Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
44837

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Kurs ewangelizacyjny: Św. Jan Chrzciciel - prorok na dzisiejsze czasy

Świadectwa uczestników I tury rekolekcji 14-15 listopada 2014

Osoba Jana chrzciciela dała mi poczucie, że moja posługa Podrejonowej jest przygotowywaniem drogi dla Jezusa w moim rejonie i we wspólnotach sąsiedzkich. Bardzo dużo wniosła analiza ewangelii w relacjach: Posłańcy a wierni. Utwierdziło mnie to, by iść dalej z ewangelizacją, nie zniechęcając się.

Na rekolekcjach usłyszałam, że posługa Posłańca jest wielkim wezwaniem i odpowiedzialnością za wspólnotę, by przygotować ją na przyjście Jezusa. Uświadomiłam sobie, że mam ufać Bogu i pytać Go, czego ode mnie oczekuje i prosić o światło, za którym mam podążać. Utwierdziłam się w przekonaniu, że nie powinnam zrażać się niepowodzeniami trudnościami, lecz konsekwentnie realizować swe posłannictwo. Żałuję, że z dobrodziejstwa rekolekcji nie korzystają wszyscy Posłańcy, by właściwie poznać swoją rolę i uświadomić sobie odpowiedzialność za wspólnotę.

W tym roku podczas rekolekcji mocno przemówił do mnie początek naszych rozważań: klimat, w którym wzrastał Jan Chrzciciel i klimat mojej rodziny, w której wzrastałam, ale też klimat, który stwarzam w mojej obecnej rodzinie i to pytanie: czy wychowuję proroków? Rekolekcje obudziły na nowo moją świadomość, że jako Posłaniec mam przygotować miejsce dla Pana Jezusa.

Grażyna

Odkryłam ogromne dobro, jakim jest wspólnota i dar uczestnictwa w rekolekcjach. Jan Chrzciciel pomógł mi zrozumieć, że bez względu na to, w jakim jestem miejscu – jestem posłana, by być prorokiem, by być „głosem wołającym na pustyni” i wskazywać na Jezusa, dawać świadectwo swoim życiem i słowem.

Bogu niech będą dzięki za dar rekolekcji. Odkryłam jak ważną rolę pełnię jako Posłaniec i jak wiele mi brakuje do dobrego wypełniania tej posługi.

Odkryłam, że rozeznawanie woli Bożej w moim życiu to proces wymagający ode mnie wysiłku, to otwieranie się na Ducha Świętego, nawrócenie, analiza wewnętrznych poruszeń, myśli i pragnień. Dziękuję Bogu za czas rekolekcji, który pozwolił mi bardziej spojrzeć w siebie.

Było to czas radości, dzielenia się ze współbraćmi problemami, doświadczeniami, a także odkrywania nowych darów i talentów.

Rekolekcje to czas odkrywania do czego powołuje mnie Bóg: mam być jak Jan Chrzciciel dobrym prorokiem i oddanym w pełni powierzonej służbie. Uczy jak żyć i być posłusznym.

Mam świadomość, że jestem odpowiedzialna za ludzi z mojej grupy sąsiedzkiej powierzonych mi przez Pana. Mam wzrastać duchowo i nieustanne formować się, jak również korzystać z pomocy przygotowanych przez koordynatorów mam pomóc innym zostać świętymi.

Odkryłam, że Jan Chrzciciel jest prorokiem również na dzisiejsze czasy. Jako Posłanka mogę się na nim wzorować  i uczyć się od niego jak przygotować miejsce dla Chrystusa w moim środowisku i wspólnocie sąsiedzkiej.

Małgorzata

Zobaczyłam, że by osiągnąć świętość trzeba trwać przy Bogu, bez względu na swoje słabości i upadki, nie zwracając większej uwagi na ból i cierpienie, jakiego doświadczam w życiu. Tylko w taki sposób mogę być w pełnej jedności z Bogiem.

Podczas  rekolekcji odkryłam, że nie mogę się poddawać i ulegać zniechęceniu, ale być wytrwałą i otaczać wszystkich miłością.

Jan Chrzciciel powiedział do mnie:  „nie poddawaj się, nie żyj tylko dla siebie, pokonaj przeszkody dostrzegając, co dobrego dała ci wspólnota sąsiedzka”.

Cieszę się, że dokonałam takiego wyboru, że poświęciłam czas na rekolekcje, które były dla mnie chwilą refleksji: gdzie jestem? Mogłam się przyjrzeć sobie – zobaczyć swoją wartość, dary i talenty, jakimi mogę innych obdarzać i służyć we wspólnocie sąsiedzkiej i parafii. Zobaczyłam piękno i wartość Kościoła. Jak wielkie cuda czyni Jezus, który żyje.

Bożena

Rekolekcje są dla mnie pomocą w prowadzeniu spotkań sąsiedzkich. Odkryłam, jak ważna jest moja posługa Posłańca. W moim życiu jest Bóg, który mnie wspiera w codziennych trudach i obowiązkach. Wzorując się na Janie Chrzcicielu, będę starała się pokonywać przeszkody, aby moja grupa sąsiedzka nie upadła, ale wzrastała.

Dzisiaj jest

poniedziałek,
24 lipca 2017

(205. dzień roku)

Czytania na dziś

LSO

Biblia Audio i Tekst

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

PGP

Pismo parafialne

Biblioteka parafialna

Włącz się w różaniec

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie