Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
89462

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Lublin i Archidiecezja Lubelska

Pierwsze prezydium

Maj-czerwiec 1986 r. – Powstało pierwsze prezydium w Lublinie przy Katedrze Lubelskiej. Opiekunem duchowym został ks. kanonik Ryszard Wieczorek. 13 września powstało drugie prezydium w kościele św. Wojciecha. Legioniści regularnie odbywali cotygodniowe spotkania, studiując systematycznie podręcznik. Brali udział w całonocnych czuwaniach podczas pielgrzymek Ojca świętego, roznosili opłatki wigilijne na terenie swoich parafii i w szczególny sposób angażowali się do prac związanych ze zbliżającą się koronacją Cudownego Obrazu Maryi (1988). W roku 1987 działa już grupa patrycjuszy skupiająca legionistów z terenu całego Lublina. Zebrania odbywały się w Domu Rekolekcyjnym na Podwalu pod przewodnictwem ks. Zdzisława Ciżmińskiego.

Clair Connoly

Delegatem Konsylium do spraw LM w Polsce w latach 1987-1990 została Clair (Klara) Connoly, która założyła liczne grupy w archidiecezjach warszawskiej, lubelskiej oraz pojedyncze grupy Legionu Maryi w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W lutym 1988 r. gdy przyjechała do Lublina czuwała tu nad całokształtem rozwoju Legionu. 2 kwietnia 1989 r. odbyło się pierwsze ACIES w Katedrze Lubelskiej. Uroczystą Eucharystię celebrował wówczas ks. biskup Bolesław Pylak wraz z opiekunami duchowymi istniejących już Prezydiów.

Pierwsza Kuria

Z inicjatywy Klary Connoly powołana została 19.09.1989 r. Pierwsza Kuria LM w Lublinie. Opiekunem duchowym został ks. Zdzisław Ciżmiński. Legion liczył wówczas 13 Prezydiów, tj. około 100 członków czynnych, którzy podjęli trud rozkrzewiania tego mało znanego jeszcze wtedy ruchu świeckiego. Spotykali się w prezydiach każdego tygodnia, zaś w Kurii LM raz w miesiącu. Na swoich zebraniach wspólnie umacniali się modlitwą, wymieniali doświadczenia związane pracą apostolską w Legionie tj. niesieniem pomocy duchowej bliźnim.

Ks. Stanisław Zając – opiekun LM w Archidiecezji Lubelskiej

Po kilku miesiącach pracy Pierwszej Kurii jej kierownik duchowy został powołany na placówkę do Zamościa, a na prośbę legionistów ks. biskup Bolesław Pylak mianował nowego opiekuna ks. Stanisława Zająca, który wcześniej pracował już z grupą legionistów w Lubartowie. Ksiądz Stanisław ożywił ruch, nastąpił znaczny wzrost liczebny w LM. Nie szczędząc własnych sił i czasu dla legionu prowadził rekolekcje, dni skupienia, niedziele informacyjne o LM na terenie całej Archidiecezji Lubelskiej, uczestniczył w spotkaniach Komicjum, podległych Kurii LM.

Dynamiczny rozwój

W maju 1991 r. ze względu na zwiększającą się liczbę Prezydiów powstały 3 Kurie LM w Lublinie (w par. Najświętszego Serca Jezusowego, przy katedrze, w par. MB Królowej Polski na Tatarach) potem w Lubartowie i Zamościu. Działające w tym okresie 63 Prezydia skupiły 644 członków czynnych i około 1000 członków wspierających. Dynamiczny rozwój LM w naszym regionie spowodował, że 17.10.1993 r. Konsylium w Dublinie zatwierdziło I Kurię w par. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie jako Komicjum LM. Do Komicjum w tym okresie należało już 9 Kurii, tj. 94 Prezydia, a liczba wszystkich legionistów sięgała do trzech tysięcy.

Publikacje legionowe

Dużą wagę LM w Polsce przykłada do publikacji materiałów legionowych. Od września 1991r. wydawany jest biuletyn informacyjny Legio Mariae, od 2001 r. z wkładkami diecezjalnymi.

Peregrinatio pro Christo

Polscy legioniści od 1991 r. aktywnie włączają się w dzieło

Peregrinatio pro Christo (PPC) – wakacyjny apostolat grupy legionistów poza granicami własnego kraju, organizowany przez Senat LM w Wiedniu. W roku 2001 po raz pierwszy LM w Polsce (Kuria w Chorzowie) zorganizował samodzielnie PPC do Ostrawy w Czechach. W lipcu i sierpniu 2004 r. z archidiecezji lubelskiej w PPC brało udział 15 legionistów.

Prezydium kleryków

8 grudnia 1994 r. w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie powstało jako pierwsze w Polsce kleryckie prezydium dla przygotowania przyszłych kierowników duchowych. W wyniku rozwoju Kurii zamojskiej wiosną 1994 r. powstało Komicjum, skupiające w 3 Kuriach 1400 legionistów. 8 grudnia 1996 r. została przeprowadzona akcja informacyjna o LM dla seminarzystów Kościoła Zamojskiego, mieszczącego się w Lublinie. Drugie prezydium kleryckie należy do Komicjum zamojsko - lubaczowskiego.

I Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę

W dniu 16 września 1995 r. Legion zorganizował I Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymowanie legionistów od tej pory stało się coroczną tradycją. Legioniści, ich rodziny i sympatycy w drugą sobotę września wyruszają do tronu Królowej Polski.

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc