Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
65789

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Czym dla mnie jest służba we wspólnocie parafialnej?

Grupa z rekolekcji 20-21 XI

Jest dla mnie osobistym wzrostem. Dzięki tej służbie jestem bardziej otwarta , odważna, mam swoje zdanie. Moja postawa jako posłańca zmienia też mojego męża, który „ kładł mi kłody pod nogi ”, nie pozwalał przychodzić na rekolekcje, stawiał mi warunki, a dziś jak widać brał udział w 3 dniach rekolekcji i jest zadowolony i nie jest to dla niego czas stracony.

Pozwala mi poznać bliżej życie parafii. Pozwala na wzrost wiary. Sprawia lepsze kontakty z sąsiadami. Służba dla mnie jest radością, a jednocześnie wzrastaniem w wierze i odpowiedzialnością za głoszenie Królestwa Bożego. Staraniem się o poznawanie prawdy objawionej i głoszenie Ewangelii.

Przynosi mi radość, uczy odpowiedzialności za parafię, za Kościół. Dzięki podjętym zadaniom i zaangażowaniu mogę i mam okazję do dzielenia się wiarą, a wtedy moja wiara wzrasta. Często jest też trudem i pokonywaniem moich ograniczeń i słabości.                         

Służba we wspólnocie parafialnej jest dla mnie radością. Dzięki służbie wzrasta moja wiara, ale także wiara innych. Służba daje mi poczucie, że jestem tu potrzebna.

Służba we wspólnocie jest dla mnie okazją do podzielenia się zdobytymi wiadomościami ze wspólnotą sąsiedzką. Jest również okazją do poszukiwania wiedzy na temat wiary. Jest dla mnie radością.

Służba ta jest dla mnie okazją do spotkania z sąsiadami, radością i pomimo iż spotykamy się tylko dwa razy w roku ( opłatek i dzielenie się chlebem), nie wstydzimy się mówić o Bogu, modlimy się za nasze rodziny, bo przychodzą tu osoby z własnej woli.

Jest radością ze spotkania z innymi ludźmi. Stałam się bardziej otwarta na drugiego człowieka. Umiem dać bezinteresownie swój czas. Wzrosła moja wiara.

Zadowolenie z bycia z braćmi i siostrami, radość rozważania Słowa Bożego w grupach sąsiedzkich. Wzrost mojej wiary.

Służąc we wspólnocie, służę przede wszystkim samemu Bogu  i to mnie najbardziej mobilizuje i pobudza do działania całym sercem, aby tę służbę wypełnić jak najlepiej.

Służba we wspólnocie parafialnej jest dla mnie wezwaniem i odpowiedzią na zaproszenie do współpracy , do budowania Królestwa Bożego. Coś z czego jestem zadowolona, że mogę się w to angażować a tym samym wzrastać w wierze i duchowo.

Dla mnie służba we wspólnocie parafialnej jest wyróżnieniem i radością. Czuję się przez to wyjątkowa i potrzebna. Wiem, że przez tę służbę pomagam wzrastać innym, jak również ja sam wzrastam.

Dla mnie służba we wspólnocie to radość, że mogę coś ofiarować z siebie, mimo że nieraz muszę przełamywać pewne bariery, które mnie blokują. Ale na szczęście mam wsparcie od Ducha Świętego, który mnie prowadzi. Za wszelkie dobro – chwała Panu.

Dzięki służbie we wspólnocie dokonuje się we mnie przemiana ku głębszemu poznawaniu siebie i odkrywaniu czego Bóg wymaga ode mnie. Uczę się rozeznawać ile daję dobra innym i jakie są z tego owoce.

Wspólną drogą do Ojca Niebieskiego; wielką przygodą życiową; Mimo trudów również daje szerzej widzieć świat ludzi; poznawaniem siebie i braci w tej drodze; kształtowaniem, doskonaleniem siebie.

Służba we wspólnocie parafialnej jest zaangażowaniem, posługa, pracą, wysiłkiem oraz miłym doświadczeniem, kiedy możemy być i modlić się razem.  

Dla mnie służba we wspólnocie parafialnej jest radością. Jestem bardzo duchowo wzmocniony i cieszę się bardzo jak tyle osób jest zaangażowanych. „Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus”, „ i w życiu i śmierci należymy do Pana.

Często ta służba sprawia mi radość ze spotkania z innymi ludźmi. Bywa też trudem i wysiłkiem. Również spotykam się z niezrozumieniem. Służę z radością pomimo wszystkich niepowodzeń.

To wypełnienie zobowiązań wynikających z chrztu św., jest dla mnie radością bycia we wspólnocie, sensem życia chrześcijańskiego.

Jest dla mnie powołaniem i wielka radością. Czuje się potrzebna i wdzięczna Panu Bogu za ten czas mojego życia, staram się wypełniać to zadanie jak najlepiej. Służba Panu Bogu i ludziom dla ich zbawienia jest moim priorytetem.

Wspólnota parafialna jest dla mnie drugą rodziną, podejmuję w niej wiele służb. Nie odbieram tego jako wysiłek czy trud, choć na pewno tak jest. Przede wszystkim ta służba jest dla mnie radością i wyróżnieniem. Jest „motorem” dla własnego rozwoju, a także mobilizacją do autentycznego służenia innym.

Jest dla mnie radością, jest to czas wzrastania w Bogu. Żeby być dobrym chrześcijaninem trzeba widzieć Chrystusa w drugim człowieku i w codziennej pracy.

Służba we wspólnocie parafialnej jest dla mnie obowiązkiem podzielenia się tymi darami, którymi zostałem obdarowany.

Radością, codziennością, niejednokrotnie trudnością, którą staram się pokonać z Bożą pomocą. Jest otwarciem się na potrzeby innych, możliwością do odkrywania swojego powołania, do współpracy w budowaniu Królestwa Bożego w sobie i we wspólnocie.

Odkrywaniem siebie samej we współpracy z innymi, pokonywaniem barier międzyludzkich, uczeniem się współpracy , otwartości, wrażliwości na potrzeby innych.

Służba we wspólnocie parafialnej daje mi możliwość realizacji powołania, jakie ma każdy chrześcijanin – świadczenia o Chrystusie, ewangelizacji, przyczyniania się do zbawienia swojego oraz braci i sióstr w Kościele. Daje radość uczestnictwa we wspólnocie i zacieśnia więzi z Panem Bogiem.

Służąc we wspólnocie parafialnej rozwijam się w sferze wiary, ducha, przyjmuję odpowiedzialność za siebie, za swoją najbliższą rodzinę, moją wspólnotę sąsiedzką, za środowisko pracy, otoczenie. Służba ta przynosi mi wiele radości.

Jest dla mnie poznawaniem , odkrywaniem i pogłębianiem wiary. Czuję się lepszym chrześcijaninem. Staję się bardziej otwarta i wrażliwa na innych braci i siostry, na ich problemy i potrzeby.

Mogę wzrastać duchowo pomagając innym, dzieląc się z innymi moimi upadkami, a potem powstawaniem, miłością do drugiego człowieka, odpowiedzialnością.

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc