepodległości

Święto 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę także w parafii św. Barbary stało się okazją do patriotycznych wydarzeń. Pięknym akcentem tego dnia był koncert piosenki patriotycznej zatytułowany Ojczyźnie mojej śpiewanie - przygotowany przez Szkołę Muzyczną Yamaha.

Na wydarzeniu zebrało się sporo osób, które poprzez wspólne śpiewanie chciało oddać hołd Niepodległej. Koncert rozpoczął się od znanej wszystkim piosenki Pierwsza kadrowa w wykonaniu najmłodszych instrumentalistów i wokalistów Szkoły Muzycznej Yamaha.

Potem były utwory, bardziej lub mniej znane, zaśpiewane i zagrane na różnych instrumentach przez starszych i młodszych uczniów szkoły. Do wielu piosenek chętnie włączali się obecni, dając wyraz, że tradycje patriotyczne są w nas wciąż żywe.  Z bardziej znanych utworów zostały wykonane: Przybyli ułani, Pałacyk Michla, Serce w plecaku, Białe róże, Wojenko,  wojenko, Szara piechota. Natomiast te mniej znane, które pięknie wykonali wokaliści i muzycy ze szkoły muzycznej, były ucztą dla uszu publiczności, a ich przejmujące teksty poruszały serca. Były tam takie piosenki jak: Biały krzyż, Mały Jas z AK, Miasto 44, Kolęda warszawska, całe Zycie przed tobą, Nie pytaj o Polskę, Więc pijmy wino szwoleżerowie.

Dzieci i młodzież do tego koncertu zostali przygotowani przez nauczycieli ze Szkoły Muzycznej Yamaha: Gabrielę Jagaczewską, Elżbietę Gładosz, Dorotę Kubuśkę-Adamiak, Tomasza Gładosza i Filipa Kwiecińskiego.

Publiczność swoje wielkie uznanie wyraziła poprzez gromkie oklaski dla artystów. Na obliczach rodziców i dziadków widać było, jak bardzo są dumni z postawy, swoich mniejszych i większych, pociech.

Pięknym doświadczeniem było spędzić ten wieczór w gronie tych, którym nieobojętna jest Polska, wspominanie jej bohaterów i podtrzymywanie tradycji.

Galeria

11 XI  2018. Uroczystości 100-lecia Niepodległości

Powiatowe obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się o godz. 11.10 w kościele św. Barbary w Łęcznej. Na początku patriotyczny montaż słowno-muzyczny zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie oraz chór Cordi Est pod dyrekcją Joanny Ćwirko.

Następnie Ksiądz Proboszcz powitał władze miasta i powiatu, przedstawicieli rad gminnych i sołectw, służb mundurowych, instytucji, urzędów, szkół, zakładów pracy, związków zawodowych, wojsk obrony terytorialnej, studentów Akademii Młodzieżowej, górników, Orkiestrę Górniczą LW „Bogdanka” S.A. oraz grupy rekonstrukcyjnej Chorągwi Zamku w Zawieprzycach i z Wólki Bieleckiej.

Mszę św. w intencji Ojczyzny sprawowali proboszczowie łęczyńskich parafii, przewodniczył jej ks. Stefana Misa. Uroczystą liturgię uświetniła Orkiestra Górnicza LW "Bogdanka" S.A. oraz chór "Cordi est". Kazanie patriotyczne wygłosił ks. Zdzisław Burza, wikariusz parafii św. Barbary.

Po zakończonej liturgii, jej uczestnicy udali się w pochodzie na Plac Powstań Narodowych. Przemarsz poprowadziła Orkiestra Górnicza LW „Bogdanka” S.A., która na tę okazję przygotowała wiązankę utworów patriotycznych.

Do zgromadzonych na Placu Powstań Narodowych przemówił Starosta Łęczyński Roman Cholew. Następnie głos zabrał Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski, który na koniec swojego przemówienia pożegnał się z mieszkańcami Łęcznej po 16 latach sprawowania urzędu, dziękując za wspólnie przebytą drogę.

Po okolicznościowych wystąpieniach, delegacje instytucji państwowych, przedszkoli, szkół i zakładów pracy złożyły kwiaty i wieńce pod krzyżem oraz na mogiłach Nieznanego Żołnierza, Powstańców Styczniowych, Poległych w 1918 r. oraz przed pomnikiem pamięci tych, co zginęli w obozach na Wschodzie oraz pomnikiem Smoleńskim.

W hołdzie pamięci żołnierzom i uczestnikom powstań narodowych odczytany został Apel Poległych. Następnie ks. Andrzej Lupa, proboszcz parafii św. Barbary, poprowadził w ich intencji modlitwę.

Ostatnim akcentem uroczystości był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Górniczej LW „Bogdanka” S.A.

Galeria

11 XI 2018. II Wydarzenie parafialne

W setną rocznicę odzyskania niepodległości ,w parafii św. Barbary w Łęcznej, miało miejsce kolejne wydarzenie parafialne, które miało na celu pomóc wiernym odkryć wartość służby.

Poszczególne rejony przygotowały liturgię, która tym razem miała akcenty patriotyczne. Wybrzmiewały one w czytanych tekstach, w niesionych w procesji darach, śpiewanych pieśniach, w recytowanym przez dzieci, na zakończenie mszy św., wierszu Kto ty jesteś? Polak mały… Bardzo pomagał też wystrój świątyni, w którym dominowały narodowe barwy. Ścienny baner, oprócz napisów związanych z przeżywanym świętem, zawierał także hasło, które jednocześnie jest zadaniem, wartością do pogłębienia i praktykowania w życiu: Służę Bogu, człowiekowi, Ojczyźnie.

W homilii ks. Zdzisław Burza wyjaśniał, czym jest patriotyzm, przytaczając różne jego definicje, cytując filozofów, teologów, pisarzy.

W procesji z darami zostały przyniesione przedmioty, które wskazują na narodową tożsamość Polaków: biało-czerwona flaga, godło, grudka ziemi, obraz Matki Bożej Częstochowskiej, no i oczywiście chleb i wino.

Wiersz mówiony przez dzieci doskonale wpisał się w to wydarzenie, przypominając, że od wczesnego dzieciństwa trzeba uczyć się miłości do Ojczyzny i być gotowym jej służyć.

Na zakończenie odśpiewana została pieśń:  Nie rzucim Chryste.

Galeria

ZAPOWIEDŹ WYDARZENIA PARAFIALNEGO

Okazją do przeżywania drugiego w tym roku wydarzenia parafialnego będzie setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Natomiast wartością, którą chcemy pogłębić to gotowość do służby Bogu, drugiemu człowiekowi i Ojczyźnie. Stąd zachęcamy, by gestem wydarzenia stało się wywieszenie flagi narodowej, jako wyraz służby naszej Ojczyźnie. W związku z tym w niedzielę pod kościołem były sprzedawane flagi Polski. Są one jeszcze do nabycia w sklepiku parafialnym, czynnym w środę od 1845 i w niedzielę po każdej mszy św.  Zapraszamy  wszystkich parafian do podjęcia gestu wydarzenia.

4 XI 2018. Start Akcji Mikołaj o Tobie nie zapomni

W parafii św. Barbary w Łęcznej po raz kolejny rusza Akcja Mikołaj o Tobie nie zapomni. Cieszy się ona dużym powodzeniem u parafian. Wiele rodzin, grup i wspólnot angażuje się przygotowując paczki dla dzieci z uboższych rodzin. Inni  pomagają przyjmując paczki, rozwożąc i robiąc wiele rzeczy, bez których nie mogłaby się ona odbyć.

W niedzielę dzieci i młodzież z Akademii Młodzieżowej pod opieką s. Alicji Prejzner zachęcali do tego szlachetnego czynu. Po każdej Mszy św. rozdawali karteczki z imionami i wiekiem dzieci, dla których możemy przygotować prezent.

Jeśli ktoś chciałby jeszcze włączyć się w tę akcję, prosimy o kontakt z s. Alicją lub podejść do świetlicy, w godz. od 1400- 1800. Są jeszcze karteczki z imionami dzieci, które możemy wesprzeć i sprawić im radość.

Tel. kontaktowy do s. Alicji: 793 879 680

4 XI 2018. Zbiórka charytatywna

W niedzielę młodzież z klasy 2d Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej zaangażowała się w akcję pomocy chorej dziewczynce z Ukrainy, 10 letniej Natalce. Akcję zainicjowała ich wychowawczyni, nauczycielka języka polskiego dr Marzena Golan.

Uczniowie przez całą niedzielę po mszach św. kwestowali w parafii św. Barbary w Łęcznej oraz w parafii św. Izydora w Ciechankach Łańcuchowskich. Dzięki hojności wielu osób udało się zgromadzić niemal całą potrzebną na pomoc kwotę.

Pani dr Marzena Golan poznała mamę Natalki oraz jej chorą córeczkę, kiedy obie przyjechały do Polski. Mama Natalki zarabiała wówczas na utrzymanie rodziny podejmując w Polsce prace sezonowe. Dziewczynka z mamą i dwuletnią siostrą zdane są tylko na siebie oraz na pomoc osób o wielkim sercu.

Natalka jest pełną życia dziewczynką, pragnie się uczyć i rozwijać tak samo jak jej rówieśnicy. Niestety grozi jej utrata wzroku w lewym oku. Po nieudanej operacji opadającej powieki, dziewczynka cierpi na przerost spojówki, która uniemożliwia jej zamknięcie oka oraz ogranicza widzenie. Szansą dla dziecka jest operacja w klinice w Polanicy Zdrój w dniu 27 listopada. Koszt operacji wynosi 4500 zł.  Dla mamy Natalki jest to bardzo duża suma pieniędzy.

W imieniu Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, uczniów klasy 2d oraz ich wychowawczyni, dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy zechcieli wesprzeć tę inicjatywę. 

2 XI 2018. Dzień Zaduszny

Tego dnia w Kościele obchodzone jest Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, w tradycji polskiej nazywane Dniem Zadusznym lub Zaduszkami. Wspominamy dziś zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu.

Nabożeństwo do dusz czyśćcowych jest wciąż kultywowane w Kościele. Świadczą o tym uroczyste ceremonie pogrzebowe i Msze św. zamawiane w ciągu całego roku w intencji zmarłych, także tzw.  Msze św. gregoriańskie - 30 Mszy św. przez kolejnych 30 dni.

W tym dniu pamiętamy o najbliższych zmarłych i dlatego pochylamy się nad ich mogiłami, przynosząc wiązanki kwiatów, strojąc je w chryzantemy i zapalając na ich grobach znicze.  W tym roku w sposób szczególny pamiętamy również o bohaterach, którzy oddali swe życie za Ojczyznę.

Najważniejszym wyrazem pamięci i naszej miłości wobec zmarłych jest modlitwa w  ich intencji. Pamiętajmy o niej.

1 XI 2018. Uroczystość Wszystkich Świętych

W uroczystość Wszystkich Świętych tysiące wiernych zgromadziło się na cmentarzu parafialnym, by uczestniczyć w  Eucharystii sprawowanej o godz. 15.00 i modlić się przez wstawiennictwo świętych za tych wszystkich, którzy odeszli już do wieczności.

Mszę św. poprzedziła procesja z czterema stacjami, której towarzyszyła modlitwa za zmarłych. Eucharystię koncelebrowało czterech kapłanów: ks. Janusz Rzeźnik, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny, ks. Andrzej Lupa - proboszcz parafii św. Barbary, ks. Jerzy Piech – proboszcz parafii św. Izydora w Ciechankach i ks. Dawid Gawin, wikary z parafii św. Józefa. Homilię wygłosił ks. Dawid. Mmówił o powołaniu każdego człowieka do świętości, o tym, że niebo jest dla świętych, a każdy wierny posiada "instrukcję" jak się nim stać.

Uczestnicząc w Eucharystii, modląc się i ofiarowując w intencji zmarłych Komunię św., wierni najbardziej mogą pomóc duszom w czyścu cierpiącym. Ks. Dawid podkreślał, że poprzez świętych dusze czyścowe często proszą o taką modlitwę.W tym szczególnym czasie, który daje Kościół możemy wiele im ofiarować, wypraszając darowanie kar za popełnione grzechy.

Odpust zupełny w dniach 1-8 listopada

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.

2. Być w stanie łaski uświęcającej.

3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.

5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

Galeria

Prof. KUL ks. Mirosław Wróbel

28 X 2018. Niedziela Biblijna

W Niedzielę Biblijną w parafii św. Barbary homilie głosił ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel, biblista z KUL.

Ks. Profesor jest kierownikiem Katedry filologii biblijnej i literatury międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Biblijnych, Wydział Teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, kierownikiem Kursu Formacji Biblijnej, dyrektorem i redaktorem naukowym projektu „Biblia Aramejska”.

Ks. Profesor będzie w Ziemi Świętej przewodnikiem dla pielgrzymów z Łęcznej, którzy wyruszą na nią w lutym. Na wyjazd do  ziemi Jezusa, zwanej Piątą Ewangelią zapisało się 45 osób.

Po Mszach św. wierni mogli zakupić książki autorstwa Księdza Profesora. Wśród dostępnych pozycji nie mogło zabraknąć Biblii Aramejskiej - Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia, tłumaczonej przez niego z języka oryginalnego. Pierwszy tom Biblii Aramejskiej wydany został w 2014 r. - Targum Neofiti 1: Księga Rodzaju. Biblia Aramejska stanowi dzieło początkowe wielkiego projektu podjętego we współpracy badaczy pochodzących z różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz przez uczonych żydowskich.

O godz. 17.00 w auli parafialnej pielgrzymi spotkali się z Księdzem Profesorem, by omówić kwestie organizacyjne dotyczące wyjazdu zaplanowanego na luty.

Galeria

Grupa rekolekcyjna

19-21 X 2018. Odkrywanie służby

W tym roku Rada Duszpasterska z parafii św. Barbary w Łęcznej przeżywała swoje rekolekcje w urokliwym miejscu, w domu sióstr betanek w Kazimierzu Dolnym.

Temat rekolekcji  był ściśle związany z celem roku duszpasterskiego i dotyczył służby. Uczestnicy rekolekcji pochylali się nad treściami, które mówiły o różnych aspektach służby. Pod kierunkiem ks. proboszcza Andrzeja Lupy, zastanawiali się, co w praktyce znaczy służyć Bogu, parafii, wspólnocie, drugiemu człowiekowi i Ojczyźnie. Ta pogłębiona refleksja miała pomóc dostrzec do jakiej służby każdy jest powołany i jakich to wymaga postaw. Odkrywali wiele ważnych  punktów, które zapraszają do ich podjęcia, by wzrastać duchowo i lepiej wypełniać zadania, które przed nimi Bóg stawia.

Był także czas, by wspólnie się modlić, przeżywać  Eucharystię, poświętować, wybrać na spacer po pięknym Kazimierzu, nad brzegiem Wisły, obejrzeć dobry film i po prostu pobyć razem.

Na końcu podjęte zostały także bieżące sprawy związane z parafią, jej funkcjonowaniem, wyglądem kościoła i różnymi pracami, które wykonano i jeszcze należy wykonać. 

Galeria

21 X 2018. Pełni Ducha i posłani

W związku z przeżywaną w całym Kościele Niedzielą Misyjną, także w naszej parafii miały miejsce wydarzenia, które mają na celu przybliżyć tematykę misyjną wszystkim parafianom.

Pierwszym elementem, który pomaga uświadomić, że przeżywamy Tydzień Misyjny jest dekoracja przed ołtarzem. Można tam zauważyć materiały i świece w kolorach kontynentów. Podczas homilii ks. Marcin Pyda także nawiązywał do tematyki  misyjnej. Na mszach dziecięcych w darach były przynoszone różne przedmioty związane z tą tematyką, a przynosiły je dzieci ubrane w koszulki Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci . Koszulki  były również w kolorach kontynentów.

Podczas modlitwy różańcowej także płynęła modlitwa za dzieło misyjne Kościoła, za misjonarzy, dzieci będące w trudnej sytuacji w krajach misyjnych.

Podczas każdej Mszy św. była zbierana taca na potrzeby misji i misjonarzy.

Wszystkie te zabiegi mają pomóc każdemu wierzącemu przypomnieć sobie o powszechności Kościoła i odpowiedzialności za tych, którzy żyją daleko o nas, a są naszymi braćmi. Są też zaproszeniem, by w Tygodniu Misyjnym ofiarować swoją modlitwę w tych intencjach. W ten sposób my także stajemy się misjonarzami.

Galeria

Moment składania ślubów

13 X 2018. Śluby wieczyste s. Katarzyny Kostrubiec

W sobotę parafia św. Barbary w Łęcznej przeżywała podniosłą uroczystość wieczystej profesji s. Katarzyny Kostrubiec, franciszkanki misjonarki Maryi, tutejszej parafianki.

Liturgia ślubów rozpoczęła się o godz. 1100 uroczystą procesją wejścia, na której czele niesiony był krzyż, za nim podążała liturgiczna służba ołtarza, klerycy i kapłani. Mszę św. koncelebrowaną w intencji s. Katarzyny odprawiało dwunastu kapłanów. Przewodniczył jej ks. Andrzej Lupa, proboszcz parafii św. Barbary, homilię natomiast wygłosił ks. Eugeniusz Derdziuk, proboszcz parafii w Krasnobrodzie, w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Był też obecny ks. Krzysztof Ćwiek proboszcz katedry w Radomiu, ks. Dominik Samulak, ojciec duchowny seminarium zamojsko-lubaczowskiego, ks. Mirosław Prasek, filipin, przełożony Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu wraz ze swymi współbraćmi oraz księża pochodzący z tutejszej parafii: ks. Tadeusz Fac, ks. Michał Szuba, ks. Jan Tadyniewicz.

Podczas bardzo bogatej liturgii s. Katarzyna wypowiedziała swoje tak na wieki Bogu poprzez złożenie publicznych ślubów: ubóstwa, posłuszeństwa i czystości w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Po podpisaniu księgi ślubów kapłani obecni na uroczystości odmówili nad s. Katarzyną modlitwę konsekracyjną.  Następnie jako  znak złożonej profesji otrzymała obrączkę, którą w imieniu zgromadzenia nałożyła jej Przełożona Prowincjalna, s. Małgorzata Książek.

Pod koniec Eucharystii, jako przewodnik na misyjne drogi, siostra neoprofeska otrzymała krzyż misyjny, a siostra Prowincjalna odczytała posłanie misyjne przysłane dla s. Katarzyny przez przełożoną generalną.  Siostra Katarzyna została posłana do Peru, by tam głosić prawdę o Bożej miłości.

Po odczytaniu posłania nastąpił moment podziękowań. Najpierw s. Kasia dziękowała Panu Bogu i ludziom za wszelkie otrzymane dobro, a następnie przyjęła słowa życzeń od przedstawicieli parafii, tych młodszych i trochę starszych.

Eucharystię zakończyło uroczyste błogosławieństwo.

Galeria

Stoisko było oblegane

7 X 2018. Wsparcie dla MOW

W niedzielę po Mszach św. o godz. 830, 1000 i 1130 wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem przeprowadziły kiermasz własnych wyrobów, z którego dochód ma wesprzeć ich działania.

Zainteresowanych ręcznie wykonanymi cackami było co niemiara, momentami nie można było się dopchać do stoiska. Parafianie św. Barbary chętnie wsparli inicjatywę dziewcząt. Ich opiekunka pani Malwina Socha po każdej Mszy św. przedstawiała ideę kiermaszu oraz znaczenie MOW dla dziewcząt, które trafiły tam, by po trudnych życiowych doświadczeniach wyjść na tzw. prostą.

Nabyć można było różne różności od imieninowych kartek po ręcznie zdobione puzderka, lustra czy robione z włóczki maskotki. Dziewczęta ze szkoły branżowej o profilu kucharz przygotowały także wyśmienite ciasteczka. Te rozeszły się tak szybko, że nie wystarczyło dla wszystkich chętnych.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

3 X 2018. Transitus czyli przejście

Uroczystości ku czci św. Franciszka rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną w intencji mieszkańców Rejonu V, którym patronuje ten Święty oraz sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, które podjęły franiszkańską misję niesienia światu miłości Boga.

Po Mszy św. siostry zaprosiły parafian na nabożeństwo ku czci św. Franciszka z Asyżu zwane Transitus. Upamiętnia ono chwalebne przejście Biedaczyny z Asyżu do domu Ojca. Działo się to w nocy 3 października 1226 r. przy kapliczce Porcjunkuli, kolebce zakonu.Św. Bonawentura w „Życiorysie większym” napisał, że św. Franciszek tuż przed śmiercią przywołał do siebie braci, pobłogosławił ich i polecił by trwali w bojaźni Bożej.

Uczestniczący w tej pięknej liturgii wierni przypominają sobie ostatnie chwile życia św. Franciszka i dziękują za tego niezwykłego Świętego, który do końca ukochał Boga i wszystkie stworzenia, a nawet śmierć nazywał swoją siostrą.

W tym roku nabożeństwo wzbogaciły przygotowane przez siostry prezentacje z obrazami i słowami św. Franciszka oraz pieśni. Na zakończenie liturgii siostry zaprosiły obecnych na ucztę, by radować się Świętym, który oręduje za nami u Boga. W parafialnej auli czekał na gości słodki poczęstunek, był to też czas na złożenie życzeń siostrom, które podjęły wezwanie Świętego Biedaczyny niosąc w nasze życie „pokój i dobro”.

Galeria

30 IX 2018. Wycieczka na Roztocze

W niedzielę Grupa Wsparcia Chorych wraz z ks. Pawłem i chętnymi pielgrzymami podróżowała  po Roztoczu. Pogoda dopisała. Wyjazd rozpoczęła Msza Święta o godz. 7.00.

Pierwszy etap jej to był Krasnobród, nazywany „roztoczańską Częstochową”. Barokowy kościół ufundowała Marysieńka Sobieska w podziękowaniu za odzyskane zdrowie. Kalwarię krasnobrodzką tworzy XVI stacji, a na jej końcu znajduje się Kaplica Objawień.  

W  podwórzu zabudowań kościelnych w Krasnobrodzkim Muzeum Parafialnym zgromadzono nie tylko skamieniałości, garncarstwo, zbiory  etnograficzne, ale i żywe gatunki ptaków. Na terenie Rezerwatu Świętego Rocha w drewnianej kapliczce krytej gontem znajduje się barokowy ołtarzyk z obrazem Świętego oraz opis bitwy z okresu powstania styczniowego. Spod kaplicy biją źródełka, chętni brali wodę, która według przekazów ma  właściwości uzdrawiające. 

Z kolei  Zwierzyniec  urzekał  klimatem drzew jodłowych i bukowych oraz barokowym kościółkiem na wodzie. Obok klasycystyczne budynki Zarządu Ordynacji  Zamojskiej i zabytkowego browaru ordynackiego.  Stąd grupa udała się do Radecznicy, gdzie  czekał obiad. W sanktuarium św. Antoniego z Padwy, bernardyn opowiedział  historię miejsca od czasu objawienia się św. Antoniego aż do mianowania sanktuarium Bazyliką Mniejszą. I kolejne  źródło  w miejscu objawień na wysepce. Tutaj także można było zaczerpnąć wody z cudownego źródełka.

Jeśli komuś po tej wyprawie pozostał niedosyt to  znak, że trzeba tam przyjechać ponownie.

Przyg. Alina Smoła

30 IX 2018. I Wydarzenie parafialne

W ostatnią niedzielę przeżywaliśmy pierwsze w tym roku duszpasterskim wydarzenie ewangelizacyjne. Jego tematem stały się zbliżające się śluby zakonne naszej parafianki s. Katarzyny Kostrubiec , które będą miały miejsce w naszej parafii 13 października. Było ono przygotowaniem do tej uroczystości.

Jak zwykle liturgię na poszczególnych mszach świętych animowały poszczególne Rejony, włączając się w czytanie, śpiew, niesienie darów. Czytane teksty przypominały, że każdy ma swoje szczególne miejsce w Kościele i swoje osobiste powołanie, które z wytrwałością powinien realizować. Taka bowiem postawa prowadzi do zbawienia.

Pomocą w pogłębieniu tematu stało się słowo księdza proboszcza Andrzeja Lupy  i świadectwo s. Jadwigi Stawaruk ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi , która w tym roku, po dziesięciu latach formacji, będzie składała śluby wieczyste. Ks. Andrzej zachęcał do podjęcia gestu wydarzenia, modlitwy o wytrwałość w realizacji naszych powołań, a s. Jadwiga dzieliła się tym, co pomaga rozeznawać swoje powołanie i jak to dokonywało się w jej życiu.

Podczas Mszy św. o godz. 12.45 miało miejsce jeszcze jedno miłe wydarzenie. Młodzież z Akademii Młodzieżowej złożyła życzenia s. Sylwii Stelmach,  pracującej w naszej parafii, która profesję wieczystą złożyła tydzień temu, 23 września, w swojej rodzinnej parafii w Łukowej. Po wszystkich mszach św. s. Sylwia wraz z siostrami  rozdawała ślubne obrazki uczestniczącym w wydarzeniu  parafianom.

Galeria

29 IX 2018. Parafialna pielgrzymka do Matki Bożej Kijańskiej

W tym roku w drogę do Matki Bożej Kijańskiej wyruszyła ok. 180 osobowa grupa wiernych. Pielgrzymów, którzy zgromadzili się w świątyni powitał ks. proboszcz Andrzej Lupa, a następnie udzielił błogosławieństwa na drogę.

W tym roku pogoda dopisała, całą drogę świeciło słońce, a niebo pokrywały piękne, białe obłoki. Powietrze było rześkie, bo i temperatura nie za wysoka, ale to sprawiało, że dobrze się maszerowało i nikomu nie było za gorąco.

W grupie nie zabrakło dzieci i młodzieży, piękna pogoda przyczyniła się zapewne do tego, że nawet te jeszcze całkiem małe wyruszyły na pielgrzymi szlak.

Pielgrzymom towarzyszyli kapłani: ks. Andrzej Lupa, ks. Paweł Kotowski, ks. Karol Madejek. Ks. Proboszcz wygłosił konferencję nawiązującą do celu roku parafii, mówił o tym, że  małżeństwo jest wspólnym pielgrzymowaniem przez życie i by dojść do celu, którym jest zbawienie, potrzebne są różne środki. Kapłani służyli także sakramentem pojednania i rozmową duchową. W drodze wierni składali intencje, które następnie były odczytywane podczas modlitwy różańcowej. W intencjach niesionych przez pielgrzymów sprawowana była Msza św.

W kijańskim sanktuarium wszystkich powitał ks. proboszcz Piotr Melko, nowy gospodarz miejsca. Eucharystię koncelebrował ks. Andrzej Lupa i ks. Stanisław Kryszczuk, proboszcz parafii w Jawidzu-Rokitnie, który też  wygłosił homilię. Modlitwę w sanktuarium zakończył Akt Zawierzenia Matce Bożej.

Po Mszy św. wierni mogli przyjąć Szkaplerz Święty, w tym roku było to osiem osób.

Od 15 lat w drogę do Matki wyruszają także wierni z parafii św. Józefa z Łęcznej, a od pięciu lat do Matki Bożej Kijańskiej zmierzają także parafianie z Jawidza-Rokitna.

Galeria

Z grupą parafian z Łęcznej

23 IX 2018. Zaślubiona Chyrystusowi

Siostra Sylwia Stelmach w niedzielę w swojej rodzinnej parafii Wniebowzięcia NMP w Łukowej złożyła śluby wieczyste. Poprzez profesję ślubów zakonnych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, oddała całe życie Bogu, zobowiązując się do życia i misji w rodzinie zakonnej Franciszkanek Misjonarek Maryi.

Galeria

Wspólne świętowanie

9 IX 2018. 25-lecie Caritas w parafii

W niedzielę w naszej parafii miała miejsce piękna uroczystość. Parafialny Zespół CARITAS świętował srebrny jubileusz. Minęło już 25 lat w służbie potrzebującym.

Obchody rozpoczęła Msza św. koncelebrowana. Odprawiali ją ks. proboszcz Andrzej Lupa i ks. Marcin Pyda. Członkowie Caritas dziękowali za minione lata posługi i otrzymane w tym czasie łaski, przygotowali też oprawę liturgiczną Mszy św.

Ksiądz Proboszcz w homilii, nawiązując do czytań mówił, że każdy z nas powinien przyjść do Jezusa z prośbą, by uzdrowił, by dotykał tego, co potrzebuje uzdrowienia. Na podstawie tekstów papieża Franciszka wskazywał współczesne choroby, które wymagają ingerencji Jezusa. Mówił, że one wyobcowują człowieka z rzeczywistości, a tym, co pomaga je pokonać jest służba. Żeby pójść tą drogą potrzebujemy odwagi i pokory. Pod koniec homilii mówił wielkim wkładzie Caritas w dzieło budowania wspólnoty parafialnej. To właśnie członkowie Caritas, poprzez różne akcje stworzyli okazje, by otwierały się serca wiernych i by każdy mógł się włączyć, odpowiadając tym samym na Jezusowe wezwanie do pełnienia uczynków miłosierdzia.

Po Eucharystii była okazja do przedłużania świętowania w auli parafialnej. Została przygotowana prezentacja, ukazująca na przestrzeni 25 lat, działania członków wspólnoty Caritas: ich służbę, modlitwę, wycieczki i świętowanie. Była to okazja, by przy wspaniałym torcie powspominać i cieszyć się tym dobrem, które dzięki wspólnej pracy zaistaniało. Na koniec ks. Proboszcz wręczył każdemu drobny upominek.

Galeria

Dzielenie się dożynkowym chlebem

8 IX 2018. Dożynki parafialne

Dożynki w sposób symboliczny kończą żniwa, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. Święto to wyraża podziękowanie Bogu za szczęśliwe zbiory i prośbę o urodzaj w przyszłych latach. Mieszkańcy Sufczyna podczas Mszy św. o godz. 10.00 sprawowanej przez ks. Proboszcza, powierzali Bogu swój trud.   

W darach ołtarza niesione były kwiaty, składane z wdzięcznością Matce Bożej za opiekę nad ojczystą ziemią, mieszkańcy Sufczyna zanieśli kosz owoców jako znak obfitości natury, a także tacę z wędlinami - regionalnymi wyrobami, była ona darem mieszkańców Sufczyna dla parafialnej kuchni. Do ołtarza przyniesiono także chleb, symbolu dostatku i pomyślności. W dożynkowych darach nie mogło zabraknąć wspaniałego wieńca dożynkowego.

Ks. Andrzej Lupa poświęcił dożynkowy wieniec oraz inne dary niesione w procesji, na zakończenie Mszy św. poświęcił także ziarno pod zasiew przyniesione tego dnia przez rolników. Kropiąc wszystkich zebranych wodą święconą wyjaśniał, że każdy jest ziarnem w Królestwie Bożym i dobrze aby ono nie tylko zakiełkowało ale przyniosło dobry owoc.

Po Mszy św. starostowie dożynkowi częstowali przed kościołem dożynkowym chlebem, mimo że nie był zbyt wielki, wystarczyło go dla każdego. Ks. Proboszcz tłumaczył, że przekazałby do dzielenia także wędlinę, ale jak czytane było w komentarzu, jest ona darem do parafialnej kuchni. Po Mszy św. sam też przyszedł podzielić się pachnącym chlebem.

Galeria

3 IX 2018. Ropoczęcie roku szkolnego

Mszą św. sprawowaną godz. 9.00 przez ks. proboszcza Andrzeja Lupę, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II i III kl. gimnazjum rozpoczęli kolejny rok szkolny, szczególny dla całej społeczności, bo związany z jubileuszem 25 rocznicy istnienia.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli także nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy szkoły wraz z dyrekcją. Licznie zgromadzili się również rodzice. Liturgię przygotowali uczniowie pod kierunkiem katechetki s. Doroty Ostolskiej.

Homilię wygłosił ks. Karol Madejek – katecheta w szkole podstawowej. Mówił o tym, że rozpoczyna się trud związany z nowym rokiem szkolnym i w tym czasie potrzebne jest wszystkim wsparcie, dlatego przychodzimy na Eucharystię, by o nie prosić. Potem ks. Karol przytoczył bajkę, która pokazywała, że warto w życiu wykorzystać różne środki, by wzrastać, trzeba wykorzystać możliwość nauki, zdobywania wiedzy, rozwoju ciała i ducha. Zwrócił także uwagę na bardzo ważną rolę wzajemnej życzliwości i dostrzeżenia siebie nawzajem.

Po Eucharystii wszyscy udali się do szkoły, by wspólnie uczestniczyć w rozpoczęciu nowego roku szkolnego w jej progach.

Galeria

3 IX 2018.  Rozpoczęcie nowego roku formacyjnego

W niedzielę już na dobre rozpoczął się rok formacyjny. Powróciły msze św. o 12.45  i 16. 00. Rodziny powracały z letniego odpoczynku. Wspólnoty i grupy zaczynają się spotykać, by z nowym entuzjazmem realizować formacyjne cele.

Także w ramach Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji odbyło się pierwsze spotkanie Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego  i członków zespołów rejonowych, a także odpowiedzialnych za wspólnoty. Przez księdza proboszcza Andrzeja Lupę został nakreślony program, który będzie nam w tym roku pomagał w drodze, a który zaprasza nas byśmy pochylili się nad sakramentami kapłaństwa i małżeństwa, które uczą nas służby. Obecni otrzymali Książki Roku, które zawierają treści pomocne do realizacji zamierzonych celów.

Zostało także krótko omówione pierwsze wydarzenie, które będzie celebrowane już 30 września.

Ksiądz Proboszcz pobłogosławił i posłał zaangażowanych, by z zapałem wchodzili na drogi ewangelizacji naszej parafii, podejmując zadania w duchu służby.

Galeria

26 VIII 2018. Odnowienie Ślubów Jasnogórskich

26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze odczytana została rota ślubów Narodu Polskiego. Napisał ją Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski, więziony w tym czasie w Komańczy. Rotę w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej odczytał bp Michał Klepacz, pełniący obowiązki przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Dzisiaj, 62 lata po tym wydarzeniu, w naszej parafii po każdej Mszy św. przed wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, dokonany został uroczysty akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich: Wielka Boga - Człowieka Matko Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo! Oto my, Twoje dzieci, stajemy znów przed Toba i składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, ługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgania serc i porywy woli. Odnawiamy dziś ślub przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Polski uznajemy. Przyrzekamy y uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym (…).

Podczas Mszy św. o godz. 10.00 powitana została w naszej społeczności s. Magdalena Zawadzka, która rozpoczyna w naszej parafii posługę. Poprzednio s. Magdalena pracowała na placówce misyjnej na Filipinach. Ks. Proboszcz udzielił jej indywidualnego błogosławieństwa na posługę w Łęcznej.

Podczas każdej Mszy św. przedstawicielki Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SILOE” w Lublinie, prowadziły przed kościołem kwestę na potrzeby osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na temat Stowarzyszenia zainicjowanego przez ks. Janusza Rzeźnika, ówczesnego kapelana szpitala przy ul. Staszica, można dowiedzieć się na stronie Siloe: siloe-lublin.pl.

18 VIII 2018. Pielgrzymka w Górze Kalwarii

28. Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii w Ruchu dla Lepszego Świata odbywała się pod hasłem: Napełnieni Duchem Świętym budujemy wspólnotę parafialną.

Do wspaniałego sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego przybyło 220 pielgrzymów z całej Polski: Z Częstochowy, Elbląga, Hrubieszowa, Jawidza-Rokitna, Kalisza, Lublina, Lubszy, Łęcznej, Malborka (z trzech parafii), Mąkoszyc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Szewny, Szówska i Szydłowic.

Przed rozpoczęciem spotkania pielgrzymi modlili się w Sanktuarium tzw. Wieczerniku zanosząc do św. Stanisława prośby o wstawiennictwo. Mieli także okazję obejrzeć poświęcone jego życiu i posłudze Muzeum, a także niezwykły film o łaskach uzyskanych za jego wstawiennictwem m.in. świadectwa rodzin, których cud uzdrowienia został wybrany do beatyfikacji oraz kanonizacji Świętego.

O godz. 10.00 rozpoczęło się spotkanie pielgrzymkowe, przybyłych powitał wicedyrektor PGP ks. Andrzej Lupa. Tradycyjnie pierwszym punktem spotkania była prezentacja przybyłych parafii. Animację tej części spotkania prowadziła s. Elżbieta Łutnik oraz od strony muzycznej ks. Stanisław Kryszczuk. Pielgrzymi z poszczególnych parafii przedstawili krótką informację o realizowanym przez nich programie, metę roku, ciekawe zrealizowane wydarzenie a także te, które już zostały zaplanowane.

O godz. 12.00 Mszę św. sprawował ks. bp Piotr Jarecki, który przyjechał, by spotkać się z pielgrzymami podejmującymi idee o. Riccardo Lombardiego. w darach Mszy św. tak jak zwykle niesione były parafialne Książki Roku. Ks. Biskup obiecał modlitwę różańcową w intencji pielgrzymów, sam prosił też o modlitewną pamięć za niego i innych pasterzy Kościoła. Oprawę Mszy św. przygotowała grupa z diecezji wrocławskiej. Oprawę Muzyczną Tomek i Marta Makuchowie z Jawidza-Rokitno. Po Mszy św. kustosz sanktuarium ks. Jan Rokosz opowiedział o dziejach sanktuarium oraz osobie św. Stanisława.

Następnie wszyscy, łącznie z ks. Biskupem, zjedli polową grochówkę przygotowaną przez gospodarzy miejsca. Posilić się też można było tutejszymi wypiekami, pysznymi drożdżówkami oraz kawą i kompotem.

Zaraz po obiedzie rozpoczęło się spotkanie w grupach. Podzieleni na 10 grup uczestnicy pielgrzymki podejmowali refleksję nad tematem: Parafia w mocy Ducha buduje wspólnotę bogatą różnorodnością. Wyniki pracy w grupach prezentowane były później na forum, animację tej części spotkania poprowadził wicedyrektor PGP ks. Adam Lewandowski. Na tym spotkanie pielgrzymkowe zakończyło się, uczestnicy zostali zaproszeni na kolejną pielgrzymkę do Dysa, parafii w woj. lubelskim.

W drodze pielgrzymi dzielili się radością wspólnego spotkania.

Dzisiaj jest

czwartek,
17 stycznia 2019

(17. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie