Licznik

Liczba wyświetleń strony:
74456

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Liturgiczna Służba Ołtarza

Posługa przy ołtarzu daje mi wiele radości i satysfakcji oraz wzbudza moją ciekawość Pismem św., stąd staram się jak najczęściej czytać i rozważać słowo Boże. Przy ołtarzu doświadczam także takiej szczególnej atmosfery obecności Boga, dlatego staram się żyć na co dzień wolą Bożą zawartą w Dekalogu. Staram się też być otwarty na potrzeby innych i nieść im pomoc tak jak to czynił Pan Jezus.

Służę przy ołtarzu Pana już od wielu lat. Obecnie jest lektorem. Służba przy ołtarzu mobilizuje mnie do pełnego udziału we Mszy św. Staram się trwać jak najdłużej w stanie łaski uświęcającej, by w czasie Mszy św. przyjąć Pana Jezusa do swego serca. Tak uczestnicząc we Mszy św. doświadczam wiele duchowej radości płynącej ze szczególnej obecności Boga we wspólnocie Kościoła i w moim sercu. 

Służba przy Ołtarzu Pańskim daje mi wiele siły do dawania świadectwa Chrystusowi w codziennym życiu. Wlewa w moje serce pewność, że droga, którą idę jest zgodna z wolą Boga, stąd nie wstydzę się swojej wiary i gdy zachodzi taka potrzeba zwracam uwagę na niewłaściwe zachowanie innych.

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
21 stycznia 2021

(21. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc