Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
24174

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Wspólnota mężnej wiary

8 XII 2016. Wydarzenie Parafialne. Wizyta duszpasterska

Ponieważ święta Narodzenia Pańskiego już bardzo blisko a wraz z nimi wizyta duszpasterska w naszych domach. I właśnie ona stała się okazją do przeżywania kolejnego parafialnego wydarzenia.

W tym roku w czasie wydarzeń są przypominane wartości związane z sakramentem bierzmowania. Podczas liturgicznego przygotowania do wydarzenia  ks. Marcin Pyda mówił o przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia, tym zewnętrznym jakim jest: przygotowanie  potraw, sprzątanie, choinka, prezenty, ale przede wszystkim tym duchowym poprzez: udział w rekolekcjach, spowiedź, modlitwa, rozważanie słowa Bożego, udział w roratach. Zachęcał, by te ostatnie dni dobrze wykorzystać i  być gotowym na przeżywanie pamiątki przyjście Jezusa na ziemię w nrodzinach, ale też wraz z sąsiadami, przyjaciółmi  i ludźmi bliskimi.

Wydarzenie ewangelizujące zachęca, by parafianie w dniu wizyty duszpasterksiej w danym bloku spotkali się na spotkaniu opłatkowym z kapłanami odpowiedzialnymi za poszczególne rejony.

Galeria

Radość mężnego wyznawania wiary we wspólnocie

Poziom 1.1.3

TEMAT: Radość mężnego wyznawania wiary we wspólnocie

OKAZJA: Wizyta Duszpasterska

Wartość: Bierzmowanie, w którym duch Święty udziela nam łaski do mężnego wyznawania wiary

Meta: Parafianie parafii św. Barbary byli uwrażliwiani w czasie wizyty duszpasterskiej na to, że bierzmowanie daję na łaskę mężnego wyznawania wiary przez udział w spotkaniu opłatkowym.

UZASADNIENIE

1.    Z problemu:

Pomimo, że większość parafian stanowią ludzie, którzy dobrowolnie przyjęli sakrament bierzmowania to jednak jest wielu takich, którzy unikają publicznego wyznawania wiary: nie uczestniczą w spotkaniach sąsiedzkich, nie podejmują proponowanych w wydarzeniach parafialnych gestów.

2.    Z ideału:

Bóg oczekuje od nas mężnego wyznawania wiary celem budowania Królestwa Bożego i wskazywania innym drogi do zbawienia.

„Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić… . A przywoławszy Apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia /Jezusa/. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie”.( Dz 5, 30-33. 40-42).

3.    Z nawrócenia:

Należy pomóc mieszkańcom parafii w odkryciu, że wspólnota jest miejscem, gdzie wzajemnie się wspieramy, dodając sobie odwagi do wyznawania wiary.

Hasło: Wspólnota szkołą mężnej wiary

Gest dla wszystkich: Spotkanie sąsiedzkie podczas kolędy

 

Dzisiaj jest

czwartek,
24 sierpnia 2017

(236. dzień roku)

Czytania na dziś

LSO

Biblia Audio i Tekst

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

PGP

Pismo parafialne

Biblioteka parafialna

Włącz się w różaniec

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie