Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
78449

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Koła Żywego Różańca Rodziców

Modlitwa różańcowa rodziców w intencji dzieci

W dzisiejszym świecie rodzice stają wobec coraz trudniejszych wyzwań wychowawczych, by im sprostać podejmują różne inicjatyw. Jedną z nich jest pomysł powołania Kół Żywego Różańca Rodziców, by mogli oni poświęcić tę modlitwę w intencji swych dzieci.

Wspólna modlitwa rodziców w intencji ich dzieci, jak również rozważanie tajemnic życia Jezusa i Maryi jest szczególnym przejawem troski i miłości rodzicielskiej, zwłaszcza, że tę modlitwę Kościół już od wieków proponuje jako szczególny dar dla wierzących. Do tej modlitwy zachęca również Matka Boża w swoich objawieniach.

Niech inspiracją do ufnego działania i wiernego trwania w tej modlitwie, będzie wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II zawarte w liście apostolskim o Różańcu Najświętszej Maryi Panny z 2002 roku.

Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. ... Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat (...) stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć. (...) Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia. Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany!

Kościół na przestrzeni wieków już nieraz doświadczył potęgi tej modlitwy i cudów jakie dokonywały się za przyczyną różańca. Tym bardziej w dzisiejszym czasie trzeba sięgnąć po tę potężną moc modlitwy różańcowej. Jest ona wstanie przezwyciężyć wszelkie trudności wychowawcze i na nowo odbudowywać zniszczone relacji rodziców z dziećmi jak również usuwać skutki błędów, grzechów i złego świadectwa rodziców wobec dzieci.

Sposób odmawiania

  1. Rodzice odmawiają Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Matce Bożej, prosząc Ją o modlitwę za nami i naszymi dziećmi.
  2. Odmawiają jedną wyznaczoną dziesiątkę Różańca dziennie Ojcze nasz ....1 x Zdrowaś Maryjo…10 x i Chwała Ojcu… w intencji jw. Dla własnych dzieci i dzieci każdej z tych osób, które uczestniczą w Róży. Modlimy się u siebie w domu. Nie wymieniamy się tajemnicami różańcowymi lecz na stałe odmawiamy tę którą otrzymaliśmy.
  3. Osoba, która odmawia I tajemnicę odmawia również początkowe modlitwy Różańca tj. Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, 3x Zdrowaś Mario… (o wiarę, nadzieję i miłość) i Chwała Ojcu…
  4. Rodzice są zobowiązani raz w roku potwierdzić kontynuację modlitwy różańcowej u zelatorki.

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc