Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
77943

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Szkoła Modlitwy

Jestem we wspólnocie Szkoła Modlitwy od wielu lat. W niej to Pan Bóg mnie kształtuje, umacnia, obdarowuje. To czym Bóg mnie obdarował  nie mogę zatrzymywać dla siebie. Pragnę głosić Jego wielką miłość, opiekę, mądrość, obecność, miłosierdzie. Bóg pozwolił mi abym rozpoczęła to głoszenie w parafii podczas Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy, także w czasie kursów dla osób dorosłych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Następnie Pan  Bóg wzbudził pragnienie głoszenia dalej poza parafią. Najpierw była to parafia Jawidz-Rokitno, a obecnie biorę udział w Rekolekcjach ewangelizacyjnych „Źródło”. Wraz z grupą osób z  innych wspólnot z naszej diecezji wyjeżdżam do innych parafii głosząc kerygmat w kościołach, przygotowując serca ludzkie we współpracy z Duchem Świętym na przyjęcie peregrynacji Krzyża Świętego. Głosząc Słowo Boga i dzieląc się świadectwem życia widzę jak często i jak bardzo  Bóg przenika serca ludzkie, jak bardzo ludzie pragną Boga i Jego doświadczania w swoim życiu. Moją wielką  radością jest  kiedy  widzę uśmiech i łzy na twarzy ludzi, gdy Pan ich dotyka.

Anna

Do wspólnoty Szkoła Modlitwy należę od 9 lat. W niej otrzymałam formację osobistą i duchową poprzez udział w spotkaniach, katechezach, rozważanie słowa Bożego , a także udział w rekolekcjach w parafii i wyjazdowych. We wspólnocie Pan Bóg pozwolił mi stanąć w prawdzie o mnie samej, a Jezus Chrystus uwolnił mnie z grzechu nieprzebaczenia. Do wolności wyswobodził  mnie Jezus Chrystus i mogłam doświadczyć miłości Bożej. Pan Bóg obdarza mnie wieloma łaskami i darami. To wszystko od Niego otrzymałam za darmo i pragnę dzielić się z innymi biorąc udział w rekolekcjach Ewangelizacyjnych „Źródło” Archidiecezji Lubelskiej. Moja grupa ewangelizacyjna prowadziła rekolekcje w parafii w Dorohusku, Chełmie, Krasnymstawie przez 4 dni głosząc kerygmat i dając świadectwo. Kiedy wybrałam Jezusa jako Pana i Zbawiciela przeszłość stała się terenem odkrywania i działania  Boga, teraźniejszość nie jest zlepkiem przypadków, a przyszłość napawa nadzieją.

Bożena

Przyszłam na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy  w parafii nie przewidując, co może mnie spotkać. W czasie rekolekcji zrodziło się we mnie pragnienie, by miłować i służyć Bogu we wszystkim. Po rekolekcjach zrozumiałam, że w moim życiu może się coś zmienić. Mimo tego, że doświadczyłam wielu łask byłam przekonana, że przede mną otwiera się nowa droga na pogłębianie wiary. Doszłam do przekonania, że najlepszym wyborem dla mnie jest wspólnota charyzmatyczna. Już drugi rok należę do wspólnoty Szkoła Modlitwy, gdzie mogę  Boga bardziej poznawać i wypełniać Jego wolę.

Izabela

Jestem członkiem wspólnoty Szkoła Modlitwy od 10 lat i nieustannie się formuję. Moja formacja odnosi się do sumienia, gdzie uczę się dokonywać wyborów, nie według mojego osobistego spojrzenia, ale według światła Bożego. Moja formacja dotyczy również spraw społecznych, spojrzenia na drugiego człowieka, zaangażowania w życie parafii, miasta i ojczyzny. Najważniejsza jednak dla mnie jest formacja duchowa, w której uczę się modlić, poznaję Pana Boga, słucham Słowa Bożego, uczę się rozeznawać Jego wolę dotyczącą mojego życia, modlę się za innych i doświadczam modlitwy innych za siebie. Owocem mojej formacji we wspólnocie jest to, że czuję się bardziej silna w wierze, bardziej dojrzała i odpowiedzialna za świętość moją i innych.

Elżbieta

Wspólnota jest dla mnie miejscem odkrywania i poznawania Boga na nowo. Mogę zgłębiać moją wiarę. Angażuję się w posługi potrzebne wspólnocie i parafii , biorąc czynny udział w liturgii Mszy św., czytając Słowo Boże, śpiewając psalmy i modląc się za innych i za parafię. Biorąc udział w rekolekcjach i katechezach pogłębiam i oczyszczam moją wiarę, otwieram się na miłość Boga i potrzeby innych ludzi. Będąc w programie Nowej Ewangelizacji nauczyłam się czytać i rozważać  Słowo Boże, które było dla mnie niedostępne i nieznane. Słowo Boże stało się dla nas pokarmem i światłem na każdy dzień. We wspólnocie poznajemy swoje problemy i powierzamy je Bogu we wspólnej modlitwie, jesteśmy dla siebie bliscy i wspieramy się wzajemnie. Darami, jakimi nas Pan Bóg obdarzył możemy się dzielić z innymi, służąc w parafii.

Uczestniczka

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc