Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
79627

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Wolne Media

List do parafian

Wprowadzenie Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji zakłada publikację Listu dla każdej rodziny z parafii.

Do budowy wspólnoty parafialnej potrzebna jest sprawna sieć informacji, trzeba aby ludzie nie tylko wiedzieli co się w parafii dzieje, ale byli też przez nią formowani. List spełnia więc dwie funkcje: informacyjną i formacyjną.

List do Parafian ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do wzrostu we wspólnocie Kościoła.

List "Droga do Emaus"

Jest niewielkim czterostronicowym pisemkiem formatu A5 – chodzi o to, by poprzez krótkie i proste teksty dotrzeć do jak najszerszej grupy wiernych. Każda strona pisemka ma spełniać określone przesłanie:

  • strona 1 – jest przesłaniem ewangelicznym i duchowym, dostosowanym do wydarzenia, jakie parafia będzie przeżywać;
  • strona 2 – zawiera świadectwa z parafii –co przeżywają wierni i co się w nich zmienia;
  • strona 3 – zawiera pożyteczne informacje;
  • strona 4 – zawiera program wydarzenia i zachętę do uczestnictwa w nim.

Częstotliwość

Początkowo List do Parafian ukazywał się cyklicznie co miesiąc – związane to było z wprowadzaniem w życie I fazy programu. W II fazie List ukazuje się przy okazji wydarzeń parafialnych planowanych w ramach Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji na dany rok.

Kolportaż

List do Parafian Posłańcy dostarczają do każdej rodziny. List jest bezpłatny.

Nakład: 3200 egz.

Dzisiaj jest

czwartek,
17 stycznia 2019

(17. dzień roku)

Czytania na dziś

Biblia Audio i Tekst

Włącz się w różaniec

FMM w parafii

PGP

Biblioteka parafialna

Pismo parafialne

Akademia Młodzieżowa

LSO

Papież na Facebooku

Kościół prześladowany

Nie bądź obojętny!

http://www.citizengo.org/pl

Akcja Rodzina Rodzinie