Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
146544

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Wpisana w dzieje narodu

Kazanie odpustowe

3 V 2017. Odpust parafialny ku czci NMP Królowej Polski

W naszej wspólnocie parafialnej świętowaliśmy odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Uroczysta suma odpustowa  sprawowana była o godz. 11. 30. Liturgii przewodniczył ks. Michał Gałus z parafii św. Jadwigi w Lublinie, który wcześniej był wikarym w naszej parafii.

W homilii ks. Adam ukazał jak w historii narodu polskiego obecna była Najświętsza Maryja Panna – Królowa Polski. Przytoczył wiele wydarzeń niezwykłych, jakie dokonały się w naszej Ojczyźnie na przestrzeni wieków, w których Maryja pozwoliła doświadczyć swej matczynej troski i opieki naszym przodkom. I dzisiaj jest także tą, do której przychodzimy i powierzamy się Jej wstawiennictwu.

Po Mszy św. wierni wyruszyli w procesji eucharystycznej wokół świątyni zakończonej radosnym odśpiewaniem hymnu Te Deum oraz błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Galeria

Łęczyńskie obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Pochód trzeciomajowy

3 Maja w Łęcznej

Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą św. w intencji ojczyzny, którą w kościele św. Marii Magdaleny w Łęcznej sprawowali łęczyńscy kapłani. Najpierw jednak uczestnicy patriotycznej uroczystości obejrzeli część artystyczną, przygotowaną przez młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Łęcznej.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości wzięli udział w przemarszu na Plac Tadeusza Kościuszki. Pochód jak co roku prowadziła Orkiestra Górnicza LW „Bogdanka” S.A. Na miejscu grupa dzieci z Przedszkola nr 4 w Łęcznej zaprezentowała patriotyczny repertuar, następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili Burmistrz Łęcznej i Starosta Łęczyński. Po przemówieniach przedstawiciele władz miasta i powiatu, zakładów pracy, szkół, organizacji, związków zawodowych oraz mieszkańcy Łęcznej złożyli kwiaty. Ostatnim akcentem uroczystości był koncert patriotycznych utworów wykonany przez  orkiestrę górniczą.

Galeria

Święto Miłosierdzia Bożego

Jezu ufam Tobie

23 IV 2017. Święto Caritas

W II niedzielę wielkanocną Kościół obchodzi Święto Miłosierdzia Bożego. Jest to święto patronalne Caritas w Polsce.

Inspiracją ustanowienia Święta było życzenie, jakie Chrystus wyraził wobec św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia.” (Dzienniczek nr 299). „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.” (Dzienniczek nr 699).

W naszej parafii z racji tygodnia miłosierdzia można złożyć ofiary do puszki wystawionej w kościele. Ofiary dzisiaj złożone przeznaczone są na pomoc dla rodzin w Syrii.

W parafii św. Marii Magdaleny dzisiaj jest odpust, suma sprawowana będzie o godz. 12.00. Wcześniej o godz. 11.00 rozpocznie się modlitwa przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego i relikwiach Św. S. Faustyny.

Być dobrym jak chleb - List Pasterski KEP

Zwycięzca śmierci piekła i szatana

Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.

    Zmartwychwstanie Chrystusa ukazuje prawdę dzisiejszemu człowiekowi, że tylko On jest w stanie pokonać piekło i szatana i tylko On może nadać naszemu życiu wymiar zbawczy. Przez tajemnicę swego zmartwychwstania pragnie nas obdarzyć swoim pokojem i nadzieją. Dzisiejszemu światu potrzebni są chrześcijanie pełni nadziei, ukazujący nowe perspektywy zagubionemu człowiekowi. Chrześcijanie, którzy potrafią służyć tak jak Chrystus. A Jezus staje dziś przy nas i mówi Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Czy może być większa radość od zapewnienia Chrystusa, że jest z nami?

   Dziękując wszystkim za życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania Chrystusa  życzymy Wam i Gościom, aby Chrystus Zmartwychwstały był dla was źródłem mocy i radości, niech przemienia to wszystko, co odbiera nadzieję i sprawia ból. Abyście ufając Bogu w chwilach trudnych doświadczali poranka zmartwychwstania.

Radość Wielkiej Nocy

Paschał symbolizuje Chrystusa

17 IV 2017. Wigilia Paschalna

Uroczystość Wigilii Paschalnej wyróżnia się bogactwem symboli i czytań biblijnych ukazujących całe dzieło zbawienia. Kulminacyjnym punktem wspominania Bożych dzieł jest zmartwychwstanie Chrystusa. Bogata liturgia Wigilii Paschalnej składa się z pięciu części:

1. Liturgia światła: zapalenie paschału, oznaczającego osobę Chrystusa –  Światłość świata, uzmysławia nam, że dokonała się Pascha, przejście z mroku do jasności, ze śmierci do życia. Liturgia światła kończy się odśpiewaniem Exsultetu  – Orędzia Paschalnego.

2. Liturgia słowa składa się z dziewięciu czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą wykonanych przez lektorów i kantorów. Pierwsze siedem czytań wyjęte jest ze Starego Testamentu, po których zapala się światła na ołtarzu i uderza w dzwony, śpiewając hymn Chwała na wysokości Bogu. Kolejne czytanie z Listu do Rzymian poucza, że chrzest zapewnia wiernym uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Po radosnym Alleluja, proklamowana jest Ewangelia o pustym grobie. Liturgię słowa zamyka homilia wygłoszona przez kapłana.

3. Liturgia chrzcielna: Dzisiejszej nocy zostanie odnowione nasze przymierze z Bogiem, które zapoczątkowaliśmy na chrzcie świętym, wszczepiającym nas w paschalne misterium Chrystusa.

4. Liturgia eucharystyczna: Eucharystia jest Pokarmem na życie wieczne. Chrystus Zmartwychwstały zaprasza swych uczniów na paschalną Ucztę Miłości, podczas której karmi ich Swym Przenajświętszym Ciałem i Krwią. Liturgia ta kończy się uroczystym błogosławieństwem. Słowa rozesłania wzbogaca się o radosne Alleluja!

Galeria 1 * Galeria 2

Cisza Wielkiej Soboty

Błogosławieństwo pokarmów

15 IV 2017. Święcenie pokarmów

Wielka Sobota jest dniem, w którym nic nie powinno się dziać. Jest to dzień ciszy, dzień Pana, który spoczywa w grobie, który zstępuje do otchłani, dzień, w którym wszyscy Apostołowie zwątpili. Tylko Maryja zachowała wiarę w dzień sobotni. Módlmy się i nasycajmy się ciszą tego dnia.

Przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie w Grobie Pańskim, kontynuowana jest również straż. W konfesjonałach posługują kapłani sakramentem pokuty i pojednania.

Jest starym zwyczajem w Kościele przypominającym prawdę, że spożywanie posiłku jest czynnością świętą. Wierni licznie gromadzą się w świątyni na poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Podczas tego obrzędu głoszona jest katecheza wielkosobotnia. Kapłan objaśnia w niej znaczenie tego dnia i bogactwo gestów liturgicznych, nawiązując do bogatej Tradycji Kościoła. Kiedy zakończy się święty post paschalny i spotkamy Chrystusa zmartwychwstałego, powrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do świątecznego stołu. Wierni biorą ze sobą także wodę święconą, która służy do poświęcenia domów podczas wizyty duszpasterskiej. 

Poświęcenie pokarmów odbywa się od godz. 8.00 co godzinę. Ostatnie poświęcenie pokarmów o godz. 14.00. W Sufczynie o godz. 10.00.

Galeria - poświęcenie pokarmów

Na wielkanocny stół

Mieszkańcy Sufczyna ze święconką

15 IV 2017. Poświęcenie pokarmów w Sufczynie

Tradycyjnie w Wielką Sobotę ks. proboszcz Andrzej Lupa poświęcił pokarmy na stół wielkanocny pod krzyżem w Sufczynie.

Przybyło wielu mieszkańców, a pośród nich spora grupa dzieci. Wszyscy przynieśli pięknie przyozdobione koszyczki  z tradycyjnymi potrawami na wielkanocne śniadanie: kolorowe pisanki, chleb, sól, kiełbasa, chrzan…

Ksiądz Proboszcz poświęcił najpierw wodę i  sól, a potem wszystkie przyniesione pokarmy. Na koniec pokropił obecnych wodą świeconą i złożył życzenia od całego zespołu duszpasterskiego z parafii św. Barbary. Podziękował także mieszkańcom Sufczyna za ich hojne dzielenie się zbiorami z parafią.

Galeria

Wielki Piątek Męki Pańskiej

Droga krzyżowa

14 IV 2017. Wydarzenie parafialne 

Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. 

Zgodnie z tradycją Kościół w dniu dzisiejszym nigdy nie sprawował Ofiary Eucharystycznej. Głównym elementem dzisiejszej liturgii jest adoracja Krzyża, na którym zawisło zbawienia świata. Krzyż, który chcemy uczcić, nie jest dla nas wyłącznie znakiem cierpienia i poniżenia, ale przede wszystkim znakiem nadziei ostatecznego zwycięstwa Jezusa.

Droga Krzyżowa – wydarzenie parafialne

Liturgia Wielkiego Piątku w naszej parafii rozpoczyna się drogą krzyżową ulicami miasta na osiedlu Bobrowniki o godz. 16.00. Krzyż w kolejnych stacjach niosą przedstawiciele poszczególnych grup i środowisk w parafii. W tym roku gestem wydarzenia będzie zabranie z domu na drogę krzyżową krzyża, jako znaku naszej wiary i tego, że Duch Święty w sakramencie bierzmowania uzdalnia nas do stawania się prawdziwymi świadkami Chrystusa.

Bezpośrednio po drodze krzyżowej odbędzie się w świątyni nabożeństwo Męki Pańskiej.

Nabożeństwo Męki Pańskiej

Głównym momentem nabożeństwa jest adoracja Krzyża, którą poprzedza liturgia słowa. Słuchając opisu Męki Pańskiej, uczestniczymy w wydarzeniach drogi krzyżowej i śmierci Chrystusa. Następnie odmawiana jest uroczysta modlitwa obejmująca wszystkie stany Kościoła i potrzeby świata, po której następuje obrzęd Komunii świętej. W dalszej części liturgii Najświętszy Sakrament w procesji przenosi się do grobu, co przypomina zdjęcie Chrystusa z krzyża i Jego pogrzeb.

Spowiedź przez całą noc do godz. 14.00 w Wielką Sobotę

Sakrament pokuty i pojednania od wielu już lat sprawowany jest w naszej parafii przez całą noc bez przerwy podczas czuwania przy Grobie Chrystusa. Kapłani będą w konfesjonałach od godz. 20.00 w Wielki Piątek do godz. 14.00 w Wielką Sobotę. Każdy, kto pragnie skorzystać ze spowiedzi będzie mógł przystąpić do tego sakramentu.

Straż u Grobu Pańskiego

W duchu wiary trwamy na modlitwie, którą prowadzą poszczególne Rejony i grupy formacyjne. Z polską tradycją adoracji Grobu Pańskiego związany jest także zwyczaj straży, którą u nas od godz. 21.00 do 6.00 rano pełnią dzieci i młodzież z Akademii Młodzieżowej, Harcerki i Harcerze, lektorzy i ministranci oraz górnicy do godz. 14.00. Czuwanie nocne prowadzili mieszkańcy poszczególnych rejonów w parafii, Legion Maryi, młodzież oraz Dzieci Maryi.

Galeria - Droga Krzyżowa

Galeria - Nabożeństwo Męki Pańskiej

Dyżur dźwiagania  krzyża w Wielki Piatek

Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej

Msza Wieczerzy Pańskiej

13 IV 2017. Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Święte Triduum Paschalne rozpoczynamy w Wielki Czwartek Mszą św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

Ta Uczta Miłości jest spełnieniem zapowiedzianej Paschy Chrystusa i wypełnieniem Jego prośby: To czyńcie na Moją pamiątkę. Dziękujemy dziś Panu Bogu również za dar sakramentu Kapłaństwa i modlitwą otaczamy Kapłanów, szczególnie tych, którzy pracowali w naszej wspólnocie parafialnej i aktualnie posługujących w niej.

Ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

Dzisiaj wspominamy ustanowienie Eucharystii. Jezus antycypuje i włącza w nią ofiarę krzyża i zwycięstwo zmartwychwstania. Równocześnie objawia się jako prawdziwy Baranek złożony w ofierze. Po przeczytaniu Ewangelii o obmyciu nóg, ks. Proboszcz dokona tego obrzędu, naśladując w tym Chrystusa i podkreślając służebny charakter powołania kapłańskiego. Po Mszy św. Hostie konsekrowane będą przeniesione w procesji do Ciemnicy.

Dzielenie się chlebem we wspólnotach sąsiedzkich

Po Mszy św. Posłańcy wezmą chlebek dla wspólnot sąsiedzkich, gdzie spotkają się na modlitwie oraz na łamaniu chlebem i składaniu sobie życzeń świątecznych. Zachęcamy, aby wszyscy sąsiedzi w tym ważnym momencie poświęcili chwilę czasu osobom najbliżej mieszkającym i dzielili dobre słowo z tymi, z którymi przyszło im przeżywać swoją codzienność.

Czuwanie z Jezusem w ciemnicy

Czuwanie w ciemnicy, która przypomina o uwięzieniu Jezusa, jest cichą modlitwą i czasem trwania przy Chrystusie w Jego samotności. Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa do godz. 24.00.

Galeria

Hosanna Synowi Dawidowemu

Dzieci z rekwizytami

12 IV 2017. Ostatnia Droga Krzyżowa dla dzieci

W środę po raz ostatni w Wielkim Poście dzieci spotkały się na drodze krzyżowej, która poświecona była tematyce misyjnej.

Rozważania czytane przez dzieci mówiły o trudnej sytuacji ich rówieśników w różnych krajach. Po odczytaniu nazwy stacji, przed ołtarz wychodziło dziecko z określonym rekwizytem: sznurem, koroną cierniową, gwoździami, sercem, białym płótnem...

Na zakończenie dzieci otrzymały obrazki do wklejenia do wielkopostnej książeczki. Drogę Krzyżową przygotowała z dziećmi s. Dorota Ostolska.

Galeria

Wielki Tydzień

Konkurs palm

9 IV 2017. Niedziela Palmowa

Wczoraj w całym Kościele przeżywana była Niedziela Palmowa, pamiątka uroczystego  wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczyna ona obchody Wielkiego Tygodnia, bezpośredniego przygotowania do Paschy.

W parafii św. Barbary był to także dzień liturgicznego przygotowania do wydarzenia ewangelizującego, którym będzie Droga Krzyżowa ulicami Łęcznej w Wielki Piątek. Po Ewangelii Męki Pańskiej przeczytanej przez kapłana i lektorów z podziałem na role, ks. Andrzej Lupa w homilii przybliżał wiernym istotę zbliżającego się wydarzenia w kontekście dawania świadectwa o Chrystusie. Udział w Drodze Krzyżowej jest swego rodzaju wyznaniem  wiary, przyznaniem się do Jezusa i Kościoła, stąd zachęta do podjęcia zaproponowanego gestu, wzięcia ze sobą krzyża.

Po Mszy św. o godz.11.30, na którą przyszło wiele dzieci ze swymi rodzicami i opiekunami trzymając w ręku kolorowe palmy został zorganizowany konkurs. Odbył się on w trzech kategoriach: na najwyższą, najbardziej kolorową i najbardziej naturalną, żywa palmę. Jury złożone z trzech kapłanów i trzech pań miało naprawdę bardzo trudne zadanie. Wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie przygotowali prawdziwe dzieła sztuki, a co sami podkreślali i było dla nich najważniejsze, że zaangażowała się cała rodzina.

I tak w kategorii na najwyższą ,wygrała ponad dziewięciometrowa palma wykonana przez  Filipa Legiecia z rodziną. Drugie miejsce zajął Kacper Kanaszewski.

W kategorii na najbardziej kolorową palmę pierwsze miejsce przypadło dzieciom z przedszkola nr 1: Oliwii, Patrykowi i Agatce, drugie: Laurze Jaworskiej, a trzecie Mai Jakielaszek.

W kategorii na najbardziej naturalną, żywą palmę zwyciężył Mikołaj Dziadko, drugie miejsce zajęła Magdalena Krzyś, a trzecie Julia Walas.

Zarówno zwycięzcy jak i wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za zaangażowanie i udział w konkursie. Na koniec były pamiątkowe zdjęcia z palmami. Było bardzo kolorowo i pięknie.  Niektórzy już myśla co przygotować na następny rok.

Galeria

II Ekstremalna Droga Krzyżowa w Łęcznej

Modlitwa przy I stacji EDK

7 IV 2017. Droga krzyżowa

W tym roku w Ekstremalną Drogę Krzyżową wyruszyło ponad 250 osób z Łęcznej i okolic. Byli wśród nich ludzie młodzi i starsi. Każdy chciał przeżyć to szczególne doświadczenie nocnego wędrowania.

Również z naszej parafii wyruszyła spora grupa pielgrzymów, wśród nich był także i ks. proboszcz Andrzej Lupa, który przeszedł całą 29 km trasę.

Zaczęło się tak jak rok temu, mszą świętą w parafii św. Józefa. Potem pielgrzymi z trzech tras wędrowali wspólnie przez 20 km, później drogi rozchodziły się. Tym razem było pięknie, bezwietrznie i jasno, księżyc jak wielka latarnia oświetlał drogę, dzięki temu przez długi czas można był iść bez latarek. Ludzie obawiali się jedynie deszczu i błota, ale na szczęście prognozy się nie sprawdziły.

Ostatnia stacja wyznaczona była w kościele św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Świątynia była otwarta od godziny drugiej w nocy, na ołtarzu wystawiony był Najświętszy Sakrament, a w kościele czuwał proboszcz ks. Janusz Rzeźnik. Dotarliśmy około trzeciej, kilkanaście osób modliło się w ławkach. Tutaj wszyscy zawierzyli Bogu trud i intencje drogi krzyżowej.

Tegoroczna Ekstremalna Droga Krzyżowa została przez organizatorów nazwana Drogą przełomu. Czy będzie taką dla jej uczestników? Zapraszamy do dzielenia się świadectwami.

Ekstremalna Droga Krzyżowa w liczbach:

1. Trasa św. Faustyny - 42 km – wyruszyło 63 osoby

2. Trasa św. Marii Magdaleny - krótsza - 29 km – wyruszyło 107 osób

3. Trasa św. Jana Pawła II – do Archikatedry Lubelskiej - 41 km – wyruszyło 42 osoby

4. Trasa św. Piotra - do Archikatedry Lubelskiej - 54 km – wyruszyło 40 osób

Galeria

W łączności z młodymi archidiecezji na stacjach Drogi Krzyżowej

Przy jednej ze stacji

7 IV 2017. Droga Krzyżowa na Majdanku

Już po raz dziewiętnasty miała miejsce Droga Krzyżowa na terenie byłego obozu śmierci na Majdanku. Rozpoczęła ona w archidiecezji lubelskiej obchody Światowego Dnia Młodzieży. Na jej trasę wyruszyło kilka tysięcy osób, w tym grupa z naszej parafii. Byli młodzi z Akademii Młodzieżowej, z grupy Pole Miłosierdzia, lektorzy i kilka osób dorosłych. Po przybyciu na Majdanek uczestnicy otrzymali krzyżyk z napisem "Żyj" i referencjami z Księgi Powtórzonego Prawa 30, 15-20 oraz Orędzie Papieża Franciszka na XXXII Światowy Dzień Młodzieży. W nabożeństwie uczestniczyli także młodzi z Ukrainy oraz siostra Anna Demerjian z Syrii.

Nabożeństwo rozpoczęło uderzenie w Dzwon Pokoju i słowa Arcybiskupa Stanisława Budzika skierowane do młodych: Kochani młodzi, bardzo wam dziękuję, że co roku przychodzicie tutaj na Drogę Krzyżową tydzień przed Wielkim Piątkiem dniem, w którym Jezus umarł za nas na krzyżu. I dalej: Wszyscy przychodzimy tutaj na to miejsce kaźni po to, aby sobie przypomnieć, że Chrystus idzie przez wieki drogami naszej ziemi, niesie swój krzyż i cierpi w naszych siostrach i braciach. Przychodzimy tutaj po to, aby z krzyża Chrystusowego czerpać moc i inspirację do budowania społeczeństwa, w którym nie będzie podziałów, prześladowań, uchodźców i konfliktów, a my sami rozpoczniemy burzenie murów i zaczniemy budować mosty porozumienia.

Przejmującym było kroczenie podczas nabożeństwa po drogach, które były świadkiem męczeństwa wielu ludzi i rozważanie w tym miejscu tajemnic męki i śmierci Jezusa. Szczególną wymowę miały świadectwa więźniów, które odtwarzane były w czasie Drogi Krzyżowej. W każdej stacji padało także zaproszenie do konfrontacji tych prawd z własnym życiem, do swoistego rachunku sumienia.

Na końcu, po dojściu do Mauzoleum, s. Anna podziękowała za modlitwę za naród syryjski tak udręczony i doświadczany przez długotrwałą wojnę.  A także skierowała do obecnych apel:  Przyjechałam tutaj do was mając za sobą bagaż 6-letniego cierpienia – mówiła s. Anna. – Ludzie z naszego kraju przeżyli wszelkiego rodzaju Golgotę. Siła naszych ludzi upadła. Nasz naród po tych 6 latach jest naprawdę zmęczony. Proszę was dzisiaj tutaj o modlitwę, by ta wojna wreszcie się skończyła. Wierzę, że ta modlitwa może sprawić cuda. Dlatego błagam was módlcie się za każdego, kto traci swe życie w Syrii, za każdą matkę, która straciła swoje dziecko, módlcie się za każdego.

Nabożeństwo zakończyła wspólna modlitwa o pokój odmówiona w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Po niej wszyscy trzymając się za ręce we wspólnym błaganiu zwrócili się do Boga modlitwą Ojcze nasz, a Ksiądz Arcybiskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Orędzie * Galeria

Liturgiczna Służba Ołtarza

Nowi ministranci i lektorzy

2 IV 2017. Przyjęcie nowych ministrantów i lektorów

W minioną niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.30, w ostatni dzień rekolekcji parafialnych, miała miejsce ważna uroczystość. Po rocznym przygotowaniu siedmiu chłopców przyjęło posługę ministranta, a trzech kolejnych posługę lektora do Liturgicznej Służby Ołtarza.

Po homilii i wyznaniu wiary ks. Karol Madejek, opiekun LSO zapewni wspólnotę wiernych i ks. Proboszcza, że kandydaci są dobrze przygotowani do podjęcia nowych posług. Najpierw ministranci, a potem nowi lektorzy zostali przy pomocy kapłana i starszych kolegów ubrani w szaty liturgiczne, stosowne do ich posługi, a następnie zajęli miejsce przy ołtarzu. Już tego dnia aktywnie włączyli się w podjęcie zadań związanych ze służbą podczas Mszy św.

Na koniec Eucharystii wieńczącej rekolekcje wielkopostne, dzieci podziękowały rekolekcjoniście ks. Mieczysławowi Janczyszynowi za czas przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Po Mszy św. był czas na wspólne zdjęcie nowych członków służby liturgicznej z ks. Proboszczem i ks. Karolem, a potem także z ich rodzinami. Po uroczystości w kościele wszyscy zostali zaproszeni na wspólne świętowanie do auli parafialnej.

Galeria

Rekolekcje Wielkopostne

Ksiądz Rekolekcjonista

30 III-2 IV 2017. Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje Wielkolpostne w tym roku głosił ks. Mieczysław Janczyszyn z parafii Michała Archanioła w Chomiąży. Ksiądz Mieczysław przez 25 lat pracował w Głębokiem na Białorusi. Był w dyrekcji Białoruskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, jego parafia tak jak i u nas realizowała Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji.

Na doroczne ćwiczenia zostały zaproszone także dzieci ze szkoły podstawowej.

Po lekcjach, które tego dnai odbywały się tylko do godz. 1120, dzieci przyszły na Mszę św. ze swoimi nauczycielami, a także i z rodzicami. 

Na początku Mszy św. dzieci z klasy czwartej przedstawiły ewangeliczną scenkę o paralityku, którego do Jezusa przynieśli przyjaciele. Scenka ukazywała wartość wiary i jej konieczność, by Jezus mógł dokonywać wielkich rzeczy w życiu człowieka.

Rekolekcjonista ks. Mieczysław Janczyszyn rozmawiał z dziećmi o modlitwie. Ukazywał jak ważna jest ona w codzienności, mówił też o ważności symboli religijnych, a także o używaniu pozdrowień chrześcijańskich. Na koniec zachęcił dzieci do zapisania, czego brakuje w  naszych domach, a co powinno być, by był to prawdziwie chrześcijański dom, taki domowy kościół.

W piątek dzieci będą uczestniczyły w nabożeństwie pojednania i spowiedzi świętej. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w rekolekcjach, by dobrze przygotowały się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Link do wszystkich dni rekolekcji

By razem świętować

Przyrzeczenia legionowe

25 III 2017. Święto Legionu Maryi

W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie miało miejsce ważne dla Legionu Maryi wydarzenie. Był to corocznie przeżywany Acies, największa uroczystość maryjna w Legionie, uczestniczyli w nim legioniści z całego Rejonu.

Świętowanie rozpoczęły modlitwy wstępne: część radosna różańca świętego i modlitwy legionowe. Centralną część obchodów stanowiła Eucharystia koncelebrowana przez czterech kapłanów. Głównym celebransem był ks. Stefan Misa, proboszcz parafii św. Józefa i dziekan dekanatu łęczyńskiego, wraz z nim Mszę św. celebrowali: ks. Krzysztof Kloc i ks. Adam Breś z Milejowa oraz ks. Paweł Kotowski z parafii św. Barbary, duchowy opiekun tutejszych prezydiów Legionu Maryi, który również wygłosił homilię. Na uroczystość legionową przybył także ks. Janusz Rzeźnik, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej oraz ks. Krzysztof Szymański z Rogóźna.

W głoszonym słowie ks. Paweł  nawiązał do uroczystości Zwiastowania, wskazując na Maryję, która rozważała przesłanie Anioła w swoim sercu. - W tym właśnie przejawia się wiara - mówił kapłan - że człowiek zaczyna działać po rozważeniu tego, co niezrozumiałe. Anioł zwraca uwagę Maryi na działanie Pana Boga - mówił - bo to Pan Bóg jest tym, który wykona swój zamysł, ale nie bez udziału Maryi. Ks. Paweł podkreślał także, że tego dnia dziękujemy Bogu za dar formacji Legionu Maryi, za to, co dokonuje się dzięki ich służbie. Po homilii legioniści odnawili akt zawierzenia podchodząc z proporcami poszczególnych prezydiów do vexillum - proporca będącego symbolem Legionu Maryi. Był to bardzo podniosły moment całej uroczystości.

Po błogosławieństwie ks. Paweł zaprosił wszystkich do przedłużenia radości świętowania w auli parafialnej. Przybyłych powitała Krystyna Gryckiewicz, prezydent Kurii Matki Bożej Królowej Pokoju. Później wszyscy mogli pokrzepić się darami z obficie zastawionego stołu.

Obecni zostali zaproszeni do quizu o św. Bracie Albercie. Każdy uczestnik biesiady otrzymał pytanie dotyczące tego świętego. Uczestnicy wysłuchali referatu o Bracie Albercie, z którego mieli wyłowić odpowiedź na otrzymane pytanie, a następnie zapisać na otrzymanej kartce wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem. W czasie, gdy jury sprawdzało odpowiedzi, obecni śpiewali legionowe pieśni, a także wysłuchali opowieści s. Alicji Prejzner o św. Bracie Albercie i związanych z nim miejscach na Ukrainie, które miała okazję odwiedzić pracując w jednej z tamtejszych parafii. Na zakończenie zostały rozlosowane nagrody dla uczestników quizu. Wspólne świętowanie zakończyło się błogosławieństwem.

Galeria

Droga Krzyżowa za osoby doświadczające przemocy

Młodzież na Drodze Krzyżowej

10 III 2017. Droga Krzyżowa dla młodzieży

W piątek o godz. 19.00 młodzież z grupy Pole Miłosierdzia poprowadziła Drogę Krzyżową. Była ona ofiarowana w szczególny sposób za osoby doświadczające przemocy, a szczególnie za ofiary handlu ludźmi.

Grupa Pole Miłosierdzia już  u początków swego istnienia włączyła się w akcję uwrażliwiająca na ten problem z racji Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi, rozdając ulotki i zapraszając na modlitwę różańcową w tych intencjach. Droga Krzyżowa była więc kolejnym etapem, by uczulić tych, którzy przyszli na skutki , jakie niesie dla tych, którzy doświadczają przemocy. Jest zaproszeniem, by nikt nie pozostał obojętny i pamiętał w swojej modlitwie, o tych tak cierpiących ludziach.

Rozważania były oparte na świadectwie siostry zakonnej – nowicjuszki, która została zgwałcone przez wielu mężczyzn podczas wojny domowej w dawnej Jugosławii. Dla niej to doświadczenie i jego konsekwencje były jej drogą krzyżową, którą przeżywała z Jezusem i która poprowadziła ja do przebaczenia tym, którzy ja skrzywdzili.

Droga krzyżowa zaprasza nas do refleksji nad naszymi krzyżami i nad zastanowieniem się jak ich nie zmarnować . Bo krzyż sam i pusty jest nie do wytrzymani. Krzyż tylko wtedy jest do udźwignięcia, gdy unosi Chrystusa na swych ramionach. Obyśmy mieli odwagę podejmować codzienne krzyże.

Galeria

Z Jezusem na Drodze Krzyżowej

Od stacji do stacji

8 III 2017. Droga Krzyżowa dla dzieci

W środę po raz pierwszy w tym roku dzieci przeżywały nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Rozważania przygotowała pani katechetka Teresa Okoń wraz z dziećmi ze szkoły podstawowej. Była prowadzona tak, że każdy mógł się wczuć w wydarzenia, które miały miejsce wiele wieków temu, poczuć, co przeżywał Jezus, jak reagowali ludzie. Przy każdej stacji była też modlitwa i zachęta do podejmowania tej drogi za Jezusem.

Dzieci  prowadzone przez ministrantów z krzyżem i świecami  i kapłana przechodziły od stacji do stacji  słuchając i modląc się w skupieniu.

Na koniec po komunii św. i błogosławieństwie otrzymały książeczki, w których będą naklejać obrazki związane z objawieniami w Fatimie. W 2017 roku  przypada bowiem  100 rocznica fatimskich objawień.

Galeria

Któryś za nas cierpiał rany...

3 III 2017. Droga Krzyżowa

Rozważania do Drogi Krzyżowej dla dorosłych w kolejne piątki przygotowują wspólnoty formacyjne wraz z księdzem opiekunem. Rozważania do pierwszego nabożeństwa przygotowała wspólnota Legionu Maryi.

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych: Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątki o godz. 17.00, dla młodzieży o godz. 19.00. Droga Krzyżowa dla dzieci w każdą środę o godz. 17.00, Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.30.

Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty

Posypanie głów popiołem

1 III 2017. Środa Popielcowa - rozpoczęcie Wielkiego Postu

Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” . ( Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2017)

W Środę Popielcową w Kościele Powszechnym rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, czas nawrócenia i pokuty. W tym dniu licznie zgromadzeni parafianie, podczas sprawowanej liturgii, przyjęli  znak posypania głów popiołem, by dać wyraz swej gotowości wejścia na drogę przemiany. Słowo Boże czytane podczas mszy św. kieruje do wiernych zaproszenie do odwracania się od zła, a pojednania się z Bogiem. Podkreśla, by była to postawa autentyczna, która nie polega tylko na zewnętrznych znakach, ale przede wszystkim na nawróceniu serca.

W Orędziu na ten dzień Papież Franciszek, przytaczając przypowieść "O bogaczu i Łazarzu", pomaga konkretnie zobaczyć na czym ma to nawrócenie polegać. Po pierwsze wskazuje, że drugi człowiek jest darem i zasługuje na akceptację, szacunek, miłość. Po drugie zachęca, by zobaczyć jak grzech, w tym wypadku bogactwo, zaślepia, koncentruje na sobie, sprawia, że nie widzi się potrzeb innych. Po trzecie Ojciec Święty zaprasza do odkrycia, że Słowo Boże jest darem, gdyż ono jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego serca i do ponownego ukierunkowania człowieka ku Bogu, a tym samym także na braci.

Zechciejmy skorzystać z tego czasu łaski i jak zachęca papież: podejmijmy prawdziwą pielgrzymkę nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących.

Galeria * Galeria - Msza św. o godz. 16.00

Orędzie Ojca Świetego Franciszka na Wielki Post 2017

Dzisiaj jest

wtorek,
23 maja 2017

(143. dzień roku)

Czytania na dziś

LSO

Biblia Audio i Tekst

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

PGP

Pismo parafialne

Biblioteka parafialna

Włącz się w różaniec

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie