Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
32279

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Czym jest dla mnie służba we wspólnocie parafialnej

Grupa z rekolekcji 20-21 XI

- Jest dla mnie osobistym wzrostem. Dzięki tej służbie jestem bardziej otwarta , odważna, mam swoje zdanie. Moja postawa jako posłańca zmienia też mojego męża, który „ kładł mi kłody pod nogi ”, nie pozwalał przychodzić na rekolekcje, stawiał mi warunki, a dziś jak widać brał udział w 3 dniach rekolekcji i jest zadowolony i nie jest to dla niego czas stracony.

-Pozwala mi poznać bliżej życie parafii. Pozwala na wzrost wiary. Sprawia lepsze kontakty z sąsiadami. Służba dla mnie jest radością, a jednocześnie wzrastaniem w wierze i odpowiedzialnością za głoszenie Królestwa Bożego. Staraniem się o poznawanie prawdy objawionej i głoszenie Ewangelii.

- Przynosi mi radość, uczy odpowiedzialności za parafię, za Kościół. Dzięki podjętym zadaniom i zaangażowaniu mogę i mam okazję do dzielenia się wiarą, a wtedy moja wiara wzrasta. Często jest też trudem i pokonywaniem moich ograniczeń i słabości.                         

- Służba we wspólnocie parafialnej jest dla mnie radością. Dzięki służbie wzrasta moja wiara, ale także wiara innych. Służba daje mi poczucie, że jestem tu potrzebna.

- Służba we wspólnocie jest dla mnie okazją do podzielenia się zdobytymi wiadomościami ze wspólnotą sąsiedzką. Jest również okazją do poszukiwania wiedzy na temat wiary. Jest dla mnie radością.

- Służba ta jest dla mnie okazją do spotkania z sąsiadami, radością i pomimo iż spotykamy się tylko dwa razy w roku ( opłatek i dzielenie się chlebem), nie wstydzimy się mówić o Bogu, modlimy się za nasze rodziny, bo przychodzą tu osoby z własnej woli.

- Jest radością ze spotkania z innymi ludźmi. Stałam się bardziej otwarta na drugiego człowieka. Umiem dać bezinteresownie swój czas. Wzrosła moja wiara.

- Zadowolenie z bycia z braćmi i siostrami, radość rozważania Słowa Bożego w grupach sąsiedzkich. Wzrost mojej wiary.

- Służąc we wspólnocie, służę przede wszystkim samemu Bogu  i to mnie najbardziej mobilizuje i pobudza do działania całym sercem, aby tę służbę wypełnić jak najlepiej.

- Służba we wspólnocie parafialnej jest dla mnie wezwaniem i odpowiedzią na zaproszenie do współpracy , do budowania Królestwa Bożego. Coś z czego jestem zadowolona, że mogę się w to angażować a tym samym wzrastać w wierze i duchowo.

- dla mnie służba we wspólnocie parafialnej jest wyróżnieniem i radością. Czuję się przez to wyjątkowa i potrzebna. Wiem, że przez tę służbę pomagam wzrastać innym, jak również ja sam wzrastam.

- Dla mnie służba we wspólnocie to radość, że mogę coś ofiarować z siebie, mimo że nieraz muszę przełamywać pewne bariery, które mnie blokują. Ale na szczęście mam wsparcie od Ducha Świętego, który mnie prowadzi. Za wszelkie dobro – chwała Panu.

- Dzięki służbie we wspólnocie dokonuje się we mnie przemiana ku głębszemu poznawaniu siebie i odkrywaniu czego Bóg wymaga ode mnie. Uczę się rozeznawać ile daję dobra innym i jakie są z tego owoce.

- Wspólną drogą do Ojca Niebieskiego; wielką przygodą życiową; Mimo trudów również daje szerzej widzieć świat ludzi; poznawaniem siebie i braci w tej drodze; kształtowaniem, doskonaleniem siebie.

- Służba we wspólnocie parafialnej jest zaangażowaniem, posługa, pracą, wysiłkiem oraz miłym doświadczeniem, kiedy możemy być i modlić się razem.  

- Dla mnie służba we wspólnocie parafialnej jest radością. Jestem bardzo duchowo wzmocniony i cieszę się bardzo jak tyle osób jest zaangażowanych. „Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus”, „ i w życiu i śmierci należymy do Pana.

- często ta służba sprawia mi radość ze spotkania z innymi ludźmi. Bywa też trudem i wysiłkiem. Również spotykam się z niezrozumieniem. Służę z radością pomimo wszystkich niepowodzeń.

- to wypełnienie zobowiązań wynikających z chrztu św., jest dla mnie radością bycia we wspólnocie, sensem życia chrześcijańskiego.

- jest dla mnie powołaniem i wielka radością. Czuje się potrzebna i wdzięczna Panu Bogu za ten czas mojego życia, staram się wypełniać to zadanie jak najlepiej. Służba Panu Bogu i ludziom dla ich zbawienia jest moim priorytetem.

-  wspólnota parafialna jest dla mnie drugą rodziną, podejmuję w niej wiele służb. Nie odbieram tego jako wysiłek czy trud, choć na pewno tak jest. Przede wszystkim ta służba jest dla mnie radością i wyróżnieniem. Jest „motorem” dla własnego rozwoju, a także mobilizacją do autentycznego służenia innym.

- jest dla mnie radością, jest to czas wzrastania w Bogu. Żeby być dobrym chrześcijaninem trzeba widzieć Chrystusa w drugim człowieku i w codziennej pracy.

- służba we wspólnocie parafialnej jest dla mnie obowiązkiem podzielenia się tymi darami, którymi zostałem obdarowany.

- radością, codziennością, niejednokrotnie trudnością, którą staram się pokonać z Bożą pomocą. Jest otwarciem się na potrzeby innych, możliwością do odkrywania swojego powołania, do współpracy w budowaniu Królestwa Bożego w sobie i we wspólnocie.

- odkrywaniem siebie samej we współpracy z innymi, pokonywaniem barier międzyludzkich, uczeniem się współpracy , otwartości, wrażliwości na potrzeby innych.

- służba we wspólnocie parafialnej daje mi możliwość realizacji powołania, jakie ma każdy chrześcijanin – świadczenia o Chrystusie, ewangelizacji, przyczyniania się do zbawienia swojego oraz braci i sióstr w Kościele. Daje radość uczestnictwa we wspólnocie i zacieśnia więzi z Panem Bogiem.

- służąc we wspólnocie parafialnej rozwijam się w sferze wiary, ducha, przyjmuję odpowiedzialność za siebie, za swoją najbliższą rodzinę, moją wspólnotę sąsiedzką, za środowisko pracy, otoczenie. Służba ta przynosi mi wiele radości.

- jest dla mnie poznawaniem , odkrywaniem i pogłębianiem wiary. Czuję się lepszym chrześcijaninem. Staję się bardziej otwarta i wrażliwa na innych braci i siostry, na ich problemy i potrzeby.

- mogę wzrastać duchowo pomagając innym, dzieląc się z innymi moimi upadkami, a potem powstawaniem, miłością do drugiego człowieka, odpowiedzialnością.

 

 

 

Dzisiaj jest

poniedziałek,
24 lipca 2017

(205. dzień roku)

Czytania na dziś

LSO

Biblia Audio i Tekst

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

PGP

Pismo parafialne

Biblioteka parafialna

Włącz się w różaniec

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie