Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9625

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Nauka rekolekcyjna

Rekolekcje Adwentowe w parafii św. Barbary poprowadzi ks. Paweł Lewandowski, doktorant na Wydziale Prawa Kanonicznego i Administracji.

Nauka rekolekcyjna. Dzień 1 Wiarę mężnie wyznawać

Nauka rekolekcyjna. Dzień 2 Bronić wiary

Nauka rekolekcyjna. Dzień 3 Żyć według zasad wiary

Nauka rekolekcyjna. Dzień 4 Głosić Ewangelię

Powrót

Rekolekcje Adwentowe. Dzień 1

8 XII 2016. Roraty IV

Mszą św. roratnią rozpoczęły się w parafii rekolekcje adwentowe. Prowadzi je ks. Paweł Lewandowski, doktorant na Wydziale Prawa Kanonicznego i Administracji.

Adwentową postacią przybliżaną dzieciom podczas rorat była Maryja. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny dzieci wysłuchały nauki o nawiedzeniu Maryi przez Archanioła Gabriela.

Rekolekcjonista skierował też słowo do dorosłych zapowiadając temat adwentowej nauki: - Tematy naszych rozważań będą się koncentrowały wokół dojrzałej wiary chrześcijańskiej - mówił.

Na zakończenie Mszy św. dzieci, które prawidłowo odpowiedziały na roratnie pytanie wylosowały figurki Dzieciątka Jezus, a młodzież egzemplarze Nowego Testamentu.

Pytanie roratnie: Gdzie Maryja objawiła się św. Bernadecie Soubirous?

Galeria

Rekolekcje Adwentowe. Dzień 2

9 XII 2016. Ucząc się od św. Eliasza

W kolejnym dniu rekolekcji adwentowych, będących dla całej parafii czasem przygotowania na przyjście Zbawiciela ks. rekolekcjonista przypomniał w swoim nauczaniu postać proroka Eliasza.

Wskazał na jego bezkompromisową wiarę i na męstwo w wyznawaniu jej mimo grożącego niebezpieczeństwa utraty życia.  Bóg odpowiedział na tę postawę proroka zwyciężając jego wrogów.

Choć wiara Eliasza w jedynego Boga była tak mocna, to i tak nie był wolny od różnych wątpliwości i niepokojów. Miał trudność w rozpoznaniu, w jaki sposób przychodzi do niego Bóg, czy On tu jest. A Bóg przyszedł. Podobnie jest w naszym życiu. Bóg wspiera nas swoją siłą wtedy, gdy staramy się być. Mu wierni.

Ks. Paweł zaprosił nas do tego, by w tym adwencie odkryć, że Bóg jest i działa, mówił: Nadszedł ten czas, aby wyciągnąć swoją rękę w stronę nieba i jeszcze raz przyjąć dar Ducha Świętego. Trzeba to uczynić świadomie i z własnej woli. Pieczęć Ducha Świętego wyryta w twoim sercu w czasie sakramentu bierzmowania nadal tam jest. Może już dawno o niej zapomniałeś. Być może nie chcesz o niej pamiętać, bo stanowi ona nie tylko Bożą obietnicę, ale także jest zobowiązaniem do strzeżenia i bronienia skarbu wiary otrzymanego w sakramencie chrztu świętego.

Niech te rekolekcje będą dla każdego czasem przylgnięcia na nowo do Boga i przyjęcia Jego łaski.

Jutro dzień spowiedzi, okazja do pojednania się z Bogiem i bliźnimi. Zanurzmy się w tym zdroju miłosierdzia.

Galeria

Rekolekcje Adwentowe. Dzień 3

10 XII 2016. Roraty V

Dzień trzeci rekolekcji to dzień spowiedzi świętej. Rekolekcjonista podczas rorat przybliżył dzieciom postać św. Jana Vianneya, który znany jest jako niestrudzony spowiednik.

Ks. Paweł przedstawił dzieciom plan dnia świętego, wynikało z niego, że codziennie spędzał on w konfesjonale kilkanaście godzin. Do osób dorosłych rekolekcjonista skierował osobne nauczanie. Zwrócił uwagę na dwie postacie apostołów, od których zależał los Chrystusa i Kościoła - na św. Piotra i Judasza. - Dwie różne osoby i dwie skrajnie różne historie życia, chodziaż połączyła ich wspólna wiara - mnówił kapłan - Wczoraj w czasie rekolekcji mogliśmy się przekonać, że trudne i kryzysowe sytuacje weryfikują prawdziwość i moc naszej wiary. Takim przykładem stał się dla nas prorok Eliasz, dzisiaj kryzysowa sytuacja stanie się probierzem prawdziwości wiary Judasza i Piotra. A dokona się to poprzez ich postępowanie, świadectwo miłości wobec Mistrza.

Pytanie roratnie: Który papież w 2010 r. uczynił św. Jana Vianneya nie tylko patronem proboszczów, ale i wszystkich kapłanów?

Galeria

Rekolekcje Adwentowe. Dzień 4

11 XI 2016. Jubileusz 30-lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza

W niedzielę  przeżywany był ostatni dzień adwentowych rekolekcji parafialnych, podczas których towarzyszył nam ks. Paweł Lewandowski, doktorant z KUL–u. Był to czas przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego, które niedługo będziemy przeżywać.

Msza św. o godz. 11.30 oprócz tego, że była zwieńczeniem rekolekcji, miała w sobie jeszcze jeden, bardzo ważny dla naszej wspólnoty parafialnej, aspekt. Była dziękczynieniem składanym Bogu za dar życia i powołania Ks. Proboszcza Andrzeja Lupy, który 13 grudnia obchodzi 30. rocznicę święceń kapłańskich. O przygotowanie liturgii zatroszczyła się Rada Duszpasterska. W modlitwie wiernych i uwielbieniu wybrzmiała wdzięczność za posługę czcigodnego Jubilata w tej parafii. Jak sam później podkreślał dziękując za życzenia, zebrało się już 13 lat posługi.

Na koniec Eucharystii młodzi parafianie podziękowali najpierw ks. Pawłowi, za głoszone słowo, za trud włożony w przygotowanie i prowadzenie rekolekcji, a potem ks. Proboszczowi, za jego gorliwą służbę w parafii. Po nich życzenia składali przedstawiciele Rady Duszpasterskiej. Wplatając w słowa życzeń cytaty z Pisma św., mówili: Życzymy Ci z okazji 30-lecia święceń kapłańskich, abyś jako duszpasterz dążył do celu i ciągle odkrywał sens powołania. Życzymy, abyś pośród dzisiejszego zalewu słów, dźwięków, obrazów nie pozwolił zagłuszyć w sobie Bożego głosu, a umocniony łaskami wiary i nadziei razem z wiernymi kroczył drogą ku niebu. Życzymy, by wszelkie przeciwności stojące na drodze do realizacji zamierzonych celów nigdy Cię nie zniechęciły, lecz umacniały i prowadziły ku świętości. Życzymy, aby miłość, która jest spoiwem wszystkiego i jednoczy ludzkie serca, była ciągle Twoim udziałem, zwłaszcza w budowaniu więzi między duszpasterzem, a wiernymi. Życzymy, abyś zmęczony wypełnianiem obowiązków i ciężarem odpowiedzialności zawierzył słowom Chrystusa: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Po wypowiedzianych życzeniach i wręczeniu kwiatów, Ks. Proboszcz podziękował wszystkim za modlitwę i życzliwość.

Galeria

Dzisiaj jest

sobota,
19 sierpnia 2017

(231. dzień roku)

Czytania na dziś

LSO

Biblia Audio i Tekst

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

PGP

Pismo parafialne

Biblioteka parafialna

Włącz się w różaniec

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie