Licznik

Liczba wyświetleń strony:
101634

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Parafialny Zespół CARITAS

Parafialny Zespół CARITAS istnieje przy parafii św. Barbary od 1988 roku. Obecnie w zespole działa 16. wolontariuszy. Przewodniczącym Zespołu jest z urzędu ks. proboszcz Andrzej Lupa, który jednocześnie troszczy się o formację duchową poprzez katechezy podczas comiesięcznych spotkań wszystkich członków Zespołu.

Działalność Parafialnego Zespołu CARITAS oparta jest na strukturach realizowanego w naszej wspólnocie Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji.

Odpowiedzialna za PZC Teresa Kościk

Kontakt z Caritas przez księży pracujących w parafii


W poszczególnych Rejonach odpowiedzialne za pracę są następujące osoby:

Rejon  I  -    Anna Pastuszak, Stanisława Tryk

Rejon  II -   Teresa Kościk, Piotr Kościarz

Rejon III -   Bożena Pawełek, Danuta Filipczak                   

Rejon IV -   Stanisław Olszewski

Rejon V -    Danuta Bednarska, Maria Osmulska

Rejon VI -   Gabriela Ciepłowska

Rejon VII -  Sabina AdamowskaKozak Marta


Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc dzieło CARITAS, informujemy, że w każdą III niedzielę miesiąca, po Mszach św., zbierane są ofiary do puszek.

Numer konta bankowego

Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Barbary w Łęcznej

Bank Spółdzielczy w Łęcznej

33 8693 0006 0000 2293 2003 0001

Zadania Parafialnego Zespołu CARITAS

      1.     Animowanie wspólnoty parafialnej i ludzi dobrej woli do czynnej miłości.

2.     Pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości świadczenia pomocy.

3.   Organizowanie pomocy w obrębie parafii dla rodzin wielodzietnych, niepełnych, o niskich dochodach oraz dotkniętych różnymi zdarzeniami losowymi.

Zespół rozpoznaje potrzeby współpracując z duszpasterzami, grupami parafialnymi, ośrodkiem Pomocy Społecznej, członkami Rady Duszpasterskiej, Posłańcami oraz pedagogiem szkolnym.

 

Rodzaje pomocy:

·         Talony na zakup podstawowych artykułów spożywczych.

·         Obiady dla dzieci w szkole.

·         Zakup leków, odzieży, butów.

·         Dofinansowanie do wypoczynku dzieci.

·         Zakup podręczników szkolnych.

·         Akcje świąteczne.

 

Inne formy działalności:

·         Msza święta w intencji chorych we wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej (13 V).

·         Odwiedziny chorych w Tygodniu Miłosierdzia.

·      Odprawianie nowenny w intencji chorych i cierpiących przed Światowych Dniem Chorego – 11 luty.

 

Pozyskiwanie środków:

·         Wpłaty na konto bankowe.

·         Zbiórki do puszek.

·         Zysk ze sprzedaży świec, kartek, zniczy itp.

·         Darowizny.

 

Przyg. Teresa Kościk

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
21 stycznia 2021

(21. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc