Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
21700

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Jestem świadkiem Chrystusa

Poziom 1.1.4

Temat: Jestem świadkiem Chrystusa

Okazja:Droga Krzyżowa (Wielki Piątek) – 14 IV

Wartość:Bierzmowanie, dzięki któremu stajemy się świadkami Chrystusa.

Meta: Mieszkańcy parafii św. Barbary odkrywali poprzez gest niesienia krzyża w czasie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek, że Duch Święty w sakramencie bierzmowania uzdalnia nas do stawania się prawdziwymi świadkami Chrystusa.

UZASADNIENIE

1.Z problemu:

Pomimo tego, iż znaczna część mieszkańców naszej parafii uważa się za ludzi wierzących, to pojawiają się sytuacje, w których nie potrafią świadczyć o Chrystusie. Niektórzy wstydzą się symboli religijnych i znaków chrześcijańskich, np. krępują się uczynić znak krzyża, przechodząc obok kościoła, kapliczki, poświęconej figury; boją się modlić na różańcu w miejscach publicznych, np. w autobusie; nie zabierają głosu w publicznych dyskusjach, np. na temat prób usuwania krzyży i innych symboli religijnych z instytucji państwowych; pozbywają się poświęconych przedmiotów, często w sposób niewłaściwy, poprzez wyrzucenie na śmietnik.

2. Z ideału:

Jezus oczekuje od nas, abyśmy świadczyli o Nim w każdym miejscu, czasie i wobec każdego.

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32 – 33).

„Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam swego Ducha.My także widzieliśmy
i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu”
(1J 4,13-15).

3.Z nawrócenia:

Należy dopomóc wszystkim mieszkańcom naszej parafii, aby mocą Ducha Świętego stawali się świadkami Chrystusa w świecie, przezwyciężając swój lęk, strach, wstyd i obojętność wobec używania znaków i symboli chrześcijańskich.

Hasło: Będziecie moimi świadkami lub Idźcie, Chrystus Was posyła.

Gest dla wszystkich: Zabranie ze sobą krzyża na Drogę Krzyżową w Wielki Piątek.

Gest liturgiczny: j.w.

Gest grup formacyjnych:

 

Podzielenie się świadectwem o przeżytym wydarzeniu.

Kto niesie krzyż na Drodze Krzyżowej w Wielki Piątek

Stacja I: Do krzyża podchodzą:  Mieszkańcy Rejonu VII

Stacja II: Do krzyża podchodzą: Członkowie Wspólnoty Domowego Kościoła

Stacja III: Do krzyża podchodzą: Mieszkańcy Rejonu VI i V

Stacja IV: Do krzyża podchodzą: Członkowie wspólnoty Legionu Maryi

Stacja V: Do krzyża podchodzą: Członkowie wspólnoty Caritas i Szkoły Modlitwy

Stacja VI: Do krzyża podchodzą: Mieszkańcy Rejonu III i IV

Stacja VII: Do krzyża podchodzą: Członkowie Rady Duszpasterskiej

Stacja VIII: Do krzyża podchodzą: Posłańcy, Podrejonowi i Rejonowi

Stacja IX: Do krzyża podchodzą: Mieszkańcy Rejonu I i II

Stacja X: Do krzyża podchodzą: Rodzice

Stacja XI: Do krzyża podchodzą: Młodzież

Stacja XII: Do krzyża podchodzą: Dzieci - Przy Krzyżu jubileuszowym

Stacja XIII: Do krzyża podchodzą: Służba Liturgiczna oraz kapłani i siostry

Stacja XIV: Przy kościele 

Dzisiaj jest

sobota,
19 sierpnia 2017

(231. dzień roku)

Czytania na dziś

LSO

Biblia Audio i Tekst

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

PGP

Pismo parafialne

Biblioteka parafialna

Włącz się w różaniec

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie