Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
76917

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

Rok Wydarzenia Synodalnego

Ks. Proboszcz

Wstęp

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, doświadczamy, że w wielu dziedzinach życia nie mamy znaczącego wpływu na bieg wydarzeń. Podawane są nam gotowe rozwiązania, a decyzje zapadają często bez naszego udziału. Żyjemy w świecie, który od człowieka oczekuje, aby był dobrym konsumentem i odbiorcą proponowanych mu dóbr. Ta sytuacja prowadzi do rozwoju indywidualizmu, wygodnictwa i rezygnacji z odpowiedzialności za powierzony nam świat i Kościół. Ma to także swoje odbicie w mentalności osób wierzących, w ich postawie wobec społeczeństwa i wspólnoty parafialnej, która nie jest zgodna z duchem Ewangelii i nauczaniem Kościoła.

Cały Kościół jest misyjny, a dzieło ewangelizacji jest podstawowym zadaniem ludu Bożego, święty Sobór wzywa wszystkich do głębokiej odnowy wewnętrznej. Zachęca, aby wierni, mając żywą świadomość własnej odpowiedzialności za szerzenie Ewangelii, podjęli swoją cząstkę w dziele misyjnym wśród narodów (por. DM 35).

Miniony rok, przeżywany jako Rok Wydarzenia Synodalnego, ukazał nam, że także w dzisiejszych czasach możliwe jest realizowanie Bożego wezwania. Zostaliśmy zaproszeni do określenia swojej wiary i podzielenia się przemyśleniami dotyczącymi istotnych spraw naszego życia. Doświadczyliśmy, że możemy kształtować rzeczywistość naszej wspólnoty parafialnej i mamy wpływ na to, co dzieje się wokół nas.

Owocem tego czasu jest niniejsza publikacja, która trafia do każdej rodziny w parafii. Przedstawiamy w niej przebieg Roku Wydarzenia Synodalnego, jak również Dokumenty Synodalne – efekt naszych refleksji i przemyśleń. Refleksje wspólnotowe stanowią bezcenny skarb naszej parafii i stają się trwałym elementem jej budowy jako wspólnoty ludu Bożego, dążącego do życia w komunii z Bogiem i ze sobą. Ukazują naszą wrażliwość na Boże wezwanie skierowane do nas oraz odsłaniają ogromny potencjał dobra, jaki w nas tkwi. Podczas spotkań Grup Wydarzenia Synodalnego nie zatrzymywaliśmy się wyłącznie na ocenie rzeczywistości, ale odkrywaliśmy, co możemy uczynić, aby przemieniać ją zgodnie z wolą Bożą.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ta publikacja, będąca świadectwem wiary naszej parafii, mogła powstać. Dziękuję rodzinom za dzielenie się wiarą w Chrystusa – dzięki waszej otwartości powstało Wspólnotowe Wyznanie Wiary. Dziękuję uczestnikom Grup Wydarzenia Synodalnego, Rejonowym, Podrejonowym, Posłańcom, Radzie Duszpasterskiej, członkom Komisji Wydarzenia Synodalnego, grupom i wspólnotom formacyjnym, redakcji Emaus, wszystkim wspierającym nasze duszpasterstwo modlitwą. Dziękuję kapłanom, siostrom zakonnym, wszystkim zatroskanym o wspólne dobro, jakim jest nasza wspólnota parafialna.

ks. Proboszcz Andrzej Lupa

Rok Wydarzenia Synodalnego. Dokumenty

Publikacja książkowa zawierająca relację z Roku Wydarzenia Synodalnego oraz Dokumenty Wydarzenia Synodalnego.

Książka - plik pdf

Powrót

Dzisiaj jest

poniedziałek,
18 czerwca 2018

(169. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie