Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
109592

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

ŚWIĄTYNIA

Kościół pw. św. Barbary

Budynek kościoła jest wolnostojący, w kształcie wieloboku z dobudowanymi kaplicą z jednej strony i zakrystią z drugiej. Kaplica i zakrystia są częściowo podpiwniczone. Świątynia jest jednokondygnacyjna, we fragmentach zaś dwukondygnacyjna – w podziemiach znajduje się kaplica cmentarna. Powierzchnia świątyni zajmuje 800 m2.

Wnętrze jest koloru kremowego, ściany nie posiadają żadnych malowideł. Na ścianie głównej prezbiterium widnieje krzyż – ikona ukazująca Chrystusa w chwale. Obok ikony Chrystusa znajduje się obraz św. Barbary – patronki parafii. W nawach bocznych znajdują się: w prawej kopia figury Matki Bożej Fatimskiej, w lewej obraz Jezusa Miłosiernego. Na ścianach bocznych umieszczone są stacje drogi krzyżowej – ikony są dziełem malarza Siergieja Wyszomirskiego z Ukrainy. Nad wejściem głównym znajduje się chór, gdzie zamontowano organy – dar jednej z niemieckich parafii. Pod chórem, po lewej stronie, znajduje się tablica upamiętniająca nawiedzenie parafii w kopii figury Matki Bożej Fatimskiej – ufundowana przez Urząd Miasta. Po prawej stronie obraz ks. Jerzego Popiełuszki.

W kruchcie znajdują się tablice z informacjami parafialnymi i z życia Kościoła. Tablica upamiętniająca pierwszego pasterza parafii ks. Piotra Kurowskiego. Kruchta otwarta jest codziennie – ciągu dnia można przyjść na modlitwę.

Front świątyni zdobi od 3 maja 1998 r. figura św. Barbary. Wewnątrz wieży kościelnej znajdują się zawieszone na stalowej konstrukcji trzy potężne dzwony.

WNĘTRZE

Ikona Chrystusa

KRZYŻ IKONA CHRYSTUSA

Chrystus z San Damiano jest ikoną namalowaną w XII wieku przez mnicha syryjskiego. Obraz można nazwać ikoną Chrystusa w chwale, ponieważ ukazana jest tu chwała misterium Chrystusa i Kościoła. Ciało Jezusa Zmartwychwstałego wydaje się świetlane i odbija się od ciemnego tła – czerni krzyża. Kolor czerwony jest symbolem miłości. Rany dłoni, stóp i boku Jezusa stały się fontannami wylewającymi obficie krew Baranka Bożego. Taka jest krew Nowego Przymierza, przez którą zdobywamy wieczne odkupienie. Obramowanie ikony jest uformowane z mnóstwa muszelek, symbolu piękna i wieczności nieba. Na tle krzyża widoczne są postaci: Maryi i Jana, Marii Magdaleny, Matki Jakuba i św. Barbary. Na samym dole ikony widzimy kamień, skałę.

Kopia ikony została namalowana przez s. Bogumiłę Staręga fmm, krzyż poświęcono 13 IV 1997 r.

TABERNAKULUM

Tbernakulum jest ognioodporne i wykonane z pozłacanej stali. Poświęcenia nowego Tabernakulum dokonał ks. biskup Ryszard Karpiński.

Stacja I

DROGA KRZYŻOWA

Stacje drogi krzyżowej wpisują się w stylistykę ikony krzyża Chrystusa. Namalowene zostały przez Siergieja Wyszomirskiego, artystę malarza z Brześcia. Pierwsze stacje drogi krzyżowej zostały poświęcone w Środę Popielcową 2001 r. Postać Chrystusa, a właściwie jego twarz stanowi główny element obrazu, wszystko inne odchodzi w tło. Artysta chciał, żeby wierni patrząc na obraz podążali za Chrystusem i w tej drodze czuli się jej uczestnikami.

Artykuł: Emaus nr 27/2001, s. 7

Św. Wojciech

WITRAŻE

Witraże od wieków zdobią obiekty sakralne, ich historia sięga średniowiecza. Pierwsze witraże zamontowano w naszej świątyni jesienią 2003 r. Wykonała je firma KRIMS z Lublina, posiadają one odporność mechaniczną i atmosferyczną z gwarancją trwałości barw.

Fundatorzy

Witraż z wizerunkiem św. Piotra – dar rodzin: Koziołów i Piotrowskich

Witraż z wizerunkiem św. Wojciecha – dar rodzin: Kosiarskich, Lekanów, Podstawów, Samolejów

Witraż z wizerunkiem św. Jadwigi – dar rodzin: Huszaluków, Zielińskich, Rudzińskich, Stadników, Woźniczków

Witraż z wizerunkiem św. Maksymiliana Kolbe – dar parafian. Pamiątka Roku Różańca Świętego A.D. 2003

Witraż z wizerunkiem błogosławionych Męczenników Podlaskich – dar rodziny Marii i Stanisława Stachowiczów

Witraż z wizerunkiem św. brata Alberta Chmielowskiego – dar parafian. Pamiątka nawiedzenia obrazu MB Częstochowskiej. 16 października 2004

Witraż z wizerunkiem św. Stanisława BM – dar pielgrzymów oraz górników NSZZ „Solidarność” z LW Bogdanka S.A. W 25. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II

Witraż z wizerunkiem św. Pawła – dar załogi Kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

OBRAZY

Ikona Krzyża Chrystusa w chwale – ołtarz główny

Obraz św. Barbary – nawa boczna

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej - nawa boczna

Obraz Jezusa Miłosiernego – wejście ze strony kaplicy

Św. Jan Paweł II - wejście ze strony zakrystii

Fundatorami obrazów Jana Pawła II i Jezusa Miłosiernego są:  Państwo Dorota i Piotr Boruch, Bożena Chołyk, Małgorzata i Teodor Kosiarscy, Zuzanna i Kazimierz Lekanowie, Elżbieta i Marek Zielińscy i czterech bezimiennych ofiarodawców.

Obraz ks. Jerzego Popiełuszki – ufundowany 9.12.2001 r. przez NSZZ „Solidarność”.

OŁTARZE BOCZNE

Prace rozpoczęły się w październiku 2014 r., ukończone zostały pod koniec listopada 2014. W ołtrzach bocznych znajdują się wizerunki patronów parafii: w prawym wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, w lewym wizerunek św. Barbary. Obrazy umiejscowione zostały na prostokątnym pasie - płaskorzeźbie Aniołów Stróżów.

Organy

ORGANY

Organy są darem katolickiej parafii Zum kostabaren Blut Christi w Vaterstetten k. Monachium. Zostały wybudowane w 1955 r. przez firmę Sax z Muhldorf i przebudowane przez tą samą firmę w 1974 r. Wówczas zmieniona została traktura pneumatyczna na elektropneumatyczną. Prace przy ich montażu w parafii św. Barbary trwały ok. 4,5 miesiąca.

Czwartego grudnia 2002 r. Arcybiskup Józef Życiński dokonał poświęcenia organów, które z okazji uroczystości barbórkowych zabrzmiały po raz pierwszy podczas uroczystej liturgii. – W tej uroczystej chwili prosimy Cię pobłogosław te organy, aby rozbrzmiewały ku Twojej chwale i aby porywały nasze serca ku Tobie. A jak wiele piszczałek łączy się w harmonijne akordy, tak pozwól i nam, członkom Twojego Kościoła, jednoczyć się we wzajemnej miłości braterskiej, abyśmy kiedyś mogli śpiewać wieczny hymn chwały przed Twoim Majestatem razem z aniołami i wszystkimi Świętymi. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego – tymi słowami modlił się Ksiądz Arcybiskup podczas aktu poświęcenia instrumentu.

Ocena instrumentu

Wirtuoz gry na organach Adam Załęski, pracownik KUL w Instytucie Muzykologii: Te organy to ogromna kopalnia wrażeń estetycznych i muzycznych. Można na nich wykonywać utwory bardzo wielu epok, od muzyki dawnej np. szesnastowiecznej do muzyki współczesnej. W manuale instrumentu został zbudowany rożek angielski – ośmiostopowy głos języczkowy, który doskonale pełni rolę oboju. Można, więc grać na nim muzykę francuską romantyczną, taką jak muzyka Cezara Francka. Dodatkowo trzeba wskazać, że ten manuał jest zamknięty w szafie ekspresyjnej, co jest typowe dla francuskich organów romantycznych. Manuał pierwszy jest bardzo bogato rozdysponowany, zawiera głosy pryncypałowe, czyli głosy o wąskich menzurach, na których można doskonale wybudować pleno Bachowskie. Zawiera również rozmaite głosy o szerszych menzurach, brzmiące cieplej i pełniej, znakomicie służące do akompaniamentu. W pierwszym manuale znajduje się głos Quitadena 16' stanowiący bardzo dobrą podstawę tych brzmień do wielkiego pleno. Natomiast w klawiaturze nożnej bardzo interesującym głosem jest Fagott 16', jak też pewna ciekawostka Choralba, który składa się z dwóch chórów piszczałek. Instrument jest bardzo inspirujący, pozwala na wieloraki dobór głosów, na szczególne traktowanie różnych utworów, czyli dobór odpowiedniej interpretacji, inspiruje także do improwizacji.

Koncerty

Adam Załęski – wzbogacenie liturgii eucharystycznej podczas poświęcenia organów oraz koncert poprzedzający wydarzenie i wieczorny po Mszy świętej.

16 I 2005 – Koncert kolęd.

Elżbieta Charlińska – 14 VI 2003 koncert dla pielgrzymów z Niemiec, z parafii która ofiarowała nam organy.

Artykuł: Emaus nr 45/2002, s. 2-3; Nr 53/2005, s. 9

Dzwon Jan Paweł II

DZWONY

Trzy potężne dzwony znajdują się wewnątrz wieży kościelnej. Zostały poświęcone podczas parafialnego odpustu w dniu 4 XII 1998 r. Od 10 I 1999 r. dzwonią codziennie na Anioł Pański i Apel Jasnogórski. Zwołują również wiernych na niedzielne i świąteczne Msze św. (kwadrans przed rozpoczęciem liturgii), a także towarzyszą podczas procesji pogrzebowej.

Dzwon „Odkupiciel” (950 kg) – największy – upamiętnia Rok Jubileuszu 2000. Został ufundowany przez KWK „Bogdanka”.

Dzwon „Jan Paweł II” (500 kg) – upamiętnia dwudziestą rocznicę pontyfikatu Papieża. Ufundowany został przez wspólnotę parafialną.

Dzwon „Ks. Jerzy Popiełuszko” (290 kg) – upamiętnia patrona „Solidarności”. Ufundowany został przez NSZZ „Solidarność” KWK „Bogdanka”.

Dzwony służą przede wszystkim do celów liturgicznych i religijnych, chociaż niegdyś używano ich również do ostrzegania przed pożarem, burzą, huraganem, powodzią czy napadem. Prawo Kanoniczne w Kościele określa zasady ich używania, przede wszystkim do zwoływania na nabożeństwa, podczas procesji, uroczystego przyjęcia biskupa, po otrzymaniu wiadomości o śmierci (np. Papieża), podczas pogrzebu oraz na Anioł Pański. Poświęcony dzwon staje się przedmiotem sakralnym, dlatego powinien być używany wyłącznie dla celów religijnych. Ich dźwięk wpisuje się w naszą historię, towarzyszy przeżyciom liturgicznym, przypomina o modlitwie, obecności Boga, budzi sumienie i w końcu ogłasza nasze odejście do wieczności.

Artykuł: Emaus Nr 29/98, s. 2

Przyg. Teresa Okoń i Marzena Olędzka

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc