Licznik

Liczba wyświetleń strony:
95340

Biblia Audio i Tekst

TRWAM i Radio Maryja

Gość i Niedziela

Kościół prześladowany

Tajemnica Maryi i cudowny medalik

Traktat jak stać się świętym

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort - Tajemnica Maryi

Cudowny medalik

Wiele niezwykłych nawróceń, nagłych uzdrowień i innych łask podobało się Bogu zesłać dla proszących przez pośrednictwo Matki Bożej Niepokalanej i Jej medalik. Nazywa się go „cudownym”, ze względu na tę wielką ilość dowodów potęgi wstawiennictwa Panny Maryi.

W sobotę 27 listopada 1830 roku, Najświętsza Panna Niepokalana ukazała się nowicjuszce sióstr szarytek św. Katarzynie Laboure. Objawienie miało miejsce w Kaplicy, przy ulicy Rue du Bac w Paryżu. Maryja powierzyła św. Katarzynie misję wybicia medalika, którego wzór jej objawiła. „Postaraj się, aby wybito medal według tego wzoru. A ktokolwiek będzie go z czcią i ufnością nosił otrzyma mnóstwo łask Bożych” – powiedziała Najświętsza.

Medal wkrótce niezwykle się rozpowszechnił. Otrzymano niezliczone łaski nawrócenia, opieki i uzdrowienia. Wobec tych faktów Arcybiskup Paryża, de Quelen nakazał oficjalnie zbadać w jaki sposób powstał Medalik z Rue du Bac i jakie wywiera skutki. W samym Rzymie w 1846 roku, na skutek głośnego nawrócenia Żyda Alfonsa Ratisbonne’a, Papież Grzegorz XVI poparł swym autorytetem orzeczenie Arcybiskupa Paryskiego.

Jeśli miłujecie Najświętszą Pannę i ufacie jej potężnemu wstawiennictwu noście zawsze na sobie Medalik, by móc żyć w łasce Bożej i cieszyć się opieką Najświętszej Panny Niepokalanej.

Codziennie odmawiajcie wezwanie wyryte na Medaliku, Najświętsza Panna życzyła sobie, by Ją pozdrawiano i wzywano w ten sposób: „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie Uciekamy”.

Teologiczna treść wizerunku cudownego medalika

Nasza ziemska rzeczywistość pełna jest znaków i symboli. Znak to uchwytna zmysłami i wyobraźnią rzeczywistość, która wskazuje na rzeczywistość głębszą i niewidzianą. Do takich znaków należą noszone na piersi wierzącego człowieka krzyżyki i medaliki. Jednym z najbardziej znanych znaków jest niewątpliwie Cudowny Medalik. Każdy znak poprzez zewnętrzną formę komunikuje jakąś ukrytą treść. Podobnie jest w przypadku Cudownego Medalika. O jakie treści chodzi? Odpowiedź na powyższe pytanie jest bardzo istotna dla Legionu Maryi, gdyż Cudowny Medalik stał się jednym z ważniejszych narzędzi w jego pracy apostolskiej; noszony jest na piersi legionistów, widnieje na Vexillum, rozdawany jest także ewangelizowanym ludziom.

1. Awers medalika

Postać Niewiasty stojącej na półkuli i depczącej głowę węża

postać widzimy w samym centrum Medalika. Św. Katarzyna w sposób następujący opisuje wizję: „Odprawiając wieczorne rozmyślanie, ujrzałam Najświętszą Dziewicę o nadzwyczajnej piękności, której opisać nie podobna. Była w postawie stojącej, odziana w białą szatę, a głowę Jej okrywał biały welon, spadający aż do stóp. Pod nogami miała kulę ziemską a raczej półkulę, bo widziałam tylko jej połowę otoczoną przez zielonawego węża ze złotymi plamami”

„O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy” – to napis okalający postać na Medaliku. W jednym zdaniu wyraża istotę Niepokalanego Poczęcia bez zmazy grzechu pierworodnego.

Z rozchylonych dłoni niewiasty wychodzą promienie – interpretację tej symboliki podaje sama Maryja. Św. Katarzyna relacjonowała: „Nagle zjawiły się na każdym Jej palcu po trzy kosztowne pierścienie, wysadzane drogimi kamieniami, z których wychodziły na wszystkie strony jasne promienie. [...] Tu już nie mogę opisać wrażenia, jakiego doznałam na widok cudownie jaśniejących promieni. Wtenczas Najświętsza Panna rzekła do mnie: Promienie, które widzisz spływające z mych dłoni, są symbolem łask, jakie zlewam na tych, którzy mnie o nie proszą’”.

2. Rewers medalika

Trudniejsza do interpretacji jest odwrotna strona Medalika (rewers). Św. Katarzyna wyjaśnia: „W tej chwili zdawało mi się, że obraz się odwraca i na drugiej stronie ujrzałam literę M z wyrastającym ze środka krzyżem, a poniżej Serce Jezusa otoczone cierniową koroną i Serce Maryi przeszyte mieczem”.

Serce otoczone cierniową koroną

to Serce Jezusa. Serce to symbol miłości, cierniowa korona to symbol cierpienia. Symbolika taka mówi nam o tym, iż Męka Chrystusa stanowi prawdziwe objawienie się Miłości Bożej, pragnącej zbawienia grzesznej ludzkości. Prawdę tę podkreśla cały Nowy Testament. Jest to miłość intensywna, gorąca, o czym świadczy symbol płomienia wydobywający się z serca. Ten płomień stale płonie. Jezusowa miłość do ludzi nie ma końca. Podobny płomień wydobywa się z drugiego serca. To serce również kocha miłością gorącą i nieskończoną.

Serce przebite mieczem

jest Sercem Maryi. Wyraźna aluzja do proroctwa Symeona (Łk 2, 35). Miecz najczęściej interpretujemy jako symbol cierpienia, jakie przenikało jej macierzyńskie serce. Cierpienia, które było związane z obecnością Maryi na Golgocie. Maryja, współcierpiała ze swoim Synem jako Jego Matka. Przebite mieczem Serce Maryi, umieszczone obok Serca Jej Syna oznacza, że poprzez swoje współczucie, współcierpienie, Maryja w pełni jednoczy się ze zbawczą miłością inspirującą odkupieńcze dzieło jej Syna. Jednak symbol ten możemy interpretować jeszcze inaczej, opierając się na stanowisku szeregu współczesnych egzegetów odnośnie proroctwa Symeona. Według nich miecz w Piśmie Świętym jest symbolem Słowa Bożego (Iz 49,2; Ap 1,16; 2 12-16; 19,15; Ef 6,17; Hbr 4,12). Duszę Maryi przenikał miecz słowa Bożego, które głosił Jej Syn. Duszę jej do głębi przenikały wydarzenia z życia Jezusa, słowa przez Niego głoszone oraz postawy ludzi (szczególnie Jej narodu) wobec życia i nauki Syna. Maryja radowała się, widząc obfite owoce słowa w sobie i w tych, którzy je przyjmowali sercem szlachetnym i dobrym (Łk 8, 15). Smuciła się natomiast wtedy, gdy z bólem serca szukała zagubionego Syna (Łk 2, 48) i nie rozumiała pełnej tajemnicy Jego odpowiedzi (Łk 2, 50). W sposób szczególny miecz boleści przeniknął Jej Serce, gdy naród izraelski odrzucał Jej Syna i Jego Słowo.

Z litery M wyrasta krzyż

bez Maryi nie byłoby Chrystusowego krzyża. To Ona dała Bogu to, czego potrzebował, aby nas zbawić w takiej ekonomii, którą zaplanował. Potrzebował ludzkiego ciała. To ciało, w którym cierpiał, było ciałem wziętym z Najświętszej Maryi Panny, Jego Matki. Maryja przez swoje Boże Macierzyństwo ma wielki udział w dziele zbawczym Chrystusa, którego szczytem były wydarzenia paschalne. Drugie skojarzenie odsyła do sceny Maryi stojącej u stóp krzyża, z którego Jezus zwraca się do Niej: „Niewiasto, oto Syn Twój”, oraz do ucznia: „Oto Matka Twoja”. Według wielu, słowa Jezusa nie miały charakteru osobistego, ale były proklamowaniem macierzyństwa Maryi w stosunku do wszystkich wierzących. Maryja stała się Matką ludzi już we Wcieleniu, jednak dopiero w czasie konania Jezusa tajemnica ta została ludziom objawiona. Testament Jezusa to powierzenie Maryi w opiekę wszystkich ludzi, których reprezentuje umiłowany uczeń. Ona jest naszą Matką w niebie i tę macierzyńską funkcję stale pełni.

12 gwiazd tworzących obwód medalika

symbolika ta wyraźnie nawiązuje do dwunastego rozdziału Apokalipsy św. Jana (jedyne miejsce, gdzie Biblia mówi o 12 gwiazdach). Chodzi o gwiazdy stanowiące koronę dla Niewiasty obleczonej w słońce. Prostota przekazu tych prawd pozwala widzieć w Cudownym Medaliku czytelny znak przypominający o podstawowych prawdach, o których winien wiedzieć każdy czciciel Maryi.

Św. Maksymilan Maria Kolbe - propagatoram Cudownego Medalika

Kapłan męczennik, założyciel "Rycerstwa Niepokalanej" na temat Cudownego Medalika pisał: "Jej medalik rozdawać, gdzie się tylko da; i dzieciom, by zawsze go na szyi nosiły i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by pod Jej opieką miała dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią w naszych czasach. A już tym, co do kościoła nie zaglądają, do spowiedzi boją się przyjść, z praktyk religijnych szydzą, z prawd wiary się śmieją, zagrzęźli w błoto moralne albo poza Kościołem w herezji przebywają – o, tym, to już koniecznie medalik Niepokalanej ofiarować i prosić, by zechcieli go nosić, a tym czasem gorąco Niepokalaną błagać o ich nawrócenie. Wielu nawet wtedy radę znajduje, gdy kto nie chce w żaden sposób przyjąć medalika. Ot po prostu wszywają go po kryjomu do ubrania i modlą się, a Niepokalana prędzej czy później okazuje, co potrafi... Dużo jest zła na świecie, ale pamiętajmy, że Niepokalana potężniejsza i Ona zetrze głowę węża piekielnego".

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
21 stycznia 2021

(21. dzień roku)

Czytania na dziś

Synod Archidiecezji Lubelskiej

PGP

Pismo Emaus

Biblioteka parafialna

FMM w parafii

Akademia Młodzieżowa

LSO

Włącz się w różaniec

Zamień Noc w Moc