Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
95873

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Koła Żywego Różańca

Koła Żywego Różańca są wspólnotą, która pełni misję głoszenia Ewangelii przez modlitwę różańcową podejmowaną w intencjach Kościoła powszechnego jak i lokalnego.

Miesięczna zmiana tajemnic różańcowych

W pierwszą sobotę każdego miesiąca o godz. 7.30 sprawowana jest Msza św., na której gromadzą się członkowie Kół Żywego Różańca. Homilia na tej Eucharystii jest katechezą skierowaną do całej wspólnoty KŻR. Po Eucharystii ks. proboszcz omawia intencje modlitewne: papieską, misyjną i parafialną. Każdy otrzymuje również specjalnie przygotowaną gazetkę „Miesięcznik Różańcowy”, w której znajdują się omawiane intencje. Spotkanie kończy wspólna modlitwa dziesiątkiem różańca św. w wyznaczonych intencjach. Co roku członkowie KŻR zamawiają w intencji swoich członków, także tych, którzy odeszli do wieczności, Mszę św. przypadającą w rocznicę utworzenia danego koła.

 

Zadania wspólnoty:

 1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca w intencjach papieskich ogólnych, misyjnych, bieżących sprawach parafii, naszego społeczeństwa i całego Kościoła.
 2. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego.
 3. Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 4. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 5. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 6. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 7. Zamawianie Mszy św. o błogosławieństwo dla członków kół w rocznicę ich założenia oraz za zmarłe osoby należące do KŻR.
 8. Uczestnictwo w pielgrzymkach do sanktuariów Maryjnych.

Obowiązki zelatora

 1. Sprawdza obecność członków Żywego Różańca na nabożeństwie.
 2. Dostarcza tajemnicę z intencją modlitewną nieobecnym.
 3. Zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich.
 4. Zbiera miesięczne składki, np. na Mszę świętą.
 5. Odwiedza chorych członków i otacza ich miłością.
 6. Czuwa, by róża posiadała pełny skład - 20 osób. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków zelatora.
 7. Pilnuje, aby róża wypełniała zlecone sobie zadania apostolskie.
 8. Utrzymuje stałą łączność między różą a ks. opiekunem.

Odpust zupełny dla członków KŻR

 1. Przyjęcie do Koła Żywego Różańca.
 2. Narodzenie Pańskie (25 XII).
 3. Zmartwychwstanie Pańskie (zgodnie z kalendarzem liturgicznym).
 4. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (25 III).
 5. Wniebowzięcie Matki Bożej (15 VIII).
 6. Królowej Różańca św.
 7. Niepokalane Poczęcie NMP (8 XII).
 8. Ofiarowanie Pańskie (2 II).

Odpust ten można uzyskać pod zwykłymi warunkami: spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.

Koła Żywego Różańca.

Zachecamy do zapisania się do Róż Różańcowych.

Nazwisko

Imię

Adres

Telefon

Email


Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc