Menu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
92005

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Założyciel Legionu Maryi

Frank Duff urodził się w Dublinie 7 czerwca 1889 roku. Oboje rodzice byli urzędnikami państwowymi, matka była pierwszą kobietą w Irlandii, która złożyła wymagane w tym zawodzie egzaminy. Z ich siedmiorga dzieci – dwóch synów i pięciu córek – dwie dziewczynki zmarły w młodym wieku. Po ukończeniu szkoły podstawowej Frank kształcił się w jezuickim Belvedere-College, a potem w Blackrock-College, prowadzonym przez Misjonarzy Ducha Świętego. Studia ukończył z bardzo dobrym wynikiem i tak jak jego rodzice wstąpił do służby państwowej. Był zapalonym sportowcem, a jego ulubioną dyscypliną stała się piłka nożna.

Praca urzędnika

Pierwszą połowę życia spędził jako sumienny urzędnik na wysokim stanowisku w Ministerstwie Finansów. Przez jakiś czas był osobistym sekretarzem prezydenta. Poza pracą wszystkie swoje siły poświęcał założonemu przez siebie (7 września 1921 r.) Legionowi Maryi.

Praca w Legionie

W 1933 roku Duff porzucił służbę państwową i przeszedł na wcześniejszą emeryturę, aby bez reszty poświęcić się młodej organizacji. Od czasu do czasu wyjeżdżał na kontynent, podróże te przerywały tylko na kilka dni, pracowite życie dublińskie. Jedyna dłuższa nieobecność w rodzinnym mieście przypadła z okazji pobytu na obradach czwartej rundy Soboru Watykańskiego II. Uaktywnienie laikatu W czasie gdy powstawał Legion, czyli 40 lat przed Soborem Watykańskim II, laicka działalność apostolska, wyrażająca się pomocą charytatywną, odwiedzaniem chorych i nauczaniem katechizmu – była czymś nieznanym, a nawet niedozwolonym. Młoda organizacja legionowa była czymś tak rewolucyjnym w swoim założeniu, że Duff, jak to sam kiedyś wyznał T. O`Flynnowi, w początkowym okresie żył w ciągłym niepokoju, czy działalność ta nie zostanie zabroniona przez biskupa.

Święty założyciel

Frank Duff nie lubił, gdy mówiono, że jest założycielem Legionu Maryi. Przyjaciele przekomarzali się z nim często mówiąc: „Święty założyciel”. A on zaprzeczał twierdząc, że Legion Maryi powstał z inicjatywy młodych ludzi, którzy zrozumieli i zastosowali naukę Ludwika Marii de Montfort o całkowitym oddaniu się Maryi. Dzisiaj Legion Maryi modli się o beatyfikację swego założyciela.

Wewnętrzny rozwój

W roku 1916 postanowił, że codziennie będzie brał udział we Mszy i przyjmował Komunię św. W rok później włączył do swoich modlitw brewiarz. Postanowieniom tym pozostał wierny do końca życia. Miał też zwyczaj wykorzystywania przerwy południowej na adorację Najświętszego Sakramentu. Frank Duff był człowiekiem bogato obdarzonym przez naturę. Miał bystry, jasny umysł, silną wolę. Całkowite oddanie się Jezusowi przez Maryję sprawiło, że jego naturalne zdolności mogły przekształcić się w uzdolnienia ponadnaturalne. Całkowite oddanie się pojmował jako „zaangażowanie wszystkich sił służbie Maryi”, a poprzez to służbie Jej Synowi.

Znakomity organizator

Frank Duff podziwiany był przez wielu jako znakomity organizator. Legion Maryi, któremu poświęcił całe życie, w ciągu 60 lat rozrósł się z nic nie znaczącej grupy w organizację o zasięgu światowym. Przewidział nadchodzące polityczne zmiany, a także niebezpieczeństwa grożące Kościołowi; w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dążył do tego, by jak największa liczba wysłanników Legionu znalazła się w Afryce, Ameryce Łacińskiej i południowej Azji. Frank Duff zmarł w piątek, 7 listopada 1980 r. W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział wielu świeckich i duchownych osobistości Irlandii.

Modlitwa o beatyfikację

Boże, Ojcze nasz, Ty napełniłeś sługę swego Franciszka Duffa głębokim zrozumieniem tajemnicy Twego Kościoła, Ciała Chrystusa, oraz miejsca w niej Maryi, Matki Jezusa. W swym wielkim pragnieniu dzielenia się zrozumieniem tej tajemnicy z innymi oraz w synowskim zawierzeniu Maryi utworzył jej Legion, by był on znakiem Jej macierzyńskiej miłości do świata i służył włączeniu wszystkich Jej dzieci w dzieło ewangelizacyjne Kościoła. Dziękujemy Ci Ojcze, za łaski zesłane na niego oraz za dobro wzrastające w Kościele dzięki jego odważnej i promieniującej wierze. Z ufnością błagamy Cię, Boże abyś za jego wstawiennictwem udzielił nam łaski, o którą Cię teraz szczególnie prosimy… Pokornie prosimy Cię, Boże, aby jeśli taka jest Twoja wola, świętość życia Franciszka została uznana przez Kościół, dla chwały Twego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
26 stycznia 2021

(26. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc