Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
171065

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Radość całej parafii

13 V 2018. I Komunia Święta

W niedzielę w parafii św. Barbary w Łęcznej do I Komunii Świętej przystąpiła 125. osobowa grupa dzieci. Msze św. odbywały się w dwóch turach: o godz. 8.30 i godz. 11.30.

Do tego najważniejszego wydarzenia dzieci przygotowywały się przez cały rok, przede wszystkim podczas katechezy, ale także podczas coniedzielnej Mszy św. Naukę zakończyły egzaminem z prawd wiary oraz podstawowych modlitw, w piątek po raz pierwszy przystąpiły do spowiedzi świętej. Przygotowanie prowadzili dla nich: s. Dorota Ostolska i ks. Karol Madejek. Osobno w ciągu roku prowadzone było przygotowanie dla rodziców i prowadził je ks. Marcin Pyda.

Po uroczystości udały się na przygotowane dla nich przyjęcie, gdzie mogły dalej cieszyć się tym szczególnym dla nich dniem oraz przygotowanymi prezentami.

Galeria - grupa 1 * Galeria - grupa 2

Nadzieja umiera ostatnia

13 V 2018. Modlitwa za górników z kopalni Zofiówka

W niedzielę o godz. 18.00 sprawowana była Msza św. w intencji ofiar tragedii, która wydarzyła się w kopalni Zofiówka, a także za ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwany jest wciąż jeden górnik, Łęcznianie modlili się także o powodzenie akcji ratowniczej.

Ks. proboszcz Andrzej Lupa dziękował górnikom za obecność i modlitwę, a Zarządowi Lubelskiego Węgla za zamówienie Mszy św. w intencji poszkodowanych. We Mszy św. wzięli także udział przedstawicie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej z pocztem sztandarowy.

- Mimo mnóstwa różnych zabezpieczeń w każdej chwili może nastąpić tragedia, dlatego jest nam tak potrzebna Boża Opatrzność, opieka św. Barbary i Aniołów Stróżów – mówił - Jest takie powiedzenie: Nadzieja umiera ostatnia, pozostał jeszcze jeden górnik, nie wiemy czy jest przy życiu, czy to życie już się skończyło, ale my towarzyszymy jego rodzinie i wszystkim tym, którzy teraz cierpią.

Galeria

Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych

13 V 2018. Dzień Chorego

We wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii tradycyjnie obchodzony jest Dzień Chorego.

Msza św. w intencji chorych, ich rodzin i opiekunów oraz osób ze wspólnot formacyjnych, które na co dzień służą ludziom cierpiącym i starszym, sprawowana była o godz. 16.00. Liturgii Mszy św. koncelebrowali: ks. proboszcz Andrzej Lupa i ks. Marcin Pyda.

Po modlitwie powszechnej kapłani udzielili sakramentu namaszczenia chorych, do którego przystąpiło kilkadziesiąt osób. Był to szczególny czas doświadczenia miłości Bożej i umocnienia w cierpieniu, często ofiarowanym z ufnością Bogu za zbawienie innych. Każda osoba otrzymała pamiątkowy obrazek z modlitwą.

Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował chorym za wiarę, modlitwę i wsparcie, członkom Caritas za dzieła miłosierdzia, które podejmują dla potrzebujących, rodzinom, które z poświęceniem zajmują się chorymi.

Galeria

Ministranci i lektorzy odpoczywają

Wypoczywa się zaś w całej pełni - a lepiej można powiedzieć: w całej głębi, kiedy ów kontakt z przyrodą staje się kontaktem z Bogiem obecnym w przyrodzie i obecnym w duszy ludzkiej." św. Jan Paweł II

28 IV 2018. W Janowie Lubelskim

W sobotę 16. osobowa grupa ministrantów i lektorów z naszej parafii, wyposażona we wspaniały humor, postanowiła aktywnie odpocząć w Janowie Lubelskim.

Pierwszym punktem programu było Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Różańcowej w Janowie Lubelskim, gdzie uczestniczyliśmy w koncelebrowanej Mszy Świętej, której przewodniczył ksiądz Karol Madejek. Następnie spotkaliśmy się z ks. kan. dr Jackiem Staszakiem, proboszczem i kustoszem Sanktuarium, który opowiedział nam historię tego szczególnego miejsca.

Znajdujący się w głównym ołtarzu kościoła obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, został wykonany w połowie XVII wieku na wzór wizerunku Matki Bożej Śnieżnej z kościoła Santa Maria Maggiore w Rzymie. Fundatorem jego był wojewoda sandomierski Jan Sobiepan Zamoyski. Wizerunek Matki Bożej Łaskawej Różańcowej w niedługim czasie zasłynął cudami, a dominikanie przez 141 lat prowadzili kroniki cudownych uzdrowień i łask. Obraz ten jest wpisany na listę cudownych obrazów w Polsce. Natomiast trójnawowy bogato zdobiony kościół (podominikański) wraz z przylegającym klasztorem pochodzi z XVIII w. i jest zabytkiem z okresu baroku. Otoczenie kościoła stanowią krużganki, w których znajdują się półkoliste XVIII-wieczne obrazy przedstawiające sceny z historii zakonu dominikanów i życia św. Dominika i św. Jacka oraz obrazy Drogi Krzyżowej. Następnie kustosz oprowadził nas po Muzeum parafialnym z ekspozycją historycznych szat, ksiąg i naczyń liturgicznych. Mogliśmy również przespacerować się po Placu Różańcowym i napić się wody ze źródełka, któremu już w  XVII w przypisywano cudowne lecznicze właściwości.

Po przeżyciach duchowych, przyszedł czas na Park Rekreacji Zoom Natury, nad Zalewem Janowskim, gdzie po zjedzeniu pysznego obiadu, czekały na nas różne atrakcje i zabawa połączona z elementami edukacji.

Pełni entuzjazmu zaczęliśmy od sprawdzenia kondycji fizycznej na Placu Energii, gdzie największym zainteresowaniem cieszyła się sprężarka, w której należało podnieść stalowe kowadło za pomocą energii mięśni nóg (rowerka). Przy opadaniu kowadła część energii rozprężającego się powietrza generowała dźwięk piszczałki. Następnym etapem były Laboratoria Wiedzy, w których przy pomocy nowoczesnych środków przekazu mogliśmy zobaczyć i posłuchać  ciekawszych informacji z przyrody, historii naturalnej, gatunków znajdujących się pod ochroną, a także dowiedzieć się o niezwykłych zjawiskach atmosferycznych, źródłach i sposobach wykorzystywania energii oraz recyklingu.

Niezwykłe okazały się również warsztaty pod hasłem „Egzotyczne zwierzęta”. Spotkanie z egzotycznymi zwierzętami i poznanie wielu ciekawych informacji o nich, wzbudziło wiele emocji, a odważni mogli potrzymać m.in. pytona, węża zbożowego, karaczana.

Ogromną radość i sporą dawkę adrenaliny dostarczył wszystkim park linowy. Trasy zostały dobrane do umiejętności uczestników, a przed wyruszeniem na nie wszyscy zostali przeszkoleni. Dla niektórych była to pierwsza przygoda z przemieszczaniem na wysokościach, ale odwaga i chęć pokonania strachu zwyciężyły i wszystkim udało się pokonać wybraną przez siebie trasę. Pomimo zmęczenia, nie zabrakło jednak sił na zabawę na plaży oraz zwiedzenie, w drodze powrotnej, Skansenu Leśnej Kolejki Wąskotorowej.

Podczas wyjazdu towarzyszyła nam wspaniała pogoda, która dopełniła udany dzień pełen wrażeń. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale szczęśliwi.

Organizatorem udanej i pełnej wrażeń wycieczki był ksiądz Karol Madejek.

Dziękujemy bardzo i czekamy na kolejną.

Uczestnicy

Galeria

Być diakonem to służyć w miłości

Po uroczystej Mszy św.

5 V 2018. Święcenia diakonatu alumna Szymona Majewskiego

W sobotę w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie miała miejsce niecodzienna uroczystość. Sześciu alumnów lubelskiego Seminarium podczas Mszy św. o godz. 10.30 otrzymało święcenia diakonatu z rąk Ks. Bpa Mieczysława Cisło. Wśród nich kleryk Szymon Majewski pochodzący z parafii św. Barbary w Łęcznej.

W uroczystości uczestniczyło wielu kapłanów, którzy wraz z Księdzem Biskupem koncelebrowali Eucharystię w intencji przedstawionych do święceń kleryków. Licznie zgromadzili się alumni seminarium, którzy pomagali w przygotowaniu liturgii, także rodziny i przyjaciele przyszłych diakonów.

Po Ewangelii i po dialogu z rektorem seminarium ks. Jarosławem Marczewskim, w którym zapewnił, że kandydaci są dobrze przygotowani, Ksiądz Biskup uznał ich godnymi święceń i po imieniu wezwał każdego z pięciu kleryków. Później w skierowanym do nich słowie podkreślał, że diakonat to służba. Mówił: Piękno powołania to piękno miłości. Wybrać Jezusa to powiedzieć mu "tak". Wybrać Jezusa ponad wszelkie miłości tego świata. Następnie podkreślił, że diakonem nie przestaje się być, nawet jeśli zostaje się prezbiterem czy biskupem.  W życiu każdego księdza i biskupa powinna dominować ta mentalność diakonatu, mentalność służby w miłości.

Po homilii nastąpił obrzęd święceń. Kandydaci składali wobec Biskupa przyrzeczenie wierności swojemu ordynariuszowi. Zwieńczeniem tego był gest wsunięcia złożonych rąk w jego ręce, co jest nawiązaniem do średniowiecznego obrzędu przekazania lenna lennikowi przez seniora. Następnie konsekrator zaprosił wszystkich zebranych do wspólnej modlitwy Litanią do Wszystkich Świętych. Po litanii Ksiądz Biskup nałożył  na każdego kandydata ręce i odmówił modlitwę konsekracyjną. Następnie nowowyświęconym diakonom zostały nałożone stuły i dalmatyki.

Na zakończenie Eucharystii diakoni podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że doszli do tak ważnego dla nich momentu: Rodzicom, Księdzu Biskupowi, Rektorowi seminarium i wychowawcom.

Podczas tej pięknej uroczystości Kościół otrzymał sześciu nowych diakonów, którzy chcą naśladować Jezusa i być dla Jego ludu pasterzami, gotowymi nieść nadzieję i wsparcie.

Ogarnijmy modlitewnym wsparciem wszystkich nowowyświęconych diakonów, a szczególnie diakona Szymona Majewskiego, pochodzącego z naszej parafii i Adama Sowę, który odbywał w naszej parafii swoją praktykę, prosząc, by byli jak Jezus gotowi służyć tym, do których zostaną posłani.

Galeria

Z dawna Polski Tyś Królową

3 V 2018. Odpust parafialny ku czci NMP Królowej Polski

W naszej wspólnocie parafialnej świętowaliśmy odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Uroczysta suma odpustowa  sprawowana była o godz. 11. 30. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Adam Janczara z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kurowie, który wcześniej był wikarym w naszej parafii.

W homilii ks. Adam mówił o tym jak obecność Maryi jest widoczna w dziejach naszej Ojczyzny i naszego narodu. Podkreślał rolę, jaką spełniła Maryja trwając pod krzyżem swego Syna. Tam Jezus wskazuje na Jana i na Nią i zwraca się do Jana: Oto matka Twoja. Przez ten fakt Maryja została nam także dana za Matkę. Potem kaznodzieja zachęcał, by pytać siebie, na czym oparta jest chrześcijańska tożsamość Polaków. Czy to tylko tradycja? Czy dzisiaj w naszym życiu osobistym i społecznym widać panowanie Chrystusa i Jego Matki?

Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz Andrzej Lupa podziękował ks. Adamowi za przewodniczenie liturgii i wygłoszone słowo. Zaprosił także obecnych do zwiedzenia wystawy zatytułowanej: Chińskie Rysy Maryi, która do 9 maja będzie do obejrzenia w naszym kościele w kaplicy miłosierdzia.

Po Mszy św. wierni wyruszyli w procesji eucharystycznej wokół świątyni zakończonej radosnym odśpiewaniem hymnu Te Deum oraz błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Galeria

Otwórz swe serce Pan mówi do ciebie

29 IV 2018. Wydarzenie parafialne

W niedzielę miało miejsce kolejne, w tym roku, wydarzenie parafialne. Jego tematem było nawrócenie do radości słuchania Słowa Bożego.

Jak podczas każdego wydarzenia, tak i tym razem,  liturgię przygotowała Grupa Liturgiczna, a poszczególne Rejony zatroszczyły się, by przygotować osoby, które czytały, śpiewały, przynosiły dary. To wydarzenie poświęcone było słuchaniu Słowa Bożego, dlatego też ważnym elementem celebracji stało się rozdanie każdemu uczestniczącemu w Eucharystii specjalnie przygotowanych karteczek z fragmentem z Pisma Świętego.

W homilii Ksiądz Proboszcz Andrzej Lupa mówił o roli, jaką Słowo Boże spełnia w naszym życiu, jak ważne jest, by go czytać i słuchać.  Zwrócił również uwagę, że wierzący nie sięgają  po Pismo św.  powołując się na wiele przeszkód i trudności. Niektóre z nich przytoczył: brak czasu, wiele zajęć, mały druk…

Wydarzenie to miało za cel przypomnienie parafianom, jak wielką wartość ma czytanie Pisma św., które, jeśli go zgłębiamy, staje się naprawdę Księgą Życia i ma wiele do powiedzenia na temat życia: jego blasków i cieni. Wierni zostali zachęceni do zakupienia Biblii i różnych opracowań na kiermaszu przed kościołem, przygotowanym przez wspólnotę Legionu Maryi.

Ufamy, że to wydarzenie rozbudziło pragnienie, by sięgać po Słowo Boże  nie tylko raz do roku, z okazji kolędy, ale regularnie spotykać się z Bogiem, który mówi do nas na kartach Pisma Św.

Galeria

Wydarzenie parafialne. Niedziela Biblijna

29 IV 2018. Otwórz swe serce, Pan mówi do Ciebie

Zachęcamy wszystkich wiernych, by w dniu wydarzenia parafialnego odczytali w domu fragment Pisma Świętego z Ewangelii św. Jana 15, 1-8, indywidualnie, bądź wspólnie w rodzinie.

Pomimo, że większość parafian posiada Pismo Święte to systematycznie czytają i rozważają je nieliczni: członkowie wspólnot formacyjnych, Grup Sąsiedzkich. Pozostali najczęściej rozważa - ją słowo Boże przygotowując się do wizyty duszpasterskiej. Większość nie doświadcza radości indywidualnego poznawania Boga w Jego słowie, poza spotkaniem z Nim we Mszy św.

Jezus oczekuje od nas, abyśmy nawrócili się do Niego poprzez poznawanie Jego słów skierowanych do każdego z nas indywidualnie i wspólnotowo. Pragnie, aby każdy doświadczył radości słuchania Go, bo On dla każdego przygotował wspaniałe dary.

Celem wydarzenia jest odkrycie, że być chrześcijaninem to w mocy Ducha Świętego ciągle na nowo podejmować drogę nawrócenia do radości słuchania słowa Bożego. Podczas Mszy św. wierni otrzymają kartki ze słowem Bożym.

W służbie Maryi

14 IV 2018. Acies.  Święto Legionu Maryi

 W sobotę miało miejsce ważne dla Legionu Maryi wydarzenie. Był to corocznie przeżywany Acies, największa uroczystość maryjna w Legionie, uczestniczyli w nim legioniści z całego Rejonu.

Świętowanie rozpoczęły modlitwy wstępne: część radosna różańca świętego i modlitwy legionowe. Centralną część obchodów stanowiła Eucharystia koncelebrowana przez trzech kapłanów. Głównym celebransem i kaznodzieją był ks. Paweł Kotowski z parafii św. Barbary, duchowy opiekun tutejszych prezydiów Legionu Maryii i ich kierownik duchowy, wraz z nim Mszę św. celebrowali: ks. Janusz Rzeźnik, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny i ks. Adam Breś z Milejowa.

W głoszonym słowie ks. Paweł  nawiązał do róznych tytułów, jakie nosi Maryja.  – Niektóre z nich - mówił kapłan – są związane z dogmatami, inne z miejscami, gdzie się objawiła, jeszcze inne od wiernych na podstawie otrzymanych łask. Ks. Paweł wspomniał także o kulcie Maryi Nieustającej Pomocy, która wspomaga w każdej potrzebie. Mówił, że w trosce o nasze zbawienie Maryja nie zawsze spełnia każdą naszą prośbę, ale zawsze nas wysłuchuje. Po homilii, najpierw kapłani, a potem legioniści odnawiali akt zawierzenia podchodząc z proporcami poszczególnych prezydiów do vexillum - proporca będącego symbolem Legionu Maryi. Był to bardzo podniosły moment całej uroczystości.

Po błogosławieństwie ks. Paweł zaprosił wszystkich do przedłużenia radości świętowania w auli parafialnej. Przybyłych powitała Anna Ośko, prezydent Legionu Maryi w parafii św. Barbary. Później wszyscy mogli pokrzepić się darami z obficie zastawionego stołu.

Obecni zostali zaproszeni do wysłuchania objaśnienia bogatej symboliki ikony MB Nieustającej Pomocy. Był też czas na świadectwa o cudach wyproszonych przez Jej wstawiennictwo podczas Nowenny, która jest praktykowana w wielu parafiach. Był też czas na wspólny spiew. O 12 00 została odmówiona modlitwa Regina Coeli, która w okresie wielkanocnym zastępuję modlitwę Anioł Pański. Wspólne świętowanie zakończyło się błogosławieństwem.

Galeria

W trosce o formację

14 IV 2018. Rekolekcje dla rodziców dzieci do I Komunii św.

W sobotę od godz. 9 00 w auli parafialnej rodzice dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. przeżywali swój dzień skupienia.

Skupienie, jak co roku,  poprowadził ks. proboszcz Andrzej Lupa. Rozważania koncentrowały się wokół wychowania, a także roli rodziny w tym ważnym dla dziecka procesie. Dlatego też Ksiądz Proboszcz poruszał tematy związane z kształtowaniem postaw przywołując biblijne przykłady, w których Bóg formował naród wybrany, prowadził go do wzrastania w wierze i podejmowania właściwych, dojrzałych wyborów.

Dzień skupienia zakończyła Eucharystia, w którą uczestnicy rekolekcji aktywnie się włączając poprzez czytanie Słowa Bożego, modlitwy wiernych i uwielbienia. Kapłan poruszył na homilii ważny temat, błogosławieństwa dzieci. Mówił, że rolą rodziców jest wypraszać błogosławieństwo dla swoich pociech i je błogosławić.

 Ten dzień był kolejnym ważnym krokiem w przygotowaniu do I Komunii św. w naszej parafii.

Galeria

Uroczystość w Akademii Młodzieżowej

10 III 2018. Przyrzeczenie Jana Faca

Podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 18 00 miało miejsce szczególne wydarzenie, Janek Fac przyrzekał wierność ideałom: Bóg, Honor i Ojczyzna oraz sumiennie realizować program Akademii Młodzieżowej i dbać o jej dobre imię.

Przyżeczenie złożył w obecności Wacława Czekona, Prezesa Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, w ramach której działa Akademia Młodzieżowa. Janek składając przyrzeczenie stał się pełnoprawnym Studentem AM i odtąd ma prawo nosić szarfę przedstawiającą jego postępy w realizacji programu grupy.

Cieszymy się, że coraz więcej młodych osób chce służyć Bogu i Ojczyźnie.

Galeria

Dzień Świętości Życia

9 IV 2018. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W tym roku uroczystość Zwiastowania Pańskiego była obchodzona w całym Kościele 9 kwietnia, a nie jak jest w kalendarzu liturgicznym 25 marca. Związane to było z faktem, że Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień ma w liturgii pierwszeństwo przed innymi świętami i uroczystościami.

Jak co roku w uroczystość Zwiastowania przeżywamy Dzień Świętości Życia. Maryja, która w tym czasie poczęła w swoim łonie za sprawą Ducha Świętego Zbawiciela świata, stała się szczególną patronką kobiet w stanie błogosławionym, noszących w swoim łonie nowe życie.

Stało się już tradycją, że w tym dniu w parafiach podejmowana jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Jest to akcja propagowana przez Ruchy Obrony Życia, taka duchowa krucjata za życiem, by wyprosić ratunek dla dzieci zagrożonych śmiercią na skutek aborcji i antykoncepcji. W naszej parafii jest ona podejmowana od lat i podobnie jak co roku, tak i teraz włączyło się w nią kilkadziesiąt osób. Przed Mszą św. można było wypełnić deklarację i złożyć ją przy ołtarzu, natomiast podczas Mszy św. zostały wypowiedziane przyrzeczenia i modlitwa w tych intencjach.

Jest to bardzo konkretny przejaw naszej odpowiedzialności za życie i modlitewnego podtrzymania tych, którzy przeżywają różne dylematy i trudności związane z przyjęciem nowego życia.

Galeria

Święto Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia Bożego to patronalne święto CARITAS. Członkowie tej wspólnoty będą zbierać ofiary do puszki na rzecz potrzebujących i rozdawać pamiątkowe obrazki.

W 1995 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził święto Miłosierdzia Bożego dla wszystkich diecezji w Polsce, a w dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517).

Odpust parafialny

W parafii św. Marii Magdaleny obchodzony był odpust parafialny. Suma sprawowana  była o godz. 1200. Podczas liturgii proboszcz parafii ks. Janusz Rzeźnik przypomniał, że w kwietniu 1618 roku położony został pierwszy kamień pod budowę świątyni. Informuje o tym, tablica w bocznym ołtarzu kościoła. - Ta uroczystość jest więc początkiem obchodów 400-lecia budowy świątyni – mówił.

„Na chwałę Boga Najwyższego i św. Marii Magdaleny świątynię wystawił oraz uposażył własnym kosztem dziedzic Łęcznej, Wielmożny Pan Adam Noskowski, podkomorzy lubelski i starosta dobrzyński.

Konsekrował ją Roku Pańskiego 1639  w miesiącu sierpniu przewielebny biskup laodycejski, sufragan i kanonik krakowski Tomasz Oborski, wraz z trzema ołtarzami, z których większy pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny, drugi pod wezwaniem Przenajświętszego Sakramentu, trzeci pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, kryjący w sobie relikwie Św. Aureliusza, Klaudiusza i Faustyna […]

Pierwszy kamień świątyni został położony w kwietniu Roku Pańskiego 1618, przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego.”

Ministranci zagrali o Puchar Metropolity Lubelskiego

Miło nam poinformować, że w sobotę 7 kwietnia nasi ministranci reprezentowali Dekanat Łęczyński w Finałach IX Mistrzostw w Piłce Nożnej Halowej o Puchar Metropolity Lubelskiego.

Występ w tych zawodach był wynikiem wygranej odniesionej w dekanalnych rozgrywkach, które odbyły się w listopadzie ubiegłego roku w Puchaczowie.

Po Mszy Świętej pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie, nasi zawodnicy w składzie: Szymon Bakiera, Jakub Domański, Michał Dygulski, Piotr Fulara, Jakub Golec, Mikołaj Oszust, Filip Pastuszak, Filip Pawlak, Jakub Rzeszutek, Mateusz Szymaniak udali się na halę sportową UMCS, gdzie po rozegraniu kilku meczów uzyskali czwarte miejsce.

Zawodnikom gratulujemy ducha walki i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej parafii, miasta oraz dekanatu na forum Archidiecezji Lubelskiej. Ministrantom wyruszyli pod opieką ks. Karola Madejka, odpowiadającego za formację Liturgicznej Służby  Ołtarza w parafii.

Galeria

Magazyn Parafialny 5

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego VI Magazynu Parafialnego

Poruszamy w nim tematy nawrócenia do Boga i świętowania niedzieli.

Specjalnie na Niedzielę Miłosierdzia przygotowaliśmy materiał przybliżający wartość modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia i obietnic Pana Jezusa z nią związanych.

Wspólnotą parafialną, którą chcemy zaprezentować jest Pole Miłosierdzia. Polecamy ją starszej młodzieży.

Alleluja! Pan Zmartwychwstał!

Z okazji przeżywanych właśnie Świąt Zmartwychwstania

życzymy Wam, Drodzy Parafianie,

abyście na co dzień przeżywali swoje własne  święto zmartwychwstanie

poprzez odradzanie się w Waszych sercach   miłości do najbliższych

oraz wiarę w potęgę i trwałość uczucia.

Niech te święta będą czasem budowania prawdziwej wspólnoty

 i czasem radości wypływającej z serca

Ks. Proboszcz Andrzej Lupa

z Zespołem Duszpasterskim

Z radosnym Alleluja!

Poświęcenie wody

31 III 2018. Wigilia Paschalna

O godz. 20 00  sprawowaną przez wszystkich kapłanów liturgią Wigilii Paschalnej, rozpoczęło się świętowanie Paschy – Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bogata liturgia złożona z  czterech części: liturgii światła, Słowa, chrzcielnej oraz eucharystycznej podkreśla niezwykłość tej szczególnej nocy. Śpiew chóru, służba liturgiczna ołtarza, komentarze do poszczególnych części oraz asysta górników pomagała dobrze przeżyć te doniosłe wydarzenia.  Liturgia światła, której przewodniczył ks. Karol Madejek rozpoczęła się  od poświęcenia ognia rozpalonego przed kościołem, a potem od tego ognia został zapalony paschał , symbol zmartwychwstałego Chrystusa,  światłości świata. Po wniesieniu paschału do świątyni i trzykrotnym odśpiewaniu przez celebransa słów światło Chrystusa wierni zapalili od niego swoje świece, następnie zostały zapalone także wszystkie światła w kościele.  Paschał został ustawiony przy ołtarzu i odśpiewano orędzie wielkanocne. W tym roku zaśpiewał je wraz z chórem alumn Szymon Majewski.

Po tej części nastąpiła liturgia słowa , która w tym dniu jest wyjątkowo rozbudowana. Przeczytano dziewięć czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą. Pierwsze siedem czytań pochodziło ze Starego Testamentu. Ostatnie czytanie kończyła Boża obietnica oczyszczenia i przemiany człowieka. W tym momencie zostały zapalone świece na ołtarzu, uderzono w dzwony i został zaintonowany hymn Chwała na wysokości Bogu. Po nim nastąpiło czytanie z Listu św. Pawła do Rzymian, który mówi o tym, że chrzest zapewnia wiernym uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Po radosnym Alleluja, odśpiewanym po raz pierwszy od 40 dni, przeczytany został tekst Ewangelii o pustym grobie i ks. Stanisław Zając skierował do obecnych słowa homilii.

Trzecia część uroczystości Wigilii Paschalnej, poświęcona była tajemnicy sakramentu chrztu. Liturgię chrzcielną poprzedziło odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych, która podkreśla jedność Kościoła. Celebrans poświęcił wodę chrzcielną, zanurzając paschał w chrzcielnicy. Następnie wszyscy zgromadzeni w świątyni odnowili przyrzeczenia chrzcielne: wyznali swą wiarę i wyrzekli się szatana. Zostali oni również pokropieni wodą święconą.

Ostatnią część uroczystości  stanowiła liturgia eucharystyczna, na zakończenie której kapłan wystawił Najświętszy Sakrament,  i wraz z obecnymi kapłanami i  wiernymi wyruszył z procesją rezurekcyjną, by ogłosić całemu światu radosną wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa i w ten sposób wyznawać wiarę.

Galeria

Poświęcenie pokarmów w Sufczynie

Cisza Wielkiej Soboty

Poświęcenie pokarmów

31 III 2018. Adoracja Chrystusa

Wielka Sobota jest dniem, w którym nic nie powinno się dziać. Jest to dzień ciszy, dzień Pana, który spoczywa w grobie, który zstępuje do otchłani, dzień, w którym wszyscy Apostołowie zwątpili.

Przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie w Grobie Pańskim, kontynuowana jest również straż. W konfesjonałach posługują kapłani sakramentem pokuty i pojednania.

Wierni gromadzą się w świątyni na poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Podczas tego obrzędu głoszona jest katecheza wielkosobotnia. Kapłan objaśnia w niej znaczenie tego dnia oraz bogactwo gestów liturgicznych, nawiązując do bogatej Tradycji Kościoła. Poświęcenie pokarmów odbywa się od godz. 8.00 co godzinę. Ostatnie poświęcenie pokarmów o godz. 14.00. W Sufczynie o godz. 10.00. Wierni biorą ze sobą także wodę święconą, która służy do poświęcenia domów podczas wizyty duszpasterskiej. 

O godz. 20.00 zgromadzimy się na liturgii Wigilii Paschalnej. Zakończy się ona procesją rezurekcyjną i radosnym ogłoszeniem, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!

Galeria

Wielki Piątek Męki Pańskiej

Droga Krzyżowa

30 III 2018. Wielki Piątek 

Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. 

Zgodnie z tradycją Kościół w dniu dzisiejszym nigdy nie sprawował Ofiary Eucharystycznej. Głównym elementem dzisiejszej liturgii jest adoracja Krzyża, na którym zawisło zbawienia świata. Krzyż, który chcemy uczcić, nie jest dla nas wyłącznie znakiem cierpienia i poniżenia, ale przede wszystkim znakiem nadziei ostatecznego zwycięstwa Jezusa.

Droga Krzyżowa

Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczyna się na osiedlu Bobrowniki o godz. 16.00. drogą krzyżową. Krzyż w kolejnych stacjach niosą przedstawiciele poszczególnych grup i środowisk w parafii. Bezpośrednio po drodze krzyżowej odbędzie się w świątyni nabożeństwo Męki Pańskiej.

Nabożeństwo Męki Pańskiej

Głównym momentem nabożeństwa jest adoracja Krzyża, którą poprzedza liturgia słowa. Słuchając opisu Męki Pańskiej, uczestniczymy w wydarzeniach drogi krzyżowej i śmierci Chrystusa. Następnie odmawiana jest uroczysta modlitwa obejmująca wszystkie stany Kościoła i potrzeby świata, po której następuje obrzęd Komunii świętej. W dalszej części liturgii Najświętszy Sakrament w procesji przenosi się do grobu, co przypomina zdjęcie Chrystusa z krzyża i Jego pogrzeb.

„Noc konfesjonałów” do godz. 14.00 w Wielką Sobotę

Sakrament pokuty i pojednania od wielu już lat sprawowany jest w naszej parafii przez całą noc bez przerwy podczas czuwania przy Grobie Chrystusa. Kapłani będą w konfesjonałach od godz. 20.00 w Wielki Piątek do godz. 14.00 w Wielką Sobotę. Każdy, kto pragnie skorzystać ze spowiedzi będzie mógł przystąpić do tego sakramentu.

Straż u Grobu Pańskiego

W duchu wiary trwamy na modlitwie, którą prowadzą poszczególne Rejony i grupy formacyjne. Z polską tradycją adoracji Grobu Pańskiego związany jest także zwyczaj straży, którą u nas od godz. 21.00 do 6.00 rano pełnią dzieci i młodzież z Akademii Młodzieżowej, Harcerki i Harcerze, lektorzy i ministranci, natomiast górnicy do godz. 14.00. Czuwanie nocne prowadzą mieszkańcy poszczególnych rejonów w parafii, Legion Maryi, młodzież oraz Dzieci Maryi.

Galeria - Droga Krzyżowa cz. 1 * Droga Krzyżowa cz. 2 * Nabożeństwo Męki Pańskiej

Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej

Obrzęd umywania nóg

29 III 2018. Msza św. Wieczerzy Pańskiej

O godz. 10.00 w Archikatedrze Lubelskiej ks. abp Stanisław Budzik wraz z biskupami pomocniczymi i prezbiterami całej archidiecezji celebrował Mszę Krzyżma, podczas której konsekrował olej krzyżma świętego i pobłogosławił olej chorych. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowili przyrzeczenia złożone w dniu święceń prezbiteratu.

Ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie sakramentu Eucharystii. Jezus antycypuje i włącza w nią ofiarę krzyża i zwycięstwo zmartwychwstania. Równocześnie objawia się jako prawdziwy Baranek złożony w ofierze. Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana była o godz. 18.00. Po przeczytaniu Ewangelii o obmyciu nóg, ks. Proboszcz dokonał tego obrzędu, naśladując w tym Chrystusa i podkreślając służebny charakter powołania kapłańskiego. Po Mszy konsekrowane św. Hostie zostały przeniesione w procesji do Ciemnicy. Tego dnia dziękowaliśmy Panu Bogu za dar sakramentu Kapłaństwa. Modlitwą otaczamy wszystkich Kapłanów, szczególnie tych, którzy pracowali w naszej wspólnocie parafialnej i aktualnie posługujących w niej.

Życzenia dla kapłanów

Życzenia i kwiaty w imieniu całej wspólnoty parafialnej złożyła Rada Duszapsterska: Dziś w tak uroczystym dla Was dniu, pragniemy dziękować najpierw Bogu - za dar Waszego powołania. Wam za to, że odpowiedzieliście na Jego wezwanie i w codzienności służycie nam poprzez sprawowanie sakramentów i głoszenie słowa. Chcemy zapewnić Was o naszej modlitwie i za papieżem Franciszkiem życzyć, aby nie zadawalało Was życie przeciętne, lecz byście wsłuchując się w głos Ducha Świętego w Waszych sercach rozpalali je pragnieniem świadczenia i wychodzenia na te drogi, które On wskaże. Niech ta gotowość zaowocuje głęboką radością z ewangelizaji.

Dzielenie się chlebem we wspólnotach sąsiedzkich

Po Mszy św. Posłańcy wzięłi chlebek dla wspólnot sąsiedzkich, gdzie spotkali się na modlitwie oraz na łamaniu chlebem i składaniu sobie życzeń świątecznych.

Czuwanie z Jezusem w ciemnicy

Czuwanie w ciemnicy, która przypomina o uwięzieniu Jezusa, jest cichą modlitwą i czasem trwania przy Chrystusie w Jego samotności. Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona była do godz. 24.00.

Galeria

Nie wstydzę sie Jezusa

25 III 2018. Światowe Dni Młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej

W Niedzielę Palmową obchodzony był Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach. W Archidiecezji Lubelskiej obchody rozpoczęły się piątkową Drogą Krzyżową na Majdanku. Kontynuowane były w niedzielę spotkaniem Na KUL-u i procesją z palmami ulicami Lublina do Archikatedry.

Młodzież z różnych zakątków archidiecezji przybyła ze swoimi kapłanami i siostrami zakonnymi na KUL. Tam o godz. 12.30 specjalnie dla nich zaproszony został zespół Full Power Spirit z Białej Podlaskiej. Oprócz śpiewania chrześcijańskich tekstów w rytmie hip–hop, członkowie zespołu dawali świadectwo swojej wiary. Pobudzali obecnych do refleksji nad życiem i nad odkrywaniem, że warto je przeżywać zgodnie z Dekalogiem, który porównywali do znaków drogowych. Dwie młode dziewczyny: Dominika i Patrycja dzieliły się swoim przeżywaniem nawrócenia i poszukiwania tego, jak w codziennym życiu przeżywać swoje chrześcijaństwo.

Po koncercie obecni wyruszyli wraz ks. abp. Stanisławem Budzikiem, z placu przy kościele ojców jezuitów, w procesji z palmami do archikatedry. Większość uczestników to młodzi z różnych duszpasterstw i grup. Przechodząc przez miasto, śpiewając pieśni, dawali świadectwo swojej przynależności do Chrystusa. Na zakończenie uczestniczyli w uroczystej Mszy św., której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup.

Galeria

Niedziela Palmowa

25 III 2018. Hosanna Synowi Dawida!

Uroczystą liturgię Niedzieli Palmowej, sprawowanej o godz. 11.30 rozpoczęła procesja, w której udział wzięły dzieci niosące wspaniałe, kolorowe palmy.

Liturgia tej szczególnej Mszy św. rozpięta jest między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem Męki Pańskiej. 

Tradycyjnie tego dnia w naszej parafii odbyło się przyjęcie nowych osób do Służby Liturgicznej Ołtarza. Służbę ministranta przyjęło 13 chłopców, a służbę lektora czterech. Ks. Proboszcz podziękował ks. Karolowi Madejkowi za przygotowanie chłopców do posługi przy ołtarzu, a także rodzicom za ich zaangażowanie. Po Mszy św. ministranci, lektorzy, rodzice i kapłani spotkali się w auli parafialnej na wspólnym przyjęciu.

Na zakończenie Mszy św. odbył się konkurs palm na najwyższą, najbardziej kolorową i najbardziej naturalną - żywą palmę. Wszystkie palmy były przygotowane wyjątkowo pięknie, wygrała palma mierząca 7 metrów. Zarówno zwycięzcy jak i wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za zaangażowanie i udział w konkursie. Na koniec były pamiątkowe zdjęcia z palmami. Było bardzo kolorowo i pięknie. 

Galeria 1 * Galeria 2

Wielki Tydzień

Tajemnica naszego zbawienia

Ostatnie dni Wielkiego Postu mają ogromną rangę w liturgii Kościoła. Obejmują czas od Niedzieli Palmowej do Zmartwychwstania Chrystusa. Obrzędy liturgiczne tych dni mają pomóc wierzącym w przeżywaniu Tajemnicy zbawienia.

Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie.

W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej tajemnicy Męki i Zmartwychwstania. W tym dniu święci się palmy i organizuje procesję. Wszystkie Msze św. odprawia się tak, aby były wspomnieniem uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami szczególnie poświęconymi sakramentowi pojednania. Nie ma specjalnej, wyróżniającej się liturgii w tym czasie. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy włącznie, według opisu ewangelistów, Pan Jezus dzień spędzał w Jerozolimie i nauczał w świątyni, a na noc udawał się do odległej o ok. 3 km Betanii, do Łazarza, którego niedawno wskrzesił z grobu.

Triduum Paschalne to szczytowy czas całego roku liturgicznego, upamiętnia najważniejsze wydarzenie zbawcze. Wierni przeżywają w tym czasie Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Droga krzyżowa świadków wiary

23 III 2018. Droga Krzyżowa na Majdanku

W piątek 53 osobowa grupa pielgrzymów z naszej parafii wyruszyła na Drogę Krzyżową  prowadzoną przez młodzież w obozie zagłady na Majdanku. Jest ona włączona w archidiecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży.

Na początku każdy z uczestników otrzymał Orędzie Papieża na kolejne Światowe Dni Młodzieży do osobistego przestudiowania. Potem przy pomniku miał miejsce wstęp i uformowanie procesji. Na początku szła młodzież niosąca flagi ŚDM – u i gałązki palmowe, za nimi był niesiony krzyż. Droga przechodziła przez kolejne pola, na których stały budynki obozowe. W różnych miejscach kolumna się zatrzymywała i były rozważane poszczególne stacje. Każdej z nich towarzyszyło świadectwo osób, które przeżyły Majdanek. Do niesienia krzyża podchodziły różne grupy młodzieżowe z naszej archidiecezji. Wszyscy wędrowali w zadumie i milczeniu, przeżywając usłyszane treści, które często powodowały wzruszenie.

Wszystko zakończyła modlitwa przy kopcu z prochami ofiar, słowo ks. bpa Mieczysława Cisło, który wędrował z nami przez całą drogę i jego pasterskie błogosławieństwo.

 W drodze powrotnej jak refren w dzieleniach wybrzmiewały słowa, jak ludzie mogą ludziom zgotować taki los. Dla każdego z obecnych było to głębokie przeżycie.

Galeria

III EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA

Droga (pięknego) życia

Już jutro rozpocznie się III Ekstremalna Droga Krzyżowa. Tak jak w ubiegłych latach zgromadzimy się w parafii św. Józefa na Mszy św. o godz. 18.00. Następnie uczestnicy wyruszą na jedną z sześciu zaproponowanych tras.

UWAGA!

INFORMACJA OD ORGANIZATORÓW

"W ostatnich dniach dokonywaliśmy weryfikacji tras. Na niektórych odcinkach leży duża ilość śniegu. Zalecamy wzięcie ze sobą dodatkowych par skarpet na ewentualną zmianę. Dobrym pomysłem jest też zakup stuptutów, dzięki którym zapobiegniemy dostawania się śniegu do butów. Z racji tego, że część dróg jest niewidoczna przez zalegający śnieg polecamy ściągnięcie przed wyjściem aplikacji EDK, która umożliwia uczestnikowi podgląd trasy, oraz jego aktualnego położenia względem niej." FB EDK Łęczna

PAKIETY

Wydawanie pakietów w postaci książeczki z rozważaniami, przypinki oraz opaski odblaskowej w cenie 12 zł odbywać się będzie dnia 22.03 w godzinach 16-18, oraz 23.03 od 16 do wyjścia drogi w dolnej salce domu parafialnego przy kościele pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin.

TRASY

Czerwona - św. Faustyny zakończenie kościół św. Marii Magdaleny, Łęczna, 42 km

Czarna - św. Marii Magdaleny zakończenie kościół św. Marii Magdaleny, Łęczna, 29 km

Biała - św. Jana Pawła II zakończenie Archikatedra Lubelska, Lublin, 41 km

Zielona - św. Piotra zakończenie Archikatedra Lubelska, Lublin, 56 km

Brązowa "Patriotyczna" - św. Brata Alberta zakończenie kościół św. Wawrzyńca, Rogóźno, 44 km

Brązowa II "Patriotyczna" - św. Brata Alberta zakończ. kościół św. Marii Magdaleny, Łęczna, 42 km

Trasy zostały nazwana "Patriotyczną" ze względu na kilka miejsc poświęconych pamięci przodków oraz obchodzoną w tym roku 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Przy stacji VII znajduje się mogiła Powstańców Styczniowych, których szczątki zostały przysypane ziemią przywiezioną z syberyjskich łagrów. Przy Stacji IX znajduje się krzyż oraz tablica upamiętniająca fakt powstania w tej wsi Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej. Przy Stacji XIII znajduje się tablica upamiętniająca bitwę między oddziałami polskimi, a wojskami rosyjskimi stoczoną pod Kaniwolą w czasie trwania Powstania Styczniowego 23 lipca 1863r.

Ze szczerego serca

20 III 2018. Rozdawanie paczek świątecznych dla ubogich rodzin

We wtorek członkowie Parafialnego Zespołu CARITAS przygotowywali i rozdawali paczki potrzebującym rodzinom z terenu naszej parafii.

Nie mogłoby to zaistnieć, gdyby nie otwarte serca parafian, którzy hojne podzielili się z uboższymi od siebie, by w ten sposób pomóc im godniej i radośniej przeżyć zbliżające się święta wielkanocne. Ofiarodawcy pamiętali o wszystkich. Oprócz rzeczy niezbędnych dla całych rodzin, znalazły się również słodycze dla dzieci, a także kawa dla dorosłych mieszkańców, by tak po prostu mogły sprawić radość. Ponad 200 osób podzieliło się z innymi, dając świadectwo, że dobrze rozumieją na czym polega chrześcijańska miłość i miłosierdzie.

Z tych darów zrobiono 31 sporych rozmiarów paczek, po które zgłosili się potrzebujący. Jest to bardzo konkretna pomoc i gest, przez który pokazujemy, że ważny jest dla nas drugi człowiek. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się włączyli w tę akcję, a także tym, którzy przez wielkopostną jałmużnę, spieszą z pomocą innym.

Galeria

Szkoła Tutorów Akademii Młodzieżowej

Zaproszenie

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zaprasza do udziału w Szkole Tutorów Akademii Młodzieżowej - kursie, podczas którego można nauczyć się pracy z młodzieżą metodą tutoringu, pomagać młodym osobom odkrywać ich talenty, a także uczyć ich dążenia do osiągania celów realizując program Akademii Młodzieżowej. Udział w Szkole Tutorów jest bezpłatny.
Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się 10 marca, a kolejne 17 marca o godz. 9.00.
Na zgłoszenia czekamy do 20 marca 2018 r.

Rekolekcje Wielkopostne. Dzień IV

Rekolekcje Wielkopostne 4

18 III 2018. Komunia św. w intencji wybranej osoby

- W dniu dzisiejszym jesteśmy zaproszeni do wypełnienia ostatniej części wydarzenia parafialnego, które przeżywamy w czasie tych rekolekcji – przypominał ks. Krzysztof - Przyjęcie Komunii świętej w intencji osoby, która zalazła nam za skórę, której nie darzymy sympatią, której nie potrafimy przebaczyć.

Być może uciekamy od rozmowy, spotkania, usiłujemy wszystko pozamiatać pod dywan, pozostawić dalszemu biegowi historii – mówił - Komunia Święta to zjednoczenie z Chrystusem, aby ono nastąpiła potrzebujemy pojednania z ludźmi.Warto wykorzystać zaproszenie ze strony duszpasterzy i przedstawicieli parafii, aby pokazać Bogu i ludziom, że przeprowadzony gruntowny rachunek sumienia, spowiedź sakramentalna, przynoszą owoc w postaci nawrócenia i jednoczą nas, tworzą komunię, wspólnotę, jedność, miłość, zgodę z Bogiem i bliźnimi – zachęcał Rekolekcjonista. „Cóż szczególnego czynicie jeśli kochacie tych, którzy was kochają i dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią? Miłujcie waszych nieprzyjaciół i dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.”

Podziękowanie

Na zakończenie Mszy św. ks. Proboszcz oraz młodzież w imieniu parafian podziękowali Rekolekcjoniście za głoszone słowo oraz niespodziankę w postaci przywiezionych relikwii św. Ojca Pio.

- Mówi się z przyjemnością, kiedy widzi się odbiór i zainteresowanie i bardzo dziękuję za cierpliwość – mówił na zakończenie ks. Krzysztof – Pascha to jest przejście, każdego dnia trzeba nam przechodzić z Chrystusem ze śmierci do życia. Na czas Wielkanocy życzę Wam, abyście doświadczyli mocy Chrystusa Zmartwychwstałego, aby swoją łaską i błogosławieństwem dotykał wszelkie dziedziny Waszego życia, które potrzebują Boga, Jego miłości, Jego pokoju i radości. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Kochajcie Boga i ludzi tak jak Ojciec Pio.

Galeria

Akcja pomocy chrześcijanom w Syrii

18 III 2018. Lubelszczyzna dla Syrii

Dzisiaj w Lublinie oraz innych miastach województwa lubelskiego prowadzona była zbiórka pieniędzy do puszek, w ramach akcji Lubelszczyzna dla Syrii.

W naszej parafii kwestował pan Konrad Sawicki, współpracownik wojewody lubelskiego, Człowiek Roku 2017 Ziemi Łęczyńskiej oraz łęcznianin pan Roman Jarentowski.

Akcja Lubelszczyzna dla Syrii trwa od września 2017 roku. Pieniądze zbierane są na odbudowę domów zniszczonych podczas wojny w Syrii. Od początku trwania akcji na Lubelszczyźnie zebrana została kwota 303 657,59 zł. To pozwoliło na odbudowę i remont ok. 400 mieszkań. Akcję zainicjował wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Wielu parafian  św. Barbary zatrzymywało się przy kwestujących by wesprzeć to szlachetne dzieło. Kto chciałby jeszcze pomóc, może wysyłać sms pod nr 72405 o treści RATUJE, koszt sms-a to 2,46 zł z VAT.

Informacje na temat akcji znajdziemy także na stronie lubelszczyznadlasyrii.pl

Kiermasz palm wielkanocnych

18 III 2018. Kiermasz AM

Dzisiaj parafianie mogli zakupić palmy wielkanocne. Kiermasz przygotowała młodzież Akademii Młodzieżowej.

Akcja pozwoli młodzieży zbierać środki na letni obóz formacyjny. Było w czym wybierać, młodzież przygotowała bogatą ofertę różnorodnych wzorów palm.

Rekolekcje Wielkopostne. Dzień III

Rekolekcje Wielkopostne 3

17 III 2018. Zadośćuczynienie

W piątek parafianie przeżywali wydarzenie parafialne związane z przygotowaniem się do spowiedzi oraz samą spowiedzią świętą. Kolejnego dnia rekolekcji ks. Krzysztof zwrócił uwagę jak ważnym warunkiem sakramentu pokuty jest zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom.

- Według słów Pana Jezusa dwa wymiary miłości zostały postawione na równi, są ze sobą zjednoczone. Nie można oddzielać miłości do Boga od miłości do ludzi – mówił Rekolekcjonista - Wczoraj przypominaliśmy sobie, że spowiedź to nie tylko wyznanie grzechów i otrzymanie rozgrzeszenia, nawet mocne postanowienie poprawy jeszcze nie jest w stanie wszystkiego załatwić. Wobec Pana Boga wykonujemy jakieś gesty, pobożnościowe praktyki, podejmujemy pokutę. A jak wygląda w naszym życiu zadość uczynienie po spowiedzi wobec braci i sióstr czyli wynagrodzenie krzywd, cierpień, które zaserwowaliśmy drugiemu człowiekowi w skutek naszych grzechów? Tak często ten obowiązek ignorujemy, pomijamy zaniedbujemy – mówił.

Przez wszystkie dni rekolekcji parafianie składali do wystawionych koszy świąteczne dary żywnościowe dla osób potrzebujących pomocy.

Pojednanie z Bogiem i bliźnimi

15–18 III 2018. Rekolekcje dla dzieci

W tym roku rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej z naszej parafii odbywały się na dwóch płaszczyznach: w kościele i w szkole. W kościele prowadził je ks. Krzysztof Szymański, a w szkole : s. Sylwia Stelmach i s. Elżbieta Łutnik.

Najpierw klasy siódme i gimnazjalne udawały się na spotkanie do kościoła: w czwartek na Mszę św., w piątek na Nabożeństwo Pojednania i spowiedź. W tym czasie dzieci ze szkoły podstawowej miały swoje spotkania rekolekcyjne w dwóch grupach wiekowych na hali gimnastycznej z siostrami: Sylwią i Elżbietą oraz w klasach ze swymi wychowawcami, a najmłodsze dzieci z zerówki z s. Dorotą Ostolską.

Dzieci z klas I-III , zarówno w czwartek jak i w piątek, rozpoczynały swoje spotkanie na hali o godz. 900, a starsze z klas IV-VI o godz. 1000. W trakcie tych zajęć dzieci obejrzały scenkę o stworzeniu świata odegraną przez ich kolegów, usłyszały nauczania o miłości Pana Boga, o grzechu i o tym, że Pan Jezus został posłany przez Boga Ojca, aby nas zbawić. Poprzez modlitwę i śpiew zapraszały Pana Jezusa do swoich serc. W klasach wykonywały prace plastyczne, które potem przynosiły do kościoła, albo na halę.  Po tych zajęciach w szkole dzieci udawały się do kościoła: w czwartek na Mszę św. a w piątek na Nabożeństwo Pojednania i spowiedź.

Po dzieciach na halę przychodzili gimnazjaliści, którzy po Mszy św. przychodzili do szkoły i pracowali w klasach ze swymi nauczycielami, wykonując różne prace na podstawie filmów, czy tekstów papieża Franciszka. Na spotkaniach z siostrami podsumowywali prace wykonane w klasach, oglądali krótkie filmiki ewangelizacyjne, słuchali głoszonego kerygmatu, ubogacanego przez świadectwa osób, które autentycznie żyją wiarą i nie wstydzą się Jezusa. Potem sami także mieli szansę zaprosić Jezusa i ogłosić Go swoim Panem I Zbawicielem.

Sobota i niedziela to kolejne dni rekolekcji, przeżywane już tylko w kościele. To ważny czas przygotowujący wszystkich do spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem.

Galeria

Rekolekcje Wielkopostne. Dzień II

Wydarzenie parafialne. Dzień spowiedzi świętej

16 III 2018. „Przenikasz i znasz mnie Panie…”

Ks. Rekolekcjonista prowadząc nabożeństwo pokutne przypomniał najpierw, że problemem  wielu osób jest niepodejmowanie głębszego rachunku sumienia.

Spowiedź w wielu przypadkach jest szablonowa, co skutkuje słabym wzrostem duchowym. Mówił także, że wiele osób najbardziej denerwuje się przed spowiedzią świętą. - Tak to z nami jest – mówił  - wierzymy w Bożą miłość i miłosierdzie, a równocześnie tego samego Boga lękamy się, wstydzimy, uciekamy od prawdy o nas o naszej grzeszności, braku wierności, posłuszeństwa wobec planu, który Pan Bóg przygotował w życiu doczesnym.

Ks. Krzysztof  mówił o szczególnym darze Ojca Pio, który potrafił rozpoznać co kryje się w sercu człowieka i pomóc wrócić mu na właściwą drogę. – Zostaw swój strach, lęk, poczucie wstydu, przecież nasz Bóg wie o nas wszystko. „Przenikasz i znasz mnie Panie, ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję”. Dla wielu problem stanowi obecność Księdza w konfesjonale, przecież to człowiek. Ten Ksiądz reprezentuje samego Chrystusa i Jego imieniu spełnia tę posługę – przypominał – To wola Jezusa Zmartwychwstałego, który w tym właśnie dniu przybył do zalęknionych, zamkniętych w Wieczerniku Apostołów i rzekł do Nich: Pokój Wam! Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Tę władzę odpuszczania grzechów przechowuje jako depozyt wiary Kościół Katolicki i Apostolski. Nie spowiadasz się Księdzu tylko Bogu, który posługuje się glinianym naczyniem.

Gestem liturgicznym wydarzenia było przyjęcie po spowiedzi Komunii św. w intencji osoby, z którą jest nam trudno porozumieć się.

W drodze z cierpiącym Chrystusem

16 III 2018. Droga Krzyżowa z Ojcem Pio

Rozważania Drogi Krzyżowej ks. Rekolekcjonista oparł o wypowiedzi Ojca Pio. Był on jedynym kapłanem, który otrzymał stygmaty, znaki Męki Pańskiej.

Ks. Rekolekcjonista zachęcał, by kształtować swoje sumienie w szkole życia i wielkiej miłości Boga do człowieka, która wymagała tak wielkiej ofiary.

Stacja I

„Jestem tajemnicą dla siebie samego a jeśli trwam to dlatego, że dobry Bóg zarezerwował ostatnie i najpewniejsze słowo na tej ziemi, tym którzy sprawują władzę i nie ma jawniejszej normy postępowania niż wola i pragnienie przełożonego. Ufam temu kierownictwu jak dziecko w ramionach matki. Mam nadzieję i ufam Bogu, że nie błądzę chociaż moje uczucie skłania mnie do uwierzenia, że wszystko jest możliwe”. (Ojciec Pio)

Wielokrotnie poddawano osądowi życie twego umiłowanego Syna w osobie Ojca Pio. Czynili to mali ludzie złej woli i wielcy tego świata, niektórzy czynili to w imię twoje dla ocalenia czystości wiary i Twojego Kościoła. Wiem, że nie każdy osąd drugiego człowieka jest niesprawiedliwy, ale najbardziej bolesny jest ten dokonywany w imię praw bożych, opatrznie rozumianych przez człowieka. Ciebie skazano by ocalić naród, Ojca Pio, by ocalić Kościół czy zakon.

Dobry Jezu daj mi siłę woli, bym miał odwagę bronić się przed wydawaniem wyroków nie tylko na Ciebie, ludzi Kościoła, ale także na każdego człowieka.

Dzisiaj jest

czwartek,
24 maja 2018

(144. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie