Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
48110

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Kto z kim przestaje, takim się staje

18 IX 2016. Pierwsze wydarzenie

Parafianie św. Barbary w Łęcznej przeżywali pierwsze w tym roku formacyjnym wydarzenie. Jego celem było odkrywanie prawdy, że nasi święci patronowie wspierają nas w budowaniu Kościoła, natomiast okazją było liturgiczne wspomnienie św. Stanisława Kostki,  patrona dzieci i młodzieży.

Tradycyjnie już liturgię podczas wszystkich Mszy świętych przygotowywały poszczególne Rejony. Wszystkie teksty miały pomóc parafianom, odkrywać rolę świętych patronów w codziennym życiu każdego wierzącego i wzbudzić pragnienie, by odnowić osobiste relacje ze swoimi duchowymi opiekunami, którzy zostali nam podarowani na chrzcie świętym, a także w sakramencie bierzmowania.  

W homilii ks. Karol Madejek wyjaśniał, że święci znajdują się bliżej Boga, są głębiej zjednoczeni z Chrystusem, mogą wyprosić nam wiele łask. Oni bowiem nieustannie wstawiają się za nami u Ojca. Nasi święci patronowie, ci z chrztu, z bierzmowania i wielu innych, pomagają nam trwać wiernie przy Bogu, ale też wstawiają się za nami, byśmy zapewnili sobie wieczną z Nim przyszłość w królestwie niebieskim.

Po homili były przyniesione do ołtarza dary: plecak ze Światowych Dni Młodzieży, ikona Wszystkich Świętych, płonące kadzidło oraz chleb i wino. Natomiast na zakończenie każdej Mszy św. młodzi ludzie, którzy włączyli się w przygotowania do ŚDM w naszej parafii, przyjmowali gości z Belgii oraz uczestniczyli w tym święcie młodości i entuzjazmu w Krakowie, dawali świadectwo, jak przez te inicjatywy Bóg działał w ich sercach.

Przeżyte wydarzenie jest zaproszeniem, by każdy parafianin „zaprzyjaźnił się” na nowo ze swoim patronem, by dostrzegł jego rolę w życiu i zapragnął tak jak on głębiej jednoczyć się z Bogiem przez naśladowanie tych cech, które doprowadziły go do świętości. Miejmy nadzieję, że wraz ze swoimi świętymi patronami będzie uwielbiał Boga, bo jak głosi hasło wydarzenia: Kto z kim przestaje takim się staje.

Święci patronowie wspierają nas w budowaniu Kościoła

Poziom 1.1.1.

TEMAT: Święci patronowie wspierają nas w budowaniu Kościoła

OKAZJA: Św. Stanisław Kostka – 18 IX 2016

Wartość: Korzystać z pomocy świętych, by budować kościół

Meta: Wierni parafii św. Barbary podejmując gest modlitwy za przyczyną świętych Patronów w dniu św. Stanisław Kostki odkrywali to, że Oni wspierają nas swym wstawiennictwem w budowaniu Królestwa Bożego.

 UZASADNIENIE

1.    Z problemu:

Pomimo tego, że zdecydowana większość mieszkańców naszej parafii przyjmując sakrament bierzmowania wybrało Świętego Patrona, to w codziennym życiu nie korzysta z jego wstawiennictwa. Wielu zapomina jakiego patrona obrali i dlaczego miał być to ten patron. Przez to nie dostrzegają, że tracą ważnych orędowników, którzy mogą wspierać ichnie tylko w sprawach osobistych ale również w wypełnianiu powołania chrześcijańskiego.

2.    Z ideału:

Jezus oczekuje od nas, że odkryjemy rolę naszych Świętych Patronów w naszym wzrastaniu w wierze dla budowania Królestwa Bożego.

Wstawiennictwo świętych. „Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości... nieustannie wstawiają się za nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które przez jedynego Pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi... Ich przeto troska braterska wspomaga wydatnie słabość naszą". (KKK nr956)

3.    Z nawrócenia:

Należy pomóc wiernym, odkryć że w drodze ku królestwu Bożemu mamy niezwykłych sojuszników i że warto korzystać z ich wstawiennictwa.

HasłoKto z kim przystaje takim się staje

Gest dla wszystkich: Modlitwa za wstawiennictwem patronów z bierzmowania.

Gest liturgiczny: Świadectwo młodzieży po ŚDM

Gest grup formacyjnych: Podzielić się: kogo mam za patrona od bierzmowania i dlaczego go wybrałem.

Pierwsze Wydarzenie Parafialne

18 IX 2016 r. W niedzielę miało miejsce pierwsze w tym roku formacyjnym Wydarzenie Parafialne. Okazją do jego przeżycia było wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. [fot. s. Elżbieta Łutnik]

Powrót

Dzisiaj jest

sobota,
19 sierpnia 2017

(231. dzień roku)

Czytania na dziś

LSO

Biblia Audio i Tekst

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

PGP

Pismo parafialne

Biblioteka parafialna

Włącz się w różaniec

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie