Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
72115

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

STYCZEŃ 
Intencja ewangelizacyjna:

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

LUTY
Intencja powszechna:

Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

MARZEC
Intencja ewangelizacyjna:

Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

KWIECIEŃ
Intencja powszechna:

Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

MAJ
Intencja ewangelizacyjna:

Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

CZERWIEC
Intencja powszechna:

Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

LIPIEC
Intencja ewangelizacyjna:

Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

SIERPIEŃ
Intencja powszechna:

Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

WRZESIEŃ
Intencja powszechna:

Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

PAŹDZIERNIK
Intencja ewangelizacyjna:

Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

LISTOPAD
Intencja powszechna:

Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

GRUDZIEŃ
Intencja ewangelizacyjna:

Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Dzisiaj jest

środa,
21 listopada 2018

(325. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie