Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
52545

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Liturgiczna Służba Ołtarza

Posługa przy ołtarzu daje mi wiele radości i satysfakcji oraz wzbudza moją ciekawość Pismem św., stąd staram się jak najczęściej czytać i rozważać słowo Boże. Przy ołtarzu doświadczam także takiej szczególnej atmosfery obecności Boga, dlatego staram się żyć na co dzień wolą Bożą zawartą w Dekalogu. Staram się też być otwarty na potrzeby innych i nieść im pomoc tak jak to czynił Pan Jezus.

Służę przy ołtarzu Pana już od wielu lat. Obecnie jest lektorem. Służba przy ołtarzu mobilizuje mnie do pełnego udziału we Mszy św. Staram się trwać jak najdłużej w stanie łaski uświęcającej, by w czasie Mszy św. przyjąć Pana Jezusa do swego serca. Tak uczestnicząc we Mszy św. doświadczam wiele duchowej radości płynącej ze szczególnej obecności Boga we wspólnocie Kościoła i w moim sercu. 

Służba przy Ołtarzu Pańskim daje mi wiele siły do dawania świadectwa Chrystusowi w codziennym życiu. Wlewa w moje serce pewność, że droga, którą idę jest zgodna z wolą Boga, stąd nie wstydzę się swojej wiary i gdy zachodzi taka potrzeba zwracam uwagę na niewłaściwe zachowanie innych.

Dzisiaj jest

niedziela,
16 grudnia 2018

(350. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie